Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/916/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radowie Małym 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1974-1989; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1988; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 9 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974-1989; 2 j.a. 5. Narady aktywu, informacje 1975-1977; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
65/917/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rewalu 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1988; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1976-1989; 9 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1976-1979; 1 j.a. 5. Komisja Kontrolno - Rewizyjna 1986-1988; 1 j.a. 6. Komisje problemowe 1981-1982, 1984-1987; 1 j.a. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1979; 1 j.a. 8. Narady aktywu 1976-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 35
65/918/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starej Dąbrowie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1989; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1978-1989; 6 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1973-1977, 1983-1985; 3 j.a. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1983-1986; 1 j.a. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1989; 5 j.a. 7. Narady aktywu 1978-1983; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 29
65/919/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stargardzie Szczecińskim 1975-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1975-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1988; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 10 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1977, 1984-1986; 2 j.a.- protokoły posiedzeń Komisji, protokoły kontroli POP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1977, 1978, 1980-1986; 2 j.a.- protokoły posiedzeń, plany pracy oraz sprawozdania z działalności. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977, 1979, 1983, 1985; 3 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym. 7. Narady aktywu, informacje 1975-1985; 3 j.a.- protokoły narad pierwszych sekretarzy, informacje o pracy KG PZPR w Stargardzie Szczec., plany pracy Komitetu. Liczba jednostek w zespole: 37
65/920/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starym Czarnowie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1986; 9 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986; 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 29
65/921/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stepnicy 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1975-1989; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 11 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1981-1984; 1 j.a.- protokoły posiedzeń Komisji, protokoły kontroli POP, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 5. Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1986-1989; 1 j.a.- protokoły posiedzeń, plany pracy oraz sprawozdania z działalności. 6. Komisje problemowe 1984-1986; 1 j.a.- materiały dotyczące działalności Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1977, 1979, 1987; 3 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, informacje o działalności KG PZPR w Stepnicy w latach 1975-1977. Liczba jednostek w zespole: 33
65/922/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świerznie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1989; 11 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 10 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1976-1979; 2 j.a. 5. Komisje problemowe 1986-1989; 1 j.a. 6.Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1977; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/923/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warnicach 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989; 8 j.a.. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 11 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1976, 1984-1985; 2 j.a. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1981, 1983-1986; 1 j.a. 6. Komisja Kontrolno - Rewizyjna 1986-1987; 1. j.a. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1975-1977, 1985-1989; 3j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/924/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Widuchowej 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972-1989; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1972-1984; 10j.a.. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1984; 11 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1975-1977; 1 j.a. 5. Sprawozdania i ankietu statystyczne, informacje 1975-1977, 1979, 1983; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 35
65/925/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Południe 1949-1955 0 rozwiń
