Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/481/0 vacat - Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/482/0 vacat - Zarząd Powiatowy Ostrołęcki - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/483/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Ostrołęckiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/484/0 vacat - Urząd do Spraw Powinności Wojskowej powiatu Ostrołęka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/485/0 Zarząd Powiatowy Węgrowski 1884-1918 0 rozwiń
Sprawy wojskowo-policyjne 1884-1917 sygn. 1, 4-15, 34, 39, 44, 47, 51-55, 61-62, 67, 69-71, 74, 75, 77, 88, 95, 97, 99, 101-103, 106, 113, Wykaz statystyczny 1889 sygn. 2, O zaproponowaniu stanowiska pow. felczera 1889-1897 sygn. 3, Sprawy powiatu 1913-1918 sygn. 16, 100, 104-105, 111, 116-118, 121, Korespondencja i okólniki 1892-1916 sygn. 17, 18, 25, 32, 35-38, 40-42, 46, 63, 79, Roczne sprawozdanie ze spraw weterynaryjnych 1914 sygn. 19, O przyłączeniu wsi Wyżyki 1914 sygn. 20, Sprawy wyznaniowe 1914-1918 sygn. 21, 28, 89-93, 120, O skargach na bezprawne postępowanie sygn. 22, Oświata 1914-1915 sygn. 23, 30, 31, 96, 109, O zbiórce pieniędzy na utrzymanie litografii 1914-1915 sygn. 24, 26, O ziemiach pozostałych po wysiedlonych 1915 sygn. 27, O ubieganie się M. Wilewskiego o prawa właściciela stadionu 1915 sygn. 29, O likwidacji urzędów państwowych 1917 sygn. 33, O zaświadczeniach, paszportach i legitymacjach 1901 sygn. 43, Spis osób administracji gminnej 1906-1917 sygn. 45, Informacje o karalności i zachowaniu 1913-1914 sygn. 48, O sposobach zatrzymania podczas przekraczania granicy 1913 sygn. 49, O nadaniu obywatelstwa rosyjskiego obywatelowi austriackiemu 1913 sygn. 50, O obcokrajowcach 1914 sygn. 56, O wysiedleniu 1914-1915 sygn. 60, O przesiedleniu 1915 sygn. 64, O zorganizowaniu miejscowej ludności do obrony kolei 1915 sygn. 65, O ewakuacji rodzin osób urzędniczych 1915 sygn. 66, O osobach, którym zakazano przebywać w guberniach 1915 sygn. 68, O niemieckich koloniach 1915 sygn. 72, O uciekinierach 1915 sygn. 73, Sprawy miejskie 1907-1919 sygn. 76, 78, 80-87, 119, O poszukiwaniu mienia 1914-1915 sygn. 94, 110, O przedłużeniu projektu etatów 1914 sygn. 98, O spisie zwierząt domowych 1915 sygn. 107, O ściąganiu grzywien 1915 sygn. 108, O ściąganiu zbiórki i podatku 1915 sygn. 112, Preliminarz wydatków 1916 sygn. 114, Dokumenty dla wójtów gmin 1916 sygn. 115. Doinwentaryzowano w 2008r: Kredytowanie Węgrowskiego Zarządu 1907, 1904-1908 sygn. 122, 125, O zaspakajaniu finansowych potrzeb urzędu 1897-1898, 1899, 1896-1897 sygn. 123-124, 126, O prowadzeniu oddzielnych śledztw 1914 sygn.127, sprawposiadania broni i naruszeniu prawa łowieckiego 1914 sygn. 128, Sprawa transportu zwłok 1914 sygn. 129, O nadzwyczajnych wypadkach i zdarzeniach w urzedzie 1914 sygn. 130, nadzor policyjny nad zwolniona z więzienia mieszkanką gm. Miedzna 1914 sygn. 131, O wydawaniu dokumentów do paszportu 1914 sygn.133, Sprawa pozwolenia na utworzenie straży Pożarnej w Baczkach gm. Łochów 1914 sygn. 133, Sprawa pozwolenia na otwarcie kinematografu przez Ludwika Libensztajna właściciela fabryki 1914 sygn. 134, wprowadzenie różnych zakazów 1914 sygn. 135, wprowadzenie różnych obowiązków i podatków 1915 sygn. 136, Sprawa wypłacenia przez Skarb Państwa kwot na remonty budynków kościelnych w Liwie i Wiśniewie 1916 sygn. 137 Liczba jednostek w zespole: 137
62/486/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Węgrowskiego 1914-1915 0 rozwiń
