Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/876/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chociwlu [1972] 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1972-1989, 7 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 5 j.a. 3. Posiedzniań Egzekutywy 1973-1989, 12 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1973-1977, 3 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, protokoły i notatki z przeprowadzonych kontroli w POP i OOP na terenie gminy, korespondencja i wytyczne przesłane z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie oraz materiały dotyczące szkolenia członków komisji. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1981-1986, 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Komisji, plany pracy, program kursu dla aktywu KKP, protokoły i notatki z przeprowadzonych kontroli, dokumentacja spraw rozpatrywanych przez Komisję. 6. Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1987-1988, 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli POP/OOP na terenie gminy, sprawozdania z działalności orzeczniczej Komisji, dokumentacja spraw rozpatrywanych przez Komisję. 7. Komisje problemowe 1982-1983, 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. 8. Sprawozdania, plany pracy, informacje i oceny 1975-1989, 6 j.a. - plany pracy Komitetu i sprawozdania z ich wykonania, informacje o sytuacji społeczno-politycznej w gminie, sprawozdania o członkach i kandydatach partii, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum KW PZPR w Szczecinie, informacje o obchodach 650-lecia Chociwla, informacje o działalności Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej w Chociwlu. Liczba jednostek w zespole: 40
65/877/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chojnie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1974-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1988; 6 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1973-1986; 12 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1973-1977; 2 j.a. - protokoły i notatki z przeprowadzonych kontroli wewnątrzpartyjnych POP/OOP na terenie gminy z roku 1973, protokoły i notatki z posiedzeń komisji, notatki z kontroli w zakresie wręczania wkładek do legitymacji PZPR plany pracy, sprawozdania z działalności 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1975-1977; 1 j.a. - protokoły i notatki z posiedzeń Komisji, sprawozdania z działalności komisji, plany pracy, notatki z przeprowadzonych rozmów przez Zespół Kontroli Partyjnej przy KM-G PZPR w Chojnie z członkami partii z roku 1975 6. Komisje problemowe1981-1983; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych wraz z załącznikami. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1986; 3 j.a. - sprawozdania i ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii, oceny i informacje statystyczne o rozwoju partii w województwie i na terenie gminy Chojna, kwartalne sprawozdania o stanie liczebnym partii. W serii jest dodatkowo jedna jednostka zawierająca protokoły narad I sekretarzy POP/OOP i aktywu. Liczba jednostek w zespole: 36
65/878/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrej 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 12 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1986; 7 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1975-1986; 9 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1980; 1 j.a. - protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnątrzpartyjnych POP/OOP na terenie gminy z lat 1975 - 1976, sprawozdania z przeprowadzanych kontroli, plany pracy komisji oraz materiały pomocnicze i korespondencja przesyłane z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1972-1977; 4 j.a. - sprawozdania i ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii, wykazy imienne członków Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Dobrej oraz podległych mu POP/OOP. W serii jest dodatkowo jedna jednostka zawierająca protokoły narad I sekretarzy POP/OOP i aktywu. W serii znajduje się także jedna jednostka zawierająca informacje i oceny komitetu dotyczące m.in. sytuacji społeczno-politycznej na terenie gminy. Liczba jednostek w zespole: 33
65/879/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrzanach 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 6 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1972-1989; 11 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1977, 1984-1985; 1 j.a. - protokoły i notatki z przeprowadzonych kontroli wewnątrzpartyjnych POP/OOP na terenie gminy z lat 1975 - 1977, plany pracy i kontroli oraz materiały pomocnicze i korespondencja przesyłane z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. W jednostce występują także notatki z posiedzeń komisji z lat 1984-1985. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1986; 1 j.a. - protokoły posiedzeń. 6. Komisje problemowe 1982-1986, 1988; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Międzypartyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego z lat 1982-1986. Są tu także plany pracy komisji oraz uchwała komisji z dnia 30 czerwca 1988 roku. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1975-1977, 1983; 2 j.a. - sprawozdania i ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii, plany rozwoju lokalnej organizacji partyjnej, zestawienia statystyczne. Liczba jednostek w zespole: 31
65/880/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Goleniowie 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1974-1989; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1974-1989; 15 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1973-1989; 26 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1982-1985; 1 j.a. - protokoły i notatki z posiedzeń komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności, oraz z obecności członków Komisji Rewizyjnej na zebraniach w rejonie K-MG PZPR w Goleniowie, a także korespondencja z Wojewódzką Komisją Rewizyjną w Szczecinie. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1981-1986; 1 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania i ankiety sprawozdawczo-opisowe komisji. Liczba jednostek w zespole: 53
65/881/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gryficach 1973-1990 0 rozwiń
