Archiwum Państwowe w Suwałkach

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Kościuszki 69

Suwałki

16-400

Godziny otwarcia:

08:00 - 15:00 (poniedziałek)

08:00 - 18:00 (wtorek)

08:00 - 15:00 (środa)

08:00 - 15:00 (czwartek)

08:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
48 87 566 21 67
numer fax:
48 87 566 21 67
E-mail:
archiwum@suwalki.ap.gov.pl
Strona www:
http://www.suwalki.ap.gov.pl/

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć. Nie wszystkie archiwalia byłej guberni suwalskiej znalazły się w archiwum grodzieńskim.

W Suwałkach pozostał zasób Sądu Okręgowego (akta sądowe, hipoteczne, notarialne, stanu cywilnego). Część akt administracyjnych została ewakuowana przed i w trakcie I wojny światowej w głąb Rosji. Do dalszego rozproszenia przyczyniła się II wojna światowa: część materiałów archiwalnych Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg, a po zakończeniu wojny znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym [Republiki] Litewskiej ZSRR (Centralnyj Gosudarstviennyj Istoričeskij archiv Litovskoj SSSR, obecnie Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. Organizatorem i początkowo jedynym pracownikiem merytorycznym, a następnie długoletnim kierownikiem i dyrektorem była Irena Filipowicz. Mimo trudności lokalowych i finansowych, archiwum gromadziło, opracowywało i udostępniało zasób, podejmowało działania popularyzacyjne, uczestniczyło w życiu naukowym. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach.

Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu Archiwum w Ełku jako oddział. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach. W latach 1990 - 2022  funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach sprawował Tadeusz Radziwonowicz. Obecnie tę funkcję pełni Sławomir Filipowicz. 

W Archiwum od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 8 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą:
1) Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;

2) Oddział II ewidencji, opracowania, udostępniania i zabezpieczania zasobu archiwalnego;

3) Stanowisko do spraw popularyzacji zasobu archiwalnego;

4) Dział administracyjno-gospodarczy;

5) Stanowisko do spraw finansowo-księgowych;

6) Stanowisko do spraw kadr i rozwoju zawodowego.

2. W skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy noszący nazwę Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Liczba zespołów na SwA

938

Liczba jednostek na SwA

47112

Liczba skanów na SwA

422468

Wielkość zasobu (m.b.):

1974.0

Liczba monografii w bibliotece:

7236

Powierzchnia magazynowa (m2):

543.0

Pojemność półek (m.b.):

3030.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

1541

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

15

Najciekawsze materiały

angle-left Dzień Otwarty w Archiwum Państwowym w Suwałkach
Afisz promujący Dzień Otwarty w Archiwum Z okazji XII Międzynarodowego Dnia Archiwów mamy zaszczyt zaprosić wszystkich 8 czerwca (sobota) na Dzień Otwarty w naszym Archiwum. W tym roku odbędzie się on pod hasłem: NIE SZUKAJ – ZNAJDŹ W ARCHIWACH! Nowa odsłona serwisu szukajwarchiwach.gov.pl. Czas trwania imprezy od g.12:00 do g.19:00. W programie: - Nowa odsłona serwisu internetowego szukajwarchiwach.gov.pl - „My i nasze miasto w archiwalnej fotografii” – wystawa multimedialna - „Najcenniejsze Archiwalia” – prezentacja naszych najcenniejszych materiałów archiwalnych - „Na ratunek archiwaliom. Ochrona i Konserwacja zasobu” - prelekcja i pokaz, g. 15:00 i 17:00

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus