Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/233/0 Cechy miasta Białogardu 1534-1914 0 rozwiń
1. Cech Rzeźników (Fleischerinnung) 1669-1885; sygn. 1-7; 7 j.a. - statut, patenty i edykty, przywileje i ich potwierdzenia. 2. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1621-1879; sygn. 8-12; 5 j.a. - księgi protokołów, czeladników, edykty i patenty. 3. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1614-1622; sygn. 13; 1 j.a. - akta kowali artystycznych, 4. Cech Piwowarów (Brauerzunft) 1534-1900; sygn. 14-15; 2 j.a. - przywileje, zarządzenia władz cechowych. 5. Cech Farbiarzy (Färberinnung) 1833; sygn. 16; 1 j.a. - akta czeladnika Heinischa. 6. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1681-1724; sygn. 17; 1 j.a. - zarządzenia władz cechu. 7. Cech Rzemiosł Różnych 1575-1914; sygn. 18-37; 20 j.a. - przywileje dla cechów krawców i kowali, przepisy o wynagrodzeniach w rzemiośle, rachunki i ogólne wiadomości o cechu murarzy, wytwórcy grzebieni, egzaminy mistrzowskie, statut malarzy, rachunki cieśli, zarządzenia władz cechowych, wędrówki czeladnicze. Liczba jednostek w zespole: 37
65/234/0 Cechy miasta Białego Boru 1636-1934 0 rozwiń
1. Cech Bednarzy, Kołodziejów, Stolarzy i Tokarzy 35 j.a, z lat 1851-1934 - statuty, akta egzaminów czeladniczych, wybory przedstawicieli cechu do władz miejskich, kontakty z Gdańskiem, sąd cechowy, księgi kasowe, coroczne rachunki, spisy uczniów i ich nauka, księgi mistrzów, izba rzemieślnicza. 2. Cech Szewców 1 j.a, z lat 1857-1901 - księga mistrzów. 3. Cech Sukienników 3 j.a, z lat 1636-1751 - przywileje, założenie folkusza, zakup działki, na której stał folkusz. Liczba jednostek w zespole: 39
65/235/0 Cechy miasta Bobolice 1653-1934 0 rozwiń
1. Cech Młynarzy (Müllerinnung) 1653-1934; sygn. 1-11; 11 j.a. - księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów, wybory mistrzów cechowych, statuty, zarządzenia i edykty, sprawy poszczególnych członków cechu. 2. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1739-1928; sygn. 12-20; 9 j.a. - księgi protokołów, mistrzów, czeladników, uczniów i kasowe, świadectwa dobrego urodzenia. 3. Cech Stolarzy (Tischlerinnung) 1747-1797; sygn. 21; 1 j.a. - księga protokołów. 4. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1795-1928; sygn. 22-28; 7 j.a. - księgi protokołów, mistrzów, czeladników, uczniów oraz kasowe, budżety cechu. 5. Cech Siodlarzy, Powroźników i Sukienników (Sattler-, Seiler- und Tuchmacherinnung) 1853-1934; sygn. 29-34; 6 j.a. - księgi kasowe, księga protokołów cechu sukienników, zarządzenia, statut siodlarzy i powroźników. 6. Cech Rzeźników (Fleischerinnung) 1862-1934; sygn. 35-44; 10 j.a. - księgi protokołów, kasowe, uczniów, wędrówki czeladników, egzaminy mistrzowskie. Liczba jednostek w zespole: 44
65/236/0 Cechy miasta Bytowa 1702-1935 0 rozwiń
