Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/675/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Golęcinie 1874-1935, 1937 16185 rozwiń
1. Księgi zgonów 1874-1935, 1937 Liczba jednostek w zespole: 66
65/676/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Grabowie 1874-1901 3680 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1901; 2. Księgi małżeństw 1874-1901; 3. Księgi zgonów 1875-1881, 1883-1901; Liczba jednostek w zespole: 128
65/677/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Gumieńcach 1874-1937 18804 rozwiń
1. Akta organizacyjne urzędu 1919-1920; 2. Księgi urodzeń 1885-1899, 1901-1916; 3. Księgi małżeństw 1875-1937; 4. Księgi zgonów 1874-1937; Liczba jednostek w zespole: 159
65/678/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Niemierzynie 1875-1899 2778 rozwiń
1. Księgi zgonów 1875-1890, 1892-1897, 1899; Liczba jednostek w zespole: 23
65/679/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kamieńcu 1874-1937 3482 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1888, 1917; 2. Księgi zgonów 1874-1937; Liczba jednostek w zespole: 80
65/680/0 Urząd Stanu Cywilnego w Siadle 1874-1937 756 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875-1937; 2. Księgi małżeństw 1874-1937; 3. Księgi zgonów 1875-1937; Liczba jednostek w zespole: 191
65/681/0 Urząd Stanu Cywilnego w Stolcu 1874-1937 581 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1917; 2. Księgi małżeństw 1874-1937; 3. Księgi zgonów 1874-1937; Liczba jednostek w zespole: 172
65/682/0 Urząd Stanu Cywilnego w Tanowie 1875-1935 246 rozwiń
1. Księgi zgonów 1875-1898, 1900-1935. Liczba jednostek w zespole: 60
65/683/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wołczkowie 1874-1937 600 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1917; 2. Księgi małżeństw 1874-1899; 1907-1937; 3. Księgi zgonów 1874-1877, 1880-1898, 1901, 1906-1937; Liczba jednostek w zespole: 159
65/684/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie 1875-1937 7079 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1878, 1881-1883, 1885, 1887-1890, 1897-1898, 1913, 1917, 1924-1925, 1936-1937; 2. Księgi małżeństw 1876-1880, 1884, 1887, 1889-1890, 1895, 1898-1899, 1903-1905, 1907; 1918; 1920-1921; 1926; 1929-1931; 1933, 1935; 3. Księgi zgonów 1875, 1887, 1889-1890, 1898, 1906, 1916-1918, 1921-1927; 1930-1931; 1933-1934; 1937. Liczba jednostek w zespole: 63
65/685/0 Urząd Stanu Cywilnego w Przytorze 1878-1904 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1878-1879, 1881, 1883-1887, 1889-1890, 1892-1901, 1914-1917; indeksy do ksiąg 1878-1895; 2. Księgi małżeństw 1878-1879, 1881-1884, 1888-1889, 1891-1896, 1899-1900, 1902-1904, 1909-1926; skorowidz 1883-1933; 3. Księgi zgonów 1881-1925; indeksy do ksiąg 1878-1895; Liczba jednostek w zespole: 70
65/686/0 Urząd Stanu Cywilnego w Będargowie 1874-1939 1906 rozwiń
1. Księgi zgonów 1874-1905, 1921-1939; Liczba jednostek w zespole: 52
65/687/0 Państwowa Centrala Handlowa Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1946-1951 0 rozwiń
1. Dział Ogólno-Administracyjny 1946-1950; sygn. 1-7, 106-107; 9 j.a. - organizacja PCH, instrukcje branżowe, zarządzenia władz centralnych, protokoły narad i konferencji dyrektorów i kierowników placówek PCH, współzawodnictwo pracy, sprawozdania z działalności. 2. Dział Handlowy 1946-1951; sygn. 8-17; 10 j.a. - materiały dotyczące zaopatrzenia i kształtowania się cen, wykazy nadwyżek i niedoborów towarowych, sytuacja na rynku handlu hurtowego, dystrybucja artykułów spożywczych, wykazy sprzedanych towarów, wykazy placówek i sklepów, korespondencja dotycząca likwidacji placówek PCH. 3. Dział Finansowy 1946-1951; sygn. 18-75, 105; 59 j.a. - plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania z działalności i bilanse PCH i jednostek terenowych. 