Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/515/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baniach 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-11; 11 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 12-20; 9 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1963-1964, 1967-1971; sygn. 21-22; 2 j.a. 4. Wybory sołtysów 1970; sygn. 23; 1 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1963, 1966, 1971-1972; sygn. 24; 1 j.a. 6. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 25-27; 3 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1956, 1958-1959, 1961-1968, 1971-1972; sygn. 28-32; 5 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1958-1962, 1964-1966, 1971; sygn. 33-36; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 36
65/516/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chwarstnicy 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-7; 7 j.a. 2. Komisje rady 1961-1968; sygn. 8; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 9-12; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1965, 1967-1968, 1970; sygn. 13-14; 2 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1961-1970, 1972; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1955-1972; sygn. 17-18; 2 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1961, 1963-1972; sygn. 19-23, 25; 6 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1960-1967; sygn. 24; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 25
65/517/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daleszewie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-10; 10 j.a. 2. Komisje rady 1968-1972; sygn. 11-15; 5 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, 1962-1972; sygn. 16-22; 7 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1968-1972; sygn. 23; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1957-1971; sygn. 24-25; 2 j.a. 6. Plany gospodarcze na lata 1971-1972; sygn. 26; 1 j.a. 7. Budżety na lata 1956-1972; sygn. 27-31; 5 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1972; sygn. 32; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 32
65/518/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębogórze 1955-1957 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 2; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywinie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-9; 9 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 10-12; 3 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1960-1961; sygn. 13; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1967; sygn. 14; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1958, 1960-1963, 1966-1972; sygn. 17-21; 5 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1961-1967; sygn. 22; 1 j.a. 8. Sprawozdania dot. rolnictwa 1966-1972; sygn. 23-26; 4 j.a. - rejestr powierzchniowy Nadleśnictwa Krzywin (1966), wykazy gruntów w gromadzie (1966-1970, 1972), realizacja zobowiązań pieniężnych (1971). Liczba jednostek w zespole: 26
65/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisim Polu 1954-1971 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1958-1971; sygn. 1-4; 4 j.a. 2. Komisje rady 1965-1971; sygn. 5; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 6-9; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1966-1971; sygn. 10; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1958-1971; sygn. 11-12; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1970, 1972; sygn. 13-16; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1965-1967; sygn. 17; 1 j.a. 8. Spis właścicieli gruntów 1967; sygn. 18; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 18
65/521/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubanowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1971; sygn. 1-9; 9 j.a. 2. Komisje rady 1965-1971; sygn. 10; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 11-15; 5 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1971; sygn. 16; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1969-1971; sygn. 17; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1960-1971; sygn. 18-19; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1969, 1972; sygn. 20-24; 5 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1962-1969, 1971; sygn. 25-26; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
65/522/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiczu 1954-1959 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1959; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 2; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/523/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasecznie 1954-1957 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1957; sygn. 2; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/524/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pniewie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-7; 7 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1969; sygn. 8-9; 2 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1971; sygn. 10; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1970, 1972; sygn. 11; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1957-1970; sygn. 12; 1 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 13-16; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1964, 1966-1967, 1971-1972; sygn. 17; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17
65/525/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Czarnowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Zarządzenia 1971-1972; sygn. 1; 1 j.a. 2. Radni 1967, 1969-1971; sygn. 2-3; 2 j.a. 3. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 4-11; 8 j.a. 4. Komisji Rady 1965-1971; sygn. 12; 1 j.a. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn.13-16; 4 j.a. 6. Zebrania wiejskie 1970-1972; sygn. 17; 1 j.a. 7. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 18-19; 2 j.a. 8. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 20-26; 7 j.a. 9. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1972; sygn. 27; 1 j.a. 10. Zobowiązania pieniężne 1968-1969; sygn. 28; 1 j.a. 11. Plany gospodarcze na lata 1963-1970; sygn. 29; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 29
65/526/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelczynie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1971; sygn. 1-8; 8 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 9-13; 5 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1960-1964; sygn. 14; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na rok 1969; sygn. 15; 1 j.a. 5. Program rozwoju gromady na lata 1971-1973; sygn. 16-17; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1960-1972; sygn. 18-19, 27-28; 4 j.a. 7. Spis rolny 1967-1969; sygn. 20; 1 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 2960-1969; sygn. 21-22; 2 j.a. 9. Budżety na lata 1955-1971; sygn. 23-26; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
65/527/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Swobnicy 1955-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1972; sygn. 1-10; 10 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 11-16; 6 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1966-1972; sygn. 17, 39; 2 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1966; sygn. 18; 1 j.a. 5. Programy rozwoju gromady na lata 1966-1973; sygn. 19-23; 5 j.a. 6. Spisy rolne 1958-1964, 1970-1972; sygn. 24-28; 5 j.a. 7. Protokoły kontroli 1959-1960, 1964-1972; sygn. 29-30; 2 j.a. 8. Budżety na lata 1962-1971; sygn. 31-35; 5 j.a. 9. Sprawozdania finansowe za lata 1958-1961; sygn. 36; 1 j.a. 10. Komisje Rady 1965-1975; sygn. 37; 1 j.a. 11. USC 1960-1969; sygn. 38; 1 j.a. 12. Obowiązkowe dostawy 1960-1971; sygn. 40; 1 j.a. 13. Stowarzyszenia 1959-1972; sygn. 41; 1 j.a. 14. Sprawozdania GUS 1967-1972; sygn. 42; 1 j.a. 15. Sprzedaż, przekazywanie i przejmowanie gruntów 1966-1972; sygn. 43-44; 2 j.a. 16. AKCESJA nr 3025/2011; 1954-1972; 31 j.a. - akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 75
65/528/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śmierdnicy 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1971; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Komisje Rady 1965-1971; sygn. 7-8; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1971; sygn. 9-12; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1967-1970; sygn. 13; 1 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1961-1970; sygn. 14-15; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1958-1970; sygn. 16-18; 3 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 19-26; 8 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1960-1971; sygn. 27-30; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 30
