Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1153/4 Rejencja Legnicka 1889-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
65/1153/5 Rejencja Pilska 1918-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
65/1153/6 Rejencja Poczdamska 1811-1826 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
65/1153/7 Rejencja Stralsundzka 1742-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
65/1154/0 Rejencja Szwedzka w Stralsundzie 1634-1817 0 rozwiń
I. Sprawy Rzeszy (Tit. 1 Reichssachen), 1734-1737, 1796; sygn. 1-2; 2 j.a.- sprawy finansowe wojskowych Rzeszy, składki na cele wojenne przez stany Rzeszy do kasy w Ratyzbonie, wyznaczania kontyngentów i składki na rzecz wojsk koalicji antyfrancuskiej. II. Ustawodawstwo królów Szwecji (Tit. 2 Königliche Briefe und Resolutionen), 1634; sygn. 3; 1 j.a. - organizacja parlamentu szwedzkiego Rickstagu. III. Ustrój Pomorza Szwedzkiego (Tit. 5 Landessachen) 1. Generalia 1810; sygn. 4; 1 j.a. - organizacja i finansowanie Komitetu Organizacyjnego dla Pomorza Szwedzkiego. 2. Matrykuła podatkowa (Landesmatrikel/Hufenanlagen) 1697; sygn. 5; 1 j.a. - opis statystyczny dóbr ziemskich Hohenwart u Barkow. IV. Rejencja (Tit. 6 Regierung) 1. Protokoły posiedzeń rejencji (Protokolle der Regierung) 1754, 1772, 1791, 1799–1800 i 1815; sygn. 6-12; 7 j.a. 2. Postanowienia i patenty (Beschlüsse und Patente) 1716–1718, 1722–1799, 1805–1806; sygn. 13–17; 5 j.a. - zarządzenia krola, gubernatra szwedzkiego i rejencji w sprawach politycznych (testament Gustawa III), gospodarczych (o rzemiośle) i społecznych (o prowadzeniu ksiąg metrykalnych), a także prawnych, m.in. o utworzeniu urzedu nadprokuratora, ściganiu włóczęgów. 3. Decyzje (Verfügungen) 1700–1817; sygn. 196–261; 66 j.a - dotyczą spraw podejmowanych przez rejencje, wydawanych decyzji w sprawach gospodarczych, społecznych, politycznych na podstawie sprawozdań przygotowywanych przez urzędników rejencji lub też przesyłanych do urzędu z innych instytucji, np. magistratów, zarządów domen itd. V. Stosunki międzynarodowe (Auslandangelegenheiten) 1. Brunszwik (Braunschweig/Brunswica) 1725; sygn. 18; 1 j.a. -układ z ksiażętami Wolfenbuettel. 2. Meklemburgia (Mecklenburg/Megapolitania) 1793; sygn. 19; 1 j.a. - o ściganiu dezertera z Pomorza w Meklemburgii przez wojska szwedzkie. 3. Prusy (Preussen/Prusica) 1722; sygn. 20; 1 j.a - ochrona przed pruskimi werbunkami mieszczanina z Loitz Johanna Michaela Wilde. 4. Rosja (Russland) 1743; sygn. 21; 1 j.a. - zawarcie pokoju między Szwecją a Rosją i objęciu tronu w Sztokholmie przez ksiecia Adolfa Fryderyka Holsztyńskiego. VI. Poczta (Postsachen) 1810 i 1816; sygn. 22-23; 2 j.a. - opłaty pocztowe i uregulowanie wjazdu i wyjazdu nocą poczty i podróżnych z miast – twierdz w okresie pokoju. VII. Policja (Polizeisachen) 1. Ordynki porządkowe (Polizeiordnungen) 1707; sygn. 24; 1 j.a. - zakaz rozpowszechniania obcych druków teologicznych na Pomorzu/ 2. Statystyka (Statistik) 1779-1787, 1809-1816; sygn. 25-27; 3 j.a. - statystyka mieszkańców Pomorza Szwedzkiego i przepisy o prowadzeniu statystyki ludności. 3. Regulacje granic (Grenzregulierung) 1750-1806; sygn. 28-34; 7 j.a. - ustalenia granic między majątkami i spory z tego wynikające, protokoły komisji regulacyjnych, opisy granic. VIII. Akcyza (Accise) 1722; sygn. 35; 1 j.a. - komisja wizytacyjna ds. podatku kwartalnego i jego poboru w dystryktach ziemskich i miastach w 1721 roku. IX. Kamera (Kammereisachen) 1. Budżet (Etat) 1782; sygn. 36; 1 j.a., preliminarz funduszu płac dla urzędników władz Pomorza Szwedzkiego na rok 1782. 