Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/144/0 vacat - Parafie rzymskokatolickie z terenów byłej Małopolski Wschodniej - akta przeniesiono do AGAD w Warszawie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/145/0 vacat - Parafie greckokatolickie z terenów byłej Małopolski Wschodniej - akta przeniesiono do AGAD w Warszawie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/146/0 Parafie rzymskokatolickie byłego województwa rzeszowskiego - zbiór szczątków zespołów 1878, 1895, 1906-1914, 1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/146/1 Parafia Rzymskokatolicka w Krośnie 1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/146/2 Parafia Rzymskokatolicka w Lipinkach 1895, 1905-1908, 1911, 1913-1914, 1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/146/3 Parafia Rzymskokatolicka w Wietrznie 1906-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/146/4 Parafia Rzymskokatolicka w Zarszynie 1878 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/147/0 Parafie greckokatolickie byłego województwa rzeszowskiego - zbiór szczątków zespołów 1794-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
56/148/0 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu [1586, 1603-1655] 1667-1947 48732 rozwiń
1. Inwentarze oraz pisma związane z lustracjami cerkwi 1784-1785, 1792-1794, 1803, 1808, 1810-1812, 1814-1816, 1820-1821, 1829-1830, 1832-1833, 1840, 1852, 1855, 1857, sygn. 1-25, 2. Akta dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii (sprawy gruntów i budynków należących do parafii [1586, 1603-1604, 1610, 1619, 1624, 1631-1633, 1635, 1637, 1639, 1645, 1651, 1653, 1655] 1668-1669, 1683, 1693, 1710, 1713-1714, 1718, 1728, 1735, 1749, 1753-1755, 1764, 1771-1774, 1776-1777, 1779-1780, 1783-1787, 1789-1805, 1807-1809, 1811-1813, 1815, 1820-1822, 1825, 1835, 1837, 1839, 1861-1868, 1870, 1874, 1878, 1891, 1898-1901, 1903-1904, 1908-1909, 1915, 1922, sygn. 26-49; sprawy finansowe parafii, [1638] 1674-1685, 1760, 1769, 1783, 1785-1832, 1839, 1841-1845, 1847-1848, 1853-1861, 1864-1917, 1919-1935, 1938-1942, sygn. 50-80, 3. Korespondencja z władzami i instytucjami kościelnymi 1790-1793, 1795-1796, 1799-1800, 1802-1806, 1812, 1814, 1833, 1835-1841, 1852, 1857-1936, 1943-1944, sygn. 81-91, 4. Korespondencja z władzami i instytucjami świeckimi 1786, 1795-1796,1799,1803,1805,1809, 1814,1833-1834,1836-1838,1841-1846, 1856-1858, 1860-1861, 1863, 1867, 1872-1874, 1876, 1879-1881-1884, 1886-1887, 1889-1891, 1893, 1895-1900, 1904-1905, 1907, 1909-1922, 1924-1928, 1933-1938, 1943-1944, sygn. 92-102, 5. Pisma kierowane do proboszczów i administratorów parafii oraz pisma ich dotyczące 1806, 1814-1818, 1825-1835, 1838, 1842, 1859,1861,1865,1867-1869,1872,1874,1882, 1892, 1910, 1912, 1914, 1924-1925, sygn. 103-109, 6. Pisma oraz wykazy dotyczące liturgii i posługi duszpasterskiej 1814-1818, 1828-1878, 1883-1919, 1922, 1924-1941, sygn. 110-136, 7. Komitety cerkiewne 1868-1869, 1871, 1884, 1887-1888, 1897, 1903-1904, 1907-1908, 1914, 1924, 1926, 1934, 1936, 1943, sygn. 137-143, 8. Spisy wiernych i pisma dotyczące parafian 1822, 1826, 1830, 1840, 1860, 1863, 1865-1869, 1876, 1882, 1888-1889, 1918, 1939, sygn. 144-164, 9. Kancelaria parafii 1829, 1839, 1854-1907, 1938-1946, sygn. 165-179, 10. Akta stanu cywilnego: urodzenia – 1667-1776, 1786-1906, 1911-1945, sygn. 180-212; protokoły przedślubne i zapowiedzi – 1814-1843, 1852-1947, sygn. 213-245; małżeństwa – 1784-1910, sygn. 