Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/836/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Nowogardzie 1945-1948 [1949] 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1945-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1946-1948; sygn.5-7; 3 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 8; 1 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 9-16; 8 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1945-1948), okólniki i zarządzenia (1945-1948), protokoły zdawczo-odbiorcze (1947-1948), dokumentacja dotycząca broni służbowej (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 5. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 17-83; 67 j.a. – sprawozdania z działalności(1945-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1945-1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1946-1948), protokoły zebrań wyborczych kół miejskich i gminnych (1947-1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1945-1948), materiały dotyczące referendum (1946) i wyborów do Sejmu (1946-1948), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), akcja „oczyszczania szeregów partii” (1948), ewidencja członków partii (1945-1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia wyższych instancji (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 6. Wydział Propagandy 1945-1948; sygn. 84-94; 11j.a.- sprawozdania Instruktora Propagandy (1946-1948), obchody rocznic i wiece propagandowe (1945-1948),dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli, stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych (1945-1948), szkolenia ideologiczne (1945-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 7. Wydział Rolny 1945-1948; sygn. 95-105; 11 j.a. – plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1946-1948), osadnictwo rolne (1945-1948), działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska (1946-1948), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (1945-1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1945-1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1945-1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 8. Wydział Przemysłowy 1945-1948; sygn. 106-118; 13 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału i protokoły posiedzeń (1947-1948), materiały dotyczące nadzoru nad zakładami przemysłowymi i spółdzielczością (1945-1948), wykazy przedsiębiorstw (1945-1948), działalność komisji społecznych (1947-1948), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 9. Wydział Zawodowy 1945-1948; sygn. 119-124; 6 j.a. – materiały dotyczące działalności związków zawodowych, społeczne akcje pomocowe – dla powodzian, niesienia pomocy strajkującym robotnikom we Francji i we Włoszech (1947-1948), instrukcje i zarządzenia (1947-1948), korespondencja (1945-1948). 10. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1945-1948; sygn. 125-136; 12 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału i protokoły posiedzeń (1947-1948), nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu (1945-1948), wykazy ławników (1946-1948), nadzór nad strażą pożarną (1947-1948) i organizacjami społecznymi (1945-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 11. Wydział Kobiecy 1946-1948; sygn. 137; 1 j.a. – instrukcje, okólniki, korespondencja. 12. Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 138-150; 13 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1946-1948), wykazy pracowników KP i niższych instancji (1945-1948), wykazy kół PPR (1946-1947), kwestionariusze, charakterystyki i opinie o członkach partii, skierowania, okólniki, instrukcje, korespondencja. 13. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 151-158; 8 j.a. – subwencje (1946-1948), ubezpieczenia społeczne (1947-1948), sprawozdania z zebranych składek członkowskich (1948), instrukcje i okólniki (1946-1948), korespondencja, listy płac, rachunki, administrowanie nieruchomościami PPR (1945-1948). Liczba jednostek w zespole: 158
65/837/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Pyrzycach 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Konferencji Powiatowych 1946-1948; sygn. 1-2; 2 j.a. 2. Protokoły wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1945-1948; sygn.3; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 4; 1 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 5-7; 3 j.a. – plany pracy (1946-1948), protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 5. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 8-30; 23 j.a. – sprawozdania z działalności(1945-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1946-1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1946-1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1946-1948), materiały dotyczące referendum (1946) i wyborów do Sejmu (1946-1948), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia wyższych instancji (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 6. Wydział Propagandy 1945-1948; sygn. 31-35; 5j.a.- sprawozdania z działalności(1946-1948), biuletyn informacyjny KW PPR (1946),szkolenia ideologiczne (1945-1948), referaty okolicznościowe (1945-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 7. Wydział Rolny 1945-1948; sygn. 36-44; 9 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału i protokoły posiedzeń (1948), działalność Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (1945-1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1946-1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 8. Wydział Przemysłowy 1945-1948; sygn. 45-46; 2 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1945-1948), materiały dotyczące nadzoru nad zakładami przemysłowymi i spółdzielczością (1945-1948), działalność komisji społecznych (1945-1948). 