Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1170/0 Sąd Obwodowy w Wolinie [1605] 1879-1945 0 rozwiń
I. Księgi gruntowe (Grundbuch) [1605] 1879–1945; 151 j.a. 1. Zbiorcze księgi gruntowe (Sammelgrundbücher) [1605] 1879-1944; 4 j.a. -dla miejscowości: Brzozowo (Bresow), Chynowo (Chinnow), Gogolice (Gaulitz), Jagienki (Hägenken), Kartlewo (Kartlow, Kartlow Gut), Korzęcin (Körtenthin), Łąka (Lanke), Łojszyno (Leussin), Łuskowo (Lüskow Gut), Mierzęcin (Martenthin), Mokrzyca Mała (Klein Mokratz), Mokrzyca Wielka (Goss Mokratz), Parłowo (Parlow), Recław (Hagen, Hagen Gut), Rokita (Rackitt), Siniechowo (Schinchow), Skoszewo (Paulsdorf), Strzegowo (Stregow), Troszyn (Tessin), Trzebianowo (Trebenow), Unin (Tonin), Wartowo (Wartow), Wiejkowo (Gross Weckow), Wiejkówko (Klein Weckow), Wolin (Wollin), Zagórze (Sager), Żółwino (Wollmirstädt). 2. Księgi gruntowe miejscowości - Brzozowo (Bresow) 1896–1945, 1 j.a.; Dargobadz (Dargebanz) 1804–1944, 6 j.a.; Darzowice (Darsewitz)1785–1944, 1 j.a. ;Domysłów (Dannenberg) 1812–1940, 3 j.a.; Gogolice (Gaulitz) 1753–1944, 2 j.a.; Jagienki (Hägenken) 1776–1944 j.a.; Jarszewo (Jassow) 1783–1944, 4 j.a.; Jarzębowo (Jarmbow) 1806–1944, 3 j.a.; Karnocice (Karzig) 1842–1945, 2 j.a.; Kartlewo (Kartlow) 1819–1943, 2 j.a.; Kodrąb (Kodram) 1823–1944, 2 j.a.; Kodrąbek (Neu Kodram) 1776–1945, 4 j.a.; Kołczewo (Kolzow) 1780–1945, 9 j.a. ;Koniewo (Kunow) 1815–1945, 1 j.a.; Korzęcin (Körtenthin) 1817–1944, 2 j.a.; Laski (Laatzig) 1778–1944, 6 j.a.; Lubin (Lebbin) 1791–1942, 4 j.a.; Ładzin (Rehberg) 1784–1944, 6 j.a.; Łąka (Lanke) 1749–1944, 3 j.a.; Mierzęcin (Martenthin) 1714–1943, 1 j.a.; Międzyzdroje (Misdroy) 1806–1945, 12 j.a.; Mokrzyca Mała (Klein Mokratz) 1773–1944, 2 j.a.; Mokrzyca Wielka (Gross Mokratz) 1793–1944, 2 j.a.; Ostromice (Wustermitz) 1781–1945, 3 j.a.; Płocin (Plötzin) 1843–1945, 3 j.a.; Recław (Hagen) 1750–1945, 3 j.a.; Rekowo (Reckow) 1783–1943, 1 j.a.; Rokita (Rackitt) 1849–1944, 2 j.a.; Rozwarnowo (Ribbertow) 1844–1944, 2 j.a.; Rzystnowo (Rissnow) 1750–1944, 4 j.a.; Sibin (Zebbin) 1780–1941, 1 j.a.; Sierosław (Zirzlaff) 1813–1945, 2 j.a.; Siniechowo (Schinchow) 1818–1944, 1 j.a.; Skoszewo (Paulsdorf) 1783–1944, 4 j.a.; Sułomino (Soldemin) 1822–1945, 3 j.a.; Troszyn (Tessin) 1814–1944, 3 j.a.; Trzciągowo (Stengow) 1814–1943, 3j.a.; Trzebianowo (Trebenow) 1829–1939, 1 j.a.; Wapnica (Kalkofen) 1784–1944, 1 j.a.; Warnowo (Warnow) 1806–1945, 7 j.a.; Warszyn (Warsin) 1776–1944, 1 j.a.; Wartowo (Wartow) 1858–1944, 1 j.a.; Wicko (Vietzig) 1814–1944, 10 j.a.; Wilcze (Wilsdorf) 1834–1943, 1 j.a.; Wisełka (Neuendorf) 1802–1944, 5 j.a.; Wolin (Wollin) 1874–1944, 1 j.a.; Zagórze (Sager) 1783–1944, 4 j.a.; Zastań (Zünz) 1813–1945, 1 j.a.; Żółwino (Wollmirstädt) 1830–1944, 2 j.a.. II. Akta gruntowe [1776] 1879-1805, 1900; 2 j.a. - są to załączniki do ksiąg gruntowych, umowy, wezwania, potwierdzenia, dla majątku w Rekowie z lat 1776–1805 i dla działek linii kolejowej w obwodzie Parłowo (Parlow) z 1900 roku. Liczba jednostek w zespole: 153
65/1171/0 Sąd Obwodowy w Złotowie [1774] 1879-1904 0 rozwiń
1. Procesy 1788-1789; 1 j.a. - dotyczą sporu między rektorem Grigo w Złotowie, a gminą ewangelicką o zaległe wynagrodzenie i odszkodowanie. 2. Akta gruntowe 1774-1904; 62 j.a. - akta gruntowo-hipoteczne dób ziemskich i nieruchomości, w tym miasta Złotowa. Liczne teksty w języku polskim. Liczba jednostek w zespole: 63
