Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/149/0 Starostwo Powiatowe Grajewskie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny (konferencje i narady, sprawozdania sytuacyjne i z działalności, sprawy organizacyjne, podział terytorialny, protokoły lustracji) 2. Referat Administracyjno-Prawny (sprawy obywatelstwa, repatriacja, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, szkolne) 3. Referat Aprowizacji i Handlu (świadczenia rzeczowe) 4. Referat Społeczno-Polityczny (sprawy polityczne, ewidencja mieszkańców) 5. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (resztówki, przebudowa ustroju rolnego, statystyka, scalenie gruntów) 6. Referat Oświaty Rolniczej (budżet szkoły rolniczej) 7. Referat Szkód Wojennych (1945) 8.Dział Samorządu (kontrola gminnych rad narodowych) Liczba jednostek w zespole: 48
64/150/0 Zarząd Miejski w Rajgrodzie powiat Grajewo 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, MRN i PMRN korespondencja i sprawozdania z działalności MRN, plany pracy, zarządzenia w sprawie wyborów, kontrola) 2. Referat Finansowo-Budżetowy (budżety i sprawozdania budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, wymiar podatków) 3. Referat Gospodarki Gminnej (drogi, sprawa kolei wąskotorowej, sprawy rolne, statystyka rolna, sprawy leśne, przemysł, handel, rzemiosło, mienie zarządu miejskiego) 4. Referat Administracji Społecznej (oświata i kultura, zdrowie i opieka społeczna) 5. Referat Administracyjny (sprawy wyznaniowe i obywatelskie, mienie opuszczone, ewidencja ludności, zaminowanie, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, zbrodnie niemieckie, sprawa elektrowni) 6. Urząd Stanu Cywilnego (protokoły przyjęcia ksiąg metrykalnych) Liczba jednostek w zespole: 65
64/151/0 Zarząd Miejski w Szczuczynie powiat Grajewo 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny (zarządzenia, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, MRN) 2. Referat Finansowy (statuty podatkowe, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, podatki, kontrola finansowa Zarządu) 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (opieka społeczna, sprawy biblioteki i szkół, korespondencja) 4. Referat Gospodarki Komunalnej (dzierżawy, administracja mieniem opuszczonym, odbudowa) Liczba jednostek w zespole: 29
64/152/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego w Grajewie 1948-1950 0 rozwiń
1.Referat Podatku Gruntowego i SFOR (protokoły komisji klasyfikacji gruntów) 2. Referat Ekonomiczny (sprawozdania) 3. Referat Inspekcji (protokoły polustracyjne) Liczba jednostek w zespole: 5
64/153/0 Inspektorat Szkolny w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
biuletyny Kuratorium, sprawy organizacyjne Inspektoratu, wykazy nauczycieli dla Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej, Święto Oświaty, protokoły z konferencji i zjazdów, sprawy organizacyjne szkół, spółdzielczość szkolna, sprawy harcerstwa i kół PCK, statystyka, oświata dorosłych, projekty budowy szkół wiejskich Liczba jednostek w zespole: 20
64/154/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1961 0 rozwiń
głoszenia list kandydatów, protokoły i obwieszczenia o wynikach głosowania, protokoły posiedzeń komisji, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 5
64/155/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełdzie powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 66
64/156/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bęćkowie powiat Grajewo 1954-1961 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 13
64/157/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białaszewie powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady Liczba jednostek w zespole: 45
64/158/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonkach powiat Grajewo 1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 2
64/159/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Fleszach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
64/160/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grajewie powiat Grajewo 1960-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania posłów z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 50
64/161/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kramarzewie powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 10
64/162/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klimaszewnicy powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 10
64/163/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ławsku powiat Grajewo 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 12
64/164/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Modzelach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 10
64/165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mścichach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium, budżet gromady Liczba jednostek w zespole: 10
64/166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niećkowie powiat Grajewo 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 12
64/167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedźwiadnej powiat Grajewo 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
64/168/0 Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Prostkach powiat Grajewo 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
Wyświetlanie 161 do 180 z 536 wpisów.