4. Dział Personalny 1948-1950; sygn. 76-80; 5 j.a. - sprawozdania z narad, wykazy i plany etatów, sprawozdania z zatrudnienia, spisy i wykazy stanu zatrudnienia, wykazy osób zatrunionych w sklepach. 5. Dział Kontroli 1946-1949; sygn. 81-94, 108; 15 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzanych zarówno w OW PCH jak i w placówkach terenowych. 6. Oddział Morski w Gdyni Agentura w Szczecinie 1946-1949; sygn. 95-104; 10 j.a.; dopisane w 1993 r. - sprawozdania z działalności, protokoły kontroli, bilans za 1948 r., protokoły zniszczeń towarów, które nie zostały odebrane przez statki, korespondencja z Konsulem Francuskim w Szczecinie dotycząca współpracy polsko-francuskiej i umowa o wymianie towarowej pomiędzy Polską a Francją z 1946 r., korespondencja Agentury. 7. AKCESJA nr 3031/2011; 1946-1950; 6 j.a. - wykazy pracowników, kartoteki personalne. Liczba jednostek w zespole: 114
65/688/0 Klub Związków i Stowarzyszeń Twórczych "13 Muz" w Szczecinie 1958-1985 0 rozwiń
1. Walne zebrania członków (1958-1962, 1966-1974), sprawozdania z działalności (1959-1964, 1965-1972), protokoły zebrań Zarządu Klubu (1960-1965), materiały z Ogólnopolskich Przeglądów Zawodowych Teatrów Małych Form (1966-1979), sprawozdania finansowe (1957-1984 ), działalność Teatru 13 Muz (1970-1978), sprawozdania o stanie zatrudnienia za lata 1959, 1971-1976, 1980-1984, akta osobowe. 2. Akta kat. B-50; 1972-1978; 2 j.a. - listy płac. Liczba jednostek w zespole: 40
65/689/0 Centrala Spożywcza, Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze, Ekspozytura Wojewódzka w Szczecinie [1948-1949] 1950-1951 0 rozwiń
1. Centrala Spożywcza Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze Ekspozytura Wojewódzka w Szczecinie 1948-1951; 37 j.a. 01. Organizacja 1949-1951; 6 j.a. 02. Przepisy wewnętrzne 1949-1950; 4 j.a. 03. Normy kancelaryjno-archiwalne 1949-1950; 2 j.a. 04. Bilanse 1950-1951; 9 j.a. - są to bilanse działalności poszczególnych hurtowni Centrali Spożywczej z terenu województwa oraz analizy handlowe rynku. 05. Kontrole 1948-1951; 4 j.a. 06. Sprawozdania, analizy, informacje 1949-1950; 10 j.a. 07. Narady 1950; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/690/0 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1950-1991 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 3918/2017 - 1950-1953; 417 j.a. - akta osobowe pracowników. 2. AKCESJA nr 3999/2017 - 1950-1991; 22 j.a. - regulaminy organizacyjne, zarządzenia, protokoły Rady Techniczno-Ekonomicznej, zakładowy plan kont, orzeczenia badani bilansu, rejestr wypadków, analizy ekonomiczne, kontrole, złota księga BPBM - zasłużonych pracowników, fotografie, wpisy na XXX lecie BPBM w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 439
65/691/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1949-1973 [1975] 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze - 1951-1972; 20 j.a. 1.1. Protokoły konferencji sprawozdawczo – wyborczych - 1951-1972; 10 j.a. 1.2. Informacje dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczych - 1952-1970; 10 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych - 1954-1972; 10 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium - 1951-1973; 21 j.a. 4. Komisje problemowe - 1951-1970; 6 j.a. 4.1. Komisja Rewizyjna - 1955-1966; 2 j.a. 4.2. Okręgowa Komisja Współzawodnictwa i Wynalazczości - 1951-1951; 1 j.a. 4.3. Komisja Rozjemcza - 1955-1959; 1 j.a. 4.4. Terenowa Komisja Wyborcza - 1964-1965; 1 j.a. 4.5. Komisja Ochrony Pracy - 1967-1970; 1 j.a. 5. Organizacja - 1949-1973; 17 j.a. 5.2. Zarządzenia wewnętrzne - 1949-1967; 4 j.a. 5.3. Współpraca i współdziałanie - 1965-1967; 2 j.a. 5.4. Sprawy kadrowe - 1949-1973; 7 j.a. 5.5. Skargi, wnioski, zażalenia - 1954-1971; 3 j.a. 5.6. Biuletyny informacyjne, wydawnictwa własne - 1968-1968; 1 j.a. 6. Planowanie - 1966-1967; 1 j.a. 7. Sprawozdania, analizy, informacje - 1950-1973; 87 j.a. 7.2. Sprawozdania, analizy, informacje - 1950-1972; 35 j.a. 7.3. Sprawozdania statystyczne - 1952-1973; 52 j.a. 8. Finanse - 1951-1973; 35 j.a. 8.1. Budżet - 1952-1973; 12 j.a. 8.2. Bilans - 1951-1973; 23 j.a. 9. Kontrole - 1971-1971; 1 j.a. 10. Samorząd pracowniczy i inne organizacje pracownicze - 1950-1973; 66 j.a. 10.1. Rada Robotnicza - 1958-1971; 3 j.a. 10.2. Rada Zakładowa - 1950-1971; 8 j.a. 10.4. Współzawodnictwo pracy - 1953-1972; 22 j.a. 10.5. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa - 1954-1973; 25 j.a. 10.6. Sprawy socjalne - 1955-1970; 6 j.a. 10.7. Działalność aktywu kobiecego - 1951-1970; 2 j.a. 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1955-1970; 9 j.a. 12. Działalność kulturalno-oświatowa - 1953-1973; 32 j.a. 13. Czyny społeczne i zobowiązania, współzawodnictwo pracy - 1968-1970; 3 j.a. 14. Jednostki podległe - 1952-1975; 557 j.a. 14.1. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Chojnie - 1952-1975; 37 j.a. 14.2. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Choszcznie - 1957-1972; 68 j.a. 14.3. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Goleniowie - 1958-1975; 38 j.a. 14.4. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Gryficach - 1961-1972; 15 j.a. 14.5. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Gryfinie - 1958-1972; 18 j.a. 14.6. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Kamieniu Pomorskim - 1956-1975; 59 j.a. 14.7. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Łobzie - 1958-1973; 44 j.a. 14.8. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Myśliborzu - 1962-1972; 35 j.a. 14.9. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Nowogardzie - 1958-1975; 35 j.a. 14.10. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Pyrzycach - 1956-1973; 64 j.a. 14.11. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Stargardzie Szczecińskim - 1956-1975; 70 j.a. 14.12. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Oddziału w Szczecinie - 1952-1973; 53 j.a. 14.13. Zbiorcze informacje z działalności oddziałów - 1958-1972; 21 j.a. 14.13.1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze - 1960-1972; 10 j.a. 14.13.2. Posiedzenia prezydiów - 1958-1970; 10 j.a. 14.13.3. Rady zakładowe, rady robotnicze – 1968; 1 j.a. 15. Akta osobowe - 1950-1973; 31 j.a. Liczba jednostek w zespole: 896
65/692/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-1973 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 655/1981; 1945-1973; 147 j.a. - materiały z okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1949-1972), informacje z przebiegu kampanii spraw.- wyborczych w zakładowych organizacjach związkowych (1952-1954, 1966-1969, 1971-1973), historia ZO Zw. Zaw. Prac.Państw. I Społ. Na Pomorzu w latach 1945-1948, wykazy pracowników i aktywistów ZO (1952, 1954, 1959), protokoły narad przewodniczących rad zakładowych (1954), sprawozdania z działalności ZO (1953-1955.1962-1966), współpraca ze związakmi zawodowymi w ZSRR i NRD (1957-1958), udział Związku w akcji budowy szkół (1959), materiały dot. kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (1954, 1958, 1961), sprawy organizacyjne ZO (1958-1973), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1951, 1954-1973), współpraca organizacji związkowych z radami narodowymi (1966-1973), biuletyny ZO (1972-1973), działalność komisji działających przy ZO (1958-1973), protokoły narad i konferencji (1972), wzory odciskowe pieczęci (1971-1973), plany pracy ZO (1957-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1954, 1966-1972), działalność rad zakładowych (1954, 1957-1962, 1967-1973), kontrole społeczne (1964-1970), działalność zarządów oddziałów (1962-1967), konferencje sprawozdawczo-wybocze w oddziałach (1969-1972), protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych delegata związkowego (1966-1969), protokoły posiedzeń zarządów oddziałów (1971-1973), skargi i wnioski (1960-1962, 1969-1973), zbiorowy ukłąd