Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/277/0 Urząd Stanu Cywilnego Węgorzewo 1875-1938 8934 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1879, 1881-1895, 1898-1908, 1910-1911, 1913,1918, skorowidz do księgi urodzeń za 1932 rok, księgi małżeństw z lat 1875-1879, 1881-1894, 1896-1899, 1901-1902, 1905-1906, 1910-1912, 1915-1923, 1925, 1929, 1931-1934, 1937-1938 księgi zgonów z lat 1875-1907, 1909, 1911-1912, 1915-1916, 1919-1921, 1925, 1927-1931, 1933-1938, skorowidz do księgi zgonów za 1930-1931,1937-1938 Liczba jednostek w zespole: 149
64/278/0 Urząd Stanu Cywilnego Miłki 1874-1906 3452 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1906, księgi małżeństw z lat 1874-1903, księgi zgonów z lat 1880-1906 Liczba jednostek w zespole: 76
64/279/0 Urząd Stanu Cywilnego Staświny 1875-1909 2483 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1909, księgi małżeństw z lat 1880-1904, księgi zgonów z lat 1875-1904 Liczba jednostek w zespole: 76
64/280/0 Urząd Stanu Cywilnego Rydzewo 1876, 1880-1911 4345 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1880-1911, księgi małżeństw z lat 1876,1880-1909, księgi zgonów z lat 1880-1910 Liczba jednostek w zespole: 81
64/281/0 vacat - PGRN Gawliki Wielkie - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/282/0 vacat - PGRN Talki - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/283/0 vacat - PGRN Zelki - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/284/0 Urząd Stanu Cywilnego Szymki 1874-1884 457 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1884, księgi małżęnstw z lat 1875-1884, księgi zgonów z lat 1874-1884 Liczba jednostek w zespole: 23
64/286/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Gołdapi (1949-1961) 1962-1975 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, sprawozdawczość statystyczna z działów: budownictwo i inwestycje, czyny społeczne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, handel i usługi, ludność, oświata i szkolnictwo, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, obrót towarowy, przemysł, rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, zatrudnienie, fundusz płac, informacje i opracowania zbiorcze Liczba jednostek w zespole: 220
64/287/0 Urząd Stanu Cywilnego Zelki 1878-1934 2109 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1880-1904, księgi małżeństw z lat: 1880-1905, 1926, 1930, 1931, 1934, księgi zgonów z lat: 1878-1903, 1916, 1921, 1925, 1930-1932, 1934. Liczba jednostek w zespole: 79
64/288/0 Urząd Stanu Cywilnego Konopki Wielkie 1882-1904 2118 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1882-1904 , księgi małżeństw z lat 1882-1904, księgi zgonów z lat 1882-1900. Liczba jednostek w zespole: 61
64/289/0 Urząd Stanu Cywilnego Orłowo 1875-1931 2626 rozwiń
księgi urodzeń z lat:1880-1884, 1886-1904, 1906, 1916; księgi małżeństw z lat: 1875-1876, 1879-1880, 1882, 1884-1893, 1895-1905, 1916, 1918, 1920, 1923, 1931; księgi zgonów z lat: 1880-1888, 1890-1906, 1909, 1916-1917, 1919-1920, 1927-1930 Liczba jednostek w zespole: 91
64/290/0 vacat - PGRN Miłki - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/291/0 Urząd Stanu Cywilnego Ukta 1875-1922 1716 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1876, 1883, 1885, 1889-1891, 1895-1896, 1899, 1901-1902, 1908, 1913-1914, księgi małżeństw z lat: 1875, 1877, 1884, 1888, 1893, 1903, 1909-1913, 1918-1919, 1922, księgi zgonów z lat 1882, 1889, 1895, 1900, 1903-1904, 1910-1911 Liczba jednostek w zespole: 27
64/292/0 Urząd Stanu Cywilnego Guzianka 1875-1887 182 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1886, księga małżeństw z 1880 roku, księgi zgonów z lat 1876-1887 Liczba jednostek w zespole: 9
64/293/0 Urząd Stanu Cywilnego Biała Piska 1875-1936 2576 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1875-1879, 1883-1884, 1888, 1890-1896, 1898, 1900, 1902, 1904-1907, 1909-1910, 1913-1914, księgi małżeństw z lat: 1878, 1880, 1883, 1888-1890, 1893-1894, 1896-1900, 1902-1907, 1909-1910, 1913-1914, 1920, 1925, 1927, 1929, 1932, 1934,1936 księgi zgonów z lat: 1876-1882, 1885-1887, 1889-1890, 1892, 1894-1895, 1898, 1901-1902, 1906, 1910-1912, 1916, 1919-1920, 1923-1925, 1930-1932, 1934-1935 Liczba jednostek w zespole: 85
64/294/0 Urząd Stanu Cywilnego Bełcząc 1874-1903 2167 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1889-1903, księgi małżeństw z roku 1874, 1889 i 1900, księgi zgonów z lat 1874-1903. Liczba jednostek w zespole: 24
64/295/0 Urząd Stanu Cywilnego Kaliszki 1874-1890 251 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1877-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1890, księgi zgonów z lat 1875-1890 Liczba jednostek w zespole: 18
64/296/0 Urząd Stanu Cywilnego Kumielsk 1874-1936 2667 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1874-1876,1878,1880,1884,1892-1895,1900-1901,1909-1910;1915-1917 księgi małżeństw z lat: 1875-1876,1879,1881,1884-1885,1887-1896,1898-1901,1904-1905,1916-1919,1921-1924,1926-1927,1930,1932-1936, księgi zgonów z lat:1874-1875,1877-1878,1882,1884-1885,1889,1893-1895,1897-1906,1919-1922,1932,1934-1936 Liczba jednostek w zespole: 71
64/297/0 Urząd Stanu Cywilnego Prynowo 1875-1889 0 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1889, księgi małżeństw z lat 1875-1889, księgi zgonów z lat 1875-1889. Liczba jednostek w zespole: 42
Wyświetlanie 281 do 300 z 479 wpisów.