Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/401/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie [1928] 1950-1975 0 rozwiń
Zawartość na podstawie karty A z 1995 r: Wydział Organizacyjno-prawny 1950-1975 (1927 j.a., w inwentarzu ks. 1750), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975 - 236 j.a. (w książkowym 236), Wydział Finansowy 1950-1975 - 130 j.a (w książkowym 130)., Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1954-1975 - 18 j.a (w książkowym 18 j.a.)., Wydział Budownictwa Urbanistyki, Architektury 1950-1975 - 1481 j.a (tylko inwentarz kartkowy)., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1975 - 421 j.a (w książkowym 90 j.a.)., Wydział Komunikacji 1950-1972 - 34 j.a (w książkowym 34j.a.), Wydział Oświaty i Kultury 1950-1975 - 1148 j.a (w książkowym 583)., Wydział Przemysłu i Handlu 1950-1975 - 279 j.a.(w książkowym 89 j.a), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1975 - 422j.a (w książkowym 251 j.a.)., Wydział Skupu 1950-1972 - 54 j.a.(w książkowym 54 j.a), Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975 - 201 j.a. (w książkowym 99 j.a), Wydział Zatrudnienia 1950-1969 - 35 j.a.(w książkowym 35 j.a.) , Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975 - 130 j.a..(w inwentarzu książkowym z sygnaturami 36-165), nab. 2422/97 (16 j.a. 0,12 mb) akta z lat 1953-1965 sprawy tajne i specjalnego znaczenia, nab. 3743/08 - 9 j.a. Z lat 1973-1975 wytworzonych przez UP w Łukowie, nab. 3744/08 z lat 1958-1975 (49 j.a. 0,60 mb), 4053/09 (4 ja. - nadzór nad stowarzyszeniami- Klub Orlęta, Tow. Przyjaciół Ziemi Łuk.), nab. 4244/2011 - 8 j.a. 0,05 mb Zarządzenia i pisma okólne władz nadrzędnych 1964-1971, nab. 4433/2012 - 310 j.a. 5 mb Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nab. 4833/2014 - 19 ja. 0,20 mb koncesje na działalność gospodarczą Liczba jednostek w zespole: 7670
62/402/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żelechowie powiat Garwolin [1947] 1950-1973 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949-1972 sygn.1-15 (sygn. 12 vakat- przesunięcie do zesp. 496 sygn.8), postanowienia prezydium 1959-1974 sygn. 16-18, sesje MRN 1949-1962 sygn. 19-24, uchwały MRN 1961-1968 sygn. 25, 3. Komisje radzieckie i ich działalność 1951-1957 sygn. 26, Budżet miasta [1947] 1954- 1972 sygn. 27-45, 47, Sprawozdanie [ z wykonania budżetu] [1949] 1961- 1972 sygn. 46, 51, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965- 1971 sygn. 52, komisje stałe 1959-1968 sygn.53 Liczba jednostek w zespole: 52
62/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciejowicach powiat Garwolin 1955-1972 0 rozwiń
Sesje GRN 1959-1966 sygn. 1-2, Protokóły komisji 1955-1965 sygn. 3-4, Protokóły posiedzenia Prezydium 1971 sygn. 5, Sesje sołtysów 1958-1972 sygn. 6-7, Sprawozdania finansowe 1968-1972 sygn. 8-9, Kontrole 1968-1972 sygn. 10, Budżet 1955-1972 sygn. 11-34 Liczba jednostek w zespole: 34
62/404/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stoczku Łukowskim powiat Łuków [1946] 1950-1972 0 rozwiń
