Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/253/0 Cechy miasta Kalisza Pomorskiego 1735-1915 0 rozwiń
1. Cech Sukienników (Tuchmacherinnung) 1735-1915; sygn. 1-32; 32 j.a. - nabycie nowego sztandaru cechowego, budowa i administracja folusza, nowy folusz, rachunki, sukno dla wojska, wybory do władz cechowych i izby rzemieślniczej, księgi protokołów, czeladnicy, świadectwa odbytej nauki, spisy członków cechu. Liczba jednostek w zespole: 32
65/254/0 Cechy miasta Kamienia Pomorskiego 1586-1935 0 rozwiń
1. Cech Krawców 8 j.a., z lat 1743-1934 - przywileje, statuty, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, rachunki, protokoły, kasa pogrzebowa, wykaz mistrzów 2. Cech Szewców i Pantoflarzy 32 j.a., z lat 1586-1933 - księgi mistrzów i uczniów, zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi rachunkowe, kasa pogrzebowa i jej statut, protokoły, statuty, sprawy ogólne cechu, rewizje kasy cechowej, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki, praktyki uczniów, egzaminy mistrzowskie 3. Cech Stolarzy 26 j.a., z lat 1703-1904 - Księgi mistrzów, czeladników i uczniów, księgi kasowe, rachunki, protokoły, zarządzenia, przywileje, patenty, statuty, kasa pogrzebowa i jej statut, sprawy ogólne cechu, organizacja szkoły cechowej. 4. Cech Budowlanych 4 j.a., z lat 1768-1851 - księgi czeladników i uczniów, zapisy do cechu i wypisy z niego. 5. Cech Rzeźników 7 j.a., z lat 1739-1931 - przywileje, statut, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, księga rachunkowa, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki 6. Cech Młynarzy 8 j.a., z lat 1720-1904 - przywileje, edykty i statuty, księgi czeladników i uczniów, sprawy ogólne cechu 7. Cech Kowali 7 j.a., z lat 1763-1935 - przywileje, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, statuty, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki, księgi rachunkowe i protokołów, rachunki kasy pogrzebowej. 8. Cech Piekarzy 12 j.a., z lat 1743-1935 - księgi protokołów i rachunki, statut, zapisy do cechu i wypisy z niego, przywileje, statut kasy pogrzebowej, świadectwa odbytej nauki 9. Cech Kuśnierzy 6 j.a., z la 1857-1866 - kontrakty, prośby o przyuczenie do zawodu. Liczba jednostek w zespole: 110
65/255/0 Cechy miasta Karlina 1548-1934 0 rozwiń
1. Cech Stolarzy (Tischlerinnung) 1885-1934; sygn. 1-4; 4 j.a. - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły. 2. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1886-1932; sygn. 5-11; 7 j.a. - księgi protokołów, listy członków cechu, rachunki kasy zmarłych pogrzebowej, statut, zapisy do cechu i wypisy z niego. 3. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1548-1934; sygn. 12-17; 6 j.a. - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły, statut. 4. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1887-1934; sygn. 18; 1 j.a. - księga czeladników. 5. Cech Ślusarzy (Schlosserinnung) 1887-1925; sygn. 19; 1 j.a. - księga protokołów. 6. Cech Kołodziei (Stellmacherinnung) 1886-1933; sygn. 20-21; 2 j.a. - księgi mistrzów i uczniów, protokoły. 7. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1802-1934; sygn. 22-24; 3 j.a. - księgi protokołów. Liczba jednostek w zespole: 24
65/256/0 Cechy miasta Kołobrzegu 1573-1939 0 rozwiń