1. Konferencje 1975-1989; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1990; 15 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1974-1990; 20 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1981; 4 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1985; 1 j.a. 6. Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1986-1989; 1 j.a. 7. Komisje problemowe 1976; 1981-1989; 2 j.a. 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1989; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 58
65/882/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gryfinie 1975-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1975-1986; 7 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1986; 11 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1975-1986; 11 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1978-1980; 1 j.a. - protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnątrzpartyjnych Podstawowych/Oddziałowych Organizacji Partyjnych na terenie gminy 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1978-1986; 2 j.a. - protokoły i notatki z posiedzeń Komisji Kontroli Partyjnej, sprawozdania z działalności komisji, plany pracy, protokoły z kontroli Podstawowych Organizacji Partyjnych, które nie przyjmowały w poczet kandydatów, materiały pomocnicze. 6. Komisje problemowe 1983-1986; 5 j.a. - protokoły posiedzeń wraz z załącznikami komisji: Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, Ekonomicznej, Ideowo-Wychowawczej/Ideologicznej, Organizacyjnej, Rolnej. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1986; 5 j.a. - sprawozdania i ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii, kwartalne sprawozdania o stanie liczebnym partii, sprawozdania o przyjętych w poczet kandydatów, informacje statystyczne o rozwoju partii w województwie szczecińskim, sprawozdania o wydalonych i skreślonych z PZPR. W serii ponadto znajduje się jedna jednostka archiwalna zawierająca: informacje o sytuacji społeczno-politycznej, plan pracy, terminarze, notatki i sprawozdania komitetu, ankiety dotyczące przyczyn wydalenia lub skreślenia z partii. Liczba jednostek w zespole: 42
65/883/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ińsku 1973-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1975-1986; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1986; 9 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1975-1986; 10 j.a Liczba jednostek w zespole: 27
65/884/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kamieniu Pomorskim [1973] 1974-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1974-1989; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1974-1989; 14 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1974-1989; 20 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1974-1977, 1979-1983; 3 j.a. - protokoły i notatki z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, zawiadomienia o tych posiedzeniach i listy obecności, sprawozdania, plany pracy, notatki i inne materiały pomocnicze komisji, korespondencja, a także protokoły, notatki i sprawozdania z przeprowadzanych przez komisję kontroli. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1976-1983; 1 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania komisji oraz inne informacje dotyczące działalności statutowej. 6. Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1986-1989; 2 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, protokoły kontroli Podstawowych/Oddziałowych Organizacji Partyjnych i notatki z dyskusji na zebraniach POP/OOP, a także sprawozdania z działalności, plany pracy, składy osobowe, materiały pomocnicze i korespondencja komisji. 7. Komisje problemowe 1982-1983; 1 j.a. - notatki i protokoły z posiedzeń Komisji Współdziałania Międzypartyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego z lat 1982-1983. 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje ewidencyjne [1973] 1974-1989; 5 j.a. - dane statystyczne o rozwoju powiatowej i miejsko-gminnej organizacji partyjnej, sprawozdania o członkach i kandydatach partii, informacje statystyczne dotyczące rozwoju szeregów partyjnych, księga ewidencji legitymacji i akt partyjnych kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, księga ewidencji legitymacji i akt partyjnych członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, księga ewidencji przyjęć, skreśleń, wydaleń z partii. Liczba jednostek w zespole: 55
65/885/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lipianach 1972-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1986; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1985; 11 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1972-1985; 10 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1977, 1980-1983; 2 j.a. - protokoły i sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, protokoły z kontroli przeprowadzanych w POP/OOP, sprawozdania, plany pracy, notatki, informacje, materiały pomocnicze i korespondencja. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1975, 1978, 1981-1983; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Zespołu Kontroli Partyjnej oraz Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lipianach, protokoły kontroli, ankiety sprawozdawczo-opisowe, informacje i materiały pomocnicze, a także korespondencja dotycząca spraw rozpatrywanych przez zespół. 6. Komisje problemowe 1981-1982; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977-1985; 3 j.a. - sprawozdania i ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii, kwartalne sprawozdania o przyjętych w poczet kandydatów PZPR i o wydalonych i skreślonych z partii oraz różne zestawienia statystyczne. Liczba jednostek w zespole: 35
65/886/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łobzie 1974-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1974-1986; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1988; 10 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 17 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1985; 2 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1979-1980; 1 j.a. 6. Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1986-1989; 2 j.a. 7. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych 1981-1982; 1 ja.a. 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1983; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, informacje KM-G. Liczba jednostek w zespole: 45
