Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/139/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Olecku 1950-1975 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno-Prawny (zarządzenia wewnętrzne, organizacja rad narodowych, protokoły z sesji PRN, protokoły z posiedzeń Konwentu Seniorów, protokoły z posiedzeń Prezydium PRN, konferencje, plany pracy, sprawozdania) 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (plany gospodarcze i sprawozdania, bilanse siły roboczej, charakterystyka gospodarcza powiatu) 3. Wydział Finansowy (protokoły z narad i z inspekcji, sprawozdania o zatrudnieniu, budżety zbiorcze i jednostkowe, zmiany w budżecie) 4. Wydział Oświaty i Kultury (organizacja placówek oświatowo-wychowawczych, plany, sprawozdania, wizytacje szkół, ewidencja miejsc walki i męczeństwa) 5. Wydział Spraw Wewnętrznych (sprawy karno-administracyjne, odtwarzanie aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa, ewidencja stowarzyszeń, wykazy ludności cygańskiej, ukraińskiej i autochtonicznej) 6. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych (organizacja Komendy, narady i odprawy, kontrole, sprawozdawczość i statystyka) 7. Powiatowy Pełnomocnik Ministerstwa Skupu i Wydziału Skupu (posiedzenia organów kolegialnych, protokoły i sprawozdania z kontroli aparatu skupu) 8. Powiatowy Zarząd Rolnictwa i Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (posiedzenia organów kolegialnych, plany pracy i sprawozdania, spółdzielnie produkcyjne, akcje osiedleńcze) 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (organizacja Wydziału, MPGK, plany i sprawozdania, grobownictwo wojenne) 10. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (protokoły z narad, plany pracy, sprawozdania, organizacja sieci handlowej) 11.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (organizacja Wydziału, kontrole i inspekcje, oświata sanitarna, stan służby zdrowia) 12. Wydział Komunikacji i Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych (ewidencja dróg i mostów, dokumentacja techniczna) 13. Wydział Zatrudnienia (statystyka zatrudnienia, rynku pracy) 14. Wydział Budżetowo-Gospodarczy (plany pracy i sprawozdania budżetowe) 15. Referat Kadr i Szkolenia; dopływy 2011: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisja Planowania Gospodarczego, Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Oświaty i Kultury, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Wydział Spraw Wewnętrznych, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Liczba jednostek w zespole: 2376
64/140/0 Akta notariusza Kazimierza Dziekońskiego w Grajewie 1919-1933 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 37
64/141/0 Akta notariusza Jana Klimaszewskiego w Szczuczynie 1916-1933 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 30
64/142/0 Urząd Budownictwa Domen w Gąbinie 1863-1930 0 rozwiń
budowa i remonty domen w powiecie Olecko: Cimochy (urządzenia przeciwpożarowe), Budki (rozliczenia budowlane), Doliwy (rozliczenia), Drozdowo (rozliczenia i sprawy budowlane), Szwałk (remonty), Połom (rozliczenia budowlane i remontów), Kije (rozliczenia budowlane), Sedranki (sprawy budowy) Liczba jednostek w zespole: 46
64/143/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1961 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły ustalające wyniki głosowania, obwieszczenia o wynikach wyborów, protokoły posiedzeń komisji Liczba jednostek w zespole: 4
64/144/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Ełku 1961 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły ustalające wyniki głosowania i wyborów, protokoły posiedzeń komisji, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 7
64/145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starych Juchach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i wykonanie Liczba jednostek w zespole: 36
64/146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pisanicy powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, narady sołtysów, plany pracy, kontrole i inspekcje zewnętrzne Liczba jednostek w zespole: 20
64/147/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Grajewie 1961 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły ustalające wyniki głosowania, protokoły posiedzeń komisji, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 5
64/149/0 Starostwo Powiatowe Grajewskie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny (konferencje i narady, sprawozdania sytuacyjne i z działalności, sprawy organizacyjne, podział terytorialny, protokoły lustracji) 2. Referat Administracyjno-Prawny (sprawy obywatelstwa, repatriacja, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, szkolne) 3. Referat Aprowizacji i Handlu (świadczenia rzeczowe) 4. Referat Społeczno-Polityczny (sprawy polityczne, ewidencja mieszkańców) 5. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (resztówki, przebudowa ustroju rolnego, statystyka, scalenie gruntów) 6. Referat Oświaty Rolniczej (budżet szkoły rolniczej) 7. Referat Szkód Wojennych (1945) 8.Dział Samorządu (kontrola gminnych rad narodowych) Liczba jednostek w zespole: 48
64/150/0 Zarząd Miejski w Rajgrodzie powiat Grajewo 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, MRN i PMRN korespondencja i sprawozdania z działalności MRN, plany pracy, zarządzenia w sprawie wyborów, kontrola) 2. Referat Finansowo-Budżetowy (budżety i sprawozdania budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, wymiar podatków) 3. Referat Gospodarki Gminnej (drogi, sprawa kolei wąskotorowej, sprawy rolne, statystyka rolna, sprawy leśne, przemysł, handel, rzemiosło, mienie zarządu miejskiego) 4. Referat Administracji Społecznej (oświata i kultura, zdrowie i opieka społeczna) 5. Referat Administracyjny (sprawy wyznaniowe i obywatelskie, mienie opuszczone, ewidencja ludności, zaminowanie, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, zbrodnie niemieckie, sprawa elektrowni) 6. Urząd Stanu Cywilnego (protokoły przyjęcia ksiąg metrykalnych) Liczba jednostek w zespole: 65
64/151/0 Zarząd Miejski w Szczuczynie powiat Grajewo 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny (zarządzenia, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, MRN) 2. Referat Finansowy (statuty podatkowe, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, podatki, kontrola finansowa Zarządu) 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (opieka społeczna, sprawy biblioteki i szkół, korespondencja) 4. Referat Gospodarki Komunalnej (dzierżawy, administracja mieniem opuszczonym, odbudowa) Liczba jednostek w zespole: 29
64/152/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego w Grajewie 1948-1950 0 rozwiń
1.Referat Podatku Gruntowego i SFOR (protokoły komisji klasyfikacji gruntów) 2. Referat Ekonomiczny (sprawozdania) 3. Referat Inspekcji (protokoły polustracyjne) Liczba jednostek w zespole: 5
64/153/0 Inspektorat Szkolny w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
biuletyny Kuratorium, sprawy organizacyjne Inspektoratu, wykazy nauczycieli dla Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej, Święto Oświaty, protokoły z konferencji i zjazdów, sprawy organizacyjne szkół, spółdzielczość szkolna, sprawy harcerstwa i kół PCK, statystyka, oświata dorosłych, projekty budowy szkół wiejskich Liczba jednostek w zespole: 20
64/154/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1961 0 rozwiń
głoszenia list kandydatów, protokoły i obwieszczenia o wynikach głosowania, protokoły posiedzeń komisji, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 5
64/155/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełdzie powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 66
64/156/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bęćkowie powiat Grajewo 1954-1961 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 13
64/157/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białaszewie powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady Liczba jednostek w zespole: 45
64/158/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonkach powiat Grajewo 1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 2
64/159/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Fleszach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
Wyświetlanie 141 do 160 z 479 wpisów.