2. Budownictwo (Bausachen) 1731-1807; sygn. 37-40; 4 j.a. - materiały dotyczące budowy gospodarstw chłopskich, kościoła w Loitz, klasztoru w Bergen. Są to plany techniczne (rzuty poziome, pionowe budynków mieszkalnych, gospodarczych, plan sytuacyjny klasztoru w Bergen) budynków oraz kosztorysy ich budowy. 3. Sprawy finansowe kamery (Geldverhandlungen der königlichen Kammer) 1793-1804; sygn. 41-43; 3 j.a. - pożyczka udzielonej przez banki w Hamburgu władzom Pomorza Szwedzkiego na pokrycie długów prowincji. X. Kościół (Kirchensachen, Ecclesiastica) 1. Generalia 1706-1707, 1746-1814; sygn. 44-46; 3 j.a. - utrzymanie pastorów, wdów po nich, działalność misji katolickiej na Pomorzu Szwedzkim. 2. Barth 1715-1719, 1794; sygn. 47-50; 4 j.a. - utrzymanie wdów po pastorach w Barth, czynsze z dóbr kościelnych w Hanshagen i Kukenhagen, przyjęcia mieszkania w domu parafialnym przez rodzinę szlachecką. 3. Bergen 1667, 1728 i 1761-1762; sygn. 51-53; 3 j.a. - wizytacja kościoła w Bergen (1667), inwentarz mieszkania miejscowego prepozyta, poprawy dochodów pastorów, nauczycieli i innych urzędników kościelnych w mieście. 4. Garz auf Rügen 1771; sygn. 54; 1 j.a. - obsada parafii miejskiej. 5. Levenhagen 1783-1787; sygn. 55; 1 j.a. - konfirmacja na stanowisku zachrystiana Johanna Samuela Unruh. 6. Pantelitz 1699; sygn. 56; 1 j.a. - wizytacja kościoła. 7. Pinnow 1787; sygn. 57; 1 j.a. - wizytacja kościoła. 8. Schaprode 1812; sygn. 58; 1 j.a. - kontrola rachunków kościelnych. 9. Wieck auf Rügen 1666; sygn. 59; 1 j.a. - matrykuła miejscowego kościoła z 1666 roku. 10. Wolagst 1786; sygn. 60; 1 j.a. - kontrola finansów kościoła w mieście. 11. Wotenicke 1793; sygn. 61; 1 j.a. - remont mieszkania pastora ze środków parafii. XI. Miasta (Städtesachen) 1. Generalia 1728; sygn. 62; 1 j.a. - odbudowa miast Pomorza Przedniego po wojnie północnej 1700-1720 . 2. Barth 1714; sygn. 63; 1 j.a. - podniesienie uposażenia urzędnikom kościelnym i nauczycielom w mieście. 3. Bergen 1742-1790; sygn. 64-66; sygn. 3 j.a. - dokument o miejskich stodołach, spór o połączeniu urzędu sekretarza stanów rugijskich z radcą magistratu w Bergen (sędzią miejskim), poprawa funduszu i domu dla ubogich. 4. Damgarten 1773; sygn. 67; 1 j.a. -deputat drzewa na budowę szkoły. 5. Demmin 1699; sygn. 68; 1 j.a. - statut bractwa kurkowego z 1699 roku 6. Franzburg 1801-1817; sygn. 69; 1 j.a. - kontrola finansów miasta w latach 1801-1817). 7. Garz auf Rügen 1794; sygn. 70; 1 j.a. - ordynek o torfowiskach i pastwiskach z 31 lipca 1794 roku. 8. Greifswald 1785-1787; sygn. 71; 1 j.a. -zwiększenie dochodów funduszu płac dla urzędników miejskich. 9. Grimmen 1802-1808; sygn. 72; 1 j.a. - organizacja kolegium dwunastu mieszczan. 10. Loitz 1710-1786; sygn. 73-76; 4 j.a. - skargi na prace przy budowie umocnień wojskowych, oczyszczania mokradeł i nieużytków i ich zagospodarowanie, tumulty w mieście i kontrola organizacji i ustroju miejskiego. 11. Rostock 1735; sygn. 77; 1 j.a. - zatrudnienie cieśli Petera Olsena przy pogłębianiu rzeki Warnow. 12. Stettin (Szczecin) 1704-1707; sygn. 78; 1 j.a. - spór o mieszkanie na Dolnym Wiku w Szczecinie. 