9. Wydział Zawodowy 1945-1948; sygn. 47-48; 2 j.a. – plany pracy wydziału (1945-1948), materiały dotyczące działalności związków zawodowych. 10. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 49-52; 4 j.a. – plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń (1947), nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu (1946-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948). 11. Wydział Kobiecy 1947-1948; sygn. 53; 1 j.a. – protokoły posiedzeń wydziału, protokoły narad,instrukcje, okólniki, korespondencja. 12. Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 54-69; 16 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału , protokoły posiedzeń (1946-1948), karty ewidencyjne członków partii(1945-1948), kwestionariusze, charakterystyki i opinie o członkach partii, skierowania. 13. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 70-72; 3 j.a. – sprawozdania kasowe, protokoły rewizji księgowości, listy płac, rachunki, administrowanie nieruchomościami PPR (1945-1948). Liczba jednostek w zespole: 72
65/838/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Stargardzie Szczecińskim 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Konferencji Powiatowych 1948; sygn. 1-2; 2 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1946-1948; sygn. 3-5; 3 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1947-1948; sygn. 6; 1 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 7-12; 6 j.a. – plany pracy (1947-1948), protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1945-1948), protokoły narad (1947-1948), okólniki i zarządzenia (1947-1948), korespondencja (1947-1948). 5.Wydział Organizacyjny 1945-1948; sygn. 13-82; 70 j.a. – sprawozdania z działalności(1947-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1946-1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1947-1948), protokoły zebrań wyborczych kół miejskich i gminnych (1946-1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1945-1948), wykazy miejscowości powiatu i spisy gmin miejskich, wiejskich i gromad (1947), materiały dotyczące wyborów do Sejmu (1946-1948), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), akcja „oczyszczania szeregów partii” (1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia wyższych instancji (1947-1948), korespondencja (1947-1948). 6. Wydział Propagandy 1946-1948; sygn. 83-94; 12j.a.- plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1947-1948), obchody rocznic i wiece propagandowe (194571948),dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli (1947-1948), szkolenia ideologiczne (1947-1948), działalność stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych i młodzieżowych (1946-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1947-1948), korespondencja (1947-1948). 7. Wydział Rolny 1946-1948; sygn. 95-104; 10 j.a. – protokoły posiedzeń wydziału (1947-1948), osadnictwo rolne (1947-1948), działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska (1946-1948), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1947-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1947-1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1947-1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1947-1948), korespondencja (1946-1948). 8. Wydział Ekonomiczny 1945-1948; sygn. 105-115; 11 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału i protokoły posiedzeń (1947-1948), materiały dotyczące nadzoru nad zakładami przemysłowymi i spółdzielczością (1945-1948), działalność komisji społecznych (1947-1948), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1947-1948), korespondencja (1947-1948). 9. Wydział Zawodowy 1946-1948; sygn. 116-122; 7 j.a. – protokoły posiedzeń wydziału (1946-1948), materiały dotyczące działalności związków zawodowych (1947-1948), korespondencja (1947-1948). 10. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1947-1948; sygn. 123-135; 13 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału i protokoły posiedzeń, nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu,nadzór nad służbą zdrowia, instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich, korespondencja. 11. Wydział Kobiecy 1947-1948; sygn. 136; 1 j.a. – protokoły posiedzeń wydziału, sprawozdania z działalności Ligi Kobiet, instrukcje, okólniki, korespondencja. 12. Wydział Personalny 1946-1948; sygn. 137-147; 11 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału, protokoły posiedzeń wydziału, protokoły zdawczo-odbiorcze (1947-1948), skargi i doniesienia (1947-1948), ewidencja członków partii (1948), kwestionariusze, charakterystyki i opinie o członkach partii, skierowania, okólniki, instrukcje, korespondencja. 13. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 148-151; 4 j.a. – sprawozdania kasowe (1946-1948), subwencje (1947-1948), ubezpieczenia społeczne (1947-1948), sprawozdania z zebranych składek członkowskich (1947-1948), instrukcje i okólniki (1946-1948), korespondencja, listy płac, rachunki, administrowanie nieruchomościami PPR (1947-1948). Liczba jednostek w zespole: 151
