Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/262/0 Powiatowe Biuro Geodezji w Grajewie 1919-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 271
64/263/0 Powiatowe Biuro Geodezji w Olecku 1949-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 596
64/264/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Ełku 1952-1974 0 rozwiń
plany i sprawozdania roczne, instrukcje kancelaryjne i wykaz akt, protokoły wizytacji PAP przez WAP, przyjmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych i przekazywanie do tych instytucji, scalanie i rozmieszczanie państwowego zasobu archiwalnego, inwentarze, inwentaryzacja tematyczna, techniczne zabezpieczenie zasobu, kwerendy dla zagranicznych instytucji naukowych, materiały informacyjne o zespołach otwartych Liczba jednostek w zespole: 72
64/265/0 Państwowa Kasa Oszczędności w Szczuczynie 1889-1913 0 rozwiń
sprawozdania kasowe, sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 10
64/266/0 Pocztowo-Telegraficzna Państwowa Kasa w Szczuczynie 1901-1913 0 rozwiń
książeczki oszczędnościowe, rejestry wpłat do kasy Liczba jednostek w zespole: 13
64/267/0 vacat - PPRN w Giżycku - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/268/0 Powiatowe Biuro Geodezji w Gołdapi 1948-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 810
64/269/0 Pruski Sąd Obwodowy Wydział Hipoteczny w Ełku [1798] 1879-1945 [1950] 0 rozwiń
księgi gruntowe powiatu Ełk ułożono topograficznie według nazw miejscowości, każda dotyczy jednej nieruchomości. Księgi zawierają wpisy o postępowaniach spadkowych, przewłaszczeniach, podziałach, kupnie-sprzedaży, zapisach testamentowych. Liczba jednostek w zespole: 8206
64/270/0 Urząd Stanu Cywilnego Olecko 1874-1940 0 rozwiń
księgi urodzeń gminy miejskiej z lat 1874-1920 i gminy wiejskiej z lat 1874-1920, księgi małżeństw gminy miejskiej z lat 1874-1940 i gminy wiejskiej z lat 1874-1940, księgi zgonów gminy miejskiej z lat 1875-1940 i gminy wiejskiej z lat 1874-1940 [rejestr zgonów z lat 1874-1934] Liczba jednostek w zespole: 327
64/271/0 vacat - Akta usc powiatu Pisz - włączono do zespołu nr 296 - USC Kumielsk 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/272/0 Sąd Powiatowy w Piszu (1947-1950)1951-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7213
64/274/0 Wydział Powiatowy w Gołdapi 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1946-1950 (protokoły posiedzeń wydziału, prn, sprawy organizacyjne, kontrola, mienie Powiatowego Związku Samorządowego, sprawy oświaty, opieki społecznej, służby zdrowia), Referat Budżetowo-Rachunkowy z lat 1945-1950 (budżety i sprawozdania rachunkowe wydziału i podległych jednostek), Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego z lat 1946-1950 (inspekcje gmin, protokoły posiedzeń MRN, gmin i sołtysów, sprawozdawczość z działalności gmin, preliminarze drogowo-szarwarkowe, roczne sprawozdania rachunkowe i budżety podległych gmin), Referat Planowania z lat 1947-1950 (planowanie przestrzenne miasta i wsi, miejscowy plan zagospodarowania terenowego, sprawozdawczość inwestycyjna, plany finansowe i gospodarcze przedsiębiorstw) Liczba jednostek w zespole: 92
64/275/0 Wydział Powiatowy w Ełku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1946-1950 (protokoły posiedzeń wydziału, plan pracy), Referat Budżetowo-Rachunkowy z lat 1946-1950 (budżety wydziału i podległych jednostek), Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego z lat 1946-1950 (kontrole, statystyki), Referat Planowania z lat 1949-1950 (plany działalności gospodarczej podległych jednostek, inwestycje), sprawozdania finansowe i statystyczne (1945-1947) Liczba jednostek w zespole: 47
64/276/0 Wydział Powiatowy w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1945-1950 (okólniki, zarządzenia, protokoły posiedzeń wydziału), Referat Budżetowo-Rachunkowy z lat 1945-1950 (preliminarz budżetowy, budżety zakładów Powiatowego Związku Samorządowego), Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego z lat 1945-1949 (inspekcje podległych jednostek, protokoły posiedzeń MRN w Grajewie, Rajgrodzie i Szczuczynie, sprawy gospodarcze szpitali i ośrodków zdrowia) Liczba jednostek w zespole: 38
64/277/0 Urząd Stanu Cywilnego Węgorzewo 1875-1938 8934 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1879, 1881-1895, 1898-1908, 1910-1911, 1913,1918, skorowidz do księgi urodzeń za 1932 rok, księgi małżeństw z lat 1875-1879, 1881-1894, 1896-1899, 1901-1902, 1905-1906, 1910-1912, 1915-1923, 1925, 1929, 1931-1934, 1937-1938 księgi zgonów z lat 1875-1907, 1909, 1911-1912, 1915-1916, 1919-1921, 1925, 1927-1931, 1933-1938, skorowidz do księgi zgonów za 1930-1931,1937-1938 Liczba jednostek w zespole: 149
64/278/0 Urząd Stanu Cywilnego Miłki 1874-1906 3452 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1906, księgi małżeństw z lat 1874-1903, księgi zgonów z lat 1880-1906 Liczba jednostek w zespole: 76
64/279/0 Urząd Stanu Cywilnego Staświny 1875-1909 2483 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1909, księgi małżeństw z lat 1880-1904, księgi zgonów z lat 1875-1904 Liczba jednostek w zespole: 76
64/280/0 Urząd Stanu Cywilnego Rydzewo 1876, 1880-1911 4345 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1880-1911, księgi małżeństw z lat 1876,1880-1909, księgi zgonów z lat 1880-1910 Liczba jednostek w zespole: 81
64/281/0 vacat - PGRN Gawliki Wielkie - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/282/0 vacat - PGRN Talki - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 281 do 300 z 536 wpisów.