Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/78/0 Księgi metrykalne zborów ewangelickich 1738-1944 0 rozwiń
zbór w Wieliczkach powiat Olecko: księgi chrztów, konfirmacji, zaślubin i zgonów (1738-1850, 1916-1944) sygn. 1-7, zbór w Cichym powiat Olecko: (1800-1887) sygn. 8-11, zbór w Mieruniszkach powiat Olecko: księga ślubów (1877-1906) sygn. 12, zbór w Szarejkach powiat Olecko: księgi chrztów i zgonów (1831-1914) sygn. 13-16, zbór w Świętajnie powiat Olecko: księga zgonów (1800-1839) sygn. 17, zbór w Baniach Mazurskich powiat Gołdap /do 1945 roku powiat Węgorzewo/: księgi chrztów, ślubów i zgonów (1819-1888) sygn. 18-20 Liczba jednostek w zespole: 20
64/79/0 Starostwo Powiatowe Szczuczyńskie w Grajewie 1921-1939 0 rozwiń
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: akta scalania gruntów (sygn. 1-35), sprawy zniesienia służebności leśnych i pastwiskowych (sygn. 36-42), parcelacja gruntów (sygn. 43) Liczba jednostek w zespole: 43
64/80/0 Zarząd Miejski w Ełku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności rzeźni miejskiej; Referat Finansowo-Budżetowy: budżet administracyjny, budżet przedsiębiorstw miejskich, roczne sprawozdania rachunkowe Liczba jednostek w zespole: 46
64/81/0 Akta notariusza Paula Sieberta w Ełku 1891-1892 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
64/82/0 Akta notariusza Roberta Reinbachera w Ełku 1887-1889 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 2
64/83/0 Gminna Rada Narodowa Białaszewo powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny (protokoły posiedzeń grn), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn) Liczba jednostek w zespole: 9
64/85/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rajgrodzie 1950-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, protokoły posiedzeń komisji, budżet i jego wykonanie. Liczba jednostek w zespole: 46
64/86/0 Wydział Powiatowy Olecko 1928-1942 0 rozwiń
akta opiekuńcze, akta dot. inwalidy wojennego Liczba jednostek w zespole: 2
64/87/0 II Oddział Banku Drezdeńskiego w Ełku 1930-1942 0 rozwiń
korespondencja, zarządzenia dot. zamknięcia ksiąg rachunkowych, ustawa o ochronie młodzieży, sprawy tajne i poufne dot. zatrudniania pracowników i spraw mobilizacyjnych (1938-1942), sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 5
64/88/0 Akta adwokata Helmutha Dietricha w Ełku 1935-1943 0 rozwiń
sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 15
64/89/0 Akta adwokata Waltera Janziga w Ełku 1933-1943 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 5
64/90/0 Akta adwokata Paula Fligge w Ełku 1933-1944 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 13
64/91/0 Akta adwokata dr Waltera Blumberga w Ełku 1928-1930 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/92/0 Akta adwokata i notariusza Pasucha w Orzyszu 1926-1931 0 rozwiń
sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/93/0 Akta adwokata Friedricha Wilhelma Podey w Wismarze 1936-1937 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/94/0 Akta notariusza i adwokata Oskierskiego w Ełku 1916-1937 0 rozwiń
sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/95/0 Akta adwokata Müllera w Ełku 1934-1944 0 rozwiń
sprawy cywilne, sprawy karne Liczba jednostek w zespole: 102
64/96/0 Akta adwokatów i notariuszy dr Kanoldta i Coranda w Ełku 1925-1944 0 rozwiń
akta notarialne, sprawy cywilne, sprawy karne, akta Narodowo-Socjalistycznego Związku Prawników Niemieckich Liczba jednostek w zespole: 595
64/97/0 Urząd Skarbowy w Olecku 1920-1944 0 rozwiń
1. Akta ogólne (korespondencja, sprawy podatkowe) 2. Einheitswertakten (akta dotyczące wartości jednostkowych) 3. Einheitswertbogen Ia, III (arkusze wymiarowe podatków) 4. Grunderwerbsteuerakten (podatki ziemskie) Liczba jednostek w zespole: 250
64/98/0 Urząd Katastralny w Olecku 1861-1944 0 rozwiń
akta ogólne (korespondencja, okólniki, zażalenia, wytyczne dot. podatków), zestawienia zmian stanu posiadania własności ziemskich, wykazy zmian w podatkach od budynków, oszacowanie nieruchomości, wykazy szacunkowe posiadłości różnej wielkości, sprawy podziału dochodów, wykazy zmian w stanie budynków, opisy i charakterystyka stanu posiadania nowych budynków, mapy katastralne Liczba jednostek w zespole: 1504
Wyświetlanie 81 do 100 z 536 wpisów.