Biuro MRN: Protokóły z sesji rady [1945] 1950-1972 sygn. 1-8 (brak sygn. 3), 18-19, Protokóły z komisji [1946] 1951-1972 sygn. 9-17, protokóły z posiedzeń Prezydium MRN [1946] 1950-1972 sygn. 20-31, książka kontroli 1960-1962 sygn.32, Referat Finansowy: Budżety 1951-1968 sygn. 33-48, (brak sygn. 49 budżet z 1972), Referat Gospodarki Komunalnej: Książki ewidencyjne nieruchomości 1951-1953 sygn. 51-406 (brak sygnatur 86, 87, 88, 89, 181, 231, 248, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354.) dopływ: 3168/03 - 4 j.a. 0,04 mb Księga Uchwał PMRN 1950-1971, ewidencja wykonania uchwał 1953-1971, Akta przekazania budynku dla szkoły 1953, rzeźni miejskiej 1955, nab. 4438/2012 - 3 j.a. 0,03 mb kwalifikacja gruntów, spis właścicieli gruntów, wykaz właścicieli gruntów wywłaszczonych pod kolej Liczba jednostek w zespole: 388
62/405/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchożebrach powiat Siedlce 1956-1973 [1986] 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1968 sygn. 1, działalność GRN 1969-1970 sygn. 2, protokoły sesji rady 1964-1972 sygn. 3-12, komisje 1968-1972 sygn. 13-20, protokoły posiedzeń prezydium 1964-1970, 1972 sygn. 21-26, zebrania wiejskie 1963-1971 sygn. 27-28, plany gospodarcze 1964-1968, 1970-1972 sygn. 29-34, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1968-1969, 1972 sygn. 35-37, budżety 1957, 1959, 1961, 1964-1965 sygn. 38-42, zabytki 1964-1967 sygn. 43, operaty i projekty 1958-1968 sygn. 44-45, zarządzenia 1972-1973 sygn. 46, sprawy budowlane 1963, 1967, 1972 sygn. 47-49, nab. 4121/10- 15 j.a. 0,15 mb, w tym - 13 j.a. mapy zasadnicze 1963 [1986], inwentaryzacja i plan urządzenia lasów (2 ja.), nab.4921/2014 - 17 ja. 0,15 mb Liczba jednostek w zespole: 82
62/406/0 Akta stanu cywilnego gminy Skibniew powiat Sokołów Podlaski 1810-1825 613 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 19 j.a., sygn. 1-19, Rejestr UMZ 1811 r. 1 j.a. sygn. 20, Alegata z lat 1812-1822 r. 11 j.a. sygn. 21-31, 1824-1825 r. 2 j.a. sygn. 32-33., rejestr metryk urodzonych 1601-1810, zmarłych 1720-1810, małżeństw 1716-1810. Liczba jednostek w zespole: 33
62/407/0 Akta stanu cywilnego gminy Sokołów Podlaski 1810-1825 [1853] 1156 rozwiń
Prowadzono odrębną rejestrację akt greckokatolickich, wspólną dla katolików i Żydów: I Seria. Akta urodzeń, małżeństw, zgonów: Księgi Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego: 1810-1811, 1812-1813U, 1812-1813 M, 1812-1813Z, 1814, 1815, 1821, 1822 cz. I i II, 1823, 1824, 1825 (12 j.a.) sygn. 1-12 Księgi Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania greckokatolickiego; 1810U, 1810 M., 1810Z, 1812, 1813, 1814, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 (11 j.a.) sygn. 13-23 II Seria. Alegaty: Alegaty rzymskokatolickie i mojżeszowe: 1819 - 1821, 1823, 1824, 1825, 1816-1817 (7 j.a.) sygn. 26-32 Alegaty greckokatolickie: 1814, 1821-1824 (5 ja.), sygn. 33-37 III Seria. Pomoce kancelaryjne Wykaz metryk rzymskokatolickich: 1684-1810 sporządzony w 1853r sygn. 24 Wykaz urodzonych, zaślubionych, zmarłych wyznania greckokatolickiego z lat 1797-1811 sygn. 25 Liczba jednostek w zespole: 37
62/408/0 Akta stanu cywilnego gminy Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski 1810-1825 630 rozwiń
Akta UMZ 1810-1825 sygn. 1-17, alegata 1810-1815, 1817, 1819-1825 sygn. 18-27 Liczba jednostek w zespole: 27
