Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/501/0 Zarząd Patronatu nad Więźniami w Siedlcach 1922-1929 0 rozwiń
1. Protokóły posiedzeń zarządu 1922- 1929 sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
62/502/0 Brodowski Bolesław notariusz w Węgrowie 1931-1933 0 rozwiń
Akta notarialne 1931-1933 sygn.1-8, Repertorium 1931, 1933 sygn.9-10, Skorowidz 1931-1933 sygn.11-13 Liczba jednostek w zespole: 13
62/503/0 Skibniewski Zygmunt notariusz w Siedlcach 1931-1933 0 rozwiń
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część II inwentarza - Akta notarialne 1931 – 1933 sygn. 1 - 3, 3 j.a. - Repertorium 1931 – 1933 sygn. 4 – 6, 3 j.a. - Skorowidz 1931 – 1933 sygn. 7 - 8, 2 j.a. Część III inwentarza - Repertoria protestów weksli 1931 - 1932, sygn. 9 - 10, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 10
62/504/0 Sejmik Powiatowy w Garwolinie 1919-1925 0 rozwiń
Księga protokółów posiedzeń Sejmiku Powiatowego zawierająca 31 protokółów od dn. 8 marca 1919 do dnia 31 października 1925r. Liczba jednostek w zespole: 1
62/505/0 Chyliński Kazimierz notariusz w Siedlcach 1934-1946 0 rozwiń
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Inwentarz część II - Akta notarialne- 1934 – 1939 sygn. 1 – 8 - Repertorium 1934 – 1938, 1945 sygn. 9 – 13 - Skorowidz 1934 – 1939 sygn. 14 – 19 Inwentarz cz. III - Akta notarialne- 1940 - 1946 sygn. 20 - 26 - Repertorium 1939 - 1946 sygn. 27 – 33 - Skorowidze 1940 - 46 sygn. 34 – 35 Liczba jednostek w zespole: 35
62/506/0 Siokało Jan notariusz w Siedlcach 1934-1939 0 rozwiń
Akta notarialne 1934-1939 sygn. 1-7, repertorium 1934-1938 sygn. 8-12, Skorowidz 1934-1939 sygn. 13-17, Kontrolka wekslowa 1934 sygn. 18 Liczba jednostek w zespole: 18
62/507/0 Sikorski Józef notariusz w Siedlcach 1937-1951 0 rozwiń
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część II inwentarza - Akta notarialne 1937- 1939 sygn. 1-5, 5 j.a., - Skorowidz 1937 – 1938 sygn. 6, 1 j.a., Część III inwentarza - Akta notarialne 1940 – 1951, sygn. 7 - 20, 14 j.a., - Repertoria 1938 - 1940, 1947 - 1950, sygn. 21 - 25, 5 j.a., - Skorowidze 1939 – 1950 , sygn. 26 - 27, 2 j.a. Nab. 4817/2014 - 1 j.a. 0,04 mb księga wpłat podatku, opłat skarbowych od nabycia praw majątkowych 1949 Liczba jednostek w zespole: 28
62/508/0 Dzierżawski Adam notariusz w Sokołowie Podlaskim 1926-1932, 1944-1951 0 rozwiń
Zawartość wg inwentarza 1. Repertorium 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 sygn. 1-7 dopływ 3394/05 Akty notarialne 1944-1951, Repertoria 1944- 1951 , skorowidze 1944-1951, skorowidz ubezwłasnowolnionych 1944-1951, księgi protestów 1945-1949 Liczba jednostek w zespole: 30
62/509/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1903 2224 rozwiń
Cz. 1 Akta urodzeń, 1826-1837 sygn. 1, Akta małżeństw 1826-1837 sygn. 2, Akta zgonów 1826-1838 sygn. 3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1836 sygn. 4 -14, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854- 1865 sygn. 15 -26, Cz. 2 Akta urodzeń 1866 sygn. 27, Akta małżeństw 1866 sygn. 28, Akta zgonów 1866 sygn. 29, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867-1871, 1872-1873, 1874-1879 sygn. 30 - 41, Alegata 1877-1878 sygn. 42-43, Cz. 3 [22 j.a 0,31 ] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 44-64 (21j.a.) , Alegata 1889 sygn. 65 (1j.a.), Ks. urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 (1 j.a.) sygn. 66, Księgi UMZ 1902-1903 sygn. 67-68, alegata z 1899 sygn. 69 Liczba jednostek w zespole: 69
62/510/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Makarówce powiat Łosice 1858-1870 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1865 sygn. 1-8, Alegaty 1861, 1862, 1864, 1865 sygn. 9-12, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1870 sygn. 13-17, Alegaty 1866-1867 sygn. 18-19 Liczba jednostek w zespole: 19
