Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/1281/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Oddział Powiatowy w Łukowie 1955-1956 0 rozwiń
1.Wykazy Komisji Międzyorganizacyjnych TPPR w gromadzkich radach narodowych w powiecie Łuków 1955-1957 2.Rejestr Komisji Międzyorganizacyjnych TPPR powiat Łuków [1955] Sygnatura 1 (s.82) zawiera wykaz nazwisk przewodniczących 41 kół zakładowych na terenie miasta. Liczba jednostek w zespole: 2
62/1282/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Żelechowie 1926-1932 0 rozwiń
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Kryńskiego Liczba jednostek w zespole: 18
62/1283/0 Zbiór akt komorników [sądów spoza terenu Siedleckiego] 1918-1939 0 rozwiń
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości. Zawiera akta 77 komorników działających przy różnych sądach spoza okręgu Siedleckiego Sądu Okręgowego m. in. Sądów Okręgowych : w Białej Podlaskiej, w Lublinie, w Zamościu, w Łucku, w Nowogródku, Pińsku , Równem, w Wilnie, w Łomży, Piotrkowie, Sosnowcu, Warszawie . Sa to akta postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tych komorników na zlecenie siedleckich sądów: Okręgowego, Pokoju, Grodzkiego, i przesłane do nich po zakończeniu postępowania. Liczba jednostek w zespole: 313
62/1284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paplinie powiat Węgrów 1958-1968 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN 1958-1968 sygn. 1-10, protokóły posiedzeń Prezydium 1958-1968 sygn. 11-21, Akta sporządzanych testamentów 1961-1968 sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/1285/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stoczku Węgrowskim powiat Węgrów 1902-1940 0 rozwiń
Księgi zgonów 1928-1934 sygn.1, 5, Dziennik Korespondencyjny Okręgu Bożniczego 1928-III 1940 sygn.2, Księgi Małżeństw 1928-1933 sygn. 3-4, Akta zbiorowe urodzeń 1912 sygn. 6, Księga urodzeń 1902-1915 sygn.7 Liczba jednostek w zespole: 7
62/1286/0 Zbiór planów miasta Siedlce 1933-1976 0 rozwiń
Plany E. Weycherta - 1948 – 1966, 132 j.a, sygn. 2-50, 183-249, 317-332 , Plany wykonane na podstawie pomiarów Weycherta-1949–1976, 321 j.a., sygn. 1-70, 250-316, 333-529, 537-574, Mapy przedmiotowe - 1933 – 1973, 131 j.a., sygn. 1, 71-182, 530-536, 575-584, nab. 4688/2013 - plan miasta Siedlce, niedatowany z wyrysowanym herbem Pogoń i 2 postaciami rycerzy Liczba jednostek w zespole: 585
62/1287/0 Komitet Plebiscytowy Ziemi Siedleckiej Sub-Komitet Plebiscytowy w Trojanowie 1920-1920 0 rozwiń
Sygnatura 1 Akta Sub- Komitetu Plebiscytowego w Trojanowie [protokół zebrania organizacyjnego, korespondencja z Komitetem Plebiscytowym Ziemi Siedleckiej, listy ofiarodawców] 1920 Liczba jednostek w zespole: 1
62/1288/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich w Lublinie [sprawy dotyczące Siedleckiego] 1934-1939 0 rozwiń
akta spraw rozjemczych sygn. robocze 1-71 Liczba jednostek w zespole: 71
62/1289/0 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie 1945-1951 [1957] 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację przekazywania nieruchmości zarządom miast i gmin oraz wykazy nieruchomości opuszczonych w miast: Kock, Łuków, Stoczek Łukowski1945-1949 sygn. 1-5, gmin: Trzebieszów, Tuchowicz, Wojcieszków, Białobrzegi, Celiny, Ulan, Gułów, Gołąbki, Łysobyki, Mysłów, Prawda, Radoryż, Serokomla, Stanin, 1945-1949,sygn. 6-22, 40- 43, Zaświadczenia PMRN w Stoczku Łukowskim o nieruchomościach opuszczonych 1957 sygn. 23-39, korespondencja tajna 1949-1951 sygn. 44-47 Liczba jednostek w zespole: 47
62/1290/0 Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego 1940-1944 96 rozwiń
Afisze ułożono w układzie chronologicznym Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -ograniczeń handlu i regulacji cen detalicznych na produkty spożywcze. -kar nakładanych na społeczeństwo za pomoc udzielaną jeńcom wojennym i Żydom -przynależności do tajnych organizacji oraz organizowania ruchu oporu -eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy -zajęcia mienia, kontyngentów i podatków Liczba jednostek w zespole: 32
62/1291/0 Średnia Szkoła Rolnicza w Miedznie 1946-1950 0 rozwiń
I. Kancelaria ogólna 1. sprawy personalne 1948-1948 sygn. 1 2. sprawy organizacyjno-programowe 1948-1949 sygn. 2-3 3. sprawy uczniów sygn. 1948-1949 sygn. 4-5 4. różne 1948-1949 sygn. 6 II. Ewidencja uczniów 5. Ewidencja uczniów b.d. [1948/1949] sygn. 7 6. Ewidencja wydanych zaświadczeń 1949-1950 sygn. 8 7. Katalogi ocen okresowych i rocznych 1945-1948 sygn. 9-10 8. Świadectwa 1950 sygn. 11 9. Dokumentacja przysposobienia rolniczo-wojskowego 1947-1949 sygn. 12 Liczba jednostek w zespole: 12
62/1292/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Hołubli powiat Siedlce 1876-1907 0 rozwiń
Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876-1879 sygn. 1-4, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1885,1890-1900 sygn. 5-21, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1907 sygn.22-28 Liczba jednostek w zespole: 28
62/1293/0 Zarząd Powiatowy Siedlecki 1869, 1915 0 rozwiń
Sygnatura 1.Wydział Wojskowo-Policyjny Akta tyczące Straży Ziemskiej do wiadomości i wykonania 1869 Sygnatura 2. Wydział Ogólny. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania członków Towarzystwa Spożywców „Przyszłość” z Kotunia dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego i uchwalenia budżetu 1915 Liczba jednostek w zespole: 2
62/1294/0 Akta dóbr ziemskich Jakubowice Murowane gmina Wólka województwo lubelskie 1814-1860 0 rozwiń
Akta spadkowe 1826, 1837 – 38, 1841 – 56 sygn. 1 – 5 (5 j.a.) Akta hipoteczne 1814, 1819 – 20, 1823, 1826, 1830 sygn. 6 – 11 (6 j.a.) Akta administracyjno-gospodarcze 1838 sygn. 12 (1 j.a. Akta metrykalne 1837, 1840, 1855 – 1856 sygn. 13 – 21 (9 j.a.) Pożyczki, darowizny 1823, 1832, 1838, 1850, 1860 sygn. 22 – 27 (6 j.a.) Plenipotencje 1837, 1857 sygn. 28 – 29 (2 j.a) Liczba jednostek w zespole: 29
62/1295/0 Wyższa Szkoła Początkowa w Sokołowie Podlaskim 1915-1917 0 rozwiń
Korespondencja z Dyrekcją Szkolną 1917 sygn. 1, Korespondencja i okólniki z Okręgu Szkolnego 1917 sygn.2, Informacja o osobach przyjętych do szkoły 1915-1917 sygn. 3, Korespondencja w sprawach personalnych 1915-1917 sygn. 4, -5, Dokumentacja w sprawie wynagrodzeń pracowników 1915 sygn. 6, Korespondencja, immienne spisy wierzycieli, informacje z wyników kandydatów do I klasy 1915-1916 sygn. 7, księga główna szkoły rok I 1916 sygn. 8, księga główna szkoły rok III 1917 sygn. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
62/1296/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie Podlaskim 1944-1947 [1948] 0 rozwiń
Administracja: 1. Kontrola wpływów korespondencji 1946-1947 sygn.1, 2.Przepisy, rozporządzenia, okólniki 1945-1947 [1949] sygn. 2-3, 3.Sprawozdania 1946-1947 sygn.4, 4.Sprawy personalne PUZ i zarządzanych majątków 1945-1947 sygn. 5-7, 5.Akta różne 1944-1946 sygn. 8-9, 6.Zjazdy i konferencje 1947 sygn.10, 7.Powiatowa Komisja Ziemska 1946-1947 sygn. 11-12 Rolnictwo: 8. Uposażenia b. Właścicieli i pracowników PUZ i majątków 1945-1947 sygn. 13-14, 9.Wykaz i stan majątków, opisy tychże 1945-1947 sygn. 15-18, 10. Sprawy poufne dotyczące administracji majątkami (kontyngent) 1945 sygn. 19, 11. Produkcja rolna, zwierzęca , rybołówstwo 1945-1947 sygn. 20-23, 12.Gorzelnie 1945 sygn. 24, 13.Pomoc kredytowa, na wypadek klęsk żywiołowych 1947 sygn. 25-27, 14. Repatrianci 1945-1947 sygn. 28, 15. Świadczenia rzeczowe 1945-1947 sygn. 29, 16. Zarząd majątkami: kontyngenty, zaopatrzenie w maszyny 1945 sygn. 30-31, 17. Różne 1945-1947 sygn. 32-35, 18. Urządzenia rolne: parcelacja, scalanie gruntów 1945-1947 sygn. 36-43, 19. Sprawy budżetowe i finanse Państwowego Funduszu Ziemi, dzierżawa nieruchomości 1944-1947 sygn. 44-58, 20. Gospodarstwa poniemieckie i opuszczone 1947 sygn. 59-61, 21. Różne (aprowizacja i zaopatrzenie) 1945 sygn. 62, gospodarstwa poniemieckie 1945-1946 sygn. 63 Liczba jednostek w zespole: 63
62/1297/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Siedlcach 1944-1947 [1948] 0 rozwiń
Administracja: -Przepisy i zarządzenia 1944-1947 sygn. 1-5, -Korespondencja w sprawach administracyjnych 1945-1947 [1948] sygn. 6-8, - Korespondencja w sprawach personalnych 1945-1947 sygn. 9-12, - Sprawozdania okresowe 1945-1946 sygn. 13-15, -Statystyki 1945-1946 sygn. 16-18, Urządzenia Rolne (1939)1944-1947 sygn. 19-20, Sprawy parcelacyjne i wykazy nazwisk właścicieli gospodarstw karłowatych z poszczególnych gmin: Czuryły, Domanice, Huszlew, Kornica, Królowa Niwa, Krześlin, Łysów, Olszanka, Przesmyki, Sarnaki, Skórzec, Skupie, Starawieś, Stok Ruski, Świniarów, Tarków, Wodynie, Zbuczyn , Żeliszew, miast Siedlce, Łosice, Mordy 1944-1945 sygn. 21-43, Plan parcelacji osady młyńskiej Wymyśle gm. Niwiski 1947 sygn. 44 Liczba jednostek w zespole: 44
62/1298/0 Cech Szewców, Krawców i Rymarzy w Węgrowie 1902-1939 0 rozwiń
Akta Cechu Szewców, Krawców i Rymarzy w Węgrowie zawiera głownie akta osobowe cechu (4 j. a. - Czesława Supła, Józefa Wanatusiaka, Kazimierza Iwańskiego i Władysława Kubaszewskiego) – obejmują prośby o przyjęcia do cechu, świadectwa przebytej nauki w zawodzie, potwierdzenia wpłat, życiorysy, umowę o naukę w rzemiośle, zaświadczenia o prowadzeniu samodzielnej działalności itp. Co do zawartości poszytu o sygnaturze nr 1 „Akta cechu Szewców, Krawców i rymarzy w Węgrowie. O korespondencji różnej”, jest to przede wszystkim korespondencja z Lubelską Izbą Rzemieślniczą i Płocką Izbą Rzemieślniczą (okólniki, kwestionariusze statystyczne, listy biegłych, wykaz osób prowadzących działalność a nie posiadających kart rzemieślniczych z pow. węgrowskiego, listy kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej, wykaz cen surowców i wyrobów rzemieślniczych). Zachował się także budżet na 1938 rok oraz nowe Statuty – związku cechów, koła czeladniczego i wolnego cechu. Z zachowanych akt możemy częściowo poznać „inny” rodzaj działalności cechu np. charytatywnej, religijnej (zbiórka pieniężna na cele oświatowe polskiej Macierzy Szkolnej, organizacja pielgrzymki rzemieślników do Częstochowy czy Ogólnopolskiego Kongresu Rzemiosła Chrześcijańskiego). Oprócz drobnych informacji akta te nie mogą stanowić pełnowartościowego źródła historycznego. O korespondencji różnej. 1938 ( 1 j. a. ) sygn. 1, Akta osobowe - Czesława Supła, Józefa Wanatusiaka, Kazimierza Iwańskiego,Władysława Kubaszewskiego.1937 - 1939 ( 4 j.a) sygn. 2 - 5, księga przychodów i rozchodów 1902-1911 oraz protokołów z walnych zebrań 1930-1939 sygn.6 Liczba jednostek w zespole: 6
62/1299/0 vacat - Przywilej Augusta 3 odnawiający lokację Siedlec i potwierdzający przywilej dla cechu kuśnierzy - włączony do zespołu nr 513 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/1300/0 Sąd Pokoju 2 Okręgu w Siedlcach 1921-1926 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria spraw karnych oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrot należności z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntu, szkody wyrządzone na polach przez zwierzę, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertoria spraw karnych 1922-1926 Sygn. 1-7 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1921-1925 Sygn. 8-60 - Akta spraw zbiorczych 1921-1925 Sygn. 61-95 - Akta spraw cywilnych 1922-1925 Sygn. 96-100 - Akta spraw karnych 1921-1925 Sygn. 101-114 Liczba jednostek w zespole: 114
Wyświetlanie 1 281 do 1 300 z 1 973 wpisów.