246-254; zgony – 1757-1776, 1784-1906, 1945-1946, sygn. 255-268; księgi łączne – parafia pw. w. Mikołaja na Podgórzu – 1749-1782, sygn. 269; księgi łączne – parafia pw. Ucieczki Matki Boskiej do Egiptu – 1774-1784, sygn. 270; księgi łączne – parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Przekopanej – 1773-1790, sygn. 271; księgi łączne – parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Błoniu – 1777-1786, sygn. 272; księgi łączne – cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Wilczu – 1788-1912, sygn. 273; indeksy – 1920-1931, sygn. 274, 11. Sprawy metrykalne: korespondencja dotycząca spraw metrykalnych – 1792-1869, 1871, 1873-1946, sygn. 275-318; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafię greckokatolicką w Przemyślu – 1860-1864, 1866-1868, 1874, 1880-1881, 1883-1884, 1887, 1889-1893, 1898, 1900, 1902-1903, 1906, 1910-1911, 1913, 1915-1934, 1937-1942, 1944, sygn. 319-322; wystąpienia z kościoła greckokatolickiego, zmiany obrządku – 1864-1866, 1876,1891-1897, 1900-1902, 1907-1942, 1944-1946, sygn. 323-327; zaświadczenia, wypisy w sprawach metrykalnych wydawane przez parafie rzymskokatolickie w Przemyślu przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu, 1860-1869, 1873-1944, sygn. 328-336; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (urodzenia i chrzty) 1841, 1843, 1847-1848, 1853, 1856, 1858-1944, sygn. 337-349; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (zapowiedzi i małżeństwa) 1860-1861, 1863-1864, 1866, 1869-1886, 1889-1890, 1892-1940, 1944, sygn. 350-352; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie i urzędy obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (zgony) 1847, 1858-1861, 1863-1864, 1867-1868, 1873-1878, 1880-1892, 1894-1928, 1931, 1933-1938, 1943-1944, sygn. 353-356. Liczba jednostek w zespole: 364
56/149/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Brygidau 1901-1913 1604 rozwiń
1. Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, 1901-1909, sygn. 1; 2. Akta dotyczące organizacji gminy wyznaniowej ewangelickiej, 1900-1911, sygn. 2; 3. Akta dotyczące wyborów proboszczów, prezbiterów, przedstawicieli gmin, 1900-1910, sygn. 3-5; 4. Roczne sprawozdania opisowe proboszczów z sytuacji w gminach wyznania ewangelickiego, 1901-1911, sygn. 6; 5. Akta dotyczące ujednolicenia melodii chorału, 1901-1903, sygn. 7; 6. Akta stanu cywilnego i sprawy metrykalne gmin ewangelickich, 1902-1910, sygn. 8; 7. Tabela stanu dusz, 1901-1908, sygn. 9; 8. Akta dotyczące dzwonów kościelnych, 1910, sygn. 10; 9. Sprawy szkolne, 1901-1911, sygn. 11; 10. Protokoły z wizytacji kościołów i szkół, 1903-1910, sygn. 12; 11. Sprawy majątkowe i finansowe gmin ewangelickich, 1900-1910, sygn. 13-16; 12. Emigracja członków gmin ewangelickich do Poznania, 1902-1912, sygn. 17; 13. Spory, skargi, zażalenia, 1901-19101, sygn. 18; 14. Sprawy emerytalne proboszczów i nauczycieli oraz sprawy funduszu wdów i sierot, 1901-1911, sygn. 19; 15. Sprawy osobowe proboszczów i nauczycieli gmin ewangelickich, 1900-1910, sygn. 20; 16. Dochodzenia dyscyplinarne przeciw proboszczom, 1900-1910, sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
56/150/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Jarosławiu 1893-1909 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
56/151/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Hartfeld 1912-1937 3706 rozwiń