62/511/0 Moniuszko Lucjan notariusz w Węgrowie 1933-1945 0 rozwiń
Akta notarialne 1933-1942 sygn. 1-22, Repertorium 1933-1945 sygn. 23-30 Skrowidz 1934-1942 sygn. 31-36 Liczba jednostek w zespole: 36
62/512/0 Dworakowski Włodzimierz notariusz w Węgrowie 1942-1951 0 rozwiń
Akta notarialne 1942-1951 sygn. 1-9, Skorowidze 1942-1951 sygn. 10-14, Repertoria 1946-1951 sygn. 15-19 Liczba jednostek w zespole: 19
62/513/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1746-1787 10 rozwiń
sygn. 1. Przywilej króla Augusta III odnawiający lokację Siedlec na prawie chełmińskim oraz potwierdzający przywilej króla Władysława IV z 1635r - 1746 sygn.2 Przywilej króla Augusta III dla cerwi Św. Spasa w Rudzie Brzeskiej 1746 sygn. 3 Ekscerpt z protokółu potocznego grodzkiego województwa podlaskiego 1781 sygn. 4 Akt sprzedaży sklepu w Siedlcach przez Aleksandrę z książąt Czartoryskich Ogińską małżonkom Lewkowiczom - 1787 Liczba jednostek w zespole: 4
62/514/0 vacat - Sąd Powiatowy w Siedlcach - zawierał akta Sądu Grodzkiego w Siedlcach - dołączony do zespołu Nr 475 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/515/0 Szpital Powiatowy Świętego Tadeusza w Łukowie 1911-1942 0 rozwiń
Zawartość na podstawie karty A z III 1995 Elżbieta Sałamacha Sprawozdania z zakresu szpitalnictwa 1931-1937 sygn. 1 Ewidencja personelu 1927-1931 sygn. 2 Epidemiologiczne karty sprawozdawcze 1935-1942 sygn. 3-5 Dziennik główna [Księgi ewidencji chorych] 1911-1939 sygn. 6-30 Wykazy podopiecznych, którym udzielono pomocy b.d. Sygn. 31 Liczba jednostek w zespole: 31
62/516/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeruzalu powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 rozwiń
Plany pracy 1964-1972 sygn.1, Protokóły z sesji GRN 1960-1972 sygn. 2-15, Protokóły posiedzeń Komisji 1965-1972 sygn. 16-19, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 20-36, Protokóły zebran wiejskich 1971 sygn. 37, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971 sygn. 38, Plan gospodarczy 1961-1971 sygn. 39-50, Program rozwoju gromady 1961-1965 sygn. 51, Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1968-1971 sygn. 52-54 (Zawartość na podstawie karty A z 7.03.2002 M. Niedziółka ) Liczba jednostek w zespole: 54
62/517/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuflewie powiat Mińsk Mazowiecki 1957-1972 0 rozwiń
Zawartość na podstawie karty A z 21.03. 2002 (M. Niedziółka) 1. Działalność organów kolegialnych 1967-1970 sygn. 1 2. Protokóły z Sesji GRN 1968-1972 sygn. 2-7 3. Protokóły posiedzeń Komisji 1957-1972 sygn. 8-15 4. Protokóły posiedzeń Prezydium 1967-1972 sygn. 16-18 5. Zebrania wiejskie 1971-1972 sygn. 19-21 6. Plan gospodarczy gromady 1969-1972 sygn. 22-24 7. Protokóły kontroli 1970-1971 sygn. 25-26 8. Budżet 1966-1972 sygn. 27-32 9. Komisja Mandatowa 1966-1972 sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 33
62/518/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liwie powiat Węgrów - patrz Nr 697 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodzisku powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1968 0 rozwiń
Plany pracy 1956-1967 sygn. 1-3, Protokóły z sesji GRN 1955-1968 sygn. 4-12, Protokóły posiedzeń Prezydium 1965-1968 sygn. 13-17 (zawartość na podstawie karty A 7.03. 2002 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 17
62/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Rafałowskiej powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1961 0 rozwiń
Plany pracy 1955-1960 sygn. 1-2, Protokóły z sesji GRN 1955-1961 sygn. 3-5, Protokóły posiedzeń Prezydium 1959-1960 sygn. 6-7 (zawartość na podstawie karty A z 7.03. 2002 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 501 do 520 z 1 973 wpisów.