Sygn.1 Korespondencja ogólna 1914 -1915, Sygn. 2 Okólniki w sprawie poszukiwanych osób i mienia 1914 - 1915, Sygn. 3 Pieniężne uposażenia funkcjonariuszy straży ziemskiej 1915, nab 4515/2012 - 8 ja. 0,09 mb Korespondencja ogólna 1914, miesięczne sprawozdanie z działalności 1914, rozkazy dla straży ziemskiej 1914, wynagrodzenie straży 1914, wypłata innych form wynagrodzeń 1914, opis poszczególnych służb straży i ich wyposażenia w konie 1914, obowiązujące przepisy prawa 1914, poszukiwanie poborowych i zaginionych dokumentów 1915 Liczba jednostek w zespole: 11
62/487/0 Starszy Strażnik Rewiru Węgrowskiego Miejskiego Powiatu Węgrowskiego 1915-1915 0 rozwiń
Sygnatura 1. Okólniki, rozkazy i polecenia do wykonania z 1915r Liczba jednostek w zespole: 1
62/488/0 vacat - Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Ostrowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/489/0 vacat - Ostrołęcki Urząd Skarbowy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/490/0 vacat - Ostrołęcka Komisja Powiatowa do Spraw Wyborów do Dumy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/491/0 vacat - Ostrowska Powiatowa Komisja do Spraw Wyborów do Dumy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/492/0 vacat - Zarząd Żandarmerii powiatów Ostrołęckiego i Makowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/493/0 vacat - Zarząd Żandarmerii powiatów Ostrowskiego i Pułtuskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/494/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/495/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Siedlcach [1919] 1920-1933 [1934-1942] 0 rozwiń
Regulacje dotyczace miejscowości: Bale, Baranek, Barbaryna , Biernaty Stare , Biernaty Wólka , Borki gm. Wiśniew , Borki gm. Krześlin, Borki Serockie , Broszków , Broszków-Jerzewo, Broszków-Lasek, Broszków-Pieńki, Brzozów, Budki, Bzów, Chlewiska, Chodów , Cielemenc, Czachy , Czarnoty , Czepielin, Czerniejew, Czołomyje, Dąbrówka Ług , Dąbrówka Stany , Dąbrówka-Stara Niwka, Dąbrówka-Wyłazy, Domanice, Główki, Głuchów, Golice, Gołąbek, Grala Dąbrowizna, Gręzów , Grochówka, Grodzisk, Ja-godna, Januszówka, Januszówka-Koziestany, Jasionowice, Jastrzębie-Tworki, Jedlina, Kaliski, Kamianki Cabaje, Kamieniec, Kamionki, Kapuścianki, Karolina Korycińska, Klimonty, Kobylany Kozy , Kolonia Wesółka, Kołodziąż , Komory, Koryciany, Kosiorki, Kownaciska, Koziestany, Krynki-Rogale, Krzesk, Krześlin, Krześlin-Górka, Krzewica , Książopole- Smolaki , Księżopole –Budki, Księżopole –Jałmużny, Księżopole –Komory, Łepki Stare , Łęczycki, Łęki, Łomnica, Łozy, Łuniew, Marysin, Męczyn, Młynki , Mokobody, Mordy, Mościbrody, Nasiłów, Niewinność A, Niewinność B, Okniny , Okniny-Radomyśl, Olendy, Opole Nowe , Paduchy , Pieńki, Pliszki , Pniewiski , Pogonów, Przygody, Przywory, Rabiany, Ra-domyśl, Radzików Stopki , Radzików-Stok, Rogale, Ruda Wodyńska, Rzeszotki , Rzeszot-ków, Sekuła, Skolimów-Cierpigórz, Skolimów-Wojnów, Skórzec, Skupie, Skwierczyn Lacki , Smolaki, Sobicze , Sołdy, Sosna-Kozółki, Starawieś, Stok Ruski, Strzała, Strzała-Rządowa, Suchożebry, Szańków, Świniary, Tchórzew, Tchórzew Plewki, Teresin, Tęczki , Trzciniec, Tuszetów, Uziębły, Wesółka , Wielgórz, Wiśniew, Wodynie, Wola Broszkowska, Wola Se-rocka, Wola Suchożebrska, Wola Wodyńska, Wola Żukowska, Wołyńce, Wołyńce-Gołobórz, Wólka Biernaty, Wólka Kobyla, Wólka Krzymowska , Wólka Leśna, Wólka Łysowska , Wólka Wiśniewska, Zabłocie, Zaliwie Piegawki, Zbuczyn, Zemły, Żabokliki, Żelków, Żuków. Zawartość wg rodzaju regulacji: Scalanie (komasacja) sygn. 1-29, 31-46, 48-73, 75-76, 78-83, 85-94, 96-103, 106, 11, 113-131, 198-199, 228, 231, 232, 235, 262, 263, 273-275, 305-307, 328-331, 334-336, 340-350, Alienacje gruntów 177, 180-186, 197, Dowody prawne i tabele likwidacyjne 105, 261, 263, 312, 340, 341, 202, 236, 263, 295, dzierżawa 149, melioracje 191-194, 196, operaty 30, 47, 74, 77, 84, 95, 104, 112, 132, 148, 160, 175, 200, 223-226, 316, 317, 324, 327, parcelacje 133-147, 151-159, 161-164, 179, 314, 315, 339, 354-362, 365, 366, Podział wspólnot 176, 187, 188, Przeniesienie tytułu własności 318, 351, 363, 364, Rejestry pomiarowe 203, 204, 206-216, 218-222, 230, 233-234, 237-260, 263-272, 276-278, 282-294, 300,301, 303, 304, 308-311, 319-323, 325, 332-333, 337, 338, 352, 353, rejestr właścicieli 313, serwituty 165-174, 201, 279, 280, 296-299, 302, 326, upełnorolnienie 189-190, 195, Liczba jednostek w zespole: 366
