Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/796/0 Urząd Stanu Cywilnego w Smolnicy 1878-1936 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1878, 1935-1936; 2. Księgi małżeństw 1893, 1911-1912; 3. Księgi zgonów 1891; Liczba jednostek w zespole: 7
65/797/0 Urząd Stanu Cywilnego w Trzcińsku Zdroju 1874-1937 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875-1884, 1886-1917; 2. Księgi małżeństw 1874-1899, 1901-1934; 3. Księgi zgonów 1874-1937; Liczba jednostek w zespole: 161
65/798/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Warnicach - zespół przeniesiony do AP Szczecin Oddział w Gorzowie Wlkp. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/799/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej 1877-1907 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1877; 2. Księgi małżeństw 1883-1884; 3. Księgi zgonów 1907; Liczba jednostek w zespole: 4
65/800/0 Urząd Stanu Cywilnego w Trzygłowie 1875-1899, 1903-1912, 1919-1920 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-1877, 1880, 1882, 1884, 1888-1891, 1894-1895, 1897, 1899, 1903-1906; 2. Księgi małżeństw 1875-1878, 1881, 1884, 1886-1889, 1891-1896, 1898-1899, 1903-1912, 1919-1920; 3. Księgi zgonów 1877, 1882-1884, 1886-1887, 1890-1897. Liczba jednostek w zespole: 49
65/801/0 Urząd Stanu Cywilnego w Białuniu 1877-1892 725 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1877, 1884, 1885, 1887-1890, 1892; 2. Księgi małżeństw 1878, 1882, 1889, 1890, 1892, Księgi zgonów 1877-1879, 1892; Liczba jednostek w zespole: 17
65/802/0 Urząd Stanu Cywilnego w Darżu 1876-1937 1550 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876, 1880, 1891, 1895-1898, 1901-1911; 2. Księgi małżeństw 1879; 1887, 1889, 1892-1894, 1905, 1907-1921, 1931-1935; 3. Księgi zgonów 1882; 1884, 1892, 1898, 1900, 1907-1911; 1932-1937. Liczba jednostek w zespole: 30
65/803/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Glinkach 1894-1937 11221 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1894-1917; 2. Księgi małżeństw 1894-1908, 1912-1937; 3. Księgi zgonów 1894-1897, 1900-1937; Liczba jednostek w zespole: 109
65/804/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cychrach-Bogusławiu 1882-1882 48 rozwiń
1. Księgi zgonów 1882; Liczba jednostek w zespole: 1
65/805/0 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego [1946] 1949-1991 [1994] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1949-1991 [1994]; 219 j.a. - organizacja pracy i zarządzanie (1954-1978), statuty i regulaminy organizacyjne (1954-1990), regulaminy pracy (1955-1991), regulaminy kontroli (1960-1985), regulaminy wynagradzania, premiowania, układy zbiorowe, taryfikatory kwalifikacyjne (1964-1990), atestacja stanowisk (1986-1989), zatrudnianie i zakresy czynności (1961-1962), kontrole przedsiębiorstwa (1950-1991), zarządzenia i decyzje wewnętrzne (1954-1990), prywatyzacja przedsiębiorstwa (1989-1991), rejestracja, likwidacja tartaków, lokalizacje szczegółowe (1946-1964), dokumentacja prawna tartaków (1950-1970), wykazy tartaków (1949-1956), decyzje cenowe (1982-1989), komisje zakładowe (1955-1958), narady robocze (1950-1986), racjonalizacja (1970-1991), archiwum zakładowe (1955-1984), wzory pieczęci (1980-1981). 2. Planowanie [1946-1948] 1949-1989; 140 j.a. - plany perspektywiczne, plany wieloletnie, zbiorcze plany techniczno-ekonomiczne na lata 1947-1987, plany finansowo-gospodarcze jednostek podległych (na lata 1946-1948), plany produkcji i sprzedaży (na lata 1952-1989), kosztów (na lata 1953-1989), rozwoju techniki (1952-1963), zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1952-1989), inwestycji i kapitalnych remontów (na lata 1952-1979), nakładów na bhp (na lata 1964-1973). 3. Sprawozdawczość 1950-1991; 216 j.a. - bilanse za lata 1951-1991, analizy ekonomiczne i działalności przedsiębiorstwa za lata 1950-1986, sprawozdania z zatrudnienia i wynagradzania (za lata 1950-1982), z produkcji (za lata 1950-1991), ze zbytu produkcji (za lata 1969-1986), ze sprzedaży (za lata 1976-1987), z dostaw materiałów (za lata 1969-1990), z inwestycji i kapitalnych remontów (za lata 1961-1989), z wykorzystania taboru (za lata 1978-1982), ze stanu bhp i wypadków przy pracy (za lata 1957-1986), z postępu technicznego i wynalazczości (za lata 1978-1989). Liczba jednostek w zespole: 575
