Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/577/34 Dowództwo Okręgu Wojskowego w Przemyślu, Drukarnia Wojskowa 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/35 Dowództwo Grupy majora Hellmana w Przemyślu 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/577/36 Batalion Zapasowy 36 Pułku Piechoty im. Hetmana Mazepy w Kołomyji 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/37 Dowództwo Etapu Wojsk Polskich we Lwowie 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/38 Dowództwo Armii Generała Hallera 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/39 Dowództwo 29 Pułku Piechoty w Kaliszu 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/40 Dowództwo Okręgu Etapowego w Przemyślu 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/41 Dowództwo Miasta i Placu w Przemyślu 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/42 Dowództwo 4 Dywizji Piechoty w Dubnie 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/43 Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/577/44 Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/577/45 Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów, Ekspozytura Zarządu Archiwalnego w Przemyślu 1920-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/46 Dowództwo Obozu Warownego w Przemyślu 1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/47 Dowództwo Okręgu Etapowego Płoskirów 1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/48 Dowództwo Ochotniczej Legii Obywatelskiej w Przemyślu 1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/49 Dowództwo Etapów Wojska Polskiego na Ukrainie 1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/50 Dowództwo Grupy kapitana Majewskiego w Brodach 1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/51 Dowództwo Miasta i Placu we Lwowie 1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/52 Ministerstwo Spraw Wojskowych, Departament V Inżynierii i Saperów 1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/53 Kierownictwo Rejonu Inżnierii i Saperów w Przemyślu 1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 901 do 920 z 2 776 wpisów.