Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/283/0 vacat - PGRN Zelki - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/284/0 Urząd Stanu Cywilnego Szymki 1874-1884 457 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1884, księgi małżęnstw z lat 1875-1884, księgi zgonów z lat 1874-1884 Liczba jednostek w zespole: 23
64/285/0 Urząd Gminy Stare Juchy [1947] 1973-1990 [2000] 0 rozwiń
samorząd wiejski, narady, organizacja Urzędu, prace naukowo-badawcze, plany, podział administracyjny, skargi i wnioski, wycinki prasowe, monografie, kontrole i inspekcje, sprawy pracownicze, roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, czyny społeczne, imprezy i akcje kulturalne, zagadnienia społeczno-administracyjne, obywatelstwo, kolegium ds.wykroczeń, urzędy i akta stanu cywilnego, system ostrzegania ludności, nadzór nad kościołem katolickim, gospodarka rolna Liczba jednostek w zespole: 561
64/286/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Gołdapi (1949-1961) 1962-1975 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, sprawozdawczość statystyczna z działów: budownictwo i inwestycje, czyny społeczne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, handel i usługi, ludność, oświata i szkolnictwo, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, obrót towarowy, przemysł, rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, zatrudnienie, fundusz płac, informacje i opracowania zbiorcze Liczba jednostek w zespole: 220
64/287/0 Urząd Stanu Cywilnego Zelki 1878-1934 2109 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1880-1904, księgi małżeństw z lat: 1880-1905, 1926, 1930, 1931, 1934, księgi zgonów z lat: 1878-1903, 1916, 1921, 1925, 1930-1932, 1934. Liczba jednostek w zespole: 79
64/288/0 Urząd Stanu Cywilnego Konopki Wielkie 1882-1904 2118 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1882-1904 , księgi małżeństw z lat 1882-1904, księgi zgonów z lat 1882-1900. Liczba jednostek w zespole: 61
64/289/0 Urząd Stanu Cywilnego Orłowo 1875-1931 2626 rozwiń
księgi urodzeń z lat:1880-1884, 1886-1904, 1906, 1916; księgi małżeństw z lat: 1875-1876, 1879-1880, 1882, 1884-1893, 1895-1905, 1916, 1918, 1920, 1923, 1931; księgi zgonów z lat: 1880-1888, 1890-1906, 1909, 1916-1917, 1919-1920, 1927-1930 Liczba jednostek w zespole: 91
64/290/0 vacat - PGRN Miłki - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/291/0 Urząd Stanu Cywilnego Ukta 1875-1922 1716 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1876, 1883, 1885, 1889-1891, 1895-1896, 1899, 1901-1902, 1908, 1913-1914, księgi małżeństw z lat: 1875, 1877, 1884, 1888, 1893, 1903, 1909-1913, 1918-1919, 1922, księgi zgonów z lat 1882, 1889, 1895, 1900, 1903-1904, 1910-1911 Liczba jednostek w zespole: 27
64/292/0 Urząd Stanu Cywilnego Guzianka 1875-1887 182 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1886, księga małżeństw z 1880 roku, księgi zgonów z lat 1876-1887 Liczba jednostek w zespole: 9
64/293/0 Urząd Stanu Cywilnego Biała Piska 1875-1939 2576 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1875-1879, 1883-1884, 1888, 1890-1896, 1898, 1900, 1902, 1904-1907, 1909-1910, 1913-1914,1919 księgi małżeństw z lat: 1878, 1880, 1883, 1888-1890, 1893-1894, 1896-1900, 1902-1907, 1909-1910, 1913-1914, 1920, 1925, 1927, 1929, 1932, 1934,1936, 1938; księgi zgonów z lat: 1876-1882, 1885-1887, 1889-1890, 1892, 1894-1895, 1898, 1901-1902, 1906, 1910-1912, 1916, 1919-1920, 1923-1925, 1930-1932, 1934-1935, 1936,1939 Liczba jednostek w zespole: 88
64/294/0 Urząd Stanu Cywilnego Bełcząc 1874-1903 2167 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1889-1903, księgi małżeństw z roku 1874, 1889 i 1900, księgi zgonów z lat 1874-1903. Liczba jednostek w zespole: 24
64/295/0 Urząd Stanu Cywilnego Kaliszki 1874-1890 251 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1877-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1890, księgi zgonów z lat 1875-1890 Liczba jednostek w zespole: 18
64/296/0 Urząd Stanu Cywilnego Kumielsk 1874-1936 2667 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1874-1876,1878,1880,1884,1892-1895,1900-1901,1909-1910;1915-1917 księgi małżeństw z lat: 1875-1876,1879,1881,1884-1885,1887-1896,1898-1901,1904-1905,1916-1919,1921-1924,1926-1927,1930,1932-1936, księgi zgonów z lat:1874-1875,1877-1878,1882,1884-1885,1889,1893-1895,1897-1906,1919-1922,1932,1934-1936 Liczba jednostek w zespole: 71
64/297/0 Urząd Stanu Cywilnego Prynowo 1875-1889 0 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1889, księgi małżeństw z lat 1875-1889, księgi zgonów z lat 1875-1889. Liczba jednostek w zespole: 42
64/298/0 Urząd Stanu Cywilnego Kal 1875-1913 0 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1912, księgi małżeństw z lat 1876-1913, księgi zgonów z lat 1876-1913 Liczba jednostek w zespole: 86
64/299/0 Urząd Stanu Cywilnego Stręgiel 1875-1913 0 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1875-1913, księgi małżeństw z lat 1876-1913, księgi zgonów z lat 1875-1913 Liczba jednostek w zespole: 96
64/300/0 Urząd Stanu Cywilnego Knis 1874-1913 2320 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1913, księgi małżeństw z lat 1874-1909, księgi zgonów z lat 1875-1913 Liczba jednostek w zespole: 84
64/301/0 Urząd Stanu Cywilnego Orło 1874-1913 4292 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1913, księgi małżeństw z lat 1875-1913, księgi zgonów z lat 1879-1913 Liczba jednostek w zespole: 89
64/302/0 Urząd Stanu Cywilnego Sterławki Wielkie 1874-1936 2750 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1880-1896, 1898-1901, 1909, księgi małżeństw z lat: 1874, 1876, 1878, 1880-1900, 1902, 1904, 1909, 1924, 1929, 1931, księgi zgonów z lat: 1874, 1880, 1882-1899, 1901, 1903-1904, 1907-1914, 1917, 1921, 1927, 1929, 1931, 1933,1936 Liczba jednostek w zespole: 84
Wyświetlanie 301 do 320 z 536 wpisów.