62/496/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelechowie powiat Garwolin 1957-1972 0 rozwiń
1. Uchwały sesji GRN 1957-1958 sygn. 1, 2. Protokóły z sesji GRN 1957-1972 sygn. 2-5, 3. Komisje radzieckie i ich działalność 1959-1972 sygn. 6, 4. Protokóły z posiedzenia Prezydium 1962-1972 sygn. 7-10, 5. Zebrania wiejskie, sołtysi 1970 sygn. 11, 6. Sprawozdania budżetowe 1971 sygn. 12, 7. Kontrole [b.d.] sygn. 13, 8. Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1970-1972 sygn. 14-17 (inwentaryzacja dopływu: ) 9. Decyzje wydziału budownictwa 1964-1971 sygn. 18-19, 11. Sprawozdania o zatrudnieniu 1971-1972 sygn. 20, 10. Ewidencja nieruchomości PFZ 1969-1970 sygn. 21, 12. Sprawy testamentów (protokóły) 1971 sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/497/0 Akta notarialne zatwierdzone przez notariuszy w Łukowie 1881-1935 0 rozwiń
Wypisy z akt notarialnych 1889-1935 sygn. 1-27, Repertorium 1896 sygn. 28, Skorowidz 1881-1914 sygn. 29, nab. 3919/09 Kopie aktów noatarialnych 1878-1882 (numery 1-169) Liczba jednostek w zespole: 30
62/498/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Mińsku Mazowieckim [1938-1950] 1950-1975 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno- Prawny [1947] 1950-1975 (1139 j.a.), 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975 (230 j.a.), 3. Wydział Finansowy 1950-1975 (232 j.a.), 4. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa [1938-1949] 1950-1975 (268 j.a.), 5. Wydział Oświaty i Kultury [1945] 1950-1975 (204 j.a.), 6. Wydział Spraw Wewnętrznych 1955-1975 (187 j.a.), 7. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług [1938-1949] 1950-1975 (1068 j.a., w tym koncesje na działalność gospodarczą 1030 j.a.), 8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1954-1975 (82 j.a.), 9. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1951-1973 (18 j.a.), 10. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1960-1974 (24 j.a.), 11. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury [1946-1949] 1950- 1975 (13773 j.a., w tym dokumentacja techniczna związana z wydawaniem pozwoleń na budowę 13704 j.a), 12. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1967-1971 (9 j.a.), 13. Wydział Komunikacji 1965 -1972 (15 j.a.), 13. Wydział Skupu 1958-1975 (423 j.a. ), 14. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1963-1972 (5 j.a); nab. 5333/2017 - 234 j.a 2,50 mb ewidencja zakładów przemysłowych dopływ, nab. 5373/2017 - 16 j.a -0,10 mb, spis poz. 17907-17922, nab. 5741/19 (27 j.a.), nab.4340/11 (17 j.a. spis. 7/2011, poz.18621-18637), nab. 5795/19 (109 j.a. , 2.60 mb.), poz. 18638-18746; Liczba jednostek w zespole: 18746
62/499/0 Skroboński Witold notariusz powiatu siedleckiego 1936-1937 0 rozwiń
Akta notarialne 1936-1937 sygn. 1-3, Skorowidz 1936-1937 sygn. 4, Repertorium 1936-1937 sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
62/500/0 Byczkowski Tadeusz notariusz w Siedlcach 1933-1933 0 rozwiń
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część II inwentarza - Akta notarialne 1933 - 1933 sygn. 1 - Skorowidz 1933 - 1933 sygn. 2 Część III inwentarza - Repertorium 1933 - 1933 sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 481 do 500 z 1 973 wpisów.