1. Okólniki Najwyższej Rady Kościelnej i Superintendentury, 1912-1923, sygn. 1; 2. Zebrania Superintendentury, 1912-1930, sygn. 2-4; 3. Posiedzenia komitetu Kościoła Ewangelickiego A iH B w Polsce], 1921-1928, sygn. 5; 4. Roczne zamknięcia rachunkowe funduszów galicyjsko-bukowińskiej ewangelickiej superintendentury, 1916-1918, sygn. 6; 5. [Akta dotyczące organizacji senioratu w Hartfeld, 1912-1918, sygn. 7; 6. Zebrania senioratu, 1912-1925, sygn. 8; 7. Statuty ewangelickich gmin wyznaniowych, 1910-1931, sygn. 9; 8. [Sprawy osobowe proboszczów i nauczycieli, 1912-1932, sygn. 10-11; 9. [Wybory prezbiterów – protesty], 1912-1932, sygn. 12; 10. Protesty przeciw wyborcom przedstawicieli gmin, 1912-1931, sygn. 13; 11. Sprawy metrykalne, 1912-1933, sygn. 14; 12. Wykazy stanu dusz i czynności urzędowych, 1912-1934, sygn. 15; 13. Tabelaryczne przeglądy stanu osobowego probostw wikariatów i szkół galicyjsko-bukowińskiej superintendentury wyznania A i B], 1913-1926, sygn. 16; 14. Roczne zamknięcia rachunkowe ewangelickich gmin wyznaniowych, 1912-1937, sygn. 17; 15. Opisowe sprawozdanie roczne i okresowe proboszczów z sytuacji w ewangelickich gminach wyznaniowych, 1913-1933, sygn. 18; 16. Akta dotyczące naczyń liturgicznych i rekwizycji dzwonów, 1916-1919, sygn. 19; 17. Plany pracy wędrownego kaznodziei, 1913-1928, sygn. 20; 18. Sprawy majątkowe gmin ewangelickich (dotacje, zapomogi), 1911-1933, sygn. 21-25; 19. Podatki i świadczenia gmin, 1912-1924, sygn. 26; 20. Sprawy gospodarcze, 1919-1930, sygn. 27; 21. Sprawy szkolne (plany nauczania, sprawozdania ewangelickiej szkoły (z prawami publicznymi) we Lwowie za lata 1917/18, 1923/24), 1912-1933, sygn. 28-31; 22. Uroczystości kościelne i jubileuszowe, odznaczenia, 1916-1919, 1921, 1925-1930, 1933 sygn. 32; 23. Szkody wojenne, 191601917, sygn. 33; 24. Ankiety ewangelickich gmin wyznaniowych, 1931, 1935-1936, sygn. 34; 25. Skargi, zażalenia, spory, 1912, 1920, 1925-1933, sygn. 35; 26. Akta osobowe proboszczów i nauczycieli, 1912-1921, 1923, 1925-1928, 1930-1933, sygn. 36; 27. Akta spraw dyscyplinarnych, 1912, 1923, 1925, 1927, 1931, sygn. 37; 28. Sprawy narodowościowe Ewangelickiego Kościoła A i H wyznania w Polsce, 1915, 1919,1921, 1923, 1925, 1931, 1934, sygn. 38; 29. Projekty ustaw dotyczących kościoła ewangelickiego w Polsce, 1925-1927, 1929, sygn. 39-40; 30. Memoriał lwowskich prezbiterów i zastępców zborowych narodowości niemieckiej w sprawie zboru ewangelickiego lwowskiego, 1934, sygn. 41; 31. Sprawozdanie Związku Ewangelickich Kobiet we Lwowie na czas od 1 IV 1914 do 31 III 1917], 1917, sygn. 42; 32. Statut Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 1924, sygn. 43; 33. Dzienniki podawcze, 1916-1925, sygn. 44 Liczba jednostek w zespole: 44
56/152/0 Ewangelicki Urząd Parafialny w Raniżowie 1789-1913 448 rozwiń
1. Okólniki i odpisy zarządzeń władz politycznych 1814-1910, sygn.1; 2. Okólniki Najwyższej Rady Kościelnej 1819-1913, sygn. 2. 3. Sprawy Senioratu (protokoły z zebrań Senioratu, sprawy wyborów do Superintendentury), 1840-1909, sygn. 3; 4. Sprawy organizacji parafii, 1789-1910, sygn. 4; 5. Sprawy prezbiterstwa (protokoły z posiedzeń, korespondencja), 1870-1904, sygn. 5; 6. Protokoły z zebrań zborów 1885-1891, sygn. 6; 7. Spis ksiąg i naczyń liturgicznych parafii w Raniżowie, 1804, sygn. 7; 8. Jubileuszowe uroczystości okolicznościowe, 1816-1901, sygn. 8; 9. Sprawy osobowe duchownych, 1810-1910, sygn. 9; 10. Roczne zamknięcia rachunkowe, sprawozdania pastorów dotyczące stanu parafii, 1865-1913, sygn. 10; 11. Statystyka (wykazy zmian wyznania, wykazy urodzonych i zmarłych), 1831-1910, sygn. 11. 