62/409/0 Akta stanu cywilnego gminy Czerwonka Liwska powiat Węgrów 1810-1825 598 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z lat 1810-1825, 15.j.a., sygn. 16-30. Liczba jednostek w zespole: 30
62/410/0 Akta stanu cywilnego gminy Grębków powiat Węgrów 1810-1825 650 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn.1-15. Alegata z 1817r, 1.j.a., sygn. 16, brak alegat z lat 1810-1816, 1818-1825 Liczba jednostek w zespole: 16
62/411/0 Akta stanu cywilnego gminy Kamionna powiat Węgrów 1810-1825 924 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata z 1814-1825 r., 11.j.a., sygn. 16-26, brak alegat z lat 1810-1813, 1818 r. Liczba jednostek w zespole: 26
62/412/0 Akta stanu cywilnego gminy Kopcie powiat Węgrów 1810-1825 734 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Księga UMZ z 1821 cz. I., sygn. 16, Liczba jednostek w zespole: 16
62/413/0 Akta stanu cywilnego gminy Korytnica powiat Węgrów 1810-1825 [1854] 1025 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17, rejestr metryk z lat 1657-1810 sporządzony w 1854 r jako sygn. 18, Alegata z lat 1811-1812, 1814 (3 j.a)., sygn. 19-21, alegata 1816-1824, 9 j.a., sygn. 22-30, allegata do aktów małżeństw 1815 (do aktów 10-21, niekompletna) sygn. 31, Sumariusz aktów stanu cywilnego z parafii korytnickiej [alegata] 1925, sygn.32 Liczba jednostek w zespole: 32
62/414/0 Akta stanu cywilnego gminy Liw powiat Węgrów 1810-1825 745 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17. Alegata z lat 1810-1812 (2) j.a. sygn. 18-19, 1813-1825 (13 j.a)., sygn. 20-32, Liczba jednostek w zespole: 32
62/415/0 Akta stanu cywilnego gminy Miedzna powiat Węgrów 1810-1825 926 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825,( 18 j.a.,) sygn. 1-18. Alegata z lat 1813-1815, 1817 (3 j.a. )sygn. 19-21. Liczba jednostek w zespole: 21
62/416/0 Akta stanu cywilnego gminy Prostyń powiat Węgrów 1810-1825 [1854] 565 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 13 j.a., sygn. 1-13. Alegaty 1812-1825 (14 j.a.) sygn. 14-27, ks. Zgonów 1810-1811 sygn. 28, rejestr metryk 1723-1810 sporządzony w 1854r sygn. 29 Liczba jednostek w zespole: 29
62/417/0 Akta stanu cywilnego gminy Sadowne powiat Węgrów 1810-1825 1182 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17. Rejestr metryk z lat 1643-1810, 1 j.a. sygn.18.sumariusz alfabetyczny nazwisk z lat 1810-1811. sygn. 19, alegata 1815 sygn. 20, alegata 1817 1 j.a. sygn. 21, alegata 1819-1825 (7 j.a.) sygn. 22-28. Liczba jednostek w zespole: 28
62/418/0 Akta stanu cywilnego gminy Stoczek powiat Węgrów 1810-1825 722 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 15 j.a. sygn. 1-15. Alegata z lat 1811-1825 r. 9 j.a. sygn. 16-24. Liczba jednostek w zespole: 24
62/419/0 Akta stanu cywilnego gminy Węgrów 1810-1825 145 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 16 j.a. sygn. 1-16. Alegata z lat 1811-1825 r. 15 j.a. sygn. 17-31. Liczba jednostek w zespole: 31
62/420/0 Akta stanu cywilnego gminy Wyszków powiat Węgrów 1810-1825 469 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 12 j.a. sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
Wyświetlanie 401 do 420 z 1 973 wpisów.