Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/575/0 Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa w Szczecinie [1948] 1958-1982 [1983] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1948-1984; 642 j.a. 1.1. Organizacja przedsiębiorstw - 1948-1982; 37 j.a. 1.2. Likwidacja Zjednoczenia - 1970-1982; 5 j.a. 1.3. Regulaminy i schematy organizacyjne - 1958-1984; 40 j.a. 1.4. Regulaminy zakładowe - 1959-1981; 20 j.a. 1.5. Zarządzenia wewnętrzne dyrektora - 1960-1982; 95 j.a. 1.6. Polecenia służbowe dyrektora - 1961-1981; 52 j.a. 1.7. Pisma okólne, komunikaty, decyzje dyrektora - 1968-1981; 6 j.a. 1.8. Kolegium Zjednoczenia - 1963-1981; 99 j.a. 1.9. Rada Ekonomiczna - 1964-1981; 7 j.a. 1.10. Rada Techniczna - 1964-1975; 4 j.a. 1.11. Komisja Regionalna Koordynacji Branżowej Przemysłu Budowlanego - 1965-1979; 13 j.a. 1.12. Kontrole - 1964-1982; 112 j.a. 1.13. Organizacja pracy - 1970-1980; 9 j.a. 1.14. Nieruchomości - 1966-1981; 3 j.a. 1.15. Narady zakładowe - 1965-1981; 26 j.a. 1.16. Zatrudnienie i sprawy pracownicze - 1961-1982; 75 j.a. 1.16.1. Wykazy etatów i karty osobowe pracowników - 1961-1982; 13 j.a. 1.16.2. Zatrudnienie uczniów i nauka zawodu - 1965-1980; 5 j.a. 1.16.3. Płace - 1973-1980; 3 j.a. 1.16.4. Odznaczenia - 1976-1980; 7 j.a. 1.16.5. Spis kadrowy - 1973-1977; 3 j.a. 1.16.6. Karty oceny pracowników; 1978-1979; 15 j.a. 1.16.7. Struktura zatrudnienia - 1974-1980; 14 j.a. 1.17. Wynalazczość i racjonalizacja - 1960-1976; 8 j.a. 1.18. Archiwum - 1962-1982; 14 j.a. 1.19. Konkursy, współpraca naukowo-techniczna, wyjazdy służbowe - 1966-1980; 12 j.a. 1.20. Wycinki prasowe - 1979-1982; 5 j.a. 2. Planowanie - 1957-1982; 291 j.a. 2.1. Plany wieloletnie - 1958-1980; 23 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne i społeczno-gospodarcze - 1957-1982; 104 j.a. 2.3. Plany zatrudnienia i funduszu płac - 1972-1980; 6 j.a. 2.4. Plany finansowe - 1961-1982; 75 j.a. 2.4.1. Plany rzeczowo-finasowe i gospodarcze szkół budowlanych - 1976-1982; 6 j.a. 2.5. Programy i kierunki działalności - 1964-1981; 59 j.a. 2.6. Plany budowlane - 1966-1980; 13 j.a. 2.7. Plany inwestycyjne - 1959-1979; 9 j.a. 2.8. Plany przewozów pracowniczych - 1976-1981 j.a.; 2 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1955-1983; 841 j.a. 3.1. Sprawozdania finansowe - 1957-1983; 464 j.a. 3.1.2. Orzeczenia z badania sprawozdania finansowego - 1959-1981; 152 j.a. 3.1.3. Sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i funduszu płac - 1972-1983 - 28 j.a. 3.2. Sprawozdania z wartości zapasów i zużycia materiałów - 1972-1982; 9 j.a. 3.3. Rozliczenia z budżetem - 1973-1982; 6 j.a. 3.4. Analizy ekonomiczne i finansowe - 1955-1981; 181 j.a. 3.5. Sprawozdania ze stanu ubezpieczeń - 1965-1980; 8 j.a. 3.6. Sprawozdania z działalności szkół budowlanych - 1962-1981; 8 j.a. 3.7. Sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji - 1969-1979; 7 j.a. 3.8. Sprawozdania z przydziału mieszkań - 1971-1980; 8 j.a. 3.9. Sprawozdania z inwestycji - 1962-1981; 25 j.a. 3.10. Informacje ekonomiczno-produkcyjne - 1965-1981; 48 j.a. 3.11. Analizy dotyczące zabezpieczenia mienia - 1976-1981 - 9 j.a. 3.12. Sprawozdania z działalności produkcyjnej - 1965-1982; 13 j.a. 3.13. Analizy strat i zysków - 1967-1982; 29 j.a. 3.14. Sprawozdania z zaopatrzenia materiałowego - 1974-1982; 8 j.a. 3.15. Sprawozdania transportowe i z zużycia paliw i energii - 1966-1982; 7 j.a. 4. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 1961-1982; 141 j.a. 4.1. Wypadki przy pracy - 1961-1982; 22 j.a. 4.1.1. Wypadki śmiertelne - 1969-1980; 13 j.a. 4.2. Albumy zdjęciowe - 1968-1971; 28 j.a. 4.3. Analizy i oceny stanu BHP - 1967-1982; 54 j.a. 4.4. Sprawozdania ze stanu BHP i analizy wypadków - 1966-1981; 22 j.a. 4.5. Plany poprawy warunków pracy - 1963-1981; 10 j.a. 4.6. Ewidencja służb BHP - 1974-1980; 5 j.a. 5. Rada Zakładowa, KSR, związki zawodowe - 1958-1981; 50 j.a. 5.1. KSR - 1958-1980; 24 j.a. 5.2. Rada Zakładowa - 1963-1981; 19 j.a. 5.3. Porozumienia sierpniowe - 1980-1981; 7 j.a. 6. Inwestycje - 1962-1982; 27 j.a. 7. Dokumentacja techniczno-technologiczna i inwestycyjna - 1959-1981; 354 j.a. 7.1. Operaty koordynacyjne dot. budownictwa mieszkaniowego - 1970-1974; 14 j.a. 7.2. Barlinek - 1967-1970; 22 j.a. 7.3. Chojna - 1969; 1 j.a. 7.4. Choszczno - 1966; 1 j.a. 7.5. Dębno - 1969-1969; 2 j.a. 7.6. Goleniów - 1978-1979; 3 j.a. 7.9. Gryfice - 1968-1974; 11 j.a. 7.10. Łobez - 1966-1967; 3 j.a. 7.12. Płoty - 1968-1968; 1 j.a. 7.14. Szczecin - 1959-1980; 87 j.a. 7.15. Świnoujście - 1969-1977; 23 j.a. 7.16. Wojewódzki zestaw projektów - 1965-1973; 65 j.a. 7.16.1. segment A - 1965-1971; 8 j.a. 7.16.2. Segment B - 1965-1971; 10 j.a. 7.16.3. Segment C - 1965-1971; 10 j.a. 7.16.4. Segment D - 1965-1971; 11 j.a. 7.17. System Szczeciński - 1965-1978; 17 j.a. 7.18. Katalogi elementów konstrukcyjnych i architektonicznych - 1965-1980; 19 j.a. 7.19. Koordynacja procesów produkcji budowlano-montażowej - 1970-1981; 13 j.a. 7.20. Mikrobaza dla przedsiębiorstw budowlanych - 1969; 5 j.a. 7.21. Pawilony handlowo-usługowe - 1961-1974; 5 j.a. 7.22. Budynki mieszkalne - 1962-1981; 12 j.a. 7.23. Opracowania zakładowe z zakresu budownictwa - 1965-1978; 50 j.a. Akta kat. B-50 - listy płac, karty wynagrodzeń Liczba jednostek w zespole: 2346