1. Cech Kołodziejów 4 j.a., z lat 1849-1924 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów. 2. Cech Stolarzy i Tokarzy 6 j.a., z lat 1738-1900 - statuty i przywileje, księgi mistrzów, kasowe i rachunkowe. 3. Cech Młynarzy 5 j.a., z lat 1723-1934 - księgi mistrzów, czeladników, uczniów i rachunkowe. 4. Cech Kowali i Ślusarzy 6 j.a., z lat 1702-1902 - księgi mistrzów, protokołów, sprawy kasowe i rachunkowe, zapisy do cechu i wypisy z niego. 5. Cech Budowlanych 17 j.a., z lat 1776-1893 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników, rachunkowe i kasowe, zapisy do cechu i wypisy z niego, sprawy personalne, przywileje i statuty, kasa chorych. 6. Cech Garncarzy 6 j.a., z lat 1852-1898 - ogólne informacje o cechu, rachunki, komisja egzaminacyjna. 7. Cech Krawców 4 j.a., z lat 1738-1864 - statut, zapisy do cechu wypisy z niego, świadectwa cechowe. 8. Cech Rzeźników 11 j.a., z lat 1749-1935 - księgi protokołów, mistrzów i czeladników, zapisy do cechu oraz wypisy z niego, dochody, księgi kasowe, założenie kasy ubezpieczeniowej dla kupowanego bydła, garbarnia, statut, przywileje i przepisy. Liczba jednostek w zespole: 59
65/237/0 Cechy miasta Choszczna 1534-1935 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy 12 j.a. z lat 1735-1933 - księgi protokołów, zapisy do cechu, sprzedaż straganów chlebowych na rynku, przywileje i statuty, sprawy personalne. 2. Cech Bednarzy i Kołodziejów 12 j.a. z lat 1718-1934 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów, rachunkowe, skargi, statuty, dochody i wydatki, zarządzenia, sprawy personalne. 3. Cech Budowlanych 7 j.a. z lat 1740-1860 - księga mistrzowska, czeladnicza i uczniowska, zarządzenia, akta personalne. 4. Cech Rzeźników 13 j.a. z lat 1534-1850 - rejestry wszystkich członków cechu, przywileje, podatki, rzeźnia, rachunki, pokwitowania, rejestry dochodów i wydatków, procesy, wyciągi z pruskiego prawa krajowego, sprawy personalne. 5. Cech Garbarzy 19 j.a. z lat 1731-1898 - księga protokołów białoskórników, protokoły garbarzy, rachunki, pokwitowania, zarządzenia królewskie, stosunki z miastem, procesy cechu, sprawy personalne i wewnętrzne, spór z szewcami. 6. Cech Młynarzy 15 j.a. z lat 1694-1923 - przywileje, statuty, przepisy i zarządzenia, rachunki, lista podatkowa, sprawy personalne, izba rzemieślnicza. 7. Cech Krawców 26 j.a. z lat 1645-1935 - księga pogrzebowa, zapisy do cechu i wypisy z niego, protokoły, egzaminy czeladnicze, przywileje i ich potwierdzenia, księgi mistrzów, czeladników, uczniów i rachunkowe, statuty, edykty i zarządzenia. 8. Cech Szewców 15 j.a. z lat 1708-1935 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników, uczniów i finansowe, rachunki, sprawy kasowe, personalne, korespondencja, przywileje, patenty i statuty 9. Cech Stolarzy 19 j.a. z lat 1687-1927 - przywileje i zarządzenia, księgi mistrzów, czeladników, uczniów i uczniów, protokoły, pokwitowania, listy podatkowe, rachunki, statut, budżety, sprawy personalne 10. Cech Kominiarzy 1 j.a. z lat 1751-1774 - przywileje. Liczba jednostek w zespole: 139
65/238/0 Cechy miasta Czaplinka 1617-1937 0 rozwiń
1. Cech Krawców 3 j.a., z lat 1776-1885 - księga uczniów, statut. 2. Cech Stolarzy 7 j.a., z lat 1732-1918 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, rachunki, statuty, sprawy egzaminów, protokoły, zarządzenia władz rejencyjnych, papiery osobiste członków cechu. 3. Cech Piekarzy 9 j.a., z lat 1617-1926 - przywileje, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, sprawy rachunkowe, ogóle informacje o cechu, statut, świadectwa dobrego urodzenia i nauki. 4. Cech Szewców 9 j.a., z lat 1734-1937 - księga mistrzowska, czeladnicza, uczniowska, księga kasowa, protokołowa, generalny przywilej. 5. Cech Kołodziejów 8 j.a., z lat 1729-1869 - księga protokołowa, mistrzowska, czeladnicza, uczniowska, świadectwa dobrego urodzenia, sprawy ogólne cechu. Liczba jednostek w zespole: 36