1. Konferencje1949-1954; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1955; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1950-1955; 8 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1950-1953; 4 j.a.- są to ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii. 5. Sprawozdania, informacje i oceny 1949-1954; 10 j.a. - są tu sprawozdania, informacje i oceny dotyczące działalności komitetu oraz o przedsięwzięciach przez niego podejmowanych. 6. Sprawy kadrowe 1950-1955; 2 j.a. - wykazy pracowników Komitetu Dzielnicowego, zaświadczenia o pracy, informacje o przyznanych dodatkach specjalnych. Liczba jednostek w zespole: 37
65/926/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Śródmieściu 1949-1957; 1970-1981 0 rozwiń
1. Konferencje 1949-1956, 1970-1981; 14 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1956, 1970-1981; 15 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1955-1956, 1970-1981; 31 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1970-1981; 6 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji i jej Prezydium, plany pracy, protokoły kontroli. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1971-1981 6 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, akta spraw rozpatrywanych przez Komisję. 6. Komisja do spraw Działaczy Ruchu Robotniczego 1972-1980; 2 j.a. - są tu materiały dotyczące działaczy i ruchu robotniczego, informacje o obchodach świąt i rocznic związanych z ruchem robotniczym. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje ewidencyjne 1955-1956, 1970-1981; 43 j.a. - sprawozdania o stanie liczebnym partii i o kandydatach, ewidencja legitymacji partyjnych. 8. Sprawozdania, informacje, oceny 1955-1957, 1970-1981; 7 j.a. - sprawozdania dotyczące funkcjonowania Komitetu, informacje o wyborach do Sejmu z marca 1972 r., materiały dotyczące czynów partyjnych oraz wykazy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Liczba jednostek w zespole: 124
65/927/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Porcie 1949-1955 0 rozwiń
1. Konferencje 1949-1954; 5 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1954; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1954; 8 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1954; 1 j.a. - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne, wykazy 1949-1953; 3 j.a. - sprawozdania i ankiety o członkach i kandydatach na członków partii. 6. Narady aktywu 1949-1953; 1 j.a. 7. Sprawozdania, informacje, oceny 1949-1955; 4 j.a. - sprawozdania, informacje i oceny działań podejmowanych przez KD PZPR oraz sprawozdania z jego funkcjonowania. Liczba jednostek w zespole: 28
65/928/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Nad Odrą 1954-1957; 1970-1981 0 rozwiń
1. Konferencje 1955-1956, 1970-1979; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1955-1956, 1970-1981; 14 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1955-1957, 1970-1981; 19 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1970-1981; 53 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych Komisji i jej Prezydium, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, protokoły i zestawienia pokontrolne, protokoły kontroli poszczególnych zakładów. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1970-1981; 14 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania i informacje z działalności, rejestry kar partyjnych. 6. Zespół ds spraw Działaczy Ruchu Robotniczego 1972-1980; 2 j.a. - są tu materiały dotyczące działaczy i ruchu robotniczego, są informacje związane z obchodami świąt i rocznic ruchu robotniczego. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1955-1956, 1970-1981; 53 j.a. - sprawozdania o stanie liczebnym partii, o przyjętych i wydalonych członkach partii oraz o kandydatach. 8. Informacje i oceny 1954-1956, 1970-1977; 3 j.a. - informacje o działalności KD PZPR Szczecin-Nad Odrą. 9. Ewidencja akt i legitymacji partyjnych 1971-1981; 12 j.a. - księgi ewidencji legitymacji partyjnych, protokoły brakowania akt oraz przekazywania akt do archiwum KW PZPR. Liczba jednostek w zespole: 178
65/929/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Pogodnie 1955-1956; 1970-1981 0 rozwiń
1. Konferencje 1955-1956, 1970-1981; 17 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1955-1956, 1970-1980; 12 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1955-1956, 1971-1981; 24 j.a. 4. Komisja Kontroli Partyjnej 1971-1981; 5 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, wykazy członków, rejestr spraw. 5. Zespół ds spraw Działaczy Ruchu Robotniczego 1972-1977; 1 j.a. - są tu materiały dotyczące działaczy i ruchu robotniczego, są informacje związane z obchodami świąt i rocznic ruchu robotniczego. 6. Zespół do spraw skarg 1973-1980; 3 j.a. - są to skargi wpływające od mieszkańców do KD PZPR w Szczecinie-Pogodno dotyczące różnych dziedzin życia oraz informacje o sposobie ich załatwiania. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1970-1981; 21 j.a. - sprawozdania o stanie liczebnym partii, o przyjętych i wydalonych członkach partii oraz o kandydatach. 8. Informacje i oceny 1955-1956, 1971-1981; 5 j.a. - informacje i oceny dotyczące działalności KD PZPR w Szczecinie-Pogodno, protokoły narad aktywu społeczno-gospodarczego, spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum KW PZPR. Liczba jednostek w zespole: 88