13. Stralsund 1718, 1802; sygn. 79-80; 2 j.a. - wybory do kolegium 100 mieszczan i skarga miasta na przepisy prawne. 14. Wismar 1722, 1725; sygn. 81; 1 j.a. - dwie wizytacje miasta przez komisję królewska. 15. Wolgast (Wołogoszcz) 1729-1749; sygn. 82-85; 4 j.a. - protokół posiedzenia rady miejskiej (1729), spór z kapitanem von Schleusing o jurysdykcje, z kapitanem Stolt o obrazę i dochodzenie przed sądem miejskim, utrzymanie dla wdowy po burmistrzu Schillingu. XII. Domeny (Ämtersachen) 1. Generalia 1746-1747, 1806-1814; sygn. 86-88; 3 j.a. - zmniejszenie opłat dzierżawy z powodu zarazy bydła, dzierżawa domen w okresie okupacji francuskiej i przepisy o dobrach terytorialnych. 2. Zarząd Barth (Amt Barth) 1706, 1766; sygn. 89-90; 2 j.a. - konfirmacja umowy o zastawie domeny Velgast i o umowa na młyn w Zingst. 3. Zarząd Bergen (Amt Bergen) 1731-1777; sygn. 91-94; 4 j.a. - budowa karczmy w Rambien, granice domeny w Pagordt, spory w Monchgut i ustanowienie kwatermistrza w Gingst. 4. Zarząd Franzburg (Amt Franzburg) 1725-1810; sygn. 95-97; 3 j.a. - domena w Lüdershagen (w tym budowa kościoła), dzierżawa domeny Gruel, reces uwłaszczeniowy w Steinhagen. 5. Zarząd Loitz (Amt Loitz) 1714-1806; sygn. 98-102; 5 j.a. - zakaz zastawienia folwarku Drosdow, domena w Poggendorf, inwentarz dóbr w Trantow i Zarntin, dobra terytorialne w Hohenwarth i folwark w Schwinge koło Loitz. 6. Zarząd Wołogoszcz (Amt Wolgast) 1710-1787; sygn. 103-106; 4 j.a. - folwark w Hildebrandshagen, zastaw włók kontrybucyjnych w Gützkow i majątku Krapelin, powołanie zarządcy domeny wołogoskiej w 1784 roku. 7. Młyny (Mühlensachen) 1782-1813; sygn. 107; 1 j.a. - sprawozdania o królewskich młynach w zarządach Franzburg i Loitz. 8. Gospodarka drzewna/Lasy (Hölzungen) 1721-1812; sygn. 111-115; 5 j.a. - wizytacje lasów w domenach Barth, Franzburg, Grimmen i Tribsees, gospodarka leśna w zarządzie Loitz, taryfy za korzystanie z lasów przez mieszkańców domen, dostawy drewna na potrzeby wojsk francuskich. 9. Torfowiska (Torfsachen) 1772-1809; sygn. 116-117; 2 j.a. - wykorzystanie torfowisk w Tribsees i Jasmund. 10. Łowiectwo (Jagdsachen) 1663-1817; sygn. 118-148; 31 j.a. -prawo łowieckie, dzierżawy łowiectwa w lasach królewskich i miejskich Barth, Grimmen, Loitz, półwyspie Zingst, na wyspie Rugia, hodowla zwierząt dzikich w zwierzyńcach, dokarmianie ich w lasach, utrzymanie psów myśliwskich, okresy ochronnych dla dzikich zwierząt, trzebienie dzików na polach uprawnych, odstrzał bezpańskich psów, dochodzenia karnych o kłusownictwo. 11. Komisja Wymiaru Podatków (Reluitionskommission) 1730-1754; sygn. 149-152; 4 j.a. - podział zobowiązań podatkowych i służb zastawionego młyna w Gützkow, domenie Viehof, protokoły komisji wymiaru zobowiązań podatkowych. XIII. Sądownictwo (Justizangelegenheiten) 1. Generalia 1798-1808; sygn. 153-156; 4 j.a. - ustrój sądów patrymonialnych i dominialnych, protokół posiedzenia Sądu Drzewnego w Bergen, egzaminy na sędziów miejskich i ułaskawienie Marii Reginy Lange z Langenshagen. 2. Kuratele (Kuratelsachen), sygn. 157-158; 2 j.a. - kontrola rachunków kurateli nad majątkami Cummerow i Poggendorf. 