65/529/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wełtyniu 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1970; sygn. 7-11; 5 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1969-1970, 1972; sygn. 12; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1969-1972; sygn. 13; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1960-1970; sygn. 14-15; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1956-1972; sygn. 16-19; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1968, 1971-1972; sygn. 20-21; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
65/530/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Widuchowej 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-14; 14 j.a. 2. Komisje Rady 1955, 1958, 1963, 1965-1972; sygn. 15-28; 14 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 29-37; 9 j.a. 4. Kronika gromady 1963-1967; sygn. 38; 1 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1963-1972; sygn. 39-42; 4 j.a. 6. Plany gospodarcze na lata 1967; sygn. 43; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności w sektorze rolnictwa 1970; sygn. 44; 1 j.a. 8. Protokoły kontroli 1963-1964, 1966-1969, 1972; sygn. 45-48; 4 j.a. 9. Spisy rolne 1957, 1960, 1966; sygn. 49-51; 3 j.a. 10. Budżety na lata 1967-1972; sygn. 52-57; 6 j.a. 11. Wybory sołtysów i radnych 1964-1965; sygn. 58; 1 j.a. 12. Obiekty i miejsca zabytkowe 1956-1958; sygn. 59; 1 j.a. AKCESJA nr 3995/2017; 1955-1966; 69 j.a.; akta osobowe pracowników; sygn. 60-128. Liczba jednostek w zespole: 128
65/531/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławcu 1954-1957 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 2; 1 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1957; sygn. 3; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/532/0 Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie [1946] 1948-1962 [1969] 0 rozwiń
1. Dział Organizacyjny 1949-1958; sygn. 1-20; 20 j.a. - organizacja Dyrekcji i jej oddziału w Koszalinie (1950-1958), zarządzenia wewnętrzne (1950-1956), protokoły narad (1950-1958), wycinki prasowe (1949-1955), protokoły zdawczo-odbiorcze akt (1950), współzawodnictwo pracy (1951-1953), plany i sprawozdania z zatrudnienia, oceny jakości wykonywanych prac (1954-1955), protokoły kontroli (1950-1958), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1950-1953). 2. Dział Planowania 1949-1959; sygn. 21-87; 67 j.a. - wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, plany rzeczowe, plany finansowo-rzeczowe, plany regionalne, sprawozdania z wykonania inwestycji budownictwa mieszkaniowego i budownictwa mieszkaniowego zleconego, analizy ekonomiczne, sprawozdania ze stanu budowanictwa mieszkaniowego w woj. szczecińskim za lata 1949-1959, raporty z oddawanych mieszkań. 3. Dział Personalny 1949-1957; sygn. 88-91; 4 j.a. - układ zbiorowy pracy (1949), materiały dotyczące kursów dla inspektorów nadzoru budowlanego (1951-1954), fundusz płac (1955-1957). 4. Wydział Administracji Osiedli 1949; sygn. 92-93; 2 j.a. - sprawozdanie z działalności wydziału, korespondencja dotycząca administrwoanych osiedli. 5. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949-1957; sygn. 94-99; 6 j.a. - wykaz budynków będących w administracji DBOR (1951), plany inwestycji własnych (1952-1953), sprawy pieczęci (1949-1955), sprawozdania działu (za lata 1952-1957). 6. Naczelny Inżynier 1949-1958; sygn. 100; 1 j.a. - analizy kosztów prowadzonych budów. 7. Komórka Wynalazczości 1951-1952; sygn. 101; 1 j.a. - zarządzenia, protokoły narad. 8. Dział Budów 1950-1959; sygn. 102-108; 7 j.a. - plan rozdziału robót (1950-1951), protokoły narad w sprawie uzbrojenia terenów (1957), analizy kosztów (1955-1957), sprawozdania opisowe działu (1955-1959). 9. Dział Dokumentacji Technicznej 1949-1962 [1969]; sygn. 109-229, 360-363; 126 j.a. - sprawozdania z realizacji budownictwa mieszkaniowego (1949-1960), korespondencja ze zleceniodawcami, umowy, koncepcje zagospodarowania poszczególnych dzielnic Szczecina , dokumentacja techniczna poszczególnych obiektów, dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych i użytkowych Szczecina - parku Kasprowicza, Wałów Chrobrego, Pomnika Wdzięczności, Placu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Placu Żołnierza, plany miast Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk stanowiące załączniki do założeń projektowych. 10. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1950-1959; sygn. 230-243; 14 j.a. - organizacja INB, protokoły narad (1953-1959), protokoły i sprawozdania z kontroli (1950-1954), jednolity plan kont (1951), preliminarz budżetowy i plan finansowy (na 1950 r.), plany i sprawozdania ze szkolenia zawodowego (1951-1957). 11. Dział Budownictwa Zleconego 1948-1958; sygn. 244-266; 23 j.a. - plany i sprawozdania z realizacji budownictwa zleconego, korespondencja i dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych Szczecina, które były remontowane przez DBOR - gmach Muzeum Pomorza Zach., kościół św. Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, Teatr Współczesny i Teatr Polski, kamienica Loitzów, ponadto BramaBańska w Pyrzycach, cmentarz wojskowy w Siekierkach. 12. Samodzielna Sekcja Socjalna 1951-1954; sygn. 267-268; 2 j.a. - plany i sprawozdania z akcji socjalnej. 13. Dział Finansowo-Księgowy 1949-1958; sygn. 269-327; 59 j.a. - protokół przejęcia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1950-1951), preliminarze budżetowe, budżety, plany finansowe, plany zatrudnienia i funduszu płac, bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły kontroli finansowych (1950), plan kont (1951-1952), zarządzenia Głównego Księgowego (1952-1958), protokoły przekazania Wydziału Administracji Osiedli (1950). 14. Dział Realizacji Finansowej Inwestycji 1955-1958; sygn. 328-330; 3 j.a. - plany finansowe inwestycji. 15. Dział Lokalizacji i Założeń Projektowych 1949-1951; sygn. 331-333; 3 j.a. - sprawozdania z działalności działu, zdjęcia zniszczonych budynków w: Koszalinie, Choszcznie, Policach, Szczecinie. 16. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1951-1958; sygn. 334-346; 13 j.a. - organizacja KOPI, protokoły posiedzeń KOPI (1952-1958). 17. Rada Zakładowa [1946] 1949-1959; sygn. 347-359; 13 j.a. - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Rada Zakładowa kontynuowała protokolarz założony przez Radę Zakładową Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy. Liczba jednostek w zespole: 364
65/533/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie 1959-1982 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1960-1982; 38 j.a. 1.1. Akty normatywne - 1962-1981; 5 j.a. 1.2. Regulaminy organizacyjne i schematy - 1966-1972; 2 j.a. 1.3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 1965-1982; 13 j.a. 1.4. Postęp techniczny i wynalazczość - 1969-1981; 7 j.a. 1.5. Współzawodnictwo pracy - 1967-1972; 2 j.a. 1.6. Konferencje Samorządu Robotniczego - 1960-1981; 4 j.a. 2. Planowanie - 1964-1981; 27 j.a. 2.1. Plany roczne rzeczowe - 1974-1981; 7 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne - 1964-1980; 4 j.a. 2.3. Plany finansowe - 1972-1979; 5 j.a. 2.4. Inwestycje i remonty - 1968-1979; 3 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1959-1982; 129 j.a. 3.1. Sprawozdania i analizy roczne - 1960-1982; 20 j.a. 3.2. Analizy techniczno-ekonomiczne - 1959-1980; 55 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe i bilanse - 1963-1982; 34 j.a. 3.4. Sprawozdania GUS - 1974-1982; 7 j.a. 3.5. Realizacja uchwał Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - 1966-1970; 5 j.a. 4. Kontrole - 1964-1982; 27 j.a. Materiały niearchiwalne: AKTA KAT. B-50 - 1979-1982; 4 j.a. - listy płac. Liczba jednostek w zespole: 221
65/534/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Szczecinie 1948-2002 0 rozwiń
1.AKCESJA nr 493/1973; 1948-1974; sygn. 1-203; 203 j.a. - bilanse przedsiębiorstwa i jednostek podległych (1948-1965); sprawozdania z wykonania planu skupu zbóż (1953-1965), z działalności młynów (1955-1958), ze stanu zatrudnienia (1956-1957), z wykonania planu produkcji (1956), z inwestycji (1955-1965); analizy działalności gospodarczej (1953-1961); plany zatrudnienia (1957-1958, 1965-1973); program rekonstrukcji branży zbożowo-młynarskiej województwa na lata 1966-1980 (z 1964 r.); materiały dotyczące budowy młyna w Kluczewie (1956-1966). 