12. Sprawy metrykalne m.in. związane z zawarciem małżeństwa, świadectwa obyczajności, 1813-1931, sygn. 12-14; 13. Sprawy szkolne nauczycieli, 1811-1911, sygn. 15-16; 14.Fundusze, legaty, dotacje państwowe, zbiórki, sprawy gospodarcze, 1794-1910, sygn. 17-20; 15. Sprawy związane z budową kościołów, sprawy finansowe, opodatkowanie członków gminy na cele kościelne, 1802-1912, sygn. 21-23; 16. Sprawy sanitarne, sądowe (cywilne) prośby i skargi członków gminy ewangelickiej, 1820-1909, sygn. 24-26;17. Sprawy Zakładu Emerytalnego Ewangelickiego Kościoła, 1886-1909, sygn. 27; 18.Organizowanie pomocy dla biednych współwyznawców, pomoc w leczeniu, poszukiwania osób, alimentacyjne, nekrologi, 1795-1910, sygn. 28-29; 19. Kandydaci teologii, 1819-1911, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 30
56/153/0 Kopie akt metrykalnych parafii dekanatu lubaczowskiego archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego 1818-1819, 1823-1826, 1834, 1839-1840, 1844-1866 6331 rozwiń
1. Parafia Cieszanów: urodzenia (za okres lat: 1839, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1860, 1862, 1864-1865), kopie z lat 1840, 1844-1846, 1849, 1851, 1853-1854, 1856-1857, 1859-1861, 1863, 1865-1866, sygn. 1-15; małżeństwa (za okres lat: 1818, 1839, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1819, 1839, 1844-1846, 1849, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865, sygn. 16-31; zgony (za okres lat: 1818, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1819, 1845-1846, 1849, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865, sygn. 32-46; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823), kopie z lat 1819, 1823-1824, sygn. 47; 2. Parafia Dzików: kopie łączne (za okres lat: 1817-1818, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1826, 1834, 1826, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866, sygn. 48-66; 3. Fehlbach (Kobylnica): urodzenia (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1845-1846, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1866, sygn. 67; małżeństwa (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1845-1846, 1850, 1852-1855, 1859-1861, 1863, 1865, sygn. 68; zgony (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1858-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1845-1846, 1850, 1852-1855, 1859-1861, 1863, 1865, sygn. 69; kopie łączne (za rok 1818), kopie z roku 1819,sygn. 70; 4. Parafia Horyniec: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1844, 1849, 1857-1862, 1864-1865), kopie z lat 1819, 1823, 1845, 1849, 1857-1860, 1862-1865, sygn. 71-80; 5. Parafia Lipsko: urodzenia (za okres lat: 1851-1854, 1856-1865), kopie z lat 1852-1855, 1857-1866 sygn. 81-92; małżeństwa (za okres lat: 1851-1854, 1856-1862, 1864-1965), kopie z lat 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866; sygn. 93-103; zgony (za okres lat: 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1851, 1853, 1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 104-113; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1849), kopie z lat 1818, 1824, 1826, 1846-1847, 1850, sygn. 114-117; 6. Parafia Lubaczów: urodzenia (za okres z lat 1818, 1825, 1844-1846, 1848-1850, 1852-1855, 1858-1862, 1864-1865; kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1849-1851, 1853-1856, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 