65/839/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Szczecinie 1945-1948 [1949] 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Konferencji Powiatowych 1946; sygn. 1; 1 j.a. 2.Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1948; sygn. 2-3; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1946-1948; sygn.4-5; 2 j.a. 4. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 6; 1 j.a. 5. Sekretariat 1946-1948; sygn. 7-14; 8 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1946-1948), sprawy kleru (1947-1948), skargi zażalenia (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 6. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 15-69; 55 j.a. – plany pracy i sprawozdania z działalności(1946-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1946-1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1947-1948), wykazy kół partyjnych PPR i PPS (1948), karty ewidencyjne członków partii (1947-1948), protokoły zebrań wyborczych kół miejskich i gminnych (1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1945-1948), materiały dotyczące wyborów do Sejmu (1947), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), akcja „oczyszczania szeregów partii” (1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948-1949), okólniki i zarządzenia wyższych instancji (1946-1948), korespondencja (1947-1948). 7. Wydział Propagandy 1946-1948; sygn. 70-77; 8j.a.- obchody rocznic i wiece propagandowe (1947-1948),dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli (1948), szkolenia ideologiczne (1947-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1947-1948), korespondencja (1946-1948). 8. Wydział Rolny 1946-1948; sygn. 78-89; 12 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1946-1948), działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska (1946-1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1947-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, siewnych, żniwno-omłotowych (1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1947-1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1947-1948), korespondencja (1946-1948). 9. Wydział Ekonomiczny 1946-1948; sygn. 90-93; 4 j.a. – wykazy przedsiębiorstw (1947-1948), działalność komisji społecznych (1947), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1946-1948), korespondencja (1946-1948). 10. Wydział Zawodowy 1946-1948; sygn. 94-98; 5 j.a. – materiały dotyczące działalności związków zawodowych, instrukcje i zarządzenia 11. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 99-108; 12 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1947-1948), nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu (1947-1948), wykazy burmistrzów i wójtów (1946-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948), korespondencja (1946-1948). 12. Wydział Kobiecy 1946-1948; sygn. 109; 1 j.a. – instrukcje, okólniki, korespondencja. 13. Wydział Personalny 1946-1948; sygn. 110-119; 10 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1946-1947), wykazy pracowników KP i niższych instancji (1946-1948), kwestionariusze, charakterystyki i opinie o członkach partii, skierowania, okólniki, instrukcje, korespondencja. 14. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 120-128; 9 j.a. – ubezpieczenia społeczne (1947-1948), sprawozdania z zebranych składek członkowskich (1947-1948), dowody kasowe (1948), korespondencja, listy płac, rachunki, administrowanie nieruchomościami PPR (1945-1948). Liczba jednostek w zespole: 128
65/840/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Świnoujściu 1946-1948 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjny 1946-1948; sygn. 1-14; 14 j.a. - plany pracy (1948), uchwały i okólniki władz nadrzędnych (1948),akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1946-1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), karty ewidencyjne członków partii (1948). 2. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1948; sygn. 15-16; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, materiały Powiatowej Komisji Kontroli Partyjnej. Liczba jednostek w zespole: 16
65/841/0 Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Szczecinie 1945-1948 86880 rozwiń
1. Zjazdy i konferencje 1945-1948; sygn. 1-3; 3 j.a. - protokół i sprawozdanie z I Wojewódzkiego Zjazdu PPS (1945), materiały II Konferencji Wojewódzkiej (1947), przedkongresowe konferencje wyborcze (1948). 2. Wojewódzka Rada PPS 1947-1948; sygn. 4; 1 j.a. - protokoły posiedzeń 3. Wojewódzki Komitet PPS 1945-1948; sygn. 5-13; 9 j.a. - protokoły posiedzeń WK PPS (1946-1948), protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych (1945-1947), protokoły wspólnych posiedzeń KW PPR i WK PPS, protokoły wspólnych narad aktywu PPR i PPS (1946-1948). 4. Komisja Rewizyjna WK PPS 1946-1948; sygn. 14; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i powiatowych komisji rewizyjnych. 5. Wojewódzki Sąd Partyjny 1945-1948; sygn. 15-32; 18 j.a. - wykazy członków Sądu i sprawozdania z działalności (1945-1948), repertorium spraw (1946-1948), akta spraw rozpatrywanych przez Sąd (1946-1948). 6. Sekretariat 1945-1948; sygn. 33-49; 17 j.a. - instrukcje, zarządzenia, okólniki i komunikaty władz zwierzchnich, materiały dotyczące organizacji WK i komitetów powiatowych PPS, regulaminy, korespondencja, dzienniki podawcze. 7. Oddział Ogólno-Organizacyjny 1945-1948; sygn. 50-419; 370 j.a. - materiały dotyczące stanu organizacyjnego partii, protokoły narad i zjazdów aktywu PPS, sprawozdania statystyczne, wykazy wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz partyjnych, materiały dotyczące wyborów do Sejmu (1946-1947), materiały dotyczące organizacji i działalności powiatowych komitetów PPS (ułożone alfabetycznie wg powiatów), protokoły posiedzeń Powiatowych Komisji Porozumiewawczych Stronnictw Politycznych, dokumentacja dotycząca współpracy z PPR. 8. Oddział Polityczno-Propagandowy 1945-1948; sygn. 420-481; 62 j.a. - sprawozdania oddziału, protokoły narad aktywu powiatowego, protokoły posiedzeń prelegentów WK PPS, akta procesowe przeciwko przywódcom podziemnej organizacji Wolność, Równość, Niepodległość, akta towarzystw, rezolucje na Kongres Zjednoczeniowy, akta Wojewózkiej Szkoły Partyjnej, wycinki prasowe, korespondencja. 