2. AKCESJA nr 1602/2001; 1949-1993; sygn. 204-799; 595 j.a. - organizacja PZZ (1951-1991), uchwały Kolegium Woj. Zjedn. PZM PZZ w Szczecinie (1959-1968), protokoły zdawczo-odbiorcze obiektów zbożowo-młynarskich (1949, 1957, 1970), wykazy młynów (1957, 1961-1962), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1960-1971, 1973), zarządzenia wewnętrzne (1957-1993), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1973-1974, 1977, 1983), regulaminy pracy (1974, 1976), regulaminy kontroli wewnętrznej (1971-1972, 1987), instrukcje i regulaminy obowiązujące w PZZ, protokoły kontroli i rewizji (1951-1989), protokoły narad (1952, 1955, 1957), współpraca (1966, 1977-1978), zbiorowy układ pracy i jego zmiany (1980-1988), plany perspektywiczne i 5-cio letnie rozwoju PZZ, roczne plany gospodarcze (na lata 1955, 1957-1958, 1960, 1963) i techniczno-ekonomiczne (na lata 1956-1957, 1959-1962, 1964-1966, 1969, 1974-1975, 1983-1985), plany produkcji (na lata 1962-1970), plany skupu (na lata 1962, 1964-1973), plany obrotu towarowego (na lata 1961-1963, 1965-1968), plany kosztów (na lata 1961, 1963-1966, 1968-1969, 1971), plany finansowe (na lata 1959-1960, 1962-1964, 1966-1969, 1971), plany inwestycyjne (na lata 1956, 1959-1980), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1952, 1968, 1976, 1979-1980), inne plany dot. działalności PZZ, analizy działalności gospodarczej WPPZM PZZ (za lata 1961, 1963-1981, 1984-86), analizy działalności jednostek podległych (za lata 1954-1971), biuletyny z wykonania zadań gospodarczych (za lata 1962-1963, 1965-1967), oceny wykonania zadań gospodarczych w WZPPZM PZZ i w jednostkach podległych (1951-1979), sprawozdania z wykonania planu skupu płodów rolnych (za lata 1956-1990), sprawozdania z wykonania planu obrotów na szczeblu hurtu (za lata 1956-1976), sprawozdania ze stanu i pojemności spichrzów (za lata 1980-1981), sprawozdania z kontraktacji (za lata 1979-1980, 1983, 1986-1989), sprawozdania statystyczne z wykonania planu produkcji (za lata 1961-1974, 1984-1989), sprawozdania z jakości produkcji (za lata 1973-1990), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1961-1964, 1966-1979, 1986-1991), sprawozdania statystyczne i opisowe z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1955, 1957-1958, 1960-1987), współzawodnictwo pracy (1962-1966, 1971), sprawozdania z wypadków przy pracy (1966, 1970-1971, 1973-1977), bilanse zbiorcze (za lata 1957-1960, 1966-1981, 1984, 1987-1989) i jednostkowe przedsiebiorstw podległych (za lata 1951-1975), Konferencje Samorządu Robotniczego (1978-1980), sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1963-1964, 1970-1975). 3. AKCESJA nr 2446/2008; 1949-2002; 184 j.a. - protokoły ze społecznych przeglądów warunków pracy w jednostkach podległych (1989-1996), protokoły zebrań pracowników (1994-1995), protokoły posiedzeń Zarządu NSZZ (1983-1984), protokoły i sprawozdania Samorządu Pracowniczego (1981-1984), sprawozdanie ze spotkania Rady Nadzorczej spółki "Rolsped" (1991), statut organizacyjny WPPZM "PZZ" w Szczecinie (1983-1985), wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji (1991), podział i przekazywanie majątku WPPZM "PZZ" w Szczecinie i jednostek podległych (1991), rejestry sądowe (1984-1998), akt notarialny przeniesienia własności majątku na rzecz PPZM "PZZ" (1997), organizacja jednostek podległych, zbiór aktów normatywnych (1983-1994), statut organizacyjny PPZM "PZZ" (1991-1995), plan inwestycyjny na 1989 r. plany sprzedaży produkcji i surowców na lata 1988-1989, plany skupu produktów rolnych na lata 1988-1989, plany produkcji na 1989 r., orzeczenia z badania bilansu za lata 1981-1988, bilanse za lata 1982-1986, 1988, 1994-1995, bilanse zbóż i rzepaku za 1989 r., sprawozdania ze sprzedanej produkcji towarowej za lata 1985-1986, sprawozdania z dotacji (za lata 1982-1989), rozliczenie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego (za lata 1982-1989), sprawozdania finansowe F-01 i F-02 za lata 1984-1987 i 1992, sprawozdania statystyczne z: produkcji za lata (1984-1987), o przeładunkach (za lata 1992-1995, 1997), o cenach (za lata 1993-1998), ze sprzedaży (za lata 1993-1997), z sieci handlowej (za lata 1994-1996), informacje opisowe z wykonania zadań produkcyjnych za lata 1992-1996, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1976-1996), zakładowy układ zbiorowy pracy (1995-1996), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1983), protokoły posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1997-2002), zasady szkoleń pracowników (1984), protokoły posiedzeń Komisji Socjalno-Bytowej (1986-1997), dokumentacja prawna i techniczna nieruchomości (1949-2002), ceny skupu i zbytu zbóż (1991-1998), ceny na odpadki ze zbóż (1996-1999), cenniki na mąkę (1996-1999). Liczba jednostek w zespole: 983
Wyświetlanie 521 do 540 z 1 758 wpisów.