3. Sprawy procesowe (Prozesssachen) 1719-1789; sygn. 159-172; 14 j.a. -nowy wymiar kontrybucji w Grimmen, dochody kramarza Bentzien w Barth, , służby wobec miasta Bergen, wyłączenia dóbr ziemskich z Demmina, zastaw prawa do wypasu i zwierząt hodowlanych, przemoc wobec piekarza w Loitz, obraza urzędnika miejskiego, utrzymanie drogi ze Stralsundu do Grünenhufen, pomiar pól chłopskich, odprowadzenia wody. XIV. Klasztor w Bergen (Kloster in Bergen) 1747-1748, 1797-1817; sygn. 173-175; 3 j.a. - przyjęcia do klasztoru stanowiącego fundacje dobroczynną córek szlacheckich na dożywocie. XV. Aptekarze (Apotheker) 1798; sygn. 176; 1 j.a. - sprzedaż leków podczas jarmarków w Stralsundzie. XVI. Militaria (Militärwesen) 1746-1765, 1793-1817; sygn. 177-179; 3 j.a. - materiały dotyczące garnizonu i twierdzy w Stralsundzie, zatrudnienie lekarzy wojskowych, kwaterunki, dezercja, dostawy zboża, utworzenie Zakładu dla Ociemniałych Kombatantów w Kwidzynie w Prusach Zachodnich w 1817 roku. XVII. Licencje (Licentsachen) 1753; sygn. 180; 1 j.a. - opłaty licencyjne za żeglugę do Barth przez tor wodny. XVII. Żegluga i budownictwo okrętowe (Schifffahrt und Schiffbau) 1736-1817; sygn. 181-192; 12 j.a. - pogłebianie rzeki Ryck w Greifswaldzie, rejestr statków w Wołogoszczy (Wolgast), brak wykwalifikowanych cieśli okrętowych, przemoc wobec pomorskich statków w obcych portach i na morzach, konwojowanie statków handlowych w okresie działań wojennych, embargo na handel morski z Anglią, udział w żegludze pomorskiej marynarzy i statków z Meklemburgii, taryfy celnych w portach rosyjskich, pomoc dla rosyjskiego brygu Phöniz. XIX. Handel i przemysł (Commerce und Manufaktur) 1794-1815; sygn. 193-195; 3 j.a. - zakładania i prowadzenie manufaktur, w tym korkowej i mydła w Stralsundzie, obłożenie daniną właściciela salin w Greifswaldzie w wysokości 10 tysięcy franków. XX. Rybołówstwo (Fischerei) 1767-1813; sygn. 108-110; 3 j.a. -rybołówstwo na Saaler Bodden, zakaz sprzedaży ryb w Greifswaldzie, rybołówstwo w Stralsundzie i Wołogoszczy. XXI. Varia XVIII w.; sygn. 262; 1 j.a. -strony tytułowe (okładki) akt Rejencji Szwedzkiej, których nie można było przyporządkować do konkretnych jednostek archiwalnych. Liczba jednostek w zespole: 262
65/1155/0 Starostwo Powiatowe w Greifswaldzie 1815-1924 0 rozwiń
1. Policja (Polizeiwesen) 1846-1924; 4 j.a. - statystyka pożarowa, sprawy personalne urzędników policji powiatu, nadzór i ściganie hazardu, kontrola loterii, terminarz stałych zadań Starostwa Powiatowego w Greifswaldzie. 2. Kościoły i szkolnictwo (Kirchen- und Schulsachen) 1815-1914; 10 j.a. - kasa wdowia i emerytalna dla nauczycieli, sprawy budownictwa kościelnego (projekty techniczne dla budynków probostwa i domu dla ubogich w Wusterhausen), domów parafialnych w Hohendorf, Wusterhusen, Cröslin, Züssow, dochody parafii i uposażenia pastorów, szkoły, ich organizacja, działalność, nauczyciele w Hohendorf i Katzow, a także Cröslin. 3. Finanse (Finanzwesen) 1816-1913; 6 j.a. - rachunki kościelne z Katzow, Lassan, Wusterhausen, Züssow, zakup ogrodu Ulricha z Greifswaldu na cele wojskowe, pomoc dla rodzin wojskowych. 4. Melioracje (Melioration) 1857-1885; 1 j.a. - oczyszczanie strumienia Ziese Bach. Liczba jednostek w zespole: 21
65/1156/0 Urząd Pracy w Wałczu 1932-1936 0 rozwiń
1. Sprawy ogólnoadministracyjne 1932-1935; sygn. 1-4; 4 j.a. - są tu informacje dot. zatrudniania w urzędzie, inwentaryzacja wyposażenia, wnioski i decyzje oraz korespondencja z władzami zwierzchnimi. 2. Akcja "Freiwillige Arbeitsdienst" 1932-1936; sygn. 5-15; 11 j.a. - są tu wykazy ochotników, dokumentacja wykonanych prac w ramach akcji oraz statystyka tej akcji. Liczba jednostek w zespole: 15