65/576/0 Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie [1954] 1957-2001 0 rozwiń
I. Pion Naczelnego Dyrektora 1957-2001; 226 j.a. 1. Dział Organizacji Zarządzania 1957-2001; 226 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa od 1957r. - regulaminy organizacyjne (z lat 1972, 1984, 1996, 1999), statuty przedsiębiorstwa (z lat 1991 i 1995), schematy organizacyjne z 1967r. Oraz księgi służb poszczególnych pionów przedsiębiorstwa, materiały dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa w sądzie (są one z lat 1957, 1962, 1982-2000), materiały dotyczące podziału przedsiębiorstwa na trzy niezależne zakłady, a w okresie późniejszym do jego likwidacji, protokół przekazania majątku Dalekomorskim Bazom Rybackim w Szczecinie przez PPDiUR „Gryf” z 1961r., protokoły narad dyrekcyjnych (1967-1981) i Kolegium Dyrekcyjnego (1987-1998), zarządzenia wewnętrzne (1958-2001), decyzje dyrektora (1973, 1983-1995), pisma okólne (1972-1973, 1983-1988, 1992-1995) oraz polecenia służbowe (1983-1986, 1995), instrukcje i regulaminów obowiązujące w przedsiebiorstwie, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1961-2001),umowa generalna o współpracy PPDiUR „Gryf” z PPURM „Transocean” na przewóz ryb z łowisk do portów, opracowanie „15. lat rybołówstwa morskiego na Pomorzu Zachodnim” z 1960 r., kronika PPDiUR „Gryf” z lat 1957-1980, wycinki prasowe (1969-1971), zgoda Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na eksport ryb i przetworów rybnych do wszystkich krajów świata z 1993, wnioski i zmiany we wpisach do ksiąg wieczystych z lat 1994-1997 oraz protokoły posiedzeń dyrekcji przedsiębiorstwa ze związkami zawodowymi. II. Pion Spraw Pracowniczych 1960-2001; 79 j.a. 1. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1960-2001; 21 j.a. - prespektywiczny plan zatrudnienia do 1975r. (opracowany w 1960r.) i plany roczne dot. zatrudnienia (na lata 1973-1974), sprawozdania i analizy stanu i struktury zatrudnienia (z lat 1974, 1977,1994-2000), wnioski i decyzje o nadaniach odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych (1961-1968), sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego przyczyny dezercji, przemytu i łamania dyscypliny przez pracowników PPDiUR „Gryf” z 1966 roku. 2. Dział Płac i Normowania Pracy 1958-2000; 36 j.a. - zbiorowe układy pracy i protokoły dodatkowe do nich (1958-2000), taryfikatory stanowisk pracy (1967-1985), zakładowy katalog norm pracy z 1966 r., regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników (1958-1995). 3. Dział BHP 1967-2001; 22 j.a. - analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (za lata 1966-1969, 1991-2000), protokoły wypadków śmiertelnych (1983-1989, 1991-1995), kolizje morskie statków należących do PPDiUR "Gryf". III. Pion Połowów [1954] 1957-2001; 264 j.a. 1. Dział Ekonomiki Połowów 1957-2001; 102 j.a. - kwartalne prognozy połowów z lat 1965-1966, plany połowów na wodach dalekowschodnich Federacji Rosyjskiej w latach 1995-1996, opracowanie Morskiego Instytutu Rybackiego dotyczące łowisk na Morzu Północnym (z 1954r), sprawozdania z kontroli łowisk na Morzu Beringa (1990-1991, 1997-1998), ocena zabezpieczenia warunków finansowania przedsiębiorstw rybołówstwa dalekomorskiego i dostępu do łowisk na Morzu Ochockim i Beringa z lat 1991-1994, sprawozdania z realizacji planów połowów (1960-2000), sprawozdania z rozliczenia czasu pracy jednostek łowczych (1960-1965, 1981-2000), plany połowów (na lata 1983-1993). 2. Stanowisko ds współpracy z zagranicą 1958-2001; 120 j.a. - sprawozdania i notatki z zawinięć statków PPDiUR „Gryf” do zagranicznych portów (1958-1960), materiały dotyczące połowów ryb w rejonie Konwencji ICSEAF (1983-1985), sprawozdania z międzynarodowej konferencji dla ochrony zarządzania żywymi zasobami (z 1993 r.), współpraca PPDiUR „Gryf” z Dalekowschodnią Kompanią Inwestycyjno – Handlową (z lat 1995-1998), materiały ze współpracy dwustronnej PPDiUR „Gryf” z różnymi krajami świata oraz sprawozdania z zagranicznych podróży służbowych. 