65/806/0 Gminna Rada Narodowa w Baniach 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-14; 14 j.a. – wybory sołtysów (1946); raporty sytuacyjne gminy (1946-1949); budżet gminy na 1950 r; sprawozdanie z wykonania budżetu za 1949 r.; sprawozdania dotyczące rolnictwa (1945-1946), rozwoju przemysłu i rzemiosła (1945-1947); ankieta ekonomiczno-gospodarcza gminy (1948); sprawozdania z akcji osiedleńczej (1945-1947); repatriacja obywateli niemieckich (1945-1947); materiały dotyczące ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego (1946-1947). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 15-22; 8 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); budżet gminy (1951-1952). Liczba jednostek w zespole: 22
65/807/0 Gminna Rada Narodowa w Borzymiu 1946-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1947-1950; sygn. 1-11; 11 j.a. – budżet gminy (1947-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1946-1949). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 12-19; 8 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); budżet gminy (1950-1951, 1953). Liczba jednostek w zespole: 19
65/808/0 Gminna Rada Narodowa w Kobylance 1946-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-2; 2 j.a. – protokoły sesji (1946-1949) i posiedzeń Prezydium (1947-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 3-9; 7 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954). Liczba jednostek w zespole: 9
65/809/0 Gminna Rada Narodowa w Radziszewie 1947-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1947-1950; sygn. 1-5; 5 j.a. – sprawozdania z wykonania budżetu (1946-1949); wykazy analfabetów (1948). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 6-9; 4 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły posiedzeń zespołu gminnego (1952-1953). Liczba jednostek w zespole: 9
65/810/0 Gminna Rada Narodowa w Śmierdnicy 1950-1954 0 rozwiń
Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 1-5; 5 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); sprawozdanie z działalności Prezydium za I półrocze 1954 r. Liczba jednostek w zespole: 5
65/811/0 Gminna Rada Narodowa w Starym Czarnowie 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-11; 11 j.a. – protokoły sesji (1949-1950); protokoły zebrań wiejskich (1946-1947); budżet gminy (1945-1946, 1948, 1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1946-1949). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 12-16; 5 j.a. – protokoły sesji (1951, 1953-1954) i posiedzeń Prezydium (1952); budżet gminy (1950-1951, 1954). Liczba jednostek w zespole: 16
65/812/0 Gminna Rada Narodowa w Wełtyniu 1946-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-6; 6 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1946-1949). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 7-12; 6 j.a. – protokoły sesji (1950-1953) i posiedzeń Prezydium (1950, 1952-1954); protokoły posiedzeń zespołu gminnego (1952-1954); sprawozdanie z działalności urzędu za I półrocze 1954 r. Liczba jednostek w zespole: 12
65/813/0 Gminna Rada Narodowa w Widuchowej 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-5; 5 j.a. – protokoły sesji (1946), komisji Rady (1947), posiedzeń Prezydium (1947); protokoły zebrań wiejskich (1949-1950); wykaz gospodarstw rolnych. II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 6-7; 2 j.a. – protokoły sesji (1950, 1952-1954) i posiedzeń Prezydium (1952). Liczba jednostek w zespole: 7
65/814/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grambow 1874-1937 0 rozwiń
1. Księgi zgonów 1874-1881, 1883-1937; Liczba jednostek w zespole: 62
65/815/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rzędzinach 1874-1937 148 rozwiń
1. Księgi zgonów 1874-1937; Liczba jednostek w zespole: 64
Wyświetlanie 801 do 820 z 1 758 wpisów.