65/1157/0 Pruski Krajowy Bank Rentowy w Berlinie 1851-1936 0 rozwiń
1. Akta kredytowe gospodarstw rentowych z powiatu Wałcz - 148 j.a. 2. Akta kredytowe gospodarstw rentowych z powiatu Złotów - 93 j.a. 3. Akta kredytowe gospodarstw rentowych z powiatu Człuchów - 145 j.a. W teczkach znajdują się jednorodne materiały dotyczące działalności opreacyjnej banków - recesy opatrzone pieczęcią opłatkową, pisma do Dyrekcji Banku w Królewcu, a po 1928 r. w Berlinie, zaświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia przeciwpożarowgo, odpisy z ksiąg wiczystych, pisma notariuszy w sprawach własnościowych, koresponcja baku z różnymi instytucjami dotycząca klientów banku. Liczba jednostek w zespole: 388
65/1158/0 Nadleśnictwo Gajewo 1821-1927 0 rozwiń
1. Granice i powierzchnia nadleśnictwa 1842-1926; sygn. 1-4 12; 5 j.a. - regulacja granic, powierzchnia gruntów leśnych, pomiary, opisy i oznaczanie granic, spory graniczne 2. Sprawy budowlane 1821-1927; sygn. 6; 1 j.a. - zarządzenia dotyczące obowiązku naprawy dróg. 3. Budżet i finanse 1855-1926; sygn. 14; 1 j.a. - sprawy kasy leśnej, jej działalność, regulamin udziałowców kasy, źródła pozyskiwania pieniędzy, administracja i siedziba kasy, utrzymywanie personelu, sprawdzanie stanu kasy i kontrole finansowe. 4. Sprzedaż drewna i taksy drzewne 1828-1912; sygn. 8; 1 j.a. - wykaz odbiorców uprawnionych do poboru drewna, deputaty drewna, rachunki za sprzedane drewno, prośby osób prywatnych o przyznanie im deputatu drewna, klasyfikacja i ceny drewna, ugoda w sprawie pozyskiwania drewna. 5. Kultury leśne 1882-1923; sygn. 5, 10; 2 j.a. - zarządzenia w sprawie zagospodarowania i zalesiania obszarów wydmowych, przepisy dotyczące ochrony wydm, koszty ochrony i zalesiania, kalkulacje kosztów, sadzonki przeznaczone do zalesiania wydm, plany roczne i kilkuletnie dotyczące umacniania wydm roślinami, nadzór wydm przez królewskiego inspektora ochrony wydm, informacje o powierzchni łąk należących do nadleśnictwa, melioracje łąk, koszty melioracji oraz wykorzystanie gospodarcze łąk. 6. Korzyści uboczne z lasów 1839-1907; sygn. 7; 1 j.a. - eksploatacja starych wydm, koszty wydobycia piasku, organizacja i wysokość wydobycia, dochody ze sprzedaży piasku, wykazy instytucji i osób prywatnych kupujących wydobyty piach, określanie miejsc eksploracji piasku. 7. Sprawy personalne 1838-1927; sygn. 13, 15; 2 j.a. - egzaminy i wykształcenie urzędników leśnych, kandydaci na leśników i myśliwych, przygotowanie egzaminów, zarządzenia dotyczące trybu i terminów egzaminów, informacje o poszczególnych kandydatach przystępujących do egzaminów, regulamin szkoły dla leśników, przepisy egzaminacyjne, sprawy obsady personalnej nadleśnictwa, awanse urzędników leśnych, podróże służbowe, sprawy zakwaterowania urzędników prowadzących inspekcję nadleśnictwa, rewizje kasy nadleśnictwa, informacje ogólne o ochronie lasów. 8. Ochrona lasów i sprawy policyjne 1844-1857; sygn. 11; 1 j.a. - nadzór nad ochroną i racjonalną eksploatacją lasów prywatnych, utrzymanie wydm nadmorskich, powołanie komisji nadzorującej stan wydm, podział sąsiadujących z nadleśnictwem lasów gminnych między poszczególnych gospodarzy, wykazy prywatnych właścicieli lasów z poszczególnych miejscowości. 9. Sprawy różne 1873-1904; sygn. 9; 1 j.a. - ćwiczenia wojskowe na terenie nadleśnictwa Liczba jednostek w zespole: 15