3. Wydział Eksploatacji Floty [1954[ 1959-2000; 42 j.a. - stan eksploatowanych statków na dzień 17.XI.1999r., odpisy rejestrów okrętowych statków należących do PPDiUR „Gryf”, plany pracy statków -baz na 1960 r., plany gotowości technicznej floty (na lata 1990-1995), protokoły posiedzeń Komisji ds. sprzedaży statków z 1994 r., dokumentacja związana ze sprzedażą poszczególnych statków, analizy pracy statków-baz (z lat 1954-1959), sprawozdania ze stanu jednostek rybackich (z lat 1961-1965), sprawozdania z rejsów statków-baz (z lat 1970-1974), analizy działalności floty (za lata 1972 -1974), rozliczenia gotowości technicznej floty (za lata 1996-2000), skrócone opisy techniczne trawlerów z 1983 r. IV. Pion Przetwórstwa 1958-1979; 19 j.a. 1. Dział Ekonomiki Pionu Przetwórstwa 1958-1979; 19 j.a. - sprawozdania z kontroli jakości produkcji (z lat 1958-1959, 1962-1965), sprawozdania z gospodarki opakowaniami (z lat 1961-1965), sprawozdania z pracy chłodni, zamrażalni i fabryki lodu (z lat 1961-1965), bilanse odpadów rybnych i ryb niekonsumpcyjnych (z lat 1961-1962). V. Pion Rachunkowości i Ekonomiki [1956] 1957-2000; 160 j.a. 1. Główny Ekonomista [1956] 1957-2000; 122 j.a. - koncepcje rozwoju i działania PPDiUR „Gryf” do 2000 opracowane w 1973 i 1974 r., program działania przedsiębiorstwa na lata 1994-2000 (opracowany w 1994 r.), roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1959, 1962, 1968-1970, 1984, 1989 i 1994-1997), plan produkcji na 1971 r., plan przedsięwzięć antyinflacyjno-oszczędnościowych na lata 1984-1985, analizy działalności i analizy ekonomiczne przedsiębiorstwa (1958-1999), sprawozdania z działalności PPDiUR „Gryf”(1984-2000), ocena połowów morskich ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa na obszarze Północnego Atlantyku (opracowanie z 1956 r), materiały dotyczące stanu, kierunków rozwoju i problemów morskiej gospodarki rybnej w latach 1987-1988, ocena funkcjonowania przedsiębiorstw dalekomorskich w latach 1991-1994, oceny sytuacji polskiego rybołówstwa w latach 1998-2000, sprawozdania z wyładunku ryb (za lata 1958-1959, 1961-1963, 1972-1973), sprawozdania z działalności zagranicznej bazy rybackiej w Wielkiej Brytanii – w Sunderland, sprawozdania dotyczące cen (za 1958 i za lata 1992-1993, 1996), sprawozdania z produkcji (za lata 1961-1965, 1991-1996), sprawozdania z obrotu rybą (za lata 1961-1963), sprawozdania z gospodarki sieciowej (za lata 1962 -1963), sprawozdania ze zużycia paliw i energii (za lata 1992-1995). 2. Dział Finansowy 1959-1998; 38 j.a. - plany kosztów (na lata 1964-1965, 1990-1995), analizy kosztów (za lata 1958-1959, 1963, 1965), analiza kosztów w skutek likwidacji PPDiUR „Gryf” z 1998 r, analizy dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (za lata 1995-1998), sprawozdania finansowe i bilanse przedsiębiorstwa (1984-1988, 1991, 1993-1997), materiały dotyczące kredytowania rybołówstwa morskiego i PPDiUR „Gryf” w latach 1990-1994, materiały z inwentaryzacji powszechnej przedsiębiorstwa przeprowadzonej w 1960 r. VI. Pion Techniczny 1959-1997; 12 j.a. 1. Służba Głównego Mechanika 1993-1997; 5 j.a. - analizy działalności Wydziału za lata 1993-1996 2. Dział Inwestycji 1959-1964; 7 j.a. - roczne plany inwestycyjne (na lata 1959-1962), założenia rozbudowy bazy rybackiej do 1980 roku (opracowane w 1963 r) i inwestycji lądowych na lata 1966-1970 (z 1964 r.), sprawozdanie z wykonania kapitalnych remontów za 1961 r. VII. Samorząd Pracowniczy 1969-2000; 26 j.a. - statut samorządu załogi z 1992 r., protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1969-1980), protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej i Zebrania Ogólne Delegatów (1984-2000), wnioski i postulaty pracowników PPDiUR „Gryf” w Szczecinie zgłoszone w 1971 r. VIII. Dzienniki okrętowe statków 1975-2001; 3122 j.a. - ułożone alfabetycznie (wg nazw statków) dzienniki okrętowe 31statków PPDiUR „Gryf” w Szczecinie. IX. Dzienniki maszynowe statków 1977-2001; 1359 j.a. - ułożone alfabetycznie (wg nazw statków) maszynowe (nie wszystkie są zachowane) statków PPDiUR „Gryf” w Szczecinie. X. Dzienniki radiotelegraficzne statków 1978-2001;160 j.a. - ułożone alfabetycznie (wg nazw statków) dzienniki radiotelegrafisty (nie wszystkie są zachowane) statków PPDiUR „Gryf” w Szczecinie. XI. AKCESJA nr 2520/2009; 1985-2001; 31 j.a. - współpraca zagraniczna dwustronna; plany gotowości technicznej floty na lata 1999-2000; raporty z rejsów (1985-1995), odpisy z rejestrów okrętowych statków (1999-2000), dokumentacja sprzedaży statków (2000-2001), plany ogólne statków B-418, B-407, B-672, B-69. Liczba jednostek w zespole: 5462
65/577/0 Szczecińska Wytwórnia Farb i Lakierów 1945-1972 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 549/1974; 1945-1972; 51 j.a. - założenia do projektu rozbudowy Wytwórni (1951, 1955), bilanse (za lata 1948-1949, 1953-1959, 1960-1961, 1969-1971), plany produkcyjne (1954-1955), zarządzenia wewnętrzne (1950-1963, 1969-1970), organizacja Wytwórni (1961), analizy działalności gospodarczej (za lata 1956, 1959-1961), kontrole przedsiębiorstwa (1948-1954), paszport Zakładu (1950), plany wieloletnie, plany postępu technicznego i ich realizacja (1963-1964), działalność Rady Robotniczej (1963-1966), plany finansowe (na 1973 r.), racjonalizacja (1952-1953), monografia Wytwórni z 1950 r., normy zakładowe (1951-1959), plany inwestycyjne (1962). Liczba jednostek w zespole: 51
