Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/324/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gołdapi [1974-1975] 1976-1990 [1991] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 105
64/325/0 Miejska Komisja Wyborcza w Gołdapi 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/326/0 Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Gołdapi 1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/327/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ełku [1948] 1950-1973 0 rozwiń
protokoły sesji MRN - 18 j.a., protokoły posiedzeń komisji MRN -12 j.a., protokoły posiedzeń PMRN - 25 j.a., zarządzenia i plany pracy PMRN - 2 j.a., akta dotyczące młyna elektrycznego w Ełku - 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 83
64/328/0 Gminna Rada Narodowa w Kowalach Oleckich 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 142
64/329/0 Urząd Stanu Cywilnego Jora Wielka 1874-1900 2346 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1898, księgi małżeństw z lat 1874-1897, księgi zgonów z lat 1874-1900. Liczba jednostek w zespole: 41
64/330/0 Urząd Stanu Cywilnego Leśnictwo Mikołajki 1874-1887 325 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów Liczba jednostek w zespole: 14
64/331/0 Urząd Stanu Cywilnego Łuknajno 1874-1887 642 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw Liczba jednostek w zespole: 18
64/332/0 Urząd Stanu Cywilnego Sady 1874-1887 857 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, zgonów Liczba jednostek w zespole: 27
64/333/0 Urząd Stanu Cywilnego Woźnice 1874-1887 736 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, zgonów Liczba jednostek w zespole: 18
64/335/0 Gminna Rada Narodowa w Miłkach 1973-1990 0 rozwiń
protokoły z sesji, uchwały rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Liczba jednostek w zespole: 53
64/336/0 Miejsko-Gminna Rada PRON w Olecku 1983-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/337/0 Miejska Rada Narodowa w Olecku 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
64/338/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Olecku 1976-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
64/339/0 Fabryka Płyt Drewnopochodnych w Rucianem-Nidzie 1949-2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 212
64/341/0 Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Piszu 1985-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/342/0 Gminna Rada Narodowa w Kruklankach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 115
64/343/0 Urząd Gminy Kruklanki 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 95
64/344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruklankach powiat Węgorzewo 1969-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
64/345/0 Urząd Miasta i Gminy w Olecku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 765
Wyświetlanie 341 do 360 z 536 wpisów.