9. Oddział Kadr 1945-1948; sygn. 482-706; 225 j.a. - plany pracy oddziału i sprawozdania z ich wykonania, wykazy pracowników WK i komitetów terenoeych, akta osobowe pracowników WK, akta członków partii, wyciągi z protokołów posiedzeń plenarnych dotyczące usunięć z partii w poszczególnych powiatach. 10. Oddział Administracyjno-Samorządowy 1945-1948; sygn. 707-762; 56 j.a. - są tu akta b. Oddziału Wojskowego zawierające programy pracy Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, są też protokoły posiedzeń Oddziału AS, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej, protokoły narad starostów, wykazy starostów i wójtów, imienne wykazy członków i pracowników władz samorządowych w powiatach z uwzględnieniem przynależności partyjnej, wykazy sołtysów, wnioski o odznaczenia, akta komitetów powiatowych zawierające sprawozdania i protokoły referatów oraz materiały dotyczące rad narodowych w terenie, korespondencja. 11. Oddział Społeczno-Zawodowy 1945-1948; sygn. 763-819; 57 j.a. - plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń oddziału, akta dotyczące działalności związków zawodowych w powiatach, wykazy kół partyjnych, sprawy interwencyjne. 12. Oddział Komunikacyjny 1945-1948; sygn. 820-860; 41 j.a. - plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń oddziału, materiały dotyczące współpracy z KW PPR, materiały dotyczące działalnościSekcji Kolejowej, Sekcji Pocztowej, Sekcji Dróg Kołowych, Sekcji Morskiej WK PPS oraz komitetów powiatowych, korespondencja. 13. Oddział Ekonomiczny 1945-1948; sygn. 861-1029; 169 j.a. - organizacja oddziału, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, okólniki, akta referatów ekonomiczno-przemysłowych poszczególnych komitetów powiatowych, akta dotyczące działalności przedsiębiorstw i spółdzielczości, akta dotyczące działalności Sekcji Zagadnień Rolnych, Sekcji Skarbowo-Bankowej, Sekcji Komunikacyjno-Portowej, Morskiej, Żeglugowej i Rybackiej. 14. Oddział Wiejski 1945-1948; sygn. 1030-1159; 130 j.a. - plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne, protokoły posiedzeń oddziału, akta I Wojewódzkiego Zjazdu Chłopów Socjalistów w Szczecinie, akta powiatowych komitetów PPS zawierające sprawozdania i protokoły zebrań gminnych komitetów i kół wiejskich oraz sprawozdania oddziałów powiatowych, materiały dotyczące osadnictwa wiejskiego, podatku gruntowego, akcji rolnych - siewnej, żniwno-omłotowej, skupu zbóż i ziemniaków, likwidacji odłogów, działalność wojewódzkich i powiatowych związków Samopomocy Chłopskiej, sprawozdania z działalności Państwowych Nieruchomości Ziemskich, akta dotyczące oświaty rolniczej, karty ewidencyjne i wykazy aktywistów wiejskich. 15. Oddział Finansowo-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 1160-1198; 39 j.a. - plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności finansowej WK i PK PPS, preliminarze budżetowe, protokoły rewizji ksiąg i rachunków, informacje dotyczące uposażeń i spraw bytowych pracowników, materiały dotyczące zbiórki funduszów na Centralny Dom Partii, instrukcje, okólniki i zarządzenia. 16. Wojewódzki Rzecznik Kontroli Partyjnej 1945-1948; sygn. 1199-1237; 39 j.a. - sprawozdania Rzecznika, protokoły i sprawozdania z inspekcji terenowych komitetów PPS, organizacja Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, akta kontrolne poszczególnych spraw prowadzonych przez Rzecznika, materiały dotyczące osób wydalonych z partii. 17. Referat Ziem Odzyskanych 1945-1946; sygn. 1238; 1 j.a. - sprawozdania, dane statystyczne, korespondencja dotycząca akcji osadniczej. 18. Oddział Młodzieżowy 1948; sygn. 1239-1243; 5 j.a. - plany pracy oddziału, akta dotyczące działalności organizacji młodzieżowych - OM TUR, ZW ZMP, wykazy rad młodzieżowych w powiatach, korespondencja. 19. Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna 1947-1948; sygn. 1244-1275; 32 j.a. - organizacja Komisji, zarządzenia, organizacja i działalność powiatowych komitetów weryfikacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 1275
65/842/0 Miejski Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
1. Konferencje 1947-1948; sygn. 1-2; 2 j.a. – akta konferencji MK PPS z 1947 r., materiały z przedkongresowej Konferencji Miejskiej z 1948 r. 2. Miejska Rada PPS 1947-1948; sygn. 3; 1 j.a. – protokoły posiedzeń 3. Miejski Komitet PPS 1947-1948; sygn. 4-5; 2 j.a. – protokoły posiedzeń plenarnych, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS oraz szóstek współdziałania. 4. Miejska Komisja Rewizyjna 1947-1948; sygn. 6; 1 j.a. – protokoły kontroli, korespondencja. 5. Sekretariat 1946-1948; sygn. 7-15; 9 j.a. – korespondencja Miejskiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych, dokumentacja delegata na XXVII Kongres PPS we Wrocławiu, protokoły zdawczo-odbiorcze akt, instrukcje i okólniki. 6. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1948; sygn. 16-102; 87 j.a. – plany pracy, protokoły narad aktywu i władz komitetów dzielnicowych i zakładowych, informacje dotyczące wyborów do Sejmu, sprawozdania i protokoły Inspektoratu Kontroli, korespondencja radcy prawnego, protokoły i ankiety komitetów dzielnicowych, zakładowych, protokoły zebrań wyborczych delegatów na konferencję miejską, rejestry członków partii. 7. Referat Polityczno-Propagandowy 1946-1948; sygn. 103; 1 j.a. – plany pracy, sprawozdania, informacje z działalności Sekcji Propagandowej, Oświatowej i Szkoleniowej. 8. Referat Kadr 1946-1948; sygn. 104-124; 21 j.a. – plany pracy, sprawozdania, wykazy obsady personalnej, sprawozdania weryfikacyjne szeregów partyjnych, uchwały w sprawach kar partyjnych, akta osobowe, okólniki, instrukcje, korespondencja. 