65/239/0 Cechy miasta Czarne 1713-1906 0 rozwiń
1. Cech Garncarzy 7 j.a. z lat 1851-1886 - księga mistrzów i czeladników, protokoły, rachunki, statuty. 2. Cech Szewców 4 j.a. z lat 1713-1906 - księgi mistrzowskie, uczniowskie, generalny przywilej. 3. Cech Piekarzy 1 j.a. z roku 1851 - statut. Liczba jednostek w zespole: 12
65/240/0 Cechy miasta Człopy 1767-1899 0 rozwiń
1. Cech Murarzy i Cieśli (Maurer- und Zimmererinnung) 1767-1899; sygn. 1-7; 7 j.a. - księgi mistrzów, zapisy do cechu i wypisy z niego, zarządzenia, księgi protokołów, rachunki, sprawy personalne. Liczba jednostek w zespole: 7
65/241/0 Cechy miasta Człuchowa 1788-1932 0 rozwiń
1. Cech Budowlanych (Bauinnung) 1883-1901; sygn. 1-2; 2 j.a. - zapisy do cechu. 2. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1798-1924; sygn. 3-10; 8 j.a. - statuty, księgi protokołów, zarządzenia, świadectwa odbytej nauki. Liczba jednostek w zespole: 10
65/242/0 Cechy miasta Darłowa 1614-1937 0 rozwiń
1. Cech Garncarzy 2 j.a., z lat 1739-1854 - przywileje, statut. 2. Cech Bednarzy 2 j.a., z lat 1739-1888 - spisy mistrzów, czeladników i uczniów. 3. Cech Rzeźników 1 j.a., z lat 1746-1848 - księga cechowa. 4. Cech Szewców i Pantoflarzy 7 j.a., z lat 1772-1912 - księgi kasowe, protokołów, statut, akta procesowe, 5. Cech Płócienników 4 j.a., z lat 1646-1891 - statut, projekt domu cechowego, sprawy ogólne cechu. 6. Cech Kowali i Ślusarzy 10 j.a., z lat 1749-1937 - księgi protokołów, czeladników i uczniów, oraz kasowe, przywileje, budżety, izba rzemieślnicza, przepisy cechowe. 7. Cech Budowlanych i Murarzy 3 j.a., z lat 1675-1823 - przywileje, dokumenty i statuty, księga cechowa. 8. Cech Stolarzy 4 j.a., z lat -1934 - księgi protokołów, kasowe, statut, korespondencja z władzami. 9. Cech Krawców 10 j.a., z lat 1614-1886 - przywileje, księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów, rachunkowe, sprawy personalne. 10. Cech Młynarzy 10 j.a., z lat -1923 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów, statuty, przywileje. 11. Cech Sukienników 3 j.a., z lat 1761-1885 12. Bractwo Kurkowe 10 j.a., z lat 1680-1888 Zawartość: Dzierżawy ziemi, księgi rachunkowe, konta, przywileje, statuty, projekty domu bractwa. Liczba jednostek w zespole: 66
65/243/0 Cechy miasta Dobrej Nowogardzkiej 1542-1901 0 rozwiń
1. Cech Szewców, Powroźników, Siodlarzy i Balwierzy 7 j.a., z lat 1686-1901 - księga mistrzowska, czeladnicza, protokołowa, statut kasy pogrzebowej, statut. 2. Cech Krawców i Kuśnierzy 6 j.a., z lat 1542-1881 - świadectwa dobrego urodzenia, księgi mistrzowskie, rachunkowe, statut 3. Cech Kowali i Ślusarzy 2 j.a., z lat 1679-1845 - księga protokołowa, przywileje. Liczba jednostek w zespole: 15
65/244/0 Cechy miasta Dobrzany 1620-1885 0 rozwiń
1. Cech Krawców i Kuśnierzy 13 j.a., z lat 1782-1885 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, księgi rachunkowe, statuty, egzaminy i świadectwa czeladnicze, protokoły wyborów do władz cechowych, kontrole egzaminów mistrzowskich i czeladniczych. 2. Cech Szewców i Pantoflarzy 16 j.a., z lat 1620-1884 - dokumenty, przywileje, patenty, protokoły, rachunki, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, sprawy czeladników i uczniów, statuty, sprawy ogólne cechu. Liczba jednostek w zespole: 29
