Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/82/0 Akta notariusza Roberta Reinbachera w Ełku 1887-1889 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 2
64/83/0 Gminna Rada Narodowa Białaszewo powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny (protokoły posiedzeń grn), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn) Liczba jednostek w zespole: 9
64/84/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Ełku 1950-1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny - 445 j.a., Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego - 52 j.a., Wydział Finansowy - 107 j.a., Wydział Oświaty - 76 j.a., Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki - 27 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych - 125 j.a., Wydział Skupu - 30 j.a., Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - 43 j.a., Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji - 17 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług - 12 j.a., Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej - 58 j.a., Wydział Zatrudnienia - 10 j.a., dopływy 2011: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Wydział Finansowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydzial Organizacyjno-Prawny, Wydział Oświaty, Wychowania oraz Kultury, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Liczba jednostek w zespole: 1147
64/85/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rajgrodzie 1950-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, protokoły posiedzeń komisji, budżet i jego wykonanie. Liczba jednostek w zespole: 46
64/86/0 Wydział Powiatowy Olecko 1928-1942 0 rozwiń
akta opiekuńcze, akta dot. inwalidy wojennego Liczba jednostek w zespole: 2
64/87/0 II Oddział Banku Drezdeńskiego w Ełku 1930-1942 0 rozwiń
korespondencja, zarządzenia dot. zamknięcia ksiąg rachunkowych, ustawa o ochronie młodzieży, sprawy tajne i poufne dot. zatrudniania pracowników i spraw mobilizacyjnych (1938-1942), sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 5
64/88/0 Akta adwokata Helmutha Dietricha w Ełku 1935-1943 0 rozwiń
sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 15
64/89/0 Akta adwokata Waltera Janziga w Ełku 1933-1943 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 5
64/90/0 Akta adwokata Paula Fligge w Ełku 1933-1944 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 13
64/91/0 Akta adwokata dr Waltera Blumberga w Ełku 1928-1930 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/92/0 Akta adwokata i notariusza Pasucha w Orzyszu 1926-1931 0 rozwiń
sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/93/0 Akta adwokata Friedricha Wilhelma Podey w Wismarze 1936-1937 0 rozwiń
Sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/94/0 Akta notariusza i adwokata Oskierskiego w Ełku 1916-1937 0 rozwiń
sprawy cywilne Liczba jednostek w zespole: 1
64/95/0 Akta adwokata Müllera w Ełku 1934-1944 0 rozwiń
sprawy cywilne, sprawy karne Liczba jednostek w zespole: 102
64/96/0 Akta adwokatów i notariuszy dr Kanoldta i Coranda w Ełku 1925-1944 0 rozwiń
akta notarialne, sprawy cywilne, sprawy karne, akta Narodowo-Socjalistycznego Związku Prawników Niemieckich Liczba jednostek w zespole: 595
64/97/0 Urząd Skarbowy w Olecku 1920-1944 0 rozwiń
1. Akta ogólne (korespondencja, sprawy podatkowe) 2. Einheitswertakten (akta dotyczące wartości jednostkowych) 3. Einheitswertbogen Ia, III (arkusze wymiarowe podatków) 4. Grunderwerbsteuerakten (podatki ziemskie) Liczba jednostek w zespole: 250
64/98/0 Urząd Katastralny w Olecku 1861-1944 0 rozwiń
akta ogólne (korespondencja, okólniki, zażalenia, wytyczne dot. podatków), zestawienia zmian stanu posiadania własności ziemskich, wykazy zmian w podatkach od budynków, oszacowanie nieruchomości, wykazy szacunkowe posiadłości różnej wielkości, sprawy podziału dochodów, wykazy zmian w stanie budynków, opisy i charakterystyka stanu posiadania nowych budynków, mapy katastralne Liczba jednostek w zespole: 1504
64/99/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie 1945-1947 0 rozwiń
majątki państwowe, resztówki, opuszczone gospodarstwa, gospodarstwa poniemieckie sygn. 1-6, oświata rolnicza sygn. 7, dzierżawy działek rolnych z parcelacji sygn. 8-9, przemysł rolny sygn. 10, sprawozdawczość z działalności i przebudowy ustroju rolnego sygn. 11-14, Komisja Ziemska sygn. 15, likwidacja Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Grajewie sygn. 16 Liczba jednostek w zespole: 16
64/100/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gołdapi 1950-1973 [1974-1975] 0 rozwiń
protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły Komisji Komunikacji, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium MRN, plany pracy komisji problemowych MRN, protokoły posiedzeń komitetów obwodowych samorządu mieszkańców, zarządzenia wewnętrzne, kontrole i zarządzenia pokontrolne Liczba jednostek w zespole: 42
64/101/0 Kuratorium Przedszkoli w Ełku 1854-1912 0 rozwiń
akta ogólne, posiedzenia, sprawy budżetowe i rachunkowe Liczba jednostek w zespole: 17
Wyświetlanie 81 do 100 z 479 wpisów.