65/1172/0 Sąd Ziemski i Miejski w Debrznie 1801-1847 0 rozwiń
Na zawartość treściową akt składają się materiały (recesy, protokoły, opisy) dotyczące regulacji własności w lasach lutowskich (Lutauer Forst) między miejscowym nadleśnictwem królewskim a miastem Kamień Krajeński (Kamin, sygn. 1) w latach 1801–1803, a także określenia własności ziemskiej i wytyczenia granic wsi Lutowo (Gross Lutau) w latach 1806–1807 (sygn. 2). Ze spraw dotyczących własności zachowała się 1 j.a. (sygn. 4) dotycząca sporu pomiędzy parafią w Kamieniu Krajeńskim a chłopem parafialnym (Pfarrbauer) Ludwigiem Domek z Lutowa o gospodarstwo i eksmisję z niego. Są to akta procesowe z lat 1842–1847. Ponadto w zespole znajduje się dokumentacja z lat 1832–1839 (sygn. 3) o przejęciu administracji przez Sąd Ziemski i Miejski w Debrznie nad Sądem Patrymonialnym w Płonicy (Platendienst). Poszyt zawiera tekst umowy przejęcia urzędu, spis akt registratury sądu patrymonialnego, korespondencję z dotychczasowym sędzią, który zwlekał z przekazaniem urzędu. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1173/0 Sąd Ziemski i Miejski w Mirosławcu [1784] 1840-1849 [1850] 0 rozwiń
Na zawartość treściową akt składają się materiały dotyczące organizacji sądu w Mirosławcu w latach 1840–1846, w tym zatrudnienia sędziego Geras i personelu pomocniczego, działania kancelarii, kasy sądowej i depozytowej, siedziby sądu i aresztu w wieży zamkowej (sygn. 1). Z lat 1834–1835 zachowały się drukowane zarządzenia dotyczące administracji kancelarią, a 1850 roku pochodzą dwa pisma Sądu Powiatowego w Wałczu (Kreisgericht Deutsch Krone) w sprawie pomocy dla urzędników sądowych. Poza tym w zespole zachował się odpis z 1849 roku umowy między właścicielem miasta, baronem von Blankenburg a mieszczanami Mirosławca w sprawie ich powinności wobec patrona z 20 grudnia 1784 roku. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1174/0 Sąd Patrymonialny Jęcznik Mały z siedzibą w Chojnicach 1832-1833 0 rozwiń
Na zespół składa się 1 j.a. dotycząca czynności prawnych przy sprzedaży gospodarstwa sołeckiego w Bukowie Człuchowskim (Buchholz) przez Karla Bonina za 1850 talarów na rzecz młynarza Samuela Koerniga z Silna (Frankenhagen; pow. Chojnice) w 1833 roku. W aktach znajduje się m.in. umowa kupna sprzedaży, protokół zawarcia umowy z 3 i 4 maja 1833 roku. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1175/0 Powiatowy Sąd Patrymonialny w Krajence 1816 0 rozwiń
Na zawartość treściową akt zespołu obejmującego 1 j.a. składa się zgłoszenie przez sołtysa Neubaura utonięcia dwóch osób, dwunastoletniego chłopca i dwudziestotrzyletniej kobiety we wsi Skórka (Schönfeld) w miejscowej rzece. Tom akt zawiera list sołtysa opisujący zdarzenie oraz protokół stwierdzający zgon obu osób. Dokumenty powstały między 14 maja a 1 czerwca 1816 roku. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1176/0 Powiatowy Sąd Patrymonialny w Mirosławcu 1785-1834 0 rozwiń
Na zawartość treściową zespołu składają się materiały dotyczące organizacji i działania sądu w latach 1785–1834. W aktach znajduje się m.in. odpis umowy o utworzeniu justytariatu powiatowego w Mirosławcu, zarządzenia władz zwierzchnich o zakresie kompetencji urzędu względem kradzieży, zmianach okręgu działania sądu, sprawozdania z działania sądu, materiały o zatrudnianiu pracowników, w tym sędziów. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1177/0 Sąd Patrymonialny Piecnik z siedzibą w Drawsku Pomorskim 1806-1834 0 rozwiń