65/245/0 Cechy miasta Drawska Pomorskiego 1768-1927 0 rozwiń
1. Cech Sukienników 1 j.a., z lat 1768-1801 - akta personalne 2. Cech Guzikarzy 2 j.a., z lat 1795-1865 - przywileje, księga mistrzów i czeladników. 3. Cech Piekarzy 1 j.a., z lat 1886-1927 - księga protokołowa. 4. Cech Garncarzy 9 j.a., z lat 1818-1902 - księga rachunkowa, mistrzowska, czeladnicza, spis władz cechowych, sprawy ogólne, statut, świadectwa nauki. Liczba jednostek w zespole: 13
65/246/0 Cechy miasta Drawna 1668-1936 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1719-1929; sygn. 1-22; 22 j.a. - księgi mistrzów i uczniów, księgi protokołów i rachunkowe, skargi, sprawy personalne, statuty, zarządzenia, przywileje, historia cechu, egzaminy czeladnicze, sprawy sporne. 2. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1655-1934; sygn. 23-38; 16 j.a. - księgi mistrzów, rachunki, protokoły, administracja cechu, wybory władz cechowych, sprawy personalne, przywileje, statuty. 3. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1789-1934; sygn. 39-48; 10 j.a. - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, statuty, księgi kasowe, listy podatków, izba rzemieślnicza. 4. Cech Garncarzy (Töpferinnung) 1735-1843; sygn. 49; 1 j.a. - księga protokołów. 5. Cech Kołodziei, Tokarzy i Bednarzy (Stellmacher-, Drechsler- und Böttcherinnung) 1846-1914; sygn. 50-54; 5 j.a. - księgi protokołów i rachunkowe, statuty, egzaminy, sprawy personalne, korespondencja. 6. Cech Rzemiosł Różnych 1735; sygn. 55; 1 j.a. - przywilej. Liczba jednostek w zespole: 55
65/247/0 Cechy miasta Goleniowa 1545-1911 0 rozwiń
1. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1545-1633; sygn. 1-2; 2 j.a. - przywileje z lat 1545–1633. 2. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1719; sygn. 3; 1 j.a. - list dobrego urodzenia. 3. Cech Rzeźników (Fleicherinnung) 1608-1879; sygn. 4; 1 j.a. - świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki. 4. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1667-1795; sygn. 5-10; 6 j.a. - przywileje, spory, dokumenty, list dobrego urodzenia. 5. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1542-1881; sygn. 11-17; 7j.a. - patenty, statuty, protokoły egzaminów mistrzowskich. 6. Cech Młynarzy (Müllerinnung) 1770-1911; sygn. 18-24; 7 j.a. - księga mistrzów, kasowa, zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi protokołów, sprawy personalne. 7. Cech Cieśli (Zimmerinnung) 1877; sygn. 25; 1 j.a. - statut. 8. Cech Sukienników (Tuchmacherinnung) 1712-1890; sygn. 26-35; 10 j.a. - księga czeladników, spisy mistrzów, księga rachunkowa, zapisy do cechu, przywileje, sprawy sporne cechu i jego członków, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki. Liczba jednostek w zespole: 35
65/248/0 Cechy miasta Golczewa 1730-1934 0 rozwiń