9. Referat Społeczno-Zawodowy 1945-1948; sygn. 125-127; 3 j.a. – plany pracy, sprawozdania, wykazy aktywu, dokumentacja dotycząca wyborów do zarządów związków zawodowych i rad zakładowych. 10. Referat Samorządowo-Administracyjny 1946-1948; sygn. 128; 1 j.a. – skład osobowy komisji MRN, ankiety o udziale w walkach z okupacją niemiecką, instrukcje, okólniki, korespondencja. 11. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1945-1948; sygn. 129;1 j.a. – sprawozdania referatu, plany pracy, dokumentacja sekcji przemysłowej, obrotu towarowego, spółdzielczości i rzemiosła. 12. Referat Kobiecy 1947-1948; sygn. 130; 1 j.a. – sprawozdania, plany pracy, instrukcje, okólniki. 13. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 131-139; 9 j.a. – sprawozdania finansowe, plany pracy, rozliczenia druków weryfikacyjnych, książka kasowa, sprawozdania Miejskiego Pełnomocnika zbiórki funduszy na Centralny Dom Partii. 14. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej 1946-1948; sygn. 140; 1 j.a. – korespondencja. 15. Miejska Komisja Weryfikacyjna 1947-1948; sygn. 141; 1 j.a. – sprawozdania, protokoły, wykazy członków, instrukcje, okólniki, zarządzenia, korespondencja. 16. PRZES. Nr 164/2009; 1946-1948; 1 j.a. - jednostka dotycząca działalności Komitetu Zakładowego PPS przy Tramwajach i Autobusach miasta Szczecina (później Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Szczecinie). Liczba jednostek w zespole: 142
65/843/0 Dzielnicowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej Szczecin-Port 1946-1948 0 rozwiń
1. Konferencje Dzielnicowe PPS 1947; sygn.1; 1 j.a. – protokoły Konferencji. 2. Dzielnicowa Rada PPS 1948; sygn. 2; 1 j.a. – protokoły posiedzeń. 3. Dzielnicowy Komitet PPS 1948; sygn. 3-4; 2 j.a. – protokoły posiedzeń Komitetu i Zarządu, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS. 4. Sekretariat 1947-1948; sygn. 5-7; 3 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze KD, dziennik korespondencyjny, korespondencja. 5. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1948; sygn. 8-36; 29 j.a. – plany pracy, sprawozdania, protokoły odpraw sekretarzy, dokumentacja poszczególnych kół PPS przy zakładach pracy na terenie dzielnicy, wykazy członków, instrukcje, okólniki. 6. Referat Polityczno-Propagandowy 1947-1948; sygn. 37; 1 j.a. – materiały dotyczące szkoleń, prenumerata prasy, działalność OM TUR i Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 7. Referat Kadr 1948; sygn. 38-41; 4 j.a. – ewidencja członków PPS, skład Zarządu KD, składy trójek PPS, wykazy kół, ewidencja osób usuniętych z partii, korespondencja w sprawach personalnych członków PPS, korespondencja. 8. Referat Społeczno-Zawodowy 1947-1948; sygn. 42; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności związków zawodowych i rad zakładowych, sprawy socjalne pracowników zakładów pracy, zobowiązania, czyny społeczne. 9. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1948; sygn. 43; 1 j.a. – sprawozdania, protokoły narad, działalność zakładów przemysłowych podległych KD. 10. Referat Kobiecy 1948; sygn. 44; 1 j.a. – korespondencja. 11. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 45-47; 3 j.a. – listy składek członkowskich, sprawozdania kasowe KD i kół PPS, rachunki dotyczące opłat za lokal biurowy, akta Dzielnicowego Pełnomocnika Akcji Zbiórki na Budowę Centralnego Domu Partii. Liczba jednostek w zespole: 47
65/844/0 Dzielnicowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej Szczecin-Śródmieście 1946-1948 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1948; sygn. 1-5; 5 j.a. – arkusze sprawozdawcze, sprawozdania, protokół walnego zebrania członków PPS, protokoły zebrań partyjnych kół PPS, instrukcje, okólniki, korespondencja. 2. Referat Polityczno-Propagandowy 1947-1948; sygn. 6; 1 j.a. – materiały dotyczące szkoleń, prenumerata prasy, działalność OM TUR. 3. Referat Kadr 1947-1948; sygn. 7; 1 j.a. – korespondencja w sprawach personalnych członków PPS. 4. Referat Społeczno-Zawodowy 1948; sygn. 8; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności związków zawodowych i rad zakładowych. 5. Referat Kobiecy 1948; sygn. 9; 1 j.a. – sprawozdania, korespondencja. 6. Referat Finansowo-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 10; 1 j.a. – sprawozdania kasowe KD i kół PPS oraz korespondencja w sprawach zbiórek pieniężnych i zaopatrzenia materiałowego. Liczba jednostek w zespole: 10
65/845/0 Dzielnicowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej Szczecin-Zachód 1946-1948 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1948; sygn. 1-17; 17 j.a. – materiały wytworzone przez koła PPS- sprawozdania, protokoły, wykazy członków, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 17
65/846/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Choszcznie 1948-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1948; 1 j.a. – protokoły posiedzeń KP, protokoły wspólnych posiedzeń KP i KM. 2. Sekretariat 1948; sygn. 2; 1 j.a – dziennik podawczy. 3. Referat Ogólno-Organizacyjny 1948; sygn. 3; 1 j.a. – protokoły narad aktywu partyjnego. 4. Referat Kadr 1948; sygn. 4-6; 3 j.a. – wykazy wykluczonych członków partii, akcja „oczyszczania szeregów partyjnych”, działalność Powiatowej Komisji Odwoławczej. 5. Referat Samorządowo-Administracyjny 1948; sygn. 7-9; 3 j.a. – protokoły lustracji KP i KM w Reczu, karty ewidencyjne obsady samorządowo-administracyjnej, sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Komisji Socjalnej, korespondencja. 6. Referat Finansowo-Gospodarczy 1948; sygn. 10-11; 2 j.a. – zbiórka na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii, wykazy składek członkowskich, korespondencja. 7. Powiatowa Komisja Weryfikacyjna 1948; sygn.12; 1 j.a. – odwołania, korespondencja, protokoły przesłuchań. Liczba jednostek w zespole: 12
