Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/21/0 Gminna Rada Narodowa Woszczele powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, komisji, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy drogowe, osadnictwo), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, inspekcje, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolny (zagospodarowanie odłogów, spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 46
64/22/0 Gminna Rada Narodowa Mieruniszki powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, majątek gminy, sprawozdania sytuacyjne, podział administracyjny,rejestry Mazurów i cudzoziemców, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty i kultury, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów, statystyki rolnej. Liczba jednostek w zespole: 119
64/23/0 Gminna Rada Narodowa Sokółki powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów,statystyki rolnej, ewidencja i kontrola ludności Liczba jednostek w zespole: 100
64/24/0 Gminna Rada Narodowa Świętajno powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy i sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej, protokoły kontroli, skargi i zażalenia, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, majątek gmin i gromad, sprawozdania z ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe i budżety, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, sprawy dot. oświaty, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowanie odłogów,statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 110
64/25/0 Gminna Rada Narodowa Borawskie powiat Olecko 1946-1954 0 rozwiń
plany pracy i sprawozdania, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, rejestr cudzoziemców, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów. Liczba jednostek w zespole: 67
64/26/0 Gminna Rada Narodowa Wieliczki powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej (1950-1954) i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1948-1954), protokoły posiedzeń komisji, majątek gmin i gromad, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty kultury, sztuki i ochrony zabytków, osadnictwo rolne, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 98
64/27/0 Gminna Rada Narodowa Zalesie powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, spisy ludności, raporty sytuacyjne, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów i statystyki rolnej. Liczba jednostek w zespole: 93
64/28/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zgoda" w Jeziorkach powiat Gołdap 1952-1956 0 rozwiń
Protokoły zebrań, protokoły i zarządzenia polustracyjne, sprawozdania roczne, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, księga funduszów Liczba jednostek w zespole: 9
64/29/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Grajewie 1950-1955 0 rozwiń
sprawozdania, kontrola pracy Komendy Powiatowej przez inspektorów Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, szkolenie w hufcach, praca polityczno-wychowawcza, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa hufców, praca polityczno-propagandowa, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do zasadniczych szkół zawodowych Liczba jednostek w zespole: 20
64/30/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1954 0 rozwiń
protokoły posiedzeń, protokoły głosowania, spisy wyborców Liczba jednostek w zespole: 4
64/31/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Grajewie 1954 0 rozwiń
protokoły głosowania, protokoły ustalające wyniki wyborów, karty głosowania, spisy wyborców Liczba jednostek w zespole: 4
64/32/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1954 0 rozwiń
protokoły komisji wyborczych, karty do głosowania, protokoły ustalające wyniki wyborów Liczba jednostek w zespole: 7
64/33/0 Gminna Rada Narodowa Wąsosz powiat Grajewo 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń grn i zarządu gminnego, zebrania gromadzkie, majątek gminy i mienie opuszczone), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (sprawozdania sytuacyjne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn) Liczba jednostek w zespole: 19
64/34/0 Gminna Rada Narodowa Bogusze powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły inspekcji, protokoły posiedzeń grn, pgrn i zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) Liczba jednostek w zespole: 49
64/35/0 Gminna Rada Narodowa Szczuczyn powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, mienie gminy i gromad), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Administracyjny (sprawozdania sytuacyjne, sprawy odbudowy); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (sprawozdania z działalności, kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (ewidencja mostów i przepustów), Referat Rolnictwa (statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 43
64/36/0 Gminna Rada Narodowa Bełda powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Administracyjny (ewidencja mieszkańców gminy, sprawy urzędów stanu cywilnego, plany cmentarzy wojennych, remonty); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania gromadzkie), Referat Budżetowo-Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Rolny (sprawy wodno-melioracyjne, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 40
64/37/0 Gminna Rada Narodowa Prostki powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń pgrn, zebrania sołtysów, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn), Referat Rolny (sprawy rolne) Liczba jednostek w zespole: 14
64/38/0 Gminna Rada Narodowa Ruda powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń grn, zebrania gromadzkie), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji) Liczba jednostek w zespole: 19
64/39/0 Gminna Rada Narodowa Radziłów powiat Grajewo 1949-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) Liczba jednostek w zespole: 15
64/40/0 Gminna Rada Narodowa Górne powiat Gołdap 1947-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów, kontrole), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo, statystyka rolna), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrola, plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, podział terytorialny), Referat Finansowo-Budżetowy (budżet), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Rolny (osadnictwo, statystyka), Gminne Koło TPPR Liczba jednostek w zespole: 61
Wyświetlanie 21 do 40 z 536 wpisów.