Na zespół składa się 1 j.a. dotycząca czynności prawnych związanych z określeniem powinności ludności wiejskiej wobec właściciela ziemskiego przy zniesieniu poddaństwa osobistego oraz procesie regulacji własności na terenach wiejskich i uwłaszczeniu ludności chłopskiej. Poszyt zawiera kontrakty i umowy chłopów z właścicielem ziemskim, protokoły z zebrań itp., z lat 1806–1834. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1178/0 Sąd Landwójtowski w Pile 1775-1781 0 rozwiń
Zespół zawiera 1 j.a. Są to akta procesu między gminą ewangelicką a proboszczem parafii katolickiej w Człopie o dokumenty poświadczające istnienie wspólnoty protestanckiej od XVI wieku w miasteczku. Tom akt zawiera pisma procesowe, protokoły przesłuchań i wizytacji, z lat 1775–1781, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1179/0 Akta adwokatów pomorskich 1849-1929 0 rozwiń
W zbiorze tym znajdują się akta 17 kancelarii adwokackich z 6 miast pomorskich. Liczba jednostek w zespole: 40
65/1180/0 Uniwersytet w Greifswaldzie 1571-1904 0 rozwiń
I.Organy centralne 1775-1856; sygn. 1-20; 20 j.a. 1.Struktura Uniwersytetu 1775-1850; sygn.1-2; 2 j.a. -ustawy zasadnicze (Grundgesetze) i reorganizacja uczelni. 2. Rektor 1816-1854; sygn. 3-4; 2 j.a. -wybory rektora i dziekanów, insygnia rektora. 3. Senat 1776-1843; sygn. 5-10; 6 j.a. - protokoły posiedzeń senatu; 4. Kancelaria 1819-1854; sygn. 11-14; 4 j.a. -napływ pieniędzy na pracę kancelarii, nieporozumienia pomiędzy kancelarią a Ministerstwem, zarząd nad kancelarią, sekretarz kancelarii; 5. Komisje 1754--1854; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Stroje urzędowe 1819-1853; sygn. 17-19; 3 j.a. 7. Zatrudnianie pracowników administracji centralnej 1853; sygn. 20; 1 j.a. -zatrudnienie pełnomocnika rządu, sędziego uniwersytetu, sekretarza; II.Działalność i pracownicy naukowi Uniwersytetu 1618-1904; sygn. 21-95; 75 j.a. 1. Sprawy nauczania 1764-1883; sygn. 21-23; 3 j.a. - podział na Wydziale Filozoficznym, egzaminy, katalog lekcji; 2. Działalność prawna 1618-1854; sygn. 24-34; 11 j.a. - orzeczenia prawne i opisy spraw, spory między profesorami; 3. Instytuty i inne placówki naukowe 1770-1854; sygn. 35-42; 8 j.a. - zarząd nad instytutami, klinika, szkoła chirurgiczna, materiały pozostałe po profesorze Kneip, dary dla biblioteki, rachunki biblioteki, ogrodzenie ujeżdżalni; 4. Zatrudnianie pracowników naukowych 1815-1851; sygn. 43-51; 9 j.a. - zatrudnianie profesorów Wydziału Teologicznego, Prawnego, Medycznego, Filozoficznego, profesorów nadzwyczajnych i adiunktów, Wertera Kirchnera, prawo rektora do prezentacji pracowników, stan osobowy Wydziału Prawnego, charakterystyka profesorów; 5. Sprawy studenckie 1745-1904; sygn. 52-57; 6 j.a. - dyplomy, rozprawki naukowe, podania; 6. Wydawnictwa uniwersyteckie 1820-1850; sygn. 58-59; 2 j.a. - obowiązek przedstawiania kanclerzowi publikacji przed drukiem, drukarnia akademicka; 7. Uroczystości 1817-1854; sygn. 60; 1 j.a. 8. Personalia pracowników naukowych 1816-1857; sygn. 61-95; 35 