65/847/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Dębnie Lubuskim 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1948; sygn. 1-4; 4 j.a. – protokół konferencji przedzjazdowej, protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu PPS, protokoły posiedzeń KP, protokoły narad aktywu partyjnego, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS. 2. Referat Ogólno-Organizacyjny 1947-1948; sygn. 5; 1 j.a. – korespondencja. 3. Referat Kadr 1947-1948; sygn. 6-8; 3 j.a. – ewidencja członków PPS w powiecie. 4. Referat Samorządowo-Administracyjny 1945-1948; sygn. 9-45; 37 j.a. - dokumentacja dotycząca działalności poszczególnych kół PPS i KM i KG PPS w powiecie. 5. Referat Finansowo-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 46-47; 2 j.a. – spis inwentarza ruchomego KP PPS i KM PPS w Mieszkowicach, rachunki, dowody kasowe. 6. Rzecznik Kontroli Partyjnej 1948; sygn. 48; 1 j.a. – korespondencja. 7. Powiatowa Komisja Weryfikacyjna 1947-1948; sygn. 49; 1 j.a. – rejestr członków i kandydatów, którzy złożyli arkusze personalne. Liczba jednostek w zespole: 49
65/848/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Gryficach 1945-1948 0 rozwiń
1.Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1947-1948; sygn. 1-2; 2 j.a. – protokoły posiedzeń KP i Zarządu KP, współpraca PPS z PPR, regulaminy, instrukcje, zarządzenia. 2.Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1948; sygn. 3-6; 4 j.a. – sprawozdania, wykazy kół i członków PPS, skład władz poszczególnych komórek KP PPS, działalność KM i KG PPS na terenie powiatu, instrukcje, okólniki. 3. Referat Polityczno-Propagandowy 1947-1948; sygn. 7; 1 j.a. – obchody rocznic i uroczystości, materiały dotyczące szkolenia ideologicznego, kolportażu prasy, korespondencja. 4. Referat Kadr 1945-1948; sygn. 8-10; 3 j.a. – deklaracje, życiorysy, arkusze weryfikacyjne członków PPS, wykazy pracowników KP, instrukcje, okólniki, korespondencja. 5. Referat Samorządowo-Administracyjny 1947-1948; sygn. 11-12; 2 j.a. – zestawienia liczbowe obsady stanowisk w samorządach, składy osobowe gminnych rad narodowych, okólniki, instrukcje, korespondencja. 6. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1947-1948; sygn. 13; 1 j.a. – wykazy przedsiębiorstw na terenie powiatu, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw, okólniki, instrukcje. 7. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 14; 1 j.a. – sprawozdania kasowe KM PPS w Trzebiatowie, listy składek, okólniki, zarządzenia. 8. Powiatowa Komisja Weryfikacyjna 1947-1948; sygn. 15; 1 j.a. – wnioski o wszczęcie postępowania administracyjno-organizacyjnego, korespondencja dot. zawieszonych w prawach członkach partii. Liczba jednostek w zespole: 15
65/849/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Gryfinie 1946-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1947-1948; sygn. 1-2; 2 j.a. – protokoły posiedzeń KP i Prezydium KP, protokoły wspólnych posiedzeń PPS i PPR. 2.Sekretariat 1948; sygn. 3; 1 j.a. – korespondencja. 3. Referat Ogólno-Organizacyjny 1948; sygn. 4-15; 12 j.a. – plany pracy, sprawozdania, sprawozdania z pobytu aktywu powiatowego w komitetach gminnych i kołach PPS, wykazy aktywu, instrukcje, zarządzenia, działalność KM i KG PPS w powiecie. 4. Referat Polityczno-Propagandowy 1947-1948; sygn. 16-22; 7 j.a. – organizacja rocznic, uroczystości, konspekty referatów i pogadanek polityczno-szkoleniowych, szkolenie ideologiczne, wykazy nauczycieli w powiecie, okólniki i wytyczne dotyczące oświaty, kolportaż prasy, wykazy prelegentów, dokumentacja dotycząca „Akcji oczyszczania szeregów partyjnych”, instrukcje, zarządzenia. 5. Referat Kadr 1947-1948; sygn. 23; 1 j.a. – materiały dotyczące spraw osobowych pracowników KP i członków partii. 6. Referat Społeczno-Zawodowy 1948; sygn. 24; 1 j.a. – plany pracy, sprawozdania protokół posiedzenia Powiatowej Rady Aktywu PPS i PPR, instrukcje, korespondencja. 7. Referat Samorządowo-Administracyjny 1948; sygn. 25; 1 j.a. – akta dotyczące działalności samorządu terytorialnego i rad narodowych w powiecie. 8. Referat Wiejski 1948; sygn. 26; 1 j.a. – nadzór nad działalnością Państwowych Nieruchomości Ziemskich i Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, okólniki, zarządzenia, korespondencja. 9. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1948; sygn. 27; 1 j.a. – wykazy kontrolerów i lustratorów społecznych, nadzór nad działalnością zakładów przemysłowych w powiecie. 10. Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 28; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowego Zarządu Ligi Kobiet, protokoły posiedzeń członkiń PPR i PPS. 11. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 29-33; 5 j.a. – księgi kasowe, dowody kasowe, dokumentacja dotycząca zbiórki funduszy na budowę Centralnego Domu Partii, korespondencja. 12. Powiatowa Komisja Weryfikacyjna1948; sygn. 34-35; 2 j.a. – odpisy postanowień w sprawach wydaleń z partii, odwołania, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 35
