Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokim powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 28
64/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinowie powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, gospodarka gromadzka, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 47
64/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Milewie powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze,podział administracyjny, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 51
64/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skomacku Wielkim powiat Ełk 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze,sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 32
64/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stradunach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 25
64/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełchach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 54
64/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suczkach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 30
64/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Ełckiej powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 39
64/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woszczelach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 39
64/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniowie Ełckim powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 28
64/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kałęczynach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 31
64/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mołdziach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 33
64/254/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy Kiliany powiat Olecko 1950-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
64/255/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy Zawady powiat Olecko 1952-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
64/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczynie powiat Grajewo 1968-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, wnioski, protokoły komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, budżet gromady i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 32
64/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borzymach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, plany pracy i działalność organów kolegialnych, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 36
64/258/0 Urząd Katastralny w Ełku 1841-1942 [1947] 0 rozwiń
mapy katastralne powiatu Ełk, mapy Powiatowego Biura Geodezji w Ełku z 1947 roku (odrysy z map katastralnych) - dokumentacja kartograficzna z 241 obrębów: sygn. 1-241, materiały Centralnej Mieszanej Granicznej Komisji Niemiec i Związku Radzieckiego z lat 1939-1940: sygn. 242-249, dopływ (nab. 737/1998) - aktowe materiały archiwalne: 595 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5977
64/259/0 Sędzia Śledczy powiatu szczuczyńskiego 1912-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/260/0 Kasa Miejska Szczuczyńska 1890-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
64/261/0 Grajewska Cerkiew św. Marii Magdaleny 1912-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 261 do 280 z 536 wpisów.