Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/1/0 Okręgowa Spółdzielnia Mięsna "Samopomoc Chłopska" w Ełku 1948-1951 0 rozwiń
akta rejestracji spółdzielni, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, bilanse okresowe i roczne, akta likwidacji Spółdzielni Liczba jednostek w zespole: 8
64/2/0 Powszechny Dom Towarowy w Ełku 1947-1953 0 rozwiń
protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły poinspekcyjne, plany i sprawozdania finansowe, bilanse Liczba jednostek w zespole: 18
64/3/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Ełku 1945-1956 0 rozwiń
akta organizacji oraz dokumenty brakowania i porządkowania akt przez PSS w Ełku, protokoły porewizyjne i powizytacyjne, plany produkcyjne i finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, akta personalne, dzienniki główne Liczba jednostek w zespole: 23
64/4/0 Bank Rolny Oddział w Gołdapi 1947-1953 0 rozwiń
Korespondencja, materiały lustracyjne, protokoły Kolegium Oddziału, sprawozdania ekonomiczne i opisowe, akta dot. nieruchomości, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR powiatu gołdapskiego Liczba jednostek w zespole: 8
64/5/0 Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia w Ełku 1947-1952 0 rozwiń
Kancelaria szkoły: okólniki, sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli i posiedzeń rady pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, dokumentacja finansowa, korespondencja, akta osobowe nauczycieli i pracowników; Warsztaty: protokoły posiedzeń rady warsztatowej, plany produkcji, praktyki wakacyjne, dokumenty fiansowe, akta osobowe pracowników warsztatów Liczba jednostek w zespole: 109
64/7/0 Komisarz Rządu Polskiego na powiat szczuczyński [1912]1918-1919 [1920] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/8/0 Pruski Urząd Katastralny w Gołdapi 1821-1944 0 rozwiń
księgi katastralne powiatu Gołdap (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1-503, plany katastralne wsi powiatu i miasta Gołdap: sygn. 504-1578, księgi katastralne powiatu Darkiejmy (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1579-1761, plany katastralne wsi powiatu Darkiejmy: sygn. 1762-1955 Liczba jednostek w zespole: 1955
64/10/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ełku 1947-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, wykazy sprzętu uzbrojenia, działalność szkoleniowa i sportowa w hufcach, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad Liczba jednostek w zespole: 14
64/11/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Olecku 1950-1955 0 rozwiń
sprawozdania, meldunki informacyjne o pracy Komendy Powiatowej, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, wykazy sprzętu uzbrojenia, praca polityczno-propagandowa, szkolenie w hufcach, działalność sportowa, kulturalno-oświatowa, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do szkół zawodowych i oficerskich, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych Liczba jednostek w zespole: 18
64/12/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Gołdapi 1949-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, informacja o działalności PO"SP", praca polityczno-wychowawcza, działalność szkoleniowa, sportowa i kulturalno-oświatowa w hufcach, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do zasadniczych szkół zawodowych Liczba jednostek w zespole: 22
64/13/0 Gminna Rada Narodowa Gołubie powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (miejscowe plany zagospodarowania terenowego), Dział Administracji Społecznej (sprawy oświaty i kultury), Dział Administracyjny (ewidencja ludności, sprawy budowlane); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy, sprawozdania, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 51
64/14/0 Gminna Rada Narodowa Kalinowo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety i plany finansowe), Referat Rolnictwa (osadnictwo), Urząd Stanu Cywilnego (korespondencja z ambasadą NRD) Liczba jednostek w zespole: 36
64/15/0 Gminna Rada Narodowa Klusy powiat Ełk 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrola, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (drogi, osadnictwo, statystyka rolna), Dział Administarcji Społecznej (sprawy oświaty i kultury), Dział Administracyjny (ewidencja ludności, odbudowa); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (plan finansowy), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 62
64/16/0 Gminna Rada Narodowa Nowa Wieś powiat Ełk 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, komisji), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo, miejscowe plany zagospodarowania terenowego), Dział Administracji Społecznej (oświata); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 52
64/17/0 Gminna Rada Narodowa Pisanica powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (miejscowe plany zagospodarownia terenowego), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) , Referat Rolnictwa (osadnictwo) Liczba jednostek w zespole: 43
Wyświetlanie 1 do 15 z 479 wpisów.