j.a. -Barthold, Barkow, Baier, Baumstark, Beseler, Bardeleben, Creplin, Erickson, Euhstedt, Feilitzsch, Grunert, Gahs, Hasert, Hunefeld, Hoefer, Haeser, Hahn, Heuberlin, Jahn, Kosegarten, Laurer, Matthies, Münter, Niemeier, Putter, Planck, Stiedenroth, Schömann, Schultze, Schirmer, Semisch, Titel, Tillberg, Vogt, Windscheid; III. Akademia Rolnicza w Eldenie: ogólne, finanse Eldeny 1667-1853; sygn. 96-106; 11 j.a.; IV. Administracja 1571-1876; sygn. 107-000; 21 j.a. 1. Dobra ziemskie Uniwersytetu 1820-1876; sygn. 107-109; 3 j.a. - postanowienia odnośnie dzierżawy, odroczenie wpływu danin z dzierzawy, podział na gminy; 2. Sprawy finansowe 1571-1845; sygn. 110-117; 8 j.a. - podział finansów, wydatki i przychody, rozdział pieniędzy, pokrycie kosztów podróży służbowych i diet, wsparcie finansowe dla owdowiałego Schmidta. 3. Wynagrodzenia 1817-1854; sygn. 118-122; 5 j.a. - wynagrodzenia urzędników: wynagrodzenia ogólnie, wsparcie dla urzędników, wynagrodzenie w naturze, wynagrodzenie dla Kobrowa. 4. Inspektor budowlany1822-1854; sygn. 123-124; 2 j.a. 5. Sprawy personalne urzędników 1820-1854; sygn. 125-127; 3 j.a. - Konewka, Patzig, zatrudnianie na stanowiska urzędowe; V. Varia z lat 1754-1849, sygn. 128-130; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 130
65/1181/0 Wydział Prawny Uniwersytetu w Greifswaldzie (Kolekcja Gellentiena) 1545-1883 0 rozwiń
I. Korespondencja książęca (Fürstliche Korespondenz); sygn. 1-27; 27 j.a., - są to listy i pisma kierowane do Fakultetu, Uniwersytetu oraz Rady Miejskiej w Greifswaldzie przez książąt: Barnima XII, Bogusława XIII, Bogusława XIV Ernesta Ludwika, Filipa II, Filipa Juliusza, Franciszka I, Jana Fryderyka, Kazimierza IX oraz księżne: Erdmuth, Zofię Jadwigę. Wspomniana korespondencja z lat 1562–1637 zawiera bogate wiadomości biograficzne o rodzinie panującej. Dwie j.a. z lat 1590–1649, to listy wydziału prawa oraz uniwersytetu skierowane do władców księstwa, kancelarii księstwa wołogoskiego oraz innych osób związanych z dworem książęcym. Ponadto w grupie tej znajduje się korespondencja z królami Szwecji (Krystyna, Karol XI, Karol XII, Adolf IV Gustaw), Danii z lat 1643–1802 oraz mandat Napoleona dla Uniwersytetu z 1809 i 1810 roku. Występują tu też dwa listy autobiograficzne księcia Enno III, władcy Fryzji Wschodniej z 1617 roku, Henryka Juliusza księcia brunszwicko-luneburskiego z 1596 roku oraz pismo burmistrza Greifswaldzu z 1623 roku w sprawie jurysdykcji nad studentami. II. Książęce Domeny (Fürstliche Ämter) sygn. 28-41; 14 j.a. - składa się z korespondencji kierowanej do wydziału przez książęcych urzędników, a dotyczącej domen z obszaru całego Pomorza: Barth, Franzburg, Clempenow, Gützkow, Golczewo, Loitz, Marianowo, Szczecinek, Pudagla, Słupsk, Bytów, Białogard, Białoboki [Belbuck], Lębork, Torgelow, Prenzlau, Triebsees, Ückermünde, Verchen oraz Wołogoszcz. Interesujące materiały dotyczą historii poszczególnych domen. Zachowały się m.in. wykazy zarządców książęcych w poszczególnych domenach, jak również w przypadku domen utworzonych w sekularyzowanych dobrach klasztornych Grobe i Pudagla – wykazy opatów lat 1150–1289 i 1307–1533. III. Miasta (Städte); sygn. 42-46; 5 j.a. -zawiera źródła do historii miast pomorskich, rodów mieszczańskich, urzędów miejskich – m.in. wykazy burmistrzów. Istniejące archiwalia dotyczą miast: Anklam z lat 1582–1690, w tym wykaz burmistrzów 1330–1864; Barth z lat 1584–1662; Darłowa z lat 1586–1612, w