65/930/0 Komitet Dzielnicowy PolskiejZjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Dąbiu 1955-1964, 1970-1981 0 rozwiń
1. Konferencje 1955-1964, 1970-1981; 17 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1955-1963, 1971-1981; 22 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1955-1963, 1970-1981; 36 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1955-1963; 7 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Komisji, protokoły kontroli, a także plany pracy. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1975-1977; 1 j.a. 6. Zespół ds spraw Działaczy Ruchu Robotniczego 1972-1977; 1 j.a. - są tu materiały dotyczące działaczy i ruchu robotniczego, są informacje związane z obchodami świąt i rocznic ruchu robotniczego. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1955-1964, 1971-1980; 22 j.a. - sprawozdania o stanie liczebnym partii, o przyjętych i wydalonych członkach partii oraz o kandydatach. 8. Informacje, oceny 1955-1963, 1970-1981; 15 j.a. - notatki aktywu z pobytu w terenie, sprawozdania, informacje i oceny własne oraz przesłane do wiadomości KD PZPR, wykazy pracowników, spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum KW PZPR, materiały filii Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu działajacego przy KD PZPR w Szczecinie-Dąbiu. Liczba jednostek w zespole: 121
65/931/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie-Północ 1949-1955 0 rozwiń
1. Konferencje 1949-1954; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenrane 1949-1954; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1955; 10 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1950, 1953; 23 j.a. - protokoły zebrań członków, instrukcje obowiązujące członków Komisji. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1950-1954; 8 j.a. - sprawozdania o stanie liczebnym partii, o przyjętych i wydalonych członkach partii oraz o kandydatach. 6. Narady aktywu 1950-1953; 2 j.a. - protokoły zebrań aktywu partyjnego oraz narad partyjno-gospodarczych. 7. Sprawozdania opisowe, informacje i oceny 1949-1952; 3 j.a. - sprawozdania, informacje oraz oceny dotyczące funkcjonowania KD PZPR w Szczecinie-Północ. Liczba jednostek w zespole: 36
65/932/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście w Szczecinie 1949-1990 0 rozwiń
1. Konferencje 1950-1989; 28 j.a. 2. Posiedzenia plenrane 1950-1990; 21 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1990; 36 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1952; 1983; 2 j.a. - sprawozdania o stanie liczebnym członków na terenie zakładu. 5. Informacje i oceny 1949-1987; 7 j.a. - protokoły odpraw sekretarzy OOP, materiały dotyczące spraw mieszkaniowych pracowników zakładu, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum zakładowego KW PZPR w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 94
65/933/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Polskich Kolejach Państwowych Port Centralny w Szczecinie 1949-1958 0 rozwiń
1. Konferencje 1955-1956, 1958; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1950, 1953; 1 j.a. 3. Informacje i oceny 1949-1951, 1955; 1 j.a. - sprawozdania z działalności KZ PZPR, informacje partyjne, wykazy członków. Liczba jednostek w zespole: 5
65/934/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie 1950-1956 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1950-1956; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1950, 1952-1956; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1952-1954, 1956; 2 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1951; 1 j.a. - roczna ankieta o członkach i kandydatach partii z 1951 r. 5. Informacje i oceny 1952, 1955; 3 j.a. - wykazy członków i kandydatów PZPR, informacje o działalności KZ PZPR oraz meldunki. Liczba jednostek w zespole: 16
65/935/0 Komitet Zakładowy PZPR Węzeł PKP w Szczecinie 1949-1990 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1989; sygn. 1-33; 33 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych 1949-1953, 1968-1990; sygn. 34-45, 91-92; 14 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1949-1990; sygn. 46-69; 24 j.a. 4. Zakładowa Komisja Rewizyjna 1966-1967, 1970, 1983-1988; sygn. 70-72; 3 j.a. 5. Protokoły zebrań POP i OOP 1968-1983; sygn. 73-76; 4 j.a. 6. Plany pracy i programy działania 1973-1989; sygn. 77-78; 2 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii 1949-1951, 1959-1970, 1973-1975, 1982-1986; sygn. 79-84; 6 j.a. 8. Sprawozdania, informacje i oceny 1949-1960, 1967, 1983-1986; sygn. 85-89; 5 j.a. 9. Wykazy zdawczo-odbiorcze akt 1988; sygn. 90; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 92
Wyświetlanie 921 do 940 z 1 758 wpisów.