65/850/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Kamieniu Pomorskim 1946-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1948; sygn. 1-2; 2 j.a. – protokoły posiedzeń Prezydium PK PPS, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS. 2. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1948; sygn. 3-18; 16 j.a. – protokoły lustracji, reorganizacja KP, sprawozdania, nadzór nad działalnością KM i KG PPS w powiecie. 3. Referat Polityczno-Propagandowy 1948; sygn. 19; 1 j.a. – plany pracy, sprawozdania. 4. Referat Kadr 1948; sygn. 20-24; 5 j.a. – wykazy władz partyjnych, instrukcje, zarządzenia, korespondencja, deklaracje, arkusze weryfikacyjne członków partii, materiały dotyczące skreślonych i wykluczonych z partii. 5. Referat Społeczno-Zawodowy 1948; sygn. 25-27; 3 j.a. – sprawozdania, wykazy kół, instrukcje, korespondencja. 6. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1947-1948; sygn. 26-27; 2 j.a. – sprawozdania, instrukcje. 7. Referat Samorządowo-Administracyjny 1947-1948; sygn. 28-29; 2 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, korespondencja. 8. Referat Wiejski 1947-1948; sygn. 30-35; 6 j.a. – sprawozdania, protokoły narad, działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska, Państwowych Nieruchomości Ziemskich, korespondencja, spółdzielczość. 9. Referat Kobiecy 1947-1948; sygn. 36-42; 7 j.a. – plany pracy, sprawozdania, działalność Powiatowego Zarządu Ligi Kobiet, instrukcje, zarządzenia, korespondencja. 10. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 43-44; 2 j.a. – kwity kasowe, lista dobrowolnych ofiarodawców na rzecz PPS, okólniki, instrukcje, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 44
65/851/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Łobzie 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1946-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. – protokoły posiedzeń Rady i Zarządu PPS, protokoły posiedzeń szóstek współdziałania PPR i PPS, protokoły Komisji Rewizyjnej. 2. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1948; sygn. 5-25; 21 j.a. – plany pracy, sprawozdania, wykazy członków partii i pracowników etatowych KP, wykazy członków kół, okólniki, instrukcje, korespondencja, działalność KM i KG PPS w powiecie. 3. Referat Polityczno-Propagandowy 1946-1948; sygn. 26-28; 3 j.a. – obchody uroczystości, świąt państwowych i partyjnych, szkolenia ideologiczne, kolportaż pracy, referaty, instrukcje, okólniki, korespondencja. 4. Referat Kadr 1946-1948; sygn. 29-34; 6 j.a. – deklaracje członkowskie, kwestionariusze, legitymacje partyjne, ewidencja członków, skierowania do pracy, korespondencja. 5. Referat Społeczno-Zawodowy 1947-1948; sygn. 35; 1 j.a. – protokoły zebrań kół, korespondencja, okólniki, instrukcje. 6. Referat Samorządowo-Administracyjny 1946-1948; sygn. 36; 1 j.a. – sprawozdania, materiały dotyczące zmian personalnych w radach narodowych powiatu, okólniki, instrukcje, korespondencja. 7. Referat Wiejski 1946-1948; sygn. 37-38; 2 j.a. – plany pracy, sprawozdania, protokoły narad aktywu wiejskiego, materiały dotyczące akcji rolnych – żniwnych, siewnych, wykopkowych, dokumentacja dotycząca podatku gruntowego i Funduszu Oszczędnościowego Rolnictwa. 8. Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 39; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Kobiecej, sprawozdania, instrukcje, korespondencja. 9. Referat Finansowo-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 40-41; 2 j.a. – sprawozdania finansowe, protokoły kontroli księgi kasowej, spis inwentarza KP PPS, zbiórka funduszy na budowę Centralnego Domu Partii. 10. Rzecznik Kontroli Partyjnej 1947-1948; sygn. 42; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 42
65/852/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Myśliborzu 1947-1948 0 rozwiń
1. Referat Kadr 1947-1948; sygn. 1-2; 2 j.a – rejestr członków i kandydatów partii. 2. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 3-5; 3 j.a. – księgi kasowe, zestawienie wpływów ze składek partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 5
65/853/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Nowogardzie 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1945-1948; sygn. 1-6; 6 j.a. – protokoły posiedzeń Zjazdów Powiatowych, protokoły posiedzeń Rady Powiatowej, protokoły posiedzeń Zarządu i Prezydium KP, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS, działalność Komisji Rewizyjnej. 2. Sekretariat 1945-1948; sygn. 7-9; 3 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze, inspekcja KP, dzienniki podawcze, korespondencja. 3. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1948; sygn. 10-25; 16 j. – plany pracy, sprawozdania, protokoły narad i odpraw aktywu powiatowego, działalność KM i KG PPS w powiecie. 4. Referat Polityczno-Propagandowy 1945-1948; sygn. 26-43; 18 j.a. – plany pracy, materiały dotyczące referendum i wyborów do Sejmu, instrukcje, zarządzenia, korespondencja, szkolenie partyjne, obchody rocznic i uroczystości, działalność organizacji młodzieżowych i społecznych, sprawy oświaty i szkolnictwa w powiecie, wykazy nauczycieli, działalność koła prelegentów. 5. Referat Kadr 1946-1948; sygn. 44-54; 11 j.a. – wykazy imienne osób zajmujących kierownicze stanowiska w partii, sprawy personalne pracowników KP PPS, opinie i zaświadczenia, deklaracje członkowskie, interwencje w sprawach członków PPS, kary partyjne, instrukcje, okólniki, korespondencja. 6. Referat Społeczno-Zawodowy 1946-1948; sygn. 55-61; 7 j.a. – plany pracy, sprawozdania, wybory oddziałowych, zakładowych i folwarcznych rad związków zawodowych, działalność służby zdrowia w powiecie, okólniki, instrukcje, korespondencja. 7. Referat Samorządowo-Administracyjny 1945-1948; sygn. 62-75; 14 j.a. – sprawozdania, rejestracja członków PPS walczących w czasie wojny z Niemcami, okólniki, instrukcje, zarządzenia, korespondencja, działalność samorządu i rad narodowych w powiecie, wykazy członków rad narodowych, działalność Milicji Obywatelskiej, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 8. Referat Wiejski 1946-1948; sygn. 76-93; 18 j.a. – plany pracy, sprawozdania, materiały dotyczące akcji rolnych – siewnej, żniwnej, wykopkowej, likwidacji odłogów, działalność Państwowych Nieruchomości Ziemskich, Powiatowego Związku „Samopomoc Chłopska”, akta dotyczące podatku gruntowego i Funduszu Oszczędnościowego Rolników, osadnictwo wiejskie, działalność Obywatelskiej Komisji Podatkowej, instrukcje, zarządzenia, okólniki, korespondencja. 9. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1946-1948; sygn. 94-98; 5 j.a. – działalność Sekcji Spółdzielczej, instrukcje, okólniki, korespondencja. 10. Referat Finansowo-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 99-106; 8 j.a. – rozliczenia kasowe, książki kasowe, dowody kasowe, rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze kasy, sprawy socjalne pracowników, akta Pełnomocnika Zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii, instrukcje, okólniki, korespondencja. 11.Rzecznik Kontroli Partyjnej 1945-1948; sygn. 107-108; 2 j.a. – działalność rzecznika, instrukcje, okólniki, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 108
65/854/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Pyrzycach 1946-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1947-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. – protokoły Walnych Zjazdów PPS, protokoły posiedzeń Prezydium KP, protokół przedzjazdowej konferencji wyborczej, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS. 2. Sekretariat 1946-1948; sygn. 5-6; 2 j.a. – instrukcje, okólniki, korespondencja. 3. Referat Ogólno-Organizacyjny 1947-1948; sygn. 7-23; 17 j.a. – sprawozdania, protokoły narad i odpraw aktywu partyjnego, działalność KM i KG PPS, protokoły zebrań wyborczych w powiecie. 4. Referat Polityczno-Propagandowy 1946-1948; sygn. 24-34; 11 j.a. – akcja „oczyszczania szeregów partyjnych”, działalność kół prelegentów i partyjne wieczory dyskusyjne, kolportaż prasy, szkolenie partyjne, obchody rocznic i uroczystości, instrukcje, okólniki, korespondencja. 5. Referat Kadr 1946-1948; sygn. 35-44; 10 j.a. – deklaracje członkowskie, arkusze weryfikacyjne, życiorysy, kartoteki aktywu powiatowego, wykazy skreślonych z partii, instrukcje i okólniki, korespondencja. 6. Referat Społeczno-Zawodowy 1946-1948; sygn. 45; 1 j.a. – wybory zarządów związków zawodowych, instrukcje, okólniki. 7. Referat Samorządowo-Administracyjny 1946-1948; sygn. 46; 1 j.a. – działalność rad narodowych powiatu, instrukcje, okólniki, korespondencja. 8. Referat Wiejski 1946-1948; sygn. 47-51; 5 j.a. – protokoły zebrań gromadzkich, sprawozdania, wykazy majątków, działalność Państwowych Nieruchomości Ziemskich, materiały dotyczące podatku gruntowego i Funduszu Oszczędnościowego Rolnictwa, instrukcje, okólniki, korespondencja. 9. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1946-1948; sygn. 52-55; 4 j.a. – działalność zakładów przemysłowych w powiecie, działalność komisji społecznych, zobowiązania, instrukcje, okólniki, korespondencja. 10. Referat Finansowo-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 56-57; 2 j.a. – plany pracy, protokoły rewizji dokumentacji kasowej, protokoły zdawczo-odbiorcze. 11. Rzecznik Kontroli Partyjnej 1947-1948; sygn. 58-60; 3 j.a. – protokoły posiedzeń, korespondencja, dokumentacja dotycząca weryfikacji członków. Liczba jednostek w zespole: 60
65/855/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Stargardzie Szczecińskim 1946-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1946-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. – protokół konferencji wyborczej, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium KP, protokoły wspólnych posiedzeń PPS i PPR. 2. Sekretariat 1947-1948; sygn. 5-6; 2 j.a. – zaproszenia, zawiadomienia, skargi i zażalenia, korespondencja. 3. Referat Ogólno-Organizacyjny 1947-1948; sygn. 7-32; 26 j.a. – sprawozdania, protokoły lustracji, protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły narad aktywu partyjnego, ewidencja członków kół PPS, instrukcje, okólniki, korespondencja, działalność KM i KG PPS. 4. Referat Polityczno-Propagandowy 1947-1948; sygn. 33; 1 j.a. – działalność OM TUR, okólniki, instrukcje. 5. Referat Kadr 1946-1948; sygn. 34-46; 13 j.a. – rejestr członków PPS, rejestry kandydatów, protokoły Powiatowej Komisji Odwoławczej i Mediacyjnej, sprawy personalne pracowników, skierowania do pracy, zaświadczenia o przynależności partyjnej. 6. Referat Społeczno-Zawodowy 1947-1948; sygn. 47; 1 j.a. – sprawozdania, instrukcje, okólniki, korespondencja. 7. Referat Komunikacji 1947-1948; sygn. 48; 1 j.a. – sprawozdania, wykazy kół kolejowych, okólniki, korespondencja. 8. Referat Samorządowo-Administracyjny 1946-1948; sygn. 49-50; 2 j.a. – sprawozdania, wykazy członków rad narodowych członków PPS, protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, instrukcje, okólniki, korespondencja. 9. Referat Wiejski 1946-1948; sygn. 51; 1 j.a. – sprawozdania, okólniki, instrukcje, korespondencja w sprawach rolnych. 10. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1947-1948; sygn. 52; 1 j.a.- plany pracy, sprawozdania, wykazy członków rad nadzorczych, lista członków spółdzielców, instrukcje, okólniki, korespondencja. 11. Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 53; 1 j.a. – protokoły posiedzeń, sprawozdania, okólniki, instrukcje, korespondencja. 12. Referat Finansowo-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 54-59; 6 j.a. – korespondencja w sprawach finansowych, książki kasowe, ubezpieczenie społeczne pracowników, książki kontroli wpływów składek partyjnych, okólniki, instrukcje. 13. Rzecznik Kontroli Partyjnej 1947-1948; sygn. 60; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 60
Wyświetlanie 841 do 860 z 1 758 wpisów.