1. Cech Tokarzy i Stolarzy (Drechsler- und Tischlerinnung) 1573-1924; sygn. 1-23; 23 j.a. - zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi mistrzów i uczniów, kasowe, rachunkowe, księgi protokołów, przywileje, statut kasy pogrzebowej, świadectwa dobrego urodzenia, odbytej nauki i mistrzowskie, statuty cechowe. 2. Cech Cieśli (Zimmererinnung) 1727-1900; sygn. 24-45; 22 j.a. - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, rachunkowe, kasowe, zarządzenia, kasa czeladnicza, wykazy zmarłych, protokoły, rachunki i pokwitowania, skargi, przywileje, statuty. 3. Cech Bednarzy (Böttcherinnung) 1668-1934; sygn. 46-57a (sygn. 57a); 13 j.a. - przywileje, patenty, zarządzenia, statuty, spisy mistrzów, księgi rachunkowe i kasowe, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki, akta uczniów. 4. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1808-1939; sygn. 58-62; 5 j.a. - księgi protokołów, kasa pogrzebowa, wypadki śmiertelne. 5. Cech Ślusarzy i Blacharzy (Schlosser- und Klempnerinnung) 1711-1928; sygn. 63-74; 12 j.a. - zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi kasowe, dokumenty, protokoły, przywileje, księgi mistrzów i uczniów, świadectwa czeladnicze. 6. Cechy Kowali (Schmiedeinnung) 1637-1935; sygn. 75-93; 19 j.a. - księgi mistrzów i czeladników, protokoły, rejestry dzieci z rodzin mistrzowskich, księgi wpływów i wydatków, statuty, przywileje, przepisy cechowe, cechowa szkoła niedzielna, reorganizacje, zarządzenia, ograniczenia dla kupców żydowskich handlujących miedzią. 7. Cech Murarzy (Maurerinnung) 1654-1912; sygn. 94-96; 3 j.a. - księgi kasowe, wnioski o pożyczki. 8. Cech Kołodziei (Stellmacherinnung) 1646-1915; sygn. 97-112; 16 j.a. - księgi przychodów i wydatków, księgi mistrzowskie, przywileje, zarządzenia i patenty, statuty, protokoły, rachunki, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki. 9. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1679-1921; sygn. 113-120; 8 j.a. - księga mistrzów, zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi protokołów, przepisy cechowe, akta zgonów. 10. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1633-1919; sygn. 121-131; 11 j.a. - księga mistrzów, przepisy cechowe, statuty, świadectwa odbytej nauki i dobrego urodzenia. 11. Cech Farbiarzy (Färberinnung) 1686-1893; sygn. 132-140; 9 j.a. - księga protokołów, przywileje, hipoteka własności cechowej, zarządzenia królewskie, świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki. 12. Cech Siodlarzy (Sattlerinnung) 1735-1864; sygn. 141-145; 5 j.a. - świadectwa dobrego urodzenia i odbytej nauki, przywileje i przepisy cechowe. 13. Cech Rzemiosł Różnych 1685-1911; sygn. 146-158; 13 j.a. - księga zegarmistrzów, księga rachunkowa rzeźników, przychody i wydatki garncarzy, statut szklarzy, przywileje i statuty domu żeglarza, świadectwa czeladników kowalskich, świadectwa dobrego urodzenia, przywilej kowali miedzianych. Liczba jednostek w zespole: 159
65/257/0 Cechy miasta Koszalina 1698-1931 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1851-1903; sygn. 1-4; 4 j.a. - księgi protokołów, mistrzów, uczniów i rachunkowa. 2. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1796-1899; sygn. 5-6; 2 j.a. - księga mistrzów, protokoły kasy chorych i pogrzebowa. 3. Cech Młynarzy (Müllerinnung) 1710-1919; sygn. 7-16; 10 j.a. - statuty, księgi kasowe, protokoły, księgi mistrzów i uczniów, alfabetyczne spisy mistrzów, czeladników i uczniów. 4. Cech Stolarzy (Tischlerinnung) 1722-1894; sygn. 17-25; 9 j.a. - protokoły, przywileje, patenty, edykty, księgi kasowe, zapisy do cechu i wypisy z niego, świadectwa odbytej nauki. 5. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1698-1926; sygn. 26-30; 5 j.a. - przywileje, księgi mistrzów, uczniów i rachunkowe. Liczba jednostek w zespole: 30