65/1159/0 Nadleśnictwo w Rieth 1742-1910 0 rozwiń
1. Tit. II. Granica i powierzchnia nadleśnictwa 1779-1910; 7 j.a. - konfirmacja dokumentu alodialnego wydanego dla dóbr leśnych Rieth, umowy graniczne między posiadłościami leśnymi Rieth a Nowym Warpnem, spory z Nowym Warpnem o wyspę leżącą na jeziorze Nowowarpieńskim, spory graniczne i wytyczanie granic, opisy granic nadleśnictwa, wytyczanie granicy między nadleśnictwem Rieth a folwarkiem Herrnhof, sprzedaż fragmentów gruntów leśnych, kontrakty kupna-sprzedaży, regulacje granic i powierzchni dóbr leśnych Rieth, tytuły własności, hipoteka. 2. Tit. III. Sprawy budowlane 1800-1904; 5 j.a. - oznakowanie granic, budowa mostku przez rów graniczny, plany wybudowania kolejki wąskotorowej ułatwiającej wywóz drewna, budowa kanałów melioracyjnych, utrzymywanie umocnionych brzegów strumyków i kanałów melioracyjnych, informacje o nowo wybudowanym tartaku, ocena jego wartości. 3. Tit. IX. Korzyści uboczne z lasów 1742-1873; 10 j.a. - korzyści z wód na terenie nadleśnictwa, kontrakty dzierżawne na jeziora, wydobycie torfu, dzierżawa kuźni, dzierżawy gruntów uprawnych należących do dóbr leśnych Rieth, dzierżawy fragmentów lasów, umowy dzierżawne, zakup i dzierżawa młyna w Rieth, ocena wartości młyna i jego wyposażenia, obowiązki młynarza wobec nadleśnictwa, hipoteka młyna, kontrakty dzierżawne młyna. 4. Tit. X. Sprawy personalne 1843-1861; 1 j.a. - wykazy poddanych dóbr leśnych w Rieth, miejsca ich zamieszkania, wysokości opłat wnoszonych do kasy nadleśnictwa. 5. Tit.XIII. Serwituty i obciążenia 1851-1893; 3 j.a. - obciążenia poszczególnych gospodarstw chłopskich na rzecz dóbr leśnych Rieth, pomiary gruntów chłopskich i ich podziały, separacje, znoszenie obciążeń ludności wiejskiej, wykazy osób uwłaszczonych, wykazy ziemi separowanej. 6. Tit. XV. Sprawy różne 1826-1899; 6 j.a. - opieka nad kościołem w Rieth, odpisy starych lustracji kościoła, ziemia należąca do parafii, budowa budynku dla kościelnego, szkoła przykościelna, rachunki kościoła, umowa dotycząca patronatu właściciela dóbr leśnych w Rieth nad tutejszym kościołem, budowa nowych zabudowań parafii, zestawienia materiałów budowlanych, ochrona przeciwpożarowa, pożary na terenie Rieth, zapomogi dla pogorzelców, założenie poczty, zasiłki dla sierot, wspieranie rodzin wielodzietnych. Są tu odpisy dokumentów od 1563 r. Liczba jednostek w zespole: 32
65/1160/0 Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Szczecinie 1892-1929 0 rozwiń
1. Administracja ogólna, zakład karny w Szczecinie, z lat 1927–1929, 1 j.a. 2. Postępowania karne, obraza majestatu, przekroczenia prawa prasowego, malwersacje finansowe, z lat 1892–1904, 25 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
65/1161/0 Sąd Nadworny w Greifswaldzie [1581] 1642-1848 0 rozwiń
I. Organizacja sądu nadwornego (Generalia) 1634–1847; 137 j.a. 1. Kontakty z władzami zwierzchnimi 1634–1847; 25 j.a. - akta zawierają materiały dotyczące zapytań o zasadność stosowanego prawa, decyzje władz królewskich o toku postępowania w sądach, spraw finansowych sądu, finansowania jego działalności, działalność kasy depozytowej, skargi stanów na działalność sądu, wizytacja sądu nadwornego, obowiązek służby wojskowej dla marynarzy, wizytacje zakładów komunalnych Greifswaldu, kontrybucja w Barth, drogi na wyspie Rugia. 2. Księgi wyroków (Urteilsbücher) 1651–1841; 16 j.a. - repertoria akt sądowych z XVII wieku, dziennik prowadzonych procesów, księgi wyroków (1669–1670, 1699–1701, 1779–1789, 1794–1796, 1707–1711, 1736–1861), księga wyroków Sądu Landwójtowskiego w Bergen (1746–1750). 3. Organizacja postępowania sądowego (Einrichtung des gerichtlichen Verfahren) 1643–1847; 34 j.a. - spory Sądu Nadwornego w Greifswaldzie ze Stralsundem o prawo do jurysdykcji, postępowania sądowe będące przedmiotem sporu o sposób prowadzenia procesu, postępowania upadłościowego, kurateli, opieki nad majątkiem lub osobami. Stronami w nich było m.in. miasto Demmin, a także przedstawiciele miejscowej szlachty i mieszczaństwa. Akta tych spraw zawierają całe postępowania sądowe będące przedmiotem sporu. 4. Urzędnicy sądowi (Hofgerichtsbeamte) 1735–1813; 62 j.a. - akta zawierają materiały dotyczące zatrudnienia urzędników w sądzie, nominacje na stanowiska asesorów, referendarzy, prokuratorów, prezydentów, ale też i innych urzędników administracji pomorskiej, składanie hołdu królowi przez urzędników, nadawanie szlachectwa urzędnikom. II. Procesy (Prozesse) 1581–1848; 1605 j.a. - układ alfabetyczny wg nazwisk powodów. 1. Litera A 1618–1836; 28 j.a. 2. Litera B 1595–1848; 181 j.a. 3. Litera D 1582–1845; 147 j.a. 4. Litera E 1589–1842; 58 j.a.. 5. Litera F 1629–1799; 45 j.a. 6. Litera G 1591–1847; 137 j.a. 7. Litera H 1620–1829; 114 j.a. 8. Litera J 1606–1776; 13 j.a. 9. Litera K 1610–1843; 96 j.a. 10. Litera L 1655–1845; 55 j.a. 11. Litera M 1633–1841; 40 j.a. 12. Litera N 1642–1840; 34 j.a. 13. Litera O 1626–1806; 27 j.a. 14. Litera P 1624–1824; 58 j.a. 15. Litera R 1588–1804; 31 j.a. 16. Litera S 1588–1831; 235 j.a. 17. Litera T 1596–1793; 27 j.a. 18. Litera U 1644–1803; 20 j.a. 19. Litera V 1630–1826; 20 j.a. 20. Litera W 1581–1832; 227 j.a. 21. Litera Z 1610–1831; 12 j.a. III. Prawo rodzinne i postępowania opiekuńcze (Familien und Vormundschafts-Akten) 1604–1848; 75 j.a. - materiały dotyczące sądowej opieki nad dziećmi lub osobami ubezwłasnowolnionymi, ustanawiania dla nich opiekunów, kuratorów ich majątków, sprawy dotyczące testamentów, realizacji ich, stanowienia fideikomisów (majoratów), administrowania nimi. Liczba jednostek w zespole: 1817
65/1162/0 Sąd Krajowy w Koszalinie [1875] 1879-1933 0 rozwiń
1. Akta personalne pracowników 1920-1933; 7 j.a. - w tym jedna to personalia dr Fuhrmanna, prezydenta Sądu Krajowego w Koszalinie. 2. Akta procesów cywilnych 1897; 16 j.a. - procesy zwyczajne (11 j.a.), areszty i tymczasowe decyzje (5 j.a.) Wszystkie sprawy zostały założone w 1897 roku. Dotyczą one sporów cywilnych o zwrot kosztów, odszkodowania oraz o opuszczenie dzierżawy- proces między Emanuelem Schmdt a małżeństwem Schuhmacher. Liczba jednostek w zespole: 23
65/1163/0 Sąd Obwodowy w Białym Borze [1792] 1879-1899 0 rozwiń
1. Akta gruntowe 1792-1899; 10 j.a. - miejscowości: Brzezie, Brzeźnica, Koczała, Pieniężnica, Trzciniec, Trzmielowo, Biała. Zwiarają one załączniki do ksią gruntowych, w tym wnioski i decyzje o wpisanie zadłużeń, zmiany właściciela, odpisy testamentów, spisy inwentarzowe nieruchomości. 2. Odpisy ksiąg metrykalnych 1812, 1823-1843; 2 j.a. - dotyczą parafii Koczała. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1164/0 Sąd Obwodowy w Człuchowie [1777] 1879-1932 0 rozwiń