tym też wykaz zarządców domeny książęcej 1470–1615; Ribbnitz z lat 1588–1614; oraz Sławna z lat 1609–1613. IV. Rody szlacheckie (Adliche Familien); sygn. 47-76; 30 j.a. - jest to korespondencja szlachty do fakultetu prawnego z lat 1583–1871, zawierająca materiały biograficzne, genealogiczne rodów szlacheckich: von Berkhahn, von Schwerin, von Schwicheld, von Segebaden, von Steding, von Stein, von Stenbock, von Stoyentin, von Tessin, von Trampen, von Triebsees (Triebsehes), von Usedom, von Wakenitz, von Walsleben (wiadomości też o rodzinach: von Kleist, von Berichhahn, von Wachholt, von Mellenthin, von Groge, von Blücher, von Wussow, von Trampe, von Schulte, von Lepel, von Nienkerken, von Schwerin, von Triebsees, von Rothermund, von Hindenburg, von Plote, von Roden, von Borke, von Eixen, de Insula, von Glinde, von Buckow, von Maltzahn, von Revenslow, von Krokow, von Weltzin, von Blixen, von Koten, von Pozhwolch, von Leisser i von Pentz), von Wedel, von Weltzin, Wesel, Weiher, von Wieserfeld, von Woidtke, von Wolde, von Wolfradt, von Wrangel (też o: von Blücher, von Weltzin, von Zeppelin), von Wesshen, von Zastrow, von Zuhme vel Sume, Sümeke (też o: von Gronow, Piegnitz, Pritzbuer). V. Varia (Vermischtes) sygn. 77-83; 7 j.a. - akta te stanowią różnorodny materiał, który nie został zakwalifikowany do żadnej z wymienionych wyżej grupach rzeczowych. Archiwalia te dotyczą: Augusta Ferber, drukarza w Greifswaldzie z lat 1582–1604; dwóch procesów między Joachimem Witte a Uniwrsytetem z lat 1623–1725 oraz Magdaleną Boldwies a dr Frauenkuncht z lat 1628–1629, a także procesów o czary (dotyczą ok. 50 spraw) z lat 1586–1623. Ponadto zachowały się również materiały o przyczynach konfliktów między studentami uniwersytetu w lat 1545–1824. Liczba jednostek w zespole: 83
65/1182/0 Państwowa Szkoła Inżynierska w Szczecinie [1897] 1900-1932 0 rozwiń
Utworzenie szkoły w 1900 r. i powołanie pierwszego dyrektora, plany architektoniczne poszczególnych pomieszczeń budynku, inwentarze ruchomości szkoły, akta personalne nauczycieli i dyrektorów szkoły, finanse szkoły. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1183/0 Szkoła Miejska im. Hanzy w Darłowie 1826-1939 0 rozwiń
Zarządzenia władz państwowych, statut szkoły, zatrudnianie nauczycieli, programy szkolne, spisy uczniów, remonty i budowa budynku szkolnego, statystyka, kronika szkoły z fotografiami uczniów i nauczycieli oraz z wycinkami artykułów z gazet dotyczącymi różnych uroczystości szkolnych. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1184/0 vacat - Szkoła im. Hermanna Lönsa w Wałczu - włączono do zespołu nr 65/297 Gimnazjum w Wałczu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1185/0 Seminarium Nauczycielskie w Starogardzie Gdańskim 1904-1930 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, dzienniki lekcyjne, notatki. Liczba jednostek w zespole: 10