65/887/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Maszewie 1972-1990 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1972-1989; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 10 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 13 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1984-1987; 1 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1987-1990; 1 j.a. 7. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 1983-1989; 1 ja.a. 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1973, 1976-1989; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, informacje KM-G. Liczba jednostek w zespole: 36
65/888/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mieszkowicach 1975-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1975-1986; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1989; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 16 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1978, 1980, 1982-1985; 2 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1985; 1 j.a. 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 1984-1985; 1 j.a. 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1977, 1982-1983, 1985; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, informacje KM-G. Liczba jednostek w zespole: 39
65/889/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Moryniu 1972-1986 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1972-1986; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1984; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1984; 10 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1973-1974, 1976-1981; 2 j.a. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1983; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, informacje KM-G, plany pracy. Liczba jednostek w zespole: 29
65/890/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Warpnie 1975-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1975-1989; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1976-1989; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1976-1989; 9 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1983; 3 j.a. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977-1989; 2 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym 6. Informacje 1974-1989; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/891/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowogardzie 1973-1990 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1974-1989; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1990; 14 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1979; 1 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1976-1977; 1 j.a. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975, 1977; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym Liczba jednostek w zespole: 36
65/892/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płotach 1972-1990 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1990; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1972-1989; 15 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1973-1979; 1 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1986; 1 j.a. 6. Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1986-1989; 1 j.a. 7. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych 1981-1989; 2 j.a. 8. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1974-1989; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, plany pracy, sprawozdania i informacje o sytuacji społeczno-politycznej. Liczba jednostek w zespole: 46
65/893/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Policach [1975] 1976-1990 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1977-1989; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1976-1990; 12 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1976-1990; 21 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1980; 1 j.a. 5. Komisje problemowe 1984-1986; 1 j.a. - są to protokoły posiedzeń komsji działających w Komitetcie: Komisji ds Skarg i Interwencji, Komisji Polityczno-Organizacyjnej, Komisji Społeczno-Ekonomicznej. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975, 1977; 13 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, plany pracy, sprawozdania i informacje dotyczące zabezpieczenia przedsięwzięć polityczno-obronnych i propagandowych, informacje dotyczące postępowania z dokumentacją niejawną. Liczba jednostek w zespole: 57
65/894/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pyrzycach 1975-1986 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1975-1986; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1985; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1985; 14 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1983; 3 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1976-1983; 1 j.a. 6. Komisje problemowe 1981-1986; 5 j.a. - są to protokoły posiedzeń komsji działających w Komitetcie: Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, Komisji ds realizacji programu działania, Komisji ds wewnątrzpartyjnych,Komisji ds skarg i interwencji, Komisji ds gospodarczych i rolnictwa. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1985; 3 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, plany pracy, sprawozdania i informacje Komitetu. Liczba jednostek w zespole: 46
65/895/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Resku 1973-1986 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1975-1986; 7 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1986; 10 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1986; 18 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1980; 1 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1976-1981; 1 j.a. 6. Komisje problemowe 1982-1985; 1 j.a. - są to protokoły posiedzeń komsji działających w Komitetcie: Komisji ds Skarg i Wniosków, Komisji Rolno-Ekonomicznej, Komisji Ideologicznej. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1985; 3 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. Liczba jednostek w zespole: 41
Wyświetlanie 881 do 900 z 1 758 wpisów.