pracy, działalność socjalno-bytowa (1955-1973), działalność kulturalno-oświatowa (1958-1973), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1959-1972), sprawozdania finanasowe rad zakładowych (za lata 1953-1972), budżety rad zakładowych (na lata 1961-1972), sprawozdanie finansowe delegatów związkowych (za 1971 r.), budżet delegatów związkowych (ma 1972 r.), działalność Technicznej Inspekcji Pracy (1960-1970), sprawy bhp (1967-1973). AKCESJA nr 3034/2011; 1952-1973; 7 j.a. - akta osobowe. Akta kat. B-50 - sprawy finansowe, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 154
65/693/0 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1968-1974 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 656/1981; 1968-1974; 37 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1968-1972), informacje z przebiegu konferencji spraw.- wyborczych w organizacjach związkowych (1968-1972), sprawy organizacyjne ZO Zw. Zaw. Prac. Spółdz. Pracy (1969-1973), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1968-1973), protokoły narad i posiedzeń (1968-1971), plany pracy ZO (1969-1973), wycinki prasowe (1968-1969), protokoły zdawczo-odbiorcze agend rad zakładowych (1968), działalność Komisji ds. Kobiet (1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1968-1972), działalność rad zakładowych (za lata 1969-1971), działalnośc socjalno-bytowa (1969-1974), sprawozdania z wynalazczości pracowniczej (za lata 1968-1972), skargi i zażalenia (1968-1973), działalność kulturalno-oświatowa (1969-1973), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1968-1972), sprawozdania finanasowe rad zakładowych (za lata 1968-1972), budżety rad zakładowych (na lata 1970-1973), działalność Komisji Rewizyjnej (1969-1973), Liczba jednostek w zespole: 37
65/694/0 Związek Zawodowy Metalowców Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-1975 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 657/1981; 1945-1975; 113 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1966-1972), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1959-1973),informacje z przebiegu konferencji spraw.- wyborczych w organizacjach związkowych (1960-1968, 1972), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1960-1973), plany pracy ZO (1960-1970), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1960-1973), działalność komisji działających przy ZO (1960-1973), informacja ZO w sprawie kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (1961), współpraca zagraniczna (1961-1962), działalność szkoleniowa (1960-1962, 1967-1973), protokoły narad i posiedzeń (1960-1962), działalność rad zakładowych (za lata 1960-1962, 1965, 1968-1973), ocena kadry ZO (1963), materiały do kroniki działalności związku w latach 1945-1965, referaty i przemówienia okolicznościowe (1968-1969), sprawy grupy związkowej przy ZO (1967-1972), wynalazaczość pracownicza (1967-1971), protokoły narad z przewodniczącymi rad zakładowych (1969-1972), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1969-1971), działalność kulturalno-oświatowa (1964-1973), wnioski i postulaty pracowników (1970), protokoły KSR (1970-1972), materiały z kontroli ZO (1969-1973), działalność Komisji Rozjemczej (1960-1963), sprawy bhp (1960-1962, 1970-1971), wypadki przy pracy (1966-1971), działalność inspektora pracy (1962-1965), działalność socjalno-bytowa (1971-1973), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1962-1972), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1960-1973), preliminarze budżetowe klubów sportowych (na lata 1962-1964, 1966-1971), działalność Komisji Rewizyjnej (1962-1973), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1966-1968, 1971), program działania Zw. Zaw. Metalowców na lata 1970-1973, budżet ZO (na lata 1971, 1973)., sprawozdania z działalności ZO (za lata 1969-1972). Liczba jednostek w zespole: 113
Wyświetlanie 681 do 700 z 1 758 wpisów.