65/258/0 Cechy miasta Krajenki 1774-1934 0 rozwiń
Cech Szewców i Siodlarzy (Schuhmacher- und Sattlerinnung) 1774-1934; sygn. 1-20; 20 j.a. - protokoły, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, wybory składu komisji egzaminacyjnej, korespondencja, listy mistrzów, sprawy personalne, przywileje, statuty. Liczba jednostek w zespole: 20
65/259/0 Cechy miasta Lęborka 1530-1935 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1856-1930; sygn. 1-3; 3 j.a. - księga protokołów, obchody jubileuszu 300-lecia istnienia cechu, wybory uzupełniające do władz cechowych. 2. Cech Kowali (Schmiedeinnung) 1567-1934; sygn. 4-11; 8 j.a. - przywileje, zapisy i wypisy z cechu, protokoły, księga mistrzów. 3. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1637-1909; sygn. 12-21 (sygn. 12a); 11 j.a. - przywileje, księgi mistrzów i kasowe, przychody i wydatki cechu, księga kasy pogrzebowej, protokoły, przepisy cechowe. 4. Cech Szewców (Schuhmacherinnung) 1608-1935; sygn. 22-47; 26 j.a. - przywileje, księgi protokołów i mistrzów, kasa pogrzebowa, rachunki, przychody i wydatki cechu, akta egzaminacyjne, szkoła cechowa, statuty, sprawy ogólne cechu. 5. Cech Kołodziei (Stellmacherinnung) 1598-1907; sygn. 48-51; 4 j.a. - przywileje, księga protokołów, zapisy i wypisy z cechu, świadectwo odbytej nauki. 6. Cech Stolarzy (Tischlerinnung) 1598-1933; sygn. 52-59; 8 j.a. - przywileje, rejestr mistrzów, księga protokołów, zapisy do cechu i wypisy z niego. Liczba jednostek w zespole: 60
65/260/0 Cechy miasta Lędyczka 1863-1911 0 rozwiń
Cech Stolarzy, Kołodziei i Bednarzy (Tischler-, Stellmacher- und Böttcherinnung) 1863-1909; sygn. 1-5; 5 j.a. - księga przychodów i wydatków, statuty i przepisy cechowe. Liczba jednostek w zespole: 5
65/261/0 Cechy miasta Łobza 1662-1936 0 rozwiń
1. Cech Rzeźników 3 j.a., z lat 1714-1845 - ogólne wiadomości o cechu, księga mistrzów, świadectwa dobrego urodzenia i nauki 2. Cech Kowali 8 j.a., z lat 1662-1893 - przywileje, statut, zarządzenia, procesy i spory cechu, księgi rachunkowe, świadectwa dobrego urodzenia nauki i czeladnicze. 3. Cech Krawców 5 j.a., z lat 1738-1886 - przepisy cechowe, księga mistrzów, kasa pogrzebowa, statut, księga rachunkowa 4. Cech Szewców i Pantoflarzy 29 j.a., z lat 1681-1936 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, ogólne informacje o cechu, świadectwa dobrego, statuty, przywileje. 5. Cech Kołodziejów i Bednarzy 8 j.a., z lat 1789-1933 - przywileje, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, księgi mistrzów i protokołów, statuty, zapisy do cechów i wypisy z niego. 6. Cech Stolarzy 12 j.a., z lat 1716-1931 - informacje ogólne, statuty, zapisy do cechu i wypisy z niego, świadectwa dobrego urodzenia i nauki 7. Cech Malarzy 1 j.a., z lat1879-1906 - księga protokołów. 8. Związek Rzemieślników 1 j.a., z lat 1839-1885 - księga wydatków 9. Cech Rymarzy 4 j.a., z lat 1825-1868 - księga przychodów i wydatków, księgi mistrzowskie, akta uczniowskie. Liczba jednostek w zespole: 71
65/262/0 Cechy miasta Maszewa 1705-1922 0 rozwiń
Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1705-1925; sygn. 1-16; 16 j.a. - korespondencja, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, księgi rachunkowe, zapisy do cechu i wypisy z niego, statuty, zarządzenia, protokoły. Liczba jednostek w zespole: 16
65/263/0 Cechy miasta Miastka 1696-1934 0 rozwiń
1. Cech Budowlanych 3 j.a., z lat 1865-1928 - księga protokołów, statut, zapisy do cechu oraz wypisy z niego. 2. Cech Młynarzy 2 j.a., z lat 1783-1886 - przywilej, księga protokołów. 3. Cech Piekarzy 1 j.a., z lat 1881-1930 - księga protokołów. 4. Cech Rzeźników 4 j.a., z lat 1863-1934 - księga protokołów, zapisy do cechu, statuty, sprawy rachunkowe. 5. Cech Krawców 4 j.a., z lat 1738-1934 - księgi protokołów i mistrzów, przepisy i informacje o cechu. 6. Cech Kowali, Ślusarzy i Gwoździarzy 8 j.a., z lat 1837-1930 - księgi protokołów, rachunkowe, mistrzów i czeladników, korespondencja. 7. Cech Stolarzy i Tokarzy 15 j.a., z lat 1696-1931 - księgi protokołów, rachunkowe i kasowe, korespondencja, zaisy do cechu i wypisy z niego, sprawy personalne, edykty, statut. 8. Cech Szewców i Pantoflarzy 11 j.a., z lat 1734-1919 - księgi protokołów, zapisy do cechu i wypisy z niego, statut, sprawy rachunkowe. Liczba jednostek w zespole: 48
65/264/0 Cechy miasta Mirosławca 1786-1851 0 rozwiń
Cech Młynarzy (Müllerinnung) 1786-1851; sygn. 1; 1 j.a. - księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 1
65/265/0 Cechy miasta Nowogardu 1698-1887 0 rozwiń
1. Cech Budowlanych 6 j.a., z lat 1772-1887 - statuty, wiadomości ogólne, świadectwa dobrego urodzenia oraz nauki. 2. Cech Młynarzy 1 j.a., z lat 1698-1859 - księga rachunkowa. Liczba jednostek w zespole: 7
65/266/0 Cechy miasta Okonka 1852-1935 0 rozwiń
1. Cech Krawców 2 j.a., z lat 1852-1935 - księga mistrzowska, protokołowa 2. Cech Szewców 5 j.a., z lat 1855-1934 - księga rachunkowa, wpływów i wydatków, protokołowa, statut Liczba jednostek w zespole: 7
65/267/0 Cechy miasta Płoty 1692-1934 0 rozwiń
1. Cech Stolarzy 15 j.a., z lat 178-1934 - księga protokółów, czeladników i uczniów, księgi kasowe, protokoły, przepisy i zarządzenia, sprawy personalne. 2. Cech Kołodziejów i Bednarzy 1 j.a., z lat 1899-1934 - księga protokołów. 3. Cech Szewców 4 j.a., z lat 1818-1915 - rachunki, świadectwa nauki, sprawy ogólne cechu 4. Cech Krawców 5 j.a., z lat 1692-1933 - księga mistrzowska oraz uczniowska, wpływów i wydatków, statut, sprawy ogólne. 5. Cech Kowali i Ślusarzy 1 j.a., z lat 1709-1861 - rejestry. Liczba jednostek w zespole: 26
65/268/0 Cechy miasta Police 1737-1934 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy 5 j.a., z lat 1776-1933 - statut, księgi protokołów, zarządzenia, zjazd przedstawicieli cechów we Wrocławiu 2. Cech Garncarzy 9 j.a., z lat 1847-1934 - statuty, księgi mistrzów i uczniów, księga kasowa, zapisy do cechu i wypisy z niego, sprawy personalne, zakup nieruchomości. 3. Cech Stolarzy 8 j.a., z lat 1774-1923 - przywilej, statut, protokoły, sprawy personalne, zapisy do cechu i wypisy z niego. 4. Cech Tkaczy 12 j.a., z lat 1737-1876 - księgi protokołów, mistrzów i czeladników, księgi rachunkowe i kasowe, statut, zapisy do cechu oraz wypisy z niego, sprawy personalne. 5. Cech Bednarzy 7 j.a., z lat 1780-1899 - księga protokołowa, mistrzów i uczniów, statut, zapisy do cechu, sprawy personalne, przywileje i zarządzenia. 6. Cech Budowlanych Statków i Łodzi 5 j.a., z lat 1765-1934 - księgi protokołowe, przywileje, statut, weksel. Liczba jednostek w zespole: 46