1. Organizacja urzędu 1850-1901; 5 j.a. - obsada stanowisk, spisy pracowników w sądzie, sprawy socjalne, zastepstwa sędziego, budynek sądu i aresztu, budowa, remonty, konserwacja i koszty utrzymania budynków sądu. 2. Odpisy ksiąg metrykalnych 1838-1874; 2 j.a. - księgi urodzeń małżeństw i zgonów w Borzyszkowa. 3. Sprawy własności 1777-1782; 3 j.a. - wykazy działek i właścicieli dla celów podatkowych, protokoły sądowych postępowań spadkowych rodziny Riemer z Dębicy o podział majątku. 4. Sąd Pracy 1931-1932; 10 j.a. - procesy o niewypłacone wynagrodzenia za pracę, nieuzasadnione zwolnienia z pracy, pozwy, protokoły przesłuchań, pisma dowodowe, wyroki, apelacje. Liczba jednostek w zespole: 20
65/1165/0 Komisja Sądu Powiatowego w Debrznie [1776] 1849-1852 0 rozwiń
1. Akta gruntowe 1776-1852; 10 j.a. - z miejscowości: Krzemieniewo (Krummensee), Skowarnki (Schönwerder) i Uniechów (Heinrichswalde). Akta zawierają załączniki do ksiąg gruntowych i hipotecznych, w tym w języku polskim o stawienie się właścicieli majątku do założenia księgi wieczystej, wnioski o wpisanie zadłużeń, zmianę właściciela, spisy inwentarzowe nieruchomoci. Są tu też dwa odciski pieczęci miasta Czarne z 1778 r. Liczba jednostek w zespole: 10
65/1166/0 Sąd Obwodowy w Jastrowiu [1775] 1879-1880 0 rozwiń
1. Odpisy ksiąg metrykalnych 1823-1832; 1 j.a. - jest to księga urodzeń, małżeństw i zgonów z Brzeźnicy Krajeńskiej (Briesenitz). 2. Akta gruntowe 1775-1880; 12 j.a. - z miejscowości: Byszkowo (Boeskau), Brzeźnica Krajeńska (Briesenitz), Broczno (Brotzen), Machaliny (Machalin), Motarzewo (Wallbruch), Starowice (Gross Zacharin). Zawierają one załączniki do ksiąg gruntowych, w tym recesy separacyjne, wnioski o wpisanie zadłużeń, zmianę właściciela, odpisy testamentów, spisy inwentarzowe nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 13
65/1167/0 Sąd Obwodowy w Resku [1663] 1879-1945 0 rozwiń
1. Akta ogólne 1737-1943; 10 j.a. - informacje o etatach sądowych, rejestry podatkowe, przepisy o prowadzeniu: kas sądowych. 2. Sądownictwo dobrowolne 1679-1905; 17 j.a. 3. Testamenty 1788-1898; 13 j.a. 4. Regulacje spuścizn 1663-1936; 15 j.a. 5. Sprawy opiekuńcze 1914-1936; 4 j.a. - kuratela prawna 6. Rejestry stanu cywilnego 1805-1938; 20 j.a. 7. Księgi wieczyste 1732-1942; 11 j.a. 8. Akta guntowe 1687-1945; 405 j.a. 9. Gospodarstwa dziedziczne 1832-1944; 35 j.a. Liczba jednostek w zespole: 530
65/1168/0 Sąd Obwodowy w Trzciance 1898-1902 0 rozwiń
Postępowania ze spuściznami po zmarłych. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1169/0 Sąd Obwodowy w Wałczu [1805] 1879-1883 0 rozwiń
1. Akta gruntowe 1805-1843; 3 j.a. - z miejscowości: Chwiram (Quiram), Róża Wielka (Rose). Zawierają one załączniki do ksiąg gruntowych, w tym recesy uwłaszczeniowe i separacyjne sporządzone przy znoszeniu struktur feudalnego poddaństwa w majątkach szlacheckich, wnioski o wpisanie zadłużeń, zmianę właściciela, odpisy testamentów, spisy inwentarzowe nieruchomości. 2. Procesy 1873-1883; 1 j.a. - akta procesu karnego przeciw kardynałowi hrabiemu Mieczysławowi Leduchowskimu, a także przewodniczącemu rady parafialnej Dobbersteinowi i stolarzowi Rohde o przekroczenie przepisów. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 1 161 do 1 180 z 1 753 wpisów.