Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/503/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mazurach 1955-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
64/504/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olszewie 1957-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
64/505/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sokółkach 1946-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
64/506/0 Urząd Stanu Cywilnego w Stożnem 1955-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/507/0 Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie 1946-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
64/508/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wieliczkach 1946-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
64/509/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wronkach 1950-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
64/510/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zalesiu 1946-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
64/511/0 Szkoła Podstawowa w Kleszczewie 1945-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
64/512/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olecku 1946-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
64/513/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinkach 19461-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/514/0 Areszt Śledczy w Giżycku 1960-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1437
64/515/0 Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia Podstawowego w Mazurowie 1946-1958 0 rozwiń
Księgi ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy szkołę ukończyli względnie opuścili ją z innych przyczyn Liczba jednostek w zespole: 30
64/516/0 Szkoła Podstawowa w Mazurowie 1957-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/517/0 Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia Podstawowego w Żydach 1945-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
64/518/0 Szkoła Podstawowa w Żydach 1962-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
64/519/0 Studium Nauczycielskie w Ełku Nr 1 1959-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
64/520/0 Urząd Stanu Cywilnego Gąski 1944 0 rozwiń
księga małżeństw za 1944 Liczba jednostek w zespole: 1
64/521/0 Urząd Gminy w Wiśniowie Ełckim 1947-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 461 do 479 z 479 wpisów.