118-132; małżeństwa (za okres lat: 1818, 1825, 1844-1846, 1848-1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1849-1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 133-138; zgony (za okres lat: 1818, 1825, 1839, 1844-1845, 1848-1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865, kopie z lat 1818, 1825, 1840, 1845-1846, 1849-1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 139-145; 7. Parafia Łukawiec: urodzenia (za okres lat: 1859-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1860-1862, 1865, sygn. 146-149; małżeństwa (za okres z lat 1859-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1860, 1862-1863, 1865, sygn. 150-153; zgony (za okres z lat 1859-1860, 1862, 1864-1865), kopie z lat 1860-1861, 1863, 1865-1866; sygn. 154-156, kopie łączne (za okres z lat 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858, kopie z lat 1819, 1824, 1826, 1845-1847, 1850, 1852, 1853-1857, 1859, sygn. 157-166; 8. Parafia Narol: urodzenia (za okres lat: 1854, 1856, 1858-1864), kopie z lat 1855-1856, 1859-1864, sygn. 167-172; małżeństwa (za okres lat: 1854, 1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1855, 1857, 1859-1863, 1865, sygn. 173-179; zgony (za okres lat: 1854, 1856, 1858, 1860-1862, 1864), kopie z lat 1855, 1857, 1859, 1861-1863, 1865, sygn. 180-185; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1848-1853), kopie z lat 1819, 1824, 1826, 1845-1847, 1849-1854), sygn. 186-195; 9. Parafia Niemirów: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 196-209; 10. Parafia Oleszyce: urodzenia (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 210-222; małżeństwa (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 223-235; zgony (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 236-248; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1862), kopie z lat 1818, 1823, 1825, 1863, sygn. 249-251; 11. Parafia Płazów: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1823, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866, sygn. 252-266. Liczba jednostek w zespole: 279
56/155/0 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Biecki 1772-1877 0 rozwiń
Zarządzenia jednostek nadrzędnych i własne:listy pasterskie biskupów przemyskich, kurendy dziekana do podległego duchowieństwa, protokoły sesji dekanalnych 1795-1822, sygn. 1-5; Akta Urzędu Dekanalnego: akta w układzie dziennika podawczego dotyczące całokształtu działalności Urzędu 1790-1832, sygn. 6-12; Kopiariusz zarządzeń i pism wychodzących z kancelarii Urzędu Dekanalnego 1819-1822, sygn. 13; Pomoce kancelaryjne: dzienniki podawcze 1822-1848, sygn. 14-15; Akta Urzędu Dekanalnego jako Powiatowego Urzędu Szkolnego: akta w układzie dziennika podawczego dotyczące całokształtu działalności Urzędu 1807-1830, sygn. 16-17; Pomoce kancelaryjne Powiatowego Urzędu Szkolnego: dziennik podawczy 1833-1846, sygn. 18; Akta Urzędu Dekanalnego: korespondencja i dokumenty gr. kat. biskupów przemyskich kierowane do Urzędu Dekanalnego Bieckiego; zarządzenia, okólniki, obwieszczenia, odezwy władz państwowych i samorządowych; pisma Urzędu Dekanalnego Bieckiego kierowane do władz państwowych; supliki mieszkańców parafii dekanatu bieckiego; korespondencja dziekana z podległymi parochami; zestawienia finansowe dot. spraw parafii dekanatu bieckiego 1772-1877, sygn. 19-26. Liczba jednostek w zespole: 26
56/156/0 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Olchowiecki 1775-1921, 1934, 1939 0 rozwiń