65/1186/0 Pomorskie Muzeum Krajowe w Szczecinie 1922-1945 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1927-1945; 14 j.a. - umowa między Związkiem Prowincjonalnym a Pomorskim Towarzystwem Historyczno-Archeologicznym o utworzenie muzeum regionalnego w Szczecinie, projekt statutu Zarządu Administracyjnego, sprawozdania z zebrań Zarządu, rozporządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia w sprawie rozliczeń podróży służbowych, pracownicy muzeum, czas otwarcia i opłaty, przebudowa budynku (dokumentacja fotograficzna), oprowadzania po muzeum zwłaszcza klas szkolnych. 2. Zbiory [1835-1924] 1928-1945; 57 j.a. - przekazywanie zbiorów na mocy testamentów, oferty i zakupy oraz wypożyczenia działu etnograficznego, działu historii regionu i kultury miasta, działu wojskowego, propozycja utworzenia izby pamięci poległych żołnierzy, zbiór obrazów - oferty, zakupy i wypożyczenia, gabinet numizmatyczny - oferty i zakupy, dział sztuki kościelnej - oferty i zakupy, dział prehistorii - informacje o zasobie, herby miast pomorskich i rodzin szlacheckich, konserwacja, zakupy i wymiana prac naukowych. 3. Wystawy czasowe 1938-1943; 9 j.a. - “Der Pommersche Soldat”, “Der geistige Pommern”, “Schopferische Kräfte Schaffenden Menschen”, “Deutsche Leistung in Ostseeraum”, wystawy organizowane poza Szczecinem, przygotowanie wystawy na 700-lecie nadania praw miejskich Szczecinowi w 1943 r. 4. Ewakuacja zbiorów 1942-1945; 1 j.a. - spisy zabytków z podziałem na poszczególne skrzynie kierowane do wybranych miejsc. 5. Kontakty z instytucjami i osobami prywatnymi [1922-1926] 1927-1944; 35 j.a. - Provinzialkommision zur Erhaltung und Erforschung der Denkmäler, Pommerscher Heimatbund, Stettiner Museumverein, Römisch-Germanischer Zentralmuseum (Mainz), Pommern-Kontor, Verein für historische Waffenkunde, Hitlerjugend, Stadtmuseum (Szczecin), Stadtbücherei (Szczecin), Deutsche Akademie, prof. Habich z Monachium, prof. Post z Berlina, Deutsche Verein für Volks-kunde, Stettiner Verkehrverein, prasa, Kraft durch Freunde, Staatsarchiv (Szczecin), Bund Deutscher Osten, wysyłki druków muzealnych do różnych organizacji i instytucji. 6. Akcesja 1683/2001 r. sygn. 118-147; 30 j.a. 7. AKCESJA nr 334/2013; 1931-1944; 6 j.a. - informacje dla prasy o nabytkach Muzeum, materiały z wystawy o wybitnych osobistościach z Pomorza, odpis dokumentu króla Jana III Sobieskiego z 1678 r. o potwierdzeniu nadań we wsiach starostwa Drachim - odpis z 1944 r. z tłumaczeniem na język niemiecki, korespondencja o pobycie dyrektora Muzeum Krajowego w Pradze, korespondencja w sprawach naukowych, życzenia urodzinowe dla marszałka Mackensena z okazji 95 urodzin. Liczba jednostek w zespole: 153
65/1187/0 Huta w Torgelow 1754-1922 0 rozwiń
1. Administracja 1754-1856; sygn. 1-4; 4 j.a. - akt założycielski Huty w Torgelow i przywileje nadane fabryce i jej pracownikom, zarządzenia, protokoły 2. Personalia 1778-1881; sygn. 5-9; 5 j.a. - organizacja szkolnictwa dla dzieci pracowników fabryki, sprawy kontroli personelu zakładu, wydajności pracy pracowników, personelu urzędniczego zakładu. 3. Produkcja 1801-1866; sygn. 10-17; 8 j.a. - koszty zakupu surowców do produkcji, wyrób amunicji dla królewskiej marynarki wojennej, sprawy sprzedaży produkcji. 4. Własność 1770-1921; sygn. 18-39; 22 j.a. - nabywanie, zbywanie i obrót gruntami należącymi do przedsiębiorstwa, umowy kupna, dzierżawy, kontrakty,szkice dotyczące nowego budynku (hali) giserni,granice terenu zajmowanego przez Hutę w Torgelow, Hypothecken Briefe, Kataster Ausfuge Karten, Bescheinigung, Gemarkunskarten. 5. Sprawy prawne 1789-1888; sygn. 40-44; 5 j.a. - sprawa Frau Meisenburg Nachfolger przeciw Theodorowi Vollgold, sprawy sporne gminy Torgelow z hutą oraz huty z pracownikami o przekroczenie norm pracy (zatrudnianie małoletnