Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/381/0 Akta stanu cywilnego gminy Łysów powiat Łosice 1810-1825 204 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1810-1825 sygn. 1-15, 24-26, alegaty 1815-1825 sygn. 16-23, 27 Liczba jednostek w zespole: 27
62/382/0 Akta stanu cywilnego gminy Mostów powiat Łosice 1810-1825 0 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1811, 3 j.a., sygn.1 -3, UZ 1812, 1813 sygn. 4-5, UMZ 1814-1825 12 j.a. sygn. 6-17, Alegata z 1814 -1818 4 j.a. sygn. 19-22, 1821-1825 (5 j.a) 23-27 Liczba jednostek w zespole: 27
62/383/0 Akta stanu cywilnego gminy Mszanna powiat Łosice 1810-1825 619 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1815, 21 j.a., sygn. 1-21, Alegata z 1812-1813, 2 j.a , sygn. 22-23, 1816, 1 j.a. sygn. 24, 1818-1825, 8 j.a. 25-32. Liczba jednostek w zespole: 32
62/384/0 Akta stanu cywilnego gminy Niemojki powiat Łosice 1810-1825 0 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegata z lat 1812 1 j.a, sygn. 16, 1814-1825, 12 j.a. sygn. 17-28. Liczba jednostek w zespole: 28
62/385/0 Akta stanu cywilnego gminy Próchenki powiat Łosice 1810-1825 484 rozwiń
Księga małżeństw z lat 1810-1811, 1 j.a. sygn.1, księgi UMZ 1813-1825, 13 j.a. sygn. 2-13, Alegata z lat 1810-1811, 1 j.a , sygn. 15, alegaty 1813-1819, 7 j.a. sygn. 16-22. alegaty 1821-1825, 5 j.a. sygn. 23-27. Liczba jednostek w zespole: 27
62/386/0 Akta stanu cywilnego gminy Przesmyki powiat Łosice 1810-1825 859 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1811, 2 j.a., sygn. 1-2, 1813-1825, 13 j.a. sygn. 3-15, Alegat brak. Liczba jednostek w zespole: 15
62/387/0 Akta stanu cywilnego gminy Rusków powiat Łosice 1810-1825 776 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15, Alegata z lat 1813-1825, 14 j.a. sygn. 16-29. Liczba jednostek w zespole: 29
62/388/0 Akta stanu cywilnego gminy Sarnaki powiat Łosice 1810-1825 1414 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1811 2 j.a. sygn. 1-2, 1812-1825 28 j.a. sygn. 3-30. Alegata z 1816 r. 1 j.a. sygn. 31, 1818-1819 2 j.a. sygn. 32-33, 1822-1825 4 j.a. sygn. 34-37. Liczba jednostek w zespole: 37
62/389/0 Akta stanu cywilnego gminy Skrzeszew powiat Łosice 1821-1823 100 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1821-1822 r. 2 j.a., sygn. 1-2, Alegata z 1823 r. 1 j.a. sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
62/390/0 Akta stanu cywilnego gminy Wirów powiat Łosice 1810-1825 217 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1812 r. 2 j.a., sygn. 1-2, 1814-1815 r. 2 j.a. sygn. 4-5, 1817-1818 r. 2 j.a. sygn. 5-6, 1821 r. 1 j.a. sygn. 7, 1825 r. 1 j.a. sygn. 8. Alegata z 1812 r. 1 j.a. sygn. 9, 1814-1815 r. 2 j.a. sygn. 10-11, 1817-1818 r., sygn. 12-13, 1821 r. 1 j.a. sygn. 14, 1825 r. 1 j.a sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
62/391/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Chłopkowie powiat Łosice 1826-1864 1673 rozwiń
księgi UMZ z lat 1826-1864 sygn. 1-39. Alegaty z lat 1826-1862, 1864 sygn. 40-77 Liczba jednostek w zespole: 77
62/392/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Łysowie powiat Siedlce 1875-1913 0 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1900 sygn. 1-26, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880, 1901-1908, 1910-1913 sygn. 27-37 (11 ja.) Liczba jednostek w zespole: 37
62/393/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywdzie powiat Łuków 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1959-1969 sygn. 1-4, rejestr uchwał rady 1965-1971 sygn. 5, komisje 1957-1972 sygn. 6-23, protokoły z posiedzeń prezydium, rejestr uchwał 1955-1972 sygn. 24-29, zebrania wiejskie 1955-1972 [1974] sygn. 30-35, sprawy organizacyjne 1965-1969 sygn. 36, znaki geodezyjne 1966-1972 sygn. 37, protokoły kontroli 1956-1972 sygn.38-42, budżet gromady 1956-1972 sygn. 43-66, nab. 3849/08 (3 ja.) wybory sołtysów i podoltysów 1958-1972, protokóły zebrań wiejskich 1961, opracowanie planow zagospodarowania przestrzennego Burzec, Zimna Woda 1971 (mapa) Liczba jednostek w zespole: 69
62/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okrzei powiat Łuków 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1960-1971 sygn. 1-10, protokoły komisji 1963-1970 sygn. 11-21, protokoły z posiedzeń prezydium 1962-1971 sygn. 22-24, zebrania wiejskie 1964-1971 sygn. 25-28, sprawy ogólno-administracyjne 1970 sygn. 29-31, czyny społeczne 1970 sygn. 32, budżety 1962-1972 sygn. 33-45, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1961-1971 sygn. 46-47 Liczba jednostek w zespole: 47
62/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarczewie powiat Łuków 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji 1954-1958 sygn. 1, Komisje rady - protokóły posiedzeń 1955-1958 sygn. 2, Protokóły posiedzeń prezydium 1955-1958 sygn. 3, Uchwały - rejestr 1956-1958 sygn. 4, Budżety gromady 1955-1959 sygn. 5-9 Liczba jednostek w zespole: 9
62/396/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radoryżu Smolanym powiat Łuków 1955-1960 0 rozwiń
Protokóły z sesji rady i jej uchwały 1959 sygn. 1, protokóły z posiedzeń prezydium 1959 sygn. 2, Komisja Finansowa 1958 sygn. 3, budżety 1955-1960 sygn. 4-7, 9-10, sprawozdawczość budżetowa 1958-1959 sygn.8 Liczba jednostek w zespole: 10
62/397/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podosiu powiat Łuków 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji gromadzkiej rady i jej uchwały 1957-1972 sygn. 1-14, Komisje rady - protokóły posiedzeń, sprawozdania 1960-1971 sygn. 15-59, Protokóły posiedzeń prezydium, uchwały, plany pracy PGRN 1955-1972 sygn. 60-76, Zebrania wiejskie 1961-1971 sygn. 77-95, Sprawy organizacyjne rady, przepisy 1961-1971 sygn. 96-102, Kontrole 1960-1971 sygn. 103-112, Budżet gromady 1955-1972 sygn. 113-132, Plany gospodarcze 1964-1965 sygn. 133, Gospodarka gromadzka 1965-1971 sygn. 134-139, Budżet 1962, 1971, 1972 sygn. 140-142 Liczba jednostek w zespole: 142
62/398/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojcieszkowie powiat Łuków 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1957-1960 sygn. 1, uchwały, rejestr uchwał 1958-1965 sygn. 2-3, protokoły sesji rady 1961-1972 sygn. 4-10, protokoły komisji 1954-1972 sygn. 11-16, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 17-28, plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 29, rejestr obowiązkowych dostaw 1971 sygn. 30-31, zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1967 sygn. 32-33, kontrole 1960-1972 sygn. 34, budżety 1954-1972 sygn. 35-51, nab. 3996/09 (4j.a. ) ewidencja gruntów i budynków 1964-1969 Liczba jednostek w zespole: 46
62/399/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burcu powiat Łuków 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 1-2, protokoły komisji 1955-1961, 1965-1969 sygn. 3-6, 11, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 7-8, zebrania wiejskie 1958-1971 sygn. 9, budżety 1955-1962 sygn. 10, 12-18, nab. 3999/09 - 1 j.a. Ewidencja gruntów i budynków 1959 Liczba jednostek w zespole: 19
62/400/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Bystrzyckiej powiat Łuków 1955-1969 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1956-1963, 1965-1967 sygn. 1, 3-5, rejestr uchwał rady 1958-1965 sygn. 2, protokoły komisji 1955-1968 sygn. 6-10, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1959, 1962, 1964-1967 sygn. 1-13, 15-17, zebrania wiejskie 1955-1962, 1964-1969 sygn. 18-20, uchwały prezydium 1958-1965 sygn. 14, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1968 sygn. 21, budżety 1955-1963 sygn. 22-26, 28-31, plany gospodarcze i sprawozdania 1959-1966 sygn. 27, gospodarka gromadzka 1964 sygn. 32, budżet i fundusz gromadzki 1964-1968 sygn. 33-37, nab. 3997/09 (7j.a. ) ewidencja gruntów i budynków 1963-1967 Liczba jednostek w zespole: 44
Wyświetlanie 381 do 400 z 1 973 wpisów.