1. Cech Ślusarzy i Kowali 7 j.a., z lat 1749-1884 - zarządzenia kamery dotyczące egzaminów mistrzowskich, statut, generalny przywilej, księga mistrzów, czeladników i uczniów, świadectwo nauki. 2. Cech Kołodziejów i Bednarzy 8 j.a., z lat 1730-1934 - świadectwa dobrego urodzenia i nauki, statut, sprawy ogólne cechu, księga protokołowa, rachunkowa, mistrzowska, czeladnicza uczniowska. 3. Cech Szewców i Pantoflarzy 1 j.a., z lat 1852-1899 - statuty 4. Cech Stolarzy 12 j.a., z lat 1745-1934 - księgi protokołów, czeladników i kasowe, statuty, przywileje, świadectwa odbytej nauki, sprawy personalne członków cechu. 5. Cech Krawców 3 j.a., z lat 1747-1933 - generalny przywilej, księga czeladnicza i uczniowska. Liczba jednostek w zespole: 31
65/249/0 Cechy miasta Gryfina 1631-1935 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy 6 j.a., z lat 1679-1912 - przywileje i edykty, procesy i spory, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki, informacje ogólne o cechu. 2. Cech Rzeźników 6 j.a., z lat 1647-1842 - przywileje i patenty, edykty, przepisy wewnętrzne, księga mistrzów, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki i mistrzowskie. 3. Cech Krawców 10 j.a., z lat 1694-1900 - księgi mistrzów i uczniów, skargi i sprawy sporne, przywileje, statut, rachunki, protokoły, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki. 4. Cech Szklarzy 1 j.a., z lat 1826-1826 - sprawa paszportu jednego z członków cechu. 5. Cech Młynarzy 1 j.a., z lat 1812-1862 - księga protokołów. 6. Cech Szewców 5 j.a., z lat 1631-1911 - przywileje i przepisy cechowe, patenty, ogólne informacje o cechu. 7. Cech Kołodziejów 3 j.a., z lat 1740-1871 - księga rachunkowa, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki. 8. Cech Bednarzy i Wikliniarzy 5 j.a., z lat 1705-1914 - zarządzenia, księgi protokołów, statuty, patent dotyczący opieki nad chorymi czeladnikami cechu. 9. Cech Sukienników 8 j.a., z lat 1706-1897 - sprawy ogólne cechu, kopia kontraktu kupna-sprzedaży, kwity, księgi rachunkowe, świadectwa odbytej nauki i mistrzowskie, zapisy do cechu oraz wypisy z niego. 10. Cech Budowlanych 15 j.a., z lat 1715-1935 - patent, świadectwa dobrego urodzenia oraz odbytej nauki. generalne przywileje, sprawy ogólne cechu, edykt, statut, księga protokołowa. Liczba jednostek w zespole: 60
65/250/0 Cechy miasta Gryfice 1736-1747 0 rozwiń
1. Cech Garncarzy (Töpferinnung) 1747; sygn.1; 1 j.a. - wykazy mistrzów garncarskich. 2. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1736; sygn. 2; 1 j.a. - wykazy mistrzów kowalskich. Liczba jednostek w zespole: 2
65/251/0 Cechy miasta Ińska 1711-1934 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1735-1934; sygn. 1-18; 18 j.a. - przywileje, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, akta czeladników, zarządzenia landrata w sprawach rzemiosła, statuty, księgi kasowe i protokołów. 2. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1853-1933; sygn. 19-20; 2 j.a. - księgi mistrzów i czeladników. 3. Cech Garncarzy (Töpferinnung) 1711-1932; sygn. 21-36; 16 j.a. - przywileje, edykty, patenty, księgi mistrzów i uczniów, świadectwa dobrego urodzenia, sprawy karne, statuty, korespondencja z urzędem landrata. Liczba jednostek w zespole: 36
65/252/0 Cechy miasta Jastrowia 1777-1925 0 rozwiń
1. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1777-1925; sygn. 1-5; 5 j.a. - księgi protokołów i mistrzów, zapisy do cechu i wypisy z niego. 2. Cech Sukienników (Tuchmacherinnung) 1779-1880; sygn. 6-8; 3 j.a. - księgi protokołów, wydatki i dochody. Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 241 do 260 z 1 753 wpisów.