Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/841/12 Dominium Tuczyn 1811-1854 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/842/0 Zbiór rękopisów prac naukowych i literackich w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu XVII-XX wiek 14 rozwiń
rozważania teologiczne, XVII wiek –1851, sygn. 1-8; kazania, XVIII wiek-1911, sygn. 9-13; rękopisy kościelne, XVIII wiek-1939, sygn. 14-19 (m. in. „Wielosen czyli Józef patriarcha wykładacz snu faraonowego”, „Wprowadzenie do Pisma Św. Starego Testamentu”, „Stan grekokatolickiej cerkwi w galicyjskiej prowincji w XIX wieku”, rozważania na temat pracy duszpasterskiej i apostolskiej Cerkwi”); 4.Rękopisy literackie, XVIII wiek-1833, sygn. 20-23 („List Heloisy do Abellara”, sztuka „Dziecko miłości”, „Gustaw Wychowaniec lasów Dalekarliyskich”, wiersze); przepisy kulinarne, pocz. XIX wieku-1846, sygn. 24-27 (zbiory przepisów kuchennych z I połowy XIX wieku); różne, 1720-1944, sygn. 28-44 (rozważania filozoficzne, zeszyty nutowe, dziennik nieznanej osoby, „Uwagi nad szkołami elementarnymi”, „Zabawa Polki z Synami czyli opis dziejów polskich...”, praca na temat sytuacji gospodarczej i finansowej Galicji, wypisy z różnych gazet, charakterystyka gminy Sanok pod względem politycznym i gospodarczym). Liczba jednostek w zespole: 44
56/842/1 Rozważania teologiczne 1601-1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/842/2 Kazania 1834-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/842/3 Rękopisy kościelne 1805-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/842/4 Rękopisy literackie 1701-1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/842/5 Przepisy kulinarne 1846 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/842/6 Różne 1815-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/843/0 C.K. Starostwo w Brzozowie 1871-1916 2926 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
56/844/0 C.K. Starostwo w Przemyślu 1892-1916 0 rozwiń
Sprawy związane z działalnością Fundacji Szpitalnej im. Wojciecha Rudolfa Horodyskiego w Żurawicy 1892-1914, sygn. 1; koncesje przyznawane przez Starostwo 1903, 1914, sygn. 2; Okólnik starosty przemyskiego w sprawie wzięcia zakładników z wsi, w których doszło do aktów dywersyjnych 1914, sygn. 3; Sprawy związane z zaopatrzeniem powiatu w produkty zbożowe 1915-1916, sygn. 4; Odbudowa zniszczeń wojennych 1916, sygn. 5; Sprawy rent dla inwalidów wojennych 1916, sygn. 6; Odezwa Stowarzyszenia Austriacki Srebrny Krzyż w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i tworzenia jego lokalnych kół 1916, sygn. 7; Rachunek za roboty stolarskie wykonane w budynku Starostwa 1916, sygn. 8; Wykaz urzędników i instytucji państwowych w Przemyślu i powiecie przemyskiem b.d., sygn.9. Liczba jednostek w zespole: 11
56/847/0 Państwowe Gimnazjum w Brzozowie 1920-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/848/0 Cech Krawiecki w Rymanowie [1550-1633] 1676-1913 99 rozwiń
1. [Księga cechowa - akta wyzwolin], [1550-1633] 1676-1907, sygn. 1; 2. [Księga cechu krawców z Rymanowa - regestr zaduszny], 1693-1913, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
56/849/0 Akta wsi Miejsce Piastowe 1521-1850 426 rozwiń
1. Księga zapisów i prawa rugowego Miesteckiego - księga sądowa], 1527-1748, sygn. 1; 2. Księga zapisów i prawa rugowego Miesteckiego czyli Dekretarz [księga sądowa], 1759-1850, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
56/850/0 Akta miasta Jaślisk 1611-1646 233 rozwiń
Księga Urzędu Wójtowskiego, Ławniczego i Radzieckiego w Jaśliskach 1611-1646, sygn. 1 (księga zawiera zapisy dotyczące życia miejskiego w I półroczu XVII wieku, głównie sprawy i zapisy związane z urzędem ławniczym). Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/0 Gminy jednostkowe powiatu jarosławskiego - zbiór szczątków zespołów 1867-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
56/851/1 Gmina Kidałowice 1920-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/851/2 Gmina Kramarzówka 1867-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/851/3 Gmina Pawłosiów 1928-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/851/4 Gmina Pruchnik 1932-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/5 Gmina Radymno-wieś 1935-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 221 do 1 240 z 2 782 wpisów.