65/269/0 Cechy miasta Połczyna 1738-1899 0 rozwiń
Cech Krawców (Schneiderinnung) 1740-1899; sygn. 1-2; 2 j.a. - przywilej, księga mistrzów. Liczba jednostek w zespole: 2
65/270/0 Cechy miasta Pyrzyce 1650-1934 0 rozwiń
1. Cech Młynarzy 26 j.a., z lat 1691-1934 - księgi protokołów i rachunkowe, spory i procesy, spisy członków cechu, księgi mistrzów, opieka nad chorymi czeladnikami, statuty, sprawy personalne, korespondencja, przywileje, zarządzenia i przepisy cechowe. 2. Cech Krawców 10 j.a., z lat 1650-1890 - kasa pogrzebowa i jej rachunki, protokoły, dochody i wydatki cechu, egzaminy, patenty i pokwitowania. 3. Cech Piekarzy 9 j.a., z lat 1712-1903 - przywilej i statut, księgi mistrzów i uczniów, egzaminy cechowe, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, sprzedaż nieruchomości. 4. Cech Szewców 10 j.a., z lat 1723-1895 - przywileje i statuty, księgi rachunkowe, mistrzów, czeladników i uczniów, rachunki kasy czeladniczej, egzaminy cechowe. 5. Cech Rzeźników 11 j.a., z lat 1681-1934 - księgi protokołów, rachunkowe i uczniów, przywileje cechowe i ich potwierdzenia, statut. 6. Cech Stolarzy 2 j.a., z lat 1801-1887 - księga rachunkowa, zapisy do cechu oraz wypisy z niego. 7. Cech Ślusarzy i Zegarmistrzów 1 j.a., z lat 1775-1851 - Księga protokołów i wykazy mistrzów. 8. Cech Farbiarzy 1 j.a., z lat 1774-1850 - Księga czeladników i uczniów. 9. Cech Kołodziejów 3 j.a., z lat 1732-1930 - przywilej i patent, księgi protokołów i rachunkowa. 10. Cech Kowali 8 j.a., z lat 1754-1925 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły, statut, księga rachunkowa, zapisy do cechu i wypisy z niego, egzaminy cechowe. Liczba jednostek w zespole: 81
65/271/0 Cechy miasta Reska 1726-1934 0 rozwiń
1. Cech Stolarzy, Kołodziejów, Tokarzy i Bednarzy 12 j.a., z lat1726-1934 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły, księga rachunkowa, kasowa, korespondencja. 2. Związek Rzemieślników 1 j.a., z lat 1823-1877 - księga kasowa. 3. Cech Młynarzy 9 j.a., z lat 1773-1925 - księga mistrzów, czeladników i uczniów, rachunki, egzaminy mistrzowskie i czeladnicze, protokoły, sprawy personalne. Liczba jednostek w zespole: 22
65/272/0 Cechy miasta Recza 1652-1934 0 rozwiń
1. Cech Sukienników 1 j.a., z lat 1828-1871 - księga mistrzów, czeladników i uczniów, rachunki. 2. Cech Piekarzy 18 j.a., z lat 1684-1934 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, rachunkowe, statuty, przepisy cechowe. Komisja egzaminacyjna, protokoły, procesy, zarządzenia królewskie, sprawy personalne. 3. Cech Stolarzy 12 j.a., z lat 1734-1934 - księgi protokołów, statuty i przywileje, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, rachunki, wybory do władz cechu, sprawy personalne. 4. Cech Kowali i Ślusarzy 6 j.a., z lat 1735-1933 - zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi mistrzów i uczniów, protokoły, sprawy personalne. 5. Cech Kołodziejów, Tokarzy i Bednarzy 8 j.a., z lat 1734-1915 - przywileje i statuty, księgi mistrzów i rachunkowa, skargi i protokoły. 6. Cech Krawców 4 j.a., z lat 1735-1934 - przywilej, statut, księga kasowa, izba rzemieślnicza 7. Cech Szewców 20 j.a., z lat 1652-1934 - księgi protokołów, mistrzów, czeladników i uczniów, egzaminy mistrzowskie, księgi rachunkowe, zapisy do cechu, przywileje, statuty, administracja cechowa, sprawy personalne Liczba jednostek w zespole: 69
Wyświetlanie 261 do 280 z 1 753 wpisów.