1. Zarządzenie nadrzędnych władz kościelnych i państwowych, [1700], 1783-1898, sygn. 1-11; 2. Sprawy organizacyjne, 1805-1899, sygn. 12-21; 3. Sprawy finansowe, 1810-1901, sygn. 22-27; 4. Materiały statystyczne o stanie parafii, 1791-1899, sygn. 28-38; 5. Obiekty sakralne i budynki plebańskie, 1803-1899, sygn. 39-44; 6. Duchowieństwo, 1818-1900, sygn. 45-67; 7. Sprawy duszpasterskie, 1817-1899, sygn. 68-74; 8. Pozareligijna działalność duchowieństwa, 1818-1918, sygn. 75-80; 9. Organizacja kancelarii i pomoce kancelaryjne, 1814-1879, 1919-1934, sygn. 81-88; 10. Urząd Dekanalny Olchowiecki jako Powiatowy Urząd Szkolny, 1816-1859, sygn. 89-96; 11. Akcesja (pismo Tomasza Polańskiego kustosza katedry przemyskiej do dekanatu olchowieckiego; Gestisprotokoll des gr.kath. Olchowcer Dechanats - fragmenty; odezwy, rozporządzenia, zarządzenia; niewypełnione formularze, wzory tabel i zestawień; pisma w sprawie biblioteki dekanalnej; egzemplarze dzieł z biblioteki dekanalnej - Sectio II Caput I § 28-36 i Sectio IV Caput I § 49-81; fragmenty ksiąg liturgicznych (około 1800 r.); korespondencja z władzami świeckimi oraz kościelnymi; pisma władz kościelnych; pismo w sprawie Bractwa cerkiewnego im. wielkiego męczennika św. Dymitra w Łukowem; pismo gminy Olchowce w sprawie gruntów cerkiewnych; Protokoły kongregacji dekanalnych (soborczyków); pisma przewodnie (bez załączników) kierowane do dziekana i urzędu dekanalnego; świadectwo wydane przez lekarza dla Grzegorza Borsińkiego; odbitki kopii deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz listu Ludwika XV; notatka dotycząca wypożyczenia akt z archiwum Muzeum Towarzystwa Łemkowszczyzna do studiów nad szkolnictwem na Łemkowszczyźnie), 1792, 1807-1900, 1911-1914, 1939, sygn. 97-121 Liczba jednostek w zespole: 121
56/157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny [1901-1933] 1934-1945 0 rozwiń
1. Organizacja, 1927-1945, sygn. 1-60; 2. Kandydaci do stanu duchownego, 1926-1944, sygn. 61-68; 3. Duchowieństwo, 1933-1943, sygn. 69-92; 4. Zakony, 1935-1944, sygn. 93-98; 5. Diacy, 1901-1944, sygn. 99-105; 6. Akta osobowe, 1901, 1907-1944, sygn. 106-116, 7. Sprawy duszpasterskie, 1926-1944, sygn. 117-134; 8. Akta sądowe, 1920, 1930-1944, sygn. 135-142; 9. Pełnomocnictwa, 1935-1944, sygn. 143-146; 10. Statystyka, 1936, 1940-1944, sygn. 147-156; 11. Sprawy majątkowe, 1923-1942, sygn. 157-172; 12. Administracja, 1931-1944, sygn. 173-197; 13. Akta metrykalne, 1931-1944, sygn. 198-288; 14. Aneks, 1935-1944, sygn. 289-291 Liczba jednostek w zespole: 250
56/158/0 Archiwum Zamku Leskiego Krasickich 1540-1925 42811 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 481
56/159/0 Starostwo Powiatowe Przeworskie 1935, 1938 340 rozwiń
Meldunki i sprawozdania sytuacyjne starosty (sprawozdania z życia społeczno-politycznego i stanu bezpieczeństwa w powiecie: informacje o działalności Stronnictwa Ludowego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, o Uniwersytecie Wiejskim w Gaci, o Ignacym Solarzu, o związkach zawodowych, stowarzyszeniach społecznych i kulturalnych społeczności żydowskiej, strajkach, bezrobociu), 1935,1938, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
56/160/0 Akta adwokata dr. Joachima Schaffela pełnomocnika Zarządów Dóbr Sapiehów w Krasiczynie i Żurawicy oraz Zajączkowskich w Bolestraszycach [1884-1918] 1919-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
Wyświetlanie 141 do 160 z 2 783 wpisów.