65/578/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Stocznia "Odra" w Szczecinie 1947-1995 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1951-1995; 70 j.a. 1.1. Organizacja przedsiębiorstwa 1951-1995; 9 j.a. - akta rejestrowe przedsiębiorstwa, akt erekcyjny przedsiębiorstwa z 01.08.1951 r., schematy organizacyjne i zmiany w organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa 1.2. Majątek przedsiębiorstwa 1959-1989; 7 j.a. - informacje o terenach stoczniowych i nieruchomościach przejmowanych lub przekazywanych przez Stocznię. 1.3. Prywatyzacja 1991-1993; 1 j.a. - postanowienie sądu o wpisie do rejestru handlowego przedsiębiorstwa pn. Stocznia "Odra" S.A. w Szczecinie 1.4. Wewnętrzne akty normatywne 1957-1974; 16 j.a. - zarządzenia wewnętrzne, rejestr wydanych zarządzeń wewnętrznych. 1.5. Instrukcje i regulaminy 1963, 1966-1980; 5 j.a. - instrukcje i regulaminy obowiązujące w Stoczni. 1.6. Narady 1955-1956, 1968; 3 j.a. 1.7. Kontrole przedsiębiorstwa 1951-1987; 13 j.a. - materiały z kontroli Stoczni przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne oraz analizy działalności komórki kontroli wewnętrznej Stoczni w latach 1952-1973. 1.8. Współpraca 1954-1955, 1958-1961, 1967; 3 j.a. - informacje o pomocy udzielanej innym przedsiebiorstwom np. Państwowemu Ośrodkowi Maszyn w Stargardzie Szczec. w naprawie maszyn i urządzeń. 1.9. Popularyzacja 1965; 1 j.a. - informacje o udziale Stoczni w wystawie dotyczącej gospodarki morskiej zorganizowanej w 1965 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 1.10. Zatrudnienie i zasady wynagradzania pracowników 1954-1989; 12 j.a. - projekt układu zbiorowego pracy dla stoczni rzecznych z 1957 r. i 1971 r., sprawozdania z zatrudnienia i wydajności pracy w 1963 r., analizy przyczyn płynności kadr w przedsiebiorstwach żeglugowych, regulaminy premiowania pracowników. 2. PLANOWANIE 1952-1989; 60 j.a. 2.1. Plany i programy perspektywiczne 1959-1964, 1969, 1978; 5 j.a. 2.2. Plany wieloletnie 1956-1985; 5 j.a. 2.3. Plany techniczno-ekonomiczne 1957-1983, 1985-1989; 24 j.a. 2.4. Plany inwestycyjne 1967, 1973-1975; 19 j.a. 2.5. Inne plany 1952-1963; 7 j.a. - plany poprawy organizacji pracy i techniki w Stoczni na lata 1964-1965, plany produkcji globalnej i towarowej na lata 1958-1962. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1948-1994; 94 j.a. 3.1. Sprawozdania z działalności, oceny, informacje 1960-1961, 1963-1964, 1966, 1977, 1984-1988; 8 j.a. 3.2. Sprawozdania z działalności inwestycyjnej 1961, 1966-1970, 1983-1986; 4 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe 1948-1994; 51 j.a. 3.4. Inne sprawozdania 1961-1981; 4 j.a. 3.5. Analizy gospodarcze działalności 1952-1974, 1990; 27 j.a. 4. SAMORZĄD PRACOWNICZY 1952-1966; 8 j.a. 4.1. Konferencje Samorządu Robotniczego 1959-1965; 5 j.a. 4.2. Rada Zakładowa i Rada Robotnicza 1952-1966; 3 j.a. - protokoły narad, sprawozdania z działalności 5. Akta osobowe - 1947-1959; 2174 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2406
65/579/0 Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie 1945-1964 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 560/1975; 1945-1964; 284 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje (1945-1962), wycinki prasowe (1952-1957), protokoły narad i konferencji (1946-1964), organizacja OZW (1945-1946, 1960-1963), materiały dotyczące prowadzonych robót budowlanych (1959-1963), inwentaryzacja powszechna (1959-1961), materiały dot. stanu bhp, wypadki przy pracy (1953-1960), ochrona mostów, obiektów wodnych, raporty wodowskazowe (1946-1949, 1954-1958), obiekty zatopione (1945-1947, 1952-1953), materiały dotyczące odbudowy stoczni i warsztatów (1945-1947), administrowanie gruntami i nieruchomościami, przejmowanie i przekazywania obiektów (1945-1949), korespondencja dot. zabezpieczenia mienia poniemieckiego i uruchomienia wodowskazów na Odrze (1945-1946), spławność rzek i regulacja Odry (1945-1946), wypadki na drogach wodnych (1946, 1961-1964), gospodarka obiektami pływającymi (1946), racjonalizacja i wynalazczość (1951-1956), protokoły posiedzeń Komisji Wrakowej (1951-1952), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1954-1957), nadzór nad żeglugą (1954-1962), nadzór nad urządzeniami wodnymi (1957-1961), normy resortowe (1952-1957), ewidencja jednostek pływających (1950-1951), wykazy wód administrowanych przez Zarząd, opisy mostów i śluz (1961-1963), zbiorowy układ pracy (1948, 1962), akcje przeciwpowodziowe (1952-1957, 1961-1963), prawo wodne (1946-1952), dzierżawa gruntów, łąk i zabudowań (1949-1950), zatrudnianie ludności niemieckiej w Zarządzie (1945), współzawodnictwo pracy (1949-1955), protokoły kontroli (1950-1955, 1960), współpraca z instytucjami krajowymi (1961-1963), ochrona tajemnicy państwowej i służbowej (1954), normatywy kancelaryjno-archiwalne i sprawy archiwum zakładowego (1948-1960), dzienniki korespondencyjne (1947-1959), plany roczne działalności, plany inwestycyjne, plany zaopatrzenia, plany kapitalnych remontów, sprawozdania finansowe (1952-1959), analizy ekonomiczne (1955-1962), analizy pracy taboru pływającego i ich stanu (1945-1948, 1955-1957), sprawozdania z wykonania planów pracy (1945-1946, 1949, 1955-1957, 1961-1963), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1946-1950, 1952-1954, 1956, 1959-1962), wyniki sondowania nurtu Odry (1962-1963), dokumentacja techniczna dotycząca regulacji Odry (1948-1963). Liczba jednostek w zespole: 284
65/580/0 Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" w Szczecinie 1951-1996 0 rozwiń
I AKCESJE nr 559/1975 i 854/1989; 1951-1981; sygn. 1-267 1. Przedsiębiorstwo Demontażu Wraków 1951-1955; sygn. 1-49;49 j.a. - organizacja (1951-1954), bilanse roczne (1951-1954); protokoły narad (1951-1955), zarządzenia wewnętrzne (1951-1955), plany techniczno-przemysłowo-finansowe (na lata 1952-1955), plany wydobycia wraków (1953), sprawozdania z wykonania planów (za lata 1952-1954), protokoły kontroli (1953-1954), plany remontów (1954). 2. Przedsiębiorstwo Usług Rybackich "Odra" Oddział Zaopatrzenia Robotniczego 1952-1953; sygn. 50-55; 6 j.a. - organizacja (1952-1953), bilanse (1952-1953), protokół przekazania agend Szczecińskiej Stoczni Remontowej (1953), sprawozdania GUS (1953). 3. Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" 1952-1981; sygn. 56-267; 212 j.a. - organizacja (1952-1964), plany ekonomiczno-finansowe (1953-1964), bilanse (1952-1962), protokoły narad (1953-1971), przejmowanie i przekazywanie nieruchomości (1954-1956),sprawozdania z działalności (1954-1962),sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1952-1962), sprawozdania GUS (1952-1962), analizy ekonomiczne działalności (1957-1974, 1977, 1980), plany inwestycyjne (1961, 1963), sprawozdania z realizacji remontów i inwestycji (1954-1959, 1963-1970), analizy z remontów statków (1954-1965), protokoły kontroli (1954-1965, 1973), umowy zbiorowe pracy (1955), wykazy pracowników (1956), zarządzenia wewnętrzne (1952-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1954, 1960), analiza dnia roboczego (1962), Kolegium Dyrekcyjne Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych (1960-1963), analiza stanu bhp (1963-1964), Rada Pracownicza (1964), analiza zatrudnienia i płac (1973-1981), plany wieloletnie (1956-1960, 1961-1965), przeglądy społeczne (1964-1968), porozumienia płacowe-grudzień 198, protokoły przejmowania Stoczni (1952-1953), generalna rozbudowa Stoczni (1959-1964), racjonalizacja i wynalazczość pracownicza (1960-1970), plany finansowe (1954, 1961, 1963), bilanse (1959-1961, 1963, 1965-1966), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1958-1961). II. AKCESJA NR 2105/2005; 1954-1991; sygn. 268-954; 687 j.a. - materiały z Konferencji Samorządu Robotniczego (1969-1980), protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady Zakładowej (1954, 1960-1966, 1968-1980) i Pracowniczej (1989-1996), protokoły Zebrań Delegatów Samorządu Załogi (1989-1996), zakładowa księga służb (1979), zarządzenia wewnętrzne (1994-1996), protokoły narad (1970-1972); postulaty i wnioski NSZZ "Solidarność" (1980-1981), plany inwestycyjne (1963-1967, 1970, 1977-1978, 1978, 1986-1989), plany techniczno-ekonomiczne (1980-1986), sprawozdania inwestycyjne (1963-1964, 1967-1972, 1974-1989), analizy z realizacji planu inwestycji (1965-1969, 1971-1974, 1976, 1978-1982, 1986-1989), projekty wynalazcze (1961-1996), sprawozdania statystyczne z: działalności (1975-1981), z zatrudnienia i funduszu płac (1974-1984), z produkcji (1974-1981), ze sprzedaży (1977-1979), analizy działalności SSR (1954-1994), analizy zatrudnienia i funduszu płac (1982-1985), analizy czasu pracy (1985-1990), bilanse (1970-1990), przegląd zatrudnienia (1977-1981), plany zatrudnienia (1983-1990), przepisy bhp i p.poż (1963-1986). III. AKCESJA nr 3358/2013; 1952-1956; sygn. II/1-II/2432; 2432 j.a. - akta osobowe byłych pracowników Stoczni zwolnionych w latach 1952-1956. IV. AKCESJA nr 3475/2014; 1957-1960; sygn. II/2433-II/4056; 1624 j.a. - akta osobowe byłych pracowników Stoczni zwolnionych w latach 1957-1960. V. AKCESJA nr 3588/2015; 1961-1963; sygn. II/4057-II/5543; 1487 j.a. - akta osobowe byłych pracowników Stoczni zwolnionych w latach 1961-1963 Liczba jednostek w zespole: 6497
65/581/0 Wydział Obwodowy w Szczecinie [1812] 1872-1944 0 rozwiń
I.Samorząd 1. Nadzór nad sprawami komunalnymi 1876-1938; 13 j.a. - akta mają układ alfabetyczny wg powiatów. 2. Zmiana granic powiatów i gmin 1872-1911; 5 j.a. - materiały dotyczą włączania i wyłączania majątków ziemskich w granice gmin i powiatów. II. Policja 1. Nadzór nad sprawami policji budowlanej 1909-1940; 7 j.a. - dokumentacja rozbudowy budynku urzędu poza Szczecinem oraz rozbudowy cegielni. 2. Nadzór nad sprawami policji wodnej 1921-1935; 6 j.a. - akta dotyczą zabezpieczenia prawnego na przeprowadzenie budownictwa wodnego oraz wnioski o zabezpieczenie. III. Finanse 1. Związki kredytowe na Pomorzu 1885-1923; 4 j.a.. 2. Wnioski o pożyczki 1908-1930; 3 j.a.. IV. Kultura 1885-1935; 4 j.a. - materiały związane z nadzorem nad działalnością kulturalną, teatrem oraz zezwolenia na przedstawienia. V. Stowarzyszenia 1907-1930; 1 j.a. - dotyczy Zrzeszenia Konsultantów Prawnych na Pomorzu dla Rejencji Szczecińskiej, Strzałowskiej i Koszalińskiej. VI. Gospodarka wodna i rybołówstwo 1. Wykonanie ustawy wodnej i rybackiej 1914-1942; 1 j.a.. 2. Wpisy do księgi wodnej i rybackiej [1812] 1872-1944; 654 j.a. - akta ułożone są wg powiatów: Anklam, Demmin, Franzburg-Barth, Gollnow, Greifenhagen, Greifswald, Grimmen, Kammin, Nowogard, Pasewalk, Pyritz, Randow, Regenwalde, Rügen, Saatzig, Stargard, Stettin, Stralsund, Uckermünde, Usedom-Wollin, zawierają wnioski osób prywatnych, magistratów i spółek o wpisy do ksiąg wodnych i rybackich. Ponadto dotyczą zezwoleń na budownictwo wodne, kanały nawadniające, melioracje, budowę zapór wodnych, grobli oraz oprawiania rybołówstwa na rzekach, jeziorach i Zalewie Szczecińskim. Liczba jednostek w zespole: 698
65/582/0 Państwowe Teatry Dramatyczne w Szczecinie 1945-1976 0 rozwiń
I. Teatr Mały 1945-1948; sygn. 1; 1 j.a. 1. Dokumentacja artystyczna 1945-1948; sygn. 1; 1 j.a. II. Teatr "Komedia Muzyczna" 1946-1947; sygn. 2; 1 j.a. 1. Dokumentacja artystyczna 1946-1947; sygn. 2; 1 j.a. III. Państwowy Teatr Polski 1949-1952sygn. 3-21; 19 j.a. 1. Rada Artystyczna 1951; sygn. 3; 1 j.a. 2. Protokoły narad 1951; sygn. 4; 1 j.a. 3. Kontrole 1951; sygn. 5; 1 j.a. 4. Plany wieloletnie 1949-1951; sygn. 6; 1 j.a. 5. Bilanse 1949-1952; sygn. 7-9; 3 j.a. 6. Dokumentacja artystyczna 1949-1951; sygn. 10-21; 12 j.a. IV. Państwowe Teatry Dramatyczne 1952-1976; sygn. 22 - 272; 251 j.a. 1. Organizacja 1967-1976; sygn. 22-27, 254-257; 10 j.a. 2. Rada Artystyczna 1952-1955; sygn. 28; 1 j.a. 3. Protokoły narad 1960-1975; sygn. 29-31; 3 j.a. 4. Kontrole 1954-1976; sygn. 32-33; 2 j.a. 5. Kroniki i wycinki prasowe 1952-1976; sygn. 34-57; 24 j.a. 6. Repertuar 1962-1976; sygn. 58-63; 6 j.a. 7. Informacje o działalności 1964-1976; sygn. 64-70; 258; 8 j.a. 8. Plany wieloletnie 1960-1976; sygn. 71-73; 3 j.a. 9. Plany roczne 1952-1974; sygn. 74-88; 15 j.a. 10. Sprawozdania, oceny, analizy 1962-1976; sygn. 89-94, 259-269; 17 j.a. 11. Bilanse i analizy ekonomiczne 1953-1976; sygn. 95-117, 270-272; 26 j.a. 12. Związki zawodowe 1952-1953; sygn. 118; 1 j.a. 13. Dokumentacja artystyczna 1952-1976; sygn. 119-253; 135 j.a. AKCESJA nr 3714/2015; 1947-1963; 601 j.a. - akta osobowe pracowników; sygn. II/1-II/601. AKCESJA nr 4070/2018; 1949-1967; 72 j.a. - akta osobowe pracowników; sygn. II/602-II/673. Liczba jednostek w zespole: 945
65/583/0 Wyższy Urząd Ubezpieczeniowy w Szczecinie 1901-1933 0 rozwiń
1. Regulaminy i instrukcje służbowe 1901-1931; sygn. 1-15; 15 j.a. - zbiory przepisów i instrukcji, wybory do wydziału rejestracji i wniosków, wybory do urzędu rozjemczego, decyzje o zwolnieniu gońców i robotników rolnych od ubezpieczeń. 2. Uchwały, ubezpieczenia chorobowe, od nieszczęśliwych wypadków i inwalidztwa1925–1933; sygn. 16-20; 5 j.a. 3. Zażalenia i skargi przeciwko decyzjom urzędu 1912-1928; sygn. 21-36; 16 ja. - zwolnienia od ubezpieczeń, wysokości składek. 4. Kasy Chorych 1914-1927; sygn. 37-43; 7 j.a. - główny związek kas chorych, kasy prowincjonalne, zmiany w statutach kas chorych, wybór władz wydziałów wniosków w urzędach ubezpieczeń. 5. Ubezpieczenie chorych i kasy chorych w poszczególnych powiatach 1911–1928; sygn. 44-89; 46 j.a. Liczba jednostek w zespole: 89
65/584/0 Sąd Ubezpieczeniowy w Szczecinie 1912-1944 0 rozwiń
Postępowania procesowe 1912-1944; 1224 j.a. - sprawy sporne dotyczące odszkodowań za wypadki losowe. Liczba jednostek w zespole: 1224
65/585/0 Izba Rzemieślnicza w Szczecinie 1945-1973 0 rozwiń
Organizacja Izby (1945-1946, 1957, 1973), plany uprzemysłowienia Pomorza (z 1945 r.), protokoły zebrań Zarządu Izby (1945-1949, 1954-1962), działalnośćcechów (1945-1962), administrowanie budynkami Izby (1945-1950), sprawozdania z działalności Izby (za lata 1946-1954), zarządzenia Izby (1946-1949), protokoły narad i konferencji (1946-1972), informacje o sytuacji rzemiosła w woj. szczecińskim (1946-1971), protokoły walnych zjazdów rzemiosł (1946-1948, 1957-1958), protokoły posiedzeń Rady Izby (1951-1973), działalność organizacji zrzeszonych w Izbie (1956-1971), sprawozdania finansowe (za lata 1970), wycinki prasowe (1948-1949), preliminarze budżetowe Izby (na 1950, 1953), rejestry zakładów i warsztatów rzemieślniczych (1946-1950), Liczba jednostek w zespole: 198
65/586/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Będargowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 1961-1966; sygn.1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1971; sygn. 2-19; 18 j.a. 3. Komisje GRN 1961-1971; sygn. 20-24; 5 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1962, 1964-1971; sygn. 25-39; 15 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1964; sygn. 40; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1964-1967; sygn. 41; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1964-1965, 1969-1971; sygn. 42; 1 j.a. 8. Sprawozdania statystyczne 1963-1969, 1971; sygn. 43-44; 2 j.a. 9. Budżet i jego wykonanie 1955-1957, 1960-1972; sygn. 45-56; 12 j.a. – budżety na lata 1955-1957, 1960-1972, sprawozdania z wykonania budżetów za lata 1962-1964. Liczba jednostek w zespole: 56
65/587/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzózkach 1954-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 1958-1959, 1965-1966; sygn. 1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1958, 1960-1972; sygn. 2-16; 15 j.a. 3. Komisje GRN 1956, 1965, 1967, 1969-1972; sygn. 17; 1 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955, 1960-1962, 1964-1972; sygn. 18-29; 12 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1955, 1963, 1965, 1967; sygn. 30; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1965-1972; sygn. 31; 1 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1963-1968, 1970; sygn. 32; 1 j.a. 8. Kontrole zewnętrzne 1961, 1965-1971, sygn. 33-34; 2 j.a. 9. Budżet i jego wykonanie 1955-1971; sygn. 35-43; 9 j.a. – budżety na lata 1955-1957, 1960-1967, 1970-1971, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1964, 1967-1968, 1970. 10. Spis rolny 1961-1965, 1968-1971; sygn. 44-51; 8 j.a. 11. Narodowy Spis Powszechny 1970; sygn. 52; 1 j.a. 12. Znaki geodezyjne 1953; 1959; sygn. 53; 1 j.a. - zarządzenie w sprawie przekazania znaków geodezyjnych (z 1953 r.) i protokół ich przekaznia (z 1959 r.). Liczba jednostek w zespole: 53
65/588/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej k/Szczecina 1955-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 1965-1970; sygn. 1; 1 j,a, 2. Sesje GRN 1955-1972; sygn. 2-19; 18 j.a. 3. Komisje GRN 1959, 1963-1964, 1966-1972; sygn. 20-25; 6 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 26-39; 14 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1968-1972; sygn. 40; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1964-1973; sygn. 41-43; 3 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1964-1967, 1969-1972; sygn. 44-46; 3 j.a. 8. Kontrole zewnętrzne 1956, 1962-1969, 1972; sygn. 47-50; 4 j.a. 9. Budżet i jego wykonanie 1955-1972; sygn. 51-62; 12 j.a. – budżety na lata 1955-1972, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1966-1971. 10. Spis rolny 1961-1972; sygn. 63-73; 11 j.a. 11. Narodowy Spis Powszechny 1960; sygn. 74; 1 j.a. 12. Akta osobowe 1957-1965; 12 j.a. - kwestionariusze radnych Prezydium GRN, akta osobowe pracowników. 13. Gospodarka gruntami 1958-1972; 6 j.a. - protokoły ustalenia potrzeb prac uwłaszczeniowych dla wsi w gromadzie Dobra, decyzje w sprawach kupna-sprzedaży gruntów na terenie gromady, mapy glebowo-rolnicze gromady. Liczba jednostek w zespole: 92
65/589/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołujach 1954-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 1958-1959, 1965; sygn. 1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1956, 1958-1972; sygn. 2-16; 15 j.a. 3. Komisje GRN 1962-1971; sygn. 17-25, 108; 10 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1956, 1958-1972; sygn. 26-38; 13 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1958, 1961-1971; sygn. 39; 1 j.a. 6. Spotkania radnych z wyborcami 1961-1962, 1964-1969, 1971; sygn. 40; 1 j.a. 7. Plany gospodarcze1961-1972; sygn. 41-49; 9 j.a. – plany nasienne (na lata 1961-1970), plany rozwoju gromady (na lata 1961-1972), plany kontraktacji roślinnej (na lata 1966-1972), plany stosowania nawozów mineralnych (na lata 1970-1971). 8. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1967-1971; sygn. 50-53; 4 j.a. – sprawozdania z zaopatrzenia gospodarstw w materiał nasienny, z realizacji obowiązkowych dostaw (za lata 1967-1970). 9. Sprawozdania statystyczne 1966-1971; sygn. 54; 1 j.a. 10. Kontrole zewnętrzne 1964-1970; sygn. 55-57; 3 j.a. 11. Budżet i jego wykonanie 1955-1972; sygn. 58-73; 16 j.a. – budżety na lata 1955-1972, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1963-1969, 1971-1972. 12. Spis rolny 1960, 1963-1972; sygn. 74-83; 10 j.a. 13. Narodowy Spis Powszechny 1960, 1970; sygn. 84-86; 3 j.a. 14. Akta osobowe pracowników 1955-1971; 21 j.a. 15. Gospodarka gruntami sygn. 109-113; 5 j.a. - wykazy rozrachunkowe gruntów w gromadzie, wykazy nabywców gruntów, dokumentacja dotycząca rekultywacji gruntów - kopalnia żwiru we wsi Kościno, operaty pomiarowe gruntów, mapy glebowo-rolnicze 16. AKTA KAT. B-50 1960-1973; 9 j.a. - listy płac Liczba jednostek w zespole: 113
65/590/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasienicy 1954-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-17; 17 j.a. 2. Komisje GRN 1965-1967, 1969-1972; sygn. 18-19; 2 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1962, 1964-1972; sygn. 20-35; 16 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1967-1968, 1970-1971; sygn. 36; 1 j.a. 5. Plany gospodarcze 1965, 1967-1968, 1970-1971; sygn. 37; 1 j.a. 6. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1968-1970, 1972; sygn. 38; 1 j.a. 7. Kontrole zewnętrzne 1968-1971; sygn. 39; 1 j.a. 8. Budżet 1955-1957, 1960-1967, 1971-1972; sygn. 40-44; 5 j.a. II akcesja z 1995 r. sygn. 45 – 63; 19 j.a. 9. Komisje GRN 1970-1972; sygn. 45; 1 j.a. 10. Zebrania wiejskie 1960; sygn. 63; 1 j.a. 11. Plany gospodarcze 1963-1970; sygn. 50-53; 4 j.a. – plan ochrony przeciwpożarowej (na lata 1966-1970), plany rolne (1963-1969). 12. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1962-1966; sygn. 54; 56, 58-61; 5 j.a. – sprawozdania z porządkowania gromady, ocena działalności kółek rolniczych (w 1966 r.), sprawozdania z obowiązkowych dostaw (1962-1965). 13. Budżet i jego wykonanie 1965, 1969-1970; sygn. 46-48, 57; 4 j.a. – budżet na lata 1969-1970, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1965, 1970. 14. Kontrole zewnętrzne 1968-1972; sygn. 49, 55; 2 j.a. 15. Spis rolny 1963-1968; sygn. 62; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 63
65/591/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kołbaskowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-11; 11 j.a. 2. Komisje GRN 1964-1967; sygn. 12; 1 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 13-18; 6 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1963, 1967, 1969-1971; sygn. 19; 1 j.a. 5. Spotkania radnych z wyborcami 1960-1961; sygn. 20; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1962-1963, 1965-1966, 1969; sygn. 21; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1957, 1959, 1968-1971; sygn. 22; 1 j.a. 8. Sprawozdania statystyczne 1958, 1960, 1968-1971; sygn. 23; 1 j.a. 9. Kontrole zewnętrzne 1960-1963, 1965-1971; sygn. 24-25; 2 j.a. 10. Budżet i jego wykonanie 1954-1958, 1960-1972; sygn. 26-43; 18 j.a. – budżety na lata 1954-1972, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1957-1959, 1961-1971. 11. Spis rolny 1957, 1964-1970; sygn. 44-46; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 46
65/592/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tanowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 1959, 1965-1966; sygn. 1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 2-17; 16 j.a. 3. Komisje GRN 1959-1967; sygn. 18-22; 5 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1958-1972; sygn. 23-35; 13 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1964-1967, 1969-1970; sygn. 36-37; 2 j.a. 6. Spotkania radnych z wyborcami 1961, 1965-1969; sygn. 38; 1 j.a. 7. Plany gospodarcze 1961-1970; sygn. 39-41; 3 j.a. 8. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1965-1967, 1969; sygn. 42; 1 j.a. 9. Sprawozdania statystyczne 1965-1967, 1969-1972; sygn. 43; 1 j.a. 10. Kontrole zewnętrzne 1962-1971; sygn. 44-45; 2 j.a. 11. Budżet i jego wykonanie 1955-1967, 1971-1972; sygn. 46-52; 7 j.a. – budżet na lata 1955-1967, 1971-1972, sprawozdania z jego wykonania za 1971 r. 12. Spis rolny 1959-1960, 1968-1969; sygn. 53-54; 2 j.a. 13. Narodowy Spis Powszechny 1960; sygn. 55; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 55
65/593/0 vacat - Dyrekcja Rozbudowy Miasta w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/532 Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/594/0 Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem w Szczecinie 1949-1952 0 rozwiń
1. Organizacja, kancelaria i zarządzanie 1949-1952; sygn. 1-7; 7 j.a. - okólniki, zarządzenia i pisma normatywne władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne biura. 2. Protokoły 1949-1952; sygn. 8-18; 11 j.a. - protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem, protokoły posiedzeń komisji powiatowych, protokoły komisyjnego stwierdzenia całkowitej likwidacji analfabetyzmu w poszczególnych powiatach. 3. Sprawozdania, informacje z działalności 1949-1951; sygn. 19-25; 7 j.a. - sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności, sprwozdania z kontroli kursów w poszczególnych powiatach. 4. Wykazy, absolwenci 1949-1951; sygn. 26-29; 4 j.a. - informacje dla prasy, zestawienia liczbowe analfabetów i półnalfabetów, wykazy uczestników kursów. 5. Sprawozdania finansowe; sygn. 30; 1 j.a. 6. Zdjęcia dot. likwidacji analfabetyzmu sygn. 31; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 31
Wyświetlanie 581 do 600 z 1 758 wpisów.