Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/190/0 Powiatowa Rada Narodowa w Gołdapi 1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny: protokoły posiedzeń rady, prezydium, uchwały, sprawozdawczość ogólna, Dział Gospodarczy i Administracyjno-Społeczny: sprawy rolne i aprowizacyjne, Dział Inspekcyjny: protokoły posiedzeń wydziału powiatowego, zarządu miejskiego i zarządów gminnych, Komisje: protokoły posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 37
64/191/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego w Gołdapi 1947-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny (organizacja biur, szkolenie pracowników) 2. Referat Podatku Gruntowego i SFOR (wymiar podatku, realizacja, egzekucja, protokoły powiatowej komisji podatkowej) 3. Referat Ekonomiczny (plany pracy i sprawozdania) 4. Referat Inspekcji (lustracje) 5. Referat Statystyczny (zestawienia zaległości i wpływów, sprawozdania statystyczne) Liczba jednostek w zespole: 38
64/192/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Olecku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny (sprawozdania, sprawy organizacyjne, protokoły odpraw, korespondencja), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Prawny (sprawozdania opisowe, zaświadczenia repatriacyjne, orzeczenia odszkodowawcze), Referat Statystyki i Ewidencji (sprawozdania statystyczne), Referat Osadnictwa (sprawozdania, sprawy przesiedleńcze, osadnictwo wiejskie i miejskie, protokoły komisji osadnictwa rolnego), Referat Pracy (rejestr osób ubiegających się o pracę), Referat Etapowy (sprawozdania, wykazy repatriantów), Referat Transportowy (sprawozdania, wykazy repatriantów, Niemców) Liczba jednostek w zespole: 60
64/193/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Szczuczyńskiego 1912-1914 0 rozwiń
dobrowolna likwidacja serwitutów Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/0 Urzędy domenalno-rentowe niemieckie - zbiór szczątków zespołów 1775-1874 0 rozwiń
1. Domänen Rent Amt Czychen - dzierżawy /1775/ 2. Domänen Rent Amt Lyck - spisy statystyczne, sprawy rybołówstwa, sprawy dzierżawy jezior /1826-1874/ 3. Domänen Rent Amt Goldap - sprawy dzierżawy jezior, szkody leśne, sprzedaż chrustu opałowego i wikliny /1779/ 1824-1873 4. Domänenamt Oletzko - dozór wód skarbu państwa /1855-1874/ 5. Domänenamt Stradaunen /1808-1815/ 6. Akta domen Kiauten - inwazja Francuzów, sprawy dzierżaw /1797-1816/ Liczba jednostek w zespole: 36
64/194/1 Urząd domenalno-rentowy Cichy 1775 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/2 Urząd domenalno-rentowy Ełk 1826-1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
64/194/3 Urząd domenalno-rentowy Gołdap [1779] 1824-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
64/194/4 Urząd domenalno-rentowy Olecko 1855-1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/5 Urząd domenalno-rentowy Straduny 1808-1815 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/6 Urząd domenalno-rentowy Smirnowo 1797-1816 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
64/195/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1958 0 rozwiń
zgłoszenia kandydatów, protokoły posiedzeń komisji i protokoły głosowania, obwieszczenia o wynikach wyborów, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 6
64/196/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego w Olecku 1947-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny (delegaci społeczni, wpływy finansowe, organizacja biur, sprawozdania) 2. Referat Podatku Gruntowego i SFOR (wymiar, realizacja, egzekucja, protokoły powiatowej komisji podatkowej) 3. Referat Ekonomiczny 4. Referat Inspekcji (sprawozdania) 5. Referat Statystyczny (sprawozdania) Liczba jednostek w zespole: 28
64/197/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olecku 1951-1973 0 rozwiń
protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń prezydium Liczba jednostek w zespole: 47
64/198/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Grajewie 1958 0 rozwiń
spisy wyborców, zgłoszenia list kandydatów, obwieszczenia o wynikach wyborów, protokoły i karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 4
64/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogalach powiat Gołdap 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogalach, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogalach, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 46
64/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żabinie powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 39
64/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baniach Mazurskich powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Baniach Mazurskich, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 102
64/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisach powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole, inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 61
64/203/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żytkiejmach powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdawczość, kontrole, inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 74
Wyświetlanie 201 do 220 z 536 wpisów.