Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/691/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pruchniku powiat Jarosław [1951-1953] 1954-1972 [1973-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-12; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1972, sygn. 13; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1961-1972, sygn. 14; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1972, sygn. 15; komisja mandatowa – regulamin, protokoły, regulamin 1963, 1969-1970, sygn. 16; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1960-1972, sygn. 17-18; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 19-31; protokoły z narad sołtysów 1961-1972, sygn. 32; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 33-35; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 36-37; plany gospodarcze gromady 1962-1971, sygn. 38; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 39; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1972, sygn. 40-43; budżet gromady 1955-1971, sygn. 44-61; wykonanie budżetu 1956-1963, 1969-1972, sygn. 62; sprawozdania finansowe 1957-1964, sygn. 63. Dopływ: Rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miejscowości Hawłowice i Pruchnik. Liczba jednostek w zespole: 89
56/692/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chłopicach powiat Jarosław [1913-1953] 1954-1972 [1973-1979] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-8; księga uchwał GRN 1969-1974, sygn. 9; plany pracy GRN 1959-1962, sygn. 10; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 11; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1960, sygn. 12; komisja mandatowa – regulamin, protokoły, sprawozdania 1960-1962, sygn. 13; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 14; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1960, sygn. 15; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1961, sygn. 16; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 17-25; plan pracy Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 26; protokoły zebrań wiejskich 1961, 1967-1972, sygn. 27-29; plan gospodarczy gromady 1962, sygn. 30; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 31; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1958-1972, sygn. 32-35; budżet gromady 1955-1962, sygn. 36-44; budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1970, sygn. 45; sprawy społeczne, protokoły z posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN, programy wyborcze 1965, 1969-1972, sygn. 46. Dopływ: Rejestry mieszkańców wsi: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowie, Lutków, Łowce, Zamiechów. Liczba jednostek w zespole: 110
56/693/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szówsku powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-11; księga uchwał GRN 1954-1961, sygn. 12-14; protokoły posiedzeń przewodniczących i członków komisji stałych 1966-1967, sygn. 15; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, 1955-1970, sygn. 16; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1970, sygn. 17; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1956-1970, sygn. 18; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1970, sygn. 19; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 20-35; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 36; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 37; plany gospodarcze gromady 1962-1972, sygn. 38-46; spis rolny 1967, sygn. 47; roczne sprawozdania z obowiązujących dostaw zwierząt rzeźnych 1956-1967, sygn. 48; roczne sprawozdania z obowiązujących dostaw zbóż i ziemniaków 1958-1967, sygn. 49; sprawozdania o ruchu budowlanym w gospod. prywatnej 1961-1967, sygn. 50; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1972, sygn. 51-53; budżet gromady 1955-1971, sygn. 54-69; sprawozdania finansowe 1956-1968, sygn. 70-71. Liczba jednostek w zespole: 71
56/694/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgierce powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-17; uchwały GRN 1954-1955, sygn. 18; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1966, sygn. 19; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1967-1969, sygn. 20; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulaminy 1955-1969, sygn. 21; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1966-1968, sygn. 22; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1969, sygn. 23; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 24-41; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 42-43; protokoły z narad sołtysów 1962, 1965, sygn. 44; protokoły zebrań wiejskich 1958-1972, sygn. 45-46; spis rolny 1956-1966, sygn. 47-48; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1970, sygn. 49-50; gospodarka gromadzka 1967, sygn. 51; budżet gromady 1955-1966, sygn. 52-61; sprawozdania budżetowe 1969, sygn. 62; sprawozdania finansowe 1959-1968, sygn. 63-64. Liczba jednostek w zespole: 64
56/695/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuligłowach powiat Jarosław 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-3; księga uchwał GRN 1958-1961, sygn. 4; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1956-1957, sygn. 5; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 6; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1958-1959, sygn. 7; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1957-1959, sygn. 8; komisja rolna – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1958, sygn. 9; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 10-11; protokoły zebrań wiejskich 1955-1961, sygn. 12; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1961, sygn. 13; budżet gromady 1955-1960, sygn. 15-21; projekt budżetu 1961, sygn. 22; sprawozdania finansowe 1959-1961, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
56/696/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Sieniawskim powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1969, sygn. 1-8; rejestry uchwał GRN 1958, 1961-1964, sygn. 9-13; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulaminy 1955-1967, 1969-1972, sygn. 14; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulaminy 1955-1967, 1969-1972, sygn. 15; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, sygn. 16; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, 1969-1972, sygn. 17; komisja mandatowa – regulamin, protokoły, regulamin 1964-1965, 1969, sygn. 18; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1969, sygn. 19-25; księga uchwał Prezydium GRN 1958-1963, sygn. 26-29; protokoły zebrań wiejskich 1958-1967, sygn. 30; plany gospodarcze gromady 1963, 1964, 1966, 1970, sygn. 31-33; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1967, sygn. 34; sprawozdawczość i statystyka 1958-1959, 1971, sygn. 35; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1972, sygn. 36-37; mienie gromadzkie 1964-1967, sygn. 38; budżet gromady 1955-1966, sygn. 39-51; sprawozdania finansowe 1959-1967, sygn. 52-53. Liczba jednostek w zespole: 74
56/697/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Adamówce powiat Jarosław 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1962, sygn. 1-4; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 196-1957, sygn. 5; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1956-1962, sygn. 6; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1956-1962, sygn. 7; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1959-1962, sygn. 8; komisja rolna – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1962, sygn. 9; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1962, sygn. 10-13; protokoły zebrań wiejskich 1956-1962, sygn. 14; plany gospodarcze gromady 1962, sygn. 5; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1962, sygn. 16; gospodarka komunalna 1955-1956, sygn. 17; mienie gromady 1959-1960, sygn. 18; budżet gromady 1955-1956, sygn. 19-20. Liczba jednostek w zespole: 70
56/698/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jodłówce powiat Jarosław [1951-1953] 1954-1973 [1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954- 1972, sygn. 1-9; księgi uchwał GRN 1965-1973, sygn. 10-11; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1969-1972, sygn. 12; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1965-1970, sygn. 13; komisja planowania gospodarczego i budżetu – protokoły, plany pracy 1965-1971, sygn. 14; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1965-1972, sygn. 15; rejestr uchwał komisji GRN 1969-1970, sygn. 16; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972, sygn. 17-24; protokoły z narad sołtysów 1966, sygn. 25; protokoły zebrań wiejskich 1964-1967, sygn. 26; program rozwoju gromady 1961-1966, sygn. 27-28; plany gospodarcze gromady 1963-1971, sygn. 29-32; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 33-34; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1966-1972, sygn. 35-37; gospodarka gromadzka 1967, sygn. 38; budżet gromady 1955-1962, sygn. 39-47; budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1965-1971, sygn. 48-55; planowanie budżetu 1970-1972, sygn. 56. Dopływ: Rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miejscowości Jodłówka i Świebodna. Liczba jednostek w zespole: 68
56/699/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wylewie powiat Jarosław 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959, sygn. 1-4; komisja drogowa – plany pracy, protokoły 1956-1959, sygn. 5; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 6; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 7; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1969, sygn. 8; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 9-12; protokoły zebrań wiejskich 1956-1959, sygn. 13; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1959, sygn. 14; budżet gromady 1955-1959, sygn. 15-20. Liczba jednostek w zespole: 20
56/700/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czercach powiat Jarosław 1954-1960 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-3; komisje radzieckie (dróg i urządzeń gromady, finansowo-budżetowa, mienia gromadzkiego, oświaty, kultury i spraw socjalnych, rolnictwa i zaopatrzenia ludności) protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 4; gromadzka komisja rozliczeniowa – protokoły 1956, sygn. 5; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 6-8; protokoły zebrań wiejskich 1956-1959, sygn. 9; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1959, sygn. 10; budżet gromady 1955-1959, sygn. 11-15. B-dal 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
56/701/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leżachowie powiat Jarosław 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959, sygn. 1-5; rejestry uchwał Prezydium GRN 1954-1955, 1957, 1958-1959, sygn. 6, 12; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 7; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1958, sygn. 8-11; protokoły zebrań wiejskich 1956-1957, sygn. 13; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1959, sygn. 14; budżet gromady 1955-1959, sygn. 15-20. Liczba jednostek w zespole: 20
56/702/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sieniawie powiat Jarosław 1957-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-13; rejestr uchwał GRN 1960-1967, sygn. 14; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1970, sygn. 15; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1970, sygn. 16; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1972, sygn. 17; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1964-1971, sygn. 18; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulaminy 1960-1972, sygn. 19; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 20-32; rejestry uchwał Prezydium GRN 1960-1971, sygn. 33-34; protokoły z narad sołtysów 1962-1964, sygn. 35; protokoły zebrań wiejskich 1959-1972, sygn. 36-44; plan gospodarczy gromady1964, sygn. 45; sprawozdawczość i statystyka 1965, sygn. 46; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1960-1970, sygn. 47-53; mienie gromadzie 1963-1971, sygn. 54; budżet gromady 1957-1971, sygn. 55-67; planowanie budżetu 1970, sygn.68; protokoły z narad aktywu gromadzkiego 1970, sygn. 70; konferencje i narady 1971, sygn. 71; sprawozdawczość budżetowa i sprawozdania GUS 1956-1968, sygn. 72; sprawy społeczne, wiejskie komitety FJN 1957-1970, sygn. 73; spis rolny 1968, sygn. 74; plany gospodarcze gospodarstw rolnych w Czerwonej Woli, Leżachowie, Paluchach, Piganach, Rudce 1968, sygn. 75-80. Liczba jednostek w zespole: 115
56/703/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozborzu Długim powiat Jarosław [1951-1953] 1954-1972 [ 1973-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1956-1972, sygn. 1-9; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulaminy 1956-1972, sygn. 10-11; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1972, sygn. 12-13; komisja mandatowa – regulamin, protokoły 1965-1970, sygn. 15; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1972, sygn. 15-16; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, 1956-1972, sygn. 17-18; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1956-1971, sygn. 19-27; rejestr uchwał Prezydium GRN 1955, sygn. 28; protokoły z narad sołtysów 1970-1971, sygn. 29; protokoły zebrań wiejskich 1956-1972, sygn. 30-32; programy rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 33-34; program rozwoju produkcji rolnej na lata 1971-1975, sygn. 35; plany gospodarcze gromady 1962-1971, sygn. 36-45; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 46; sprawozdawczość gospodarcza 1964, sygn. 47; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1972, sygn. 48-52; budżet gromady 1955-1971, sygn. 53-70; sprawozdania finansowe 1960-1968, 1972, sygn. 71-72; program działalności społeczno-gospodarczej Kółka Rolniczego 1966, sygn. 73. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Czudowice i Rzeplin. Liczba jednostek w zespole: 91
56/704/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Duńkowicach powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-14; rejestry uchwał GRN 1955-1972, sygn. 15-20; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, 1972, sygn. 21; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, sygn. 22; komisja mandatowa – regulamin, protokoły 1963-1965, sygn. 23; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1958-1962, sygn. 24; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulaminy 1955-1967, sygn. 25; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 26; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 27-38; księgi uchwał GRN 1961-1972, sygn. 39-43; protokoły z narad sołtysów 1971, sygn. 44; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 45-47; programy rozwoju gromady 1962, 1964, sygn. 48-49; plany gospodarcze gromady 1962-1972, sygn. 50-53; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1969, sygn. 54; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1971, sygn. 55-59; mienie wiejskie 1972, sygn. 60; budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1955-1971, sygn. 61-78; sprawo zdania budżetowe 1955-1973, sygn. 79-81; wiejski komitet FJN 1953, 1962, 1969, sygn. 82. Liczba jednostek w zespole: 82
56/705/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Michałówce powiat Jarosław 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-3; rejestr uchwał GRN 1955-1960, sygn. 4; komisje (finansowo-budżetowa, mienia gromadzkiego, oświaty, kultury i zdrowia, rolna) – protokoły, plany pracy 1955-1960, sygn. 5; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 6-8; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 9-10; protokoły zebrań wiejskich 1955-1961, sygn. 11; gromadzki plan nasienny 1960, sygn. 12; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1957-1961, sygn. 13; budżet gromady 1955-1961, sygn. 14-21; sprawozdania budżetowe 1956-1961, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
56/706/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pełkiniach powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1971, sygn. 1-10; księga uchwał GRN i Prezydium GRN 1959-1968, sygn. 11-14; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1956-1959, 1966-1967, sygn. 15; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulaminy 1959-1967, sygn. 16; komisja mandatowa – regulamin, protokoły 1965-1966, sygn. 17; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1962, sygn. 18; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1971, sygn. 19; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1971, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 195-1972, sygn. 21-28; protokoły zebrań wiejskich 1971-1972, sygn. 29; program rozwoju gromady 1962, sygn. 30; plany gospodarcze gromady 1962-1966, sygn. 31-36; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1967, sygn. 37; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1972, sygn. 38-40; budżet gromady 1955-1972, sygn. 41-54; sprawozdania finansowe 1955-1967, sygn. 55-58. Liczba jednostek w zespole: 58
56/707/0 II Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu 1919-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
56/708/0 Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej w Przemyślu 1912-1939 0 rozwiń
1. Katalogi główne, 1912-1935, sygn. 1-6, 18-23; 2. Sprawozdania Dyrekcji gimnazjum, 1921-1924, 1928, 1930-1931, 1933-1934, 1936-1937, sygn. 7-17; 3. Zbiór świadectw szkolnych, protokołów egzaminów dojrzałości i świadectw dojrzałości, 1929-1939, sygn. 24 Liczba jednostek w zespole: 24
56/710/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Muninie powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1956-1972, sygn. 1-13; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1968-1969, sygn. 14; komisja planowania gospodarczego i budżetu, regulamin 1958-1959, 1968-1969, sygn. 15; komisja mandatowa – regulamin, ocena pracy radnych 1968-1969, sygn. 16; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1968, sygn. 17; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, opinie, regulamin 1968-1972, sygn. 18; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 19-34; protokoły zebrań wiejskich 1964-1969, 1972, sygn. 35; program rozwoju gromady 1965, sygn. 36; plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 37-39; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1969, 1972, sygn. 40; mienie gromadzkie 1964-1969, sygn. 41; budżet gromady 1955-1969, sygn. 42-57; wykonanie budżetu 1958-1969, sygn. 58; sprawozdania finansowe 1961-1969, sygn. 59. Liczba jednostek w zespole: 59
56/711/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieplicach powiat Jarosław 1954-1971 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957-1959, sygn. 1-2; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957-1959, sygn. 3-4; budżet gromady 1955-1956, sygn. 5-7. Liczba jednostek w zespole: 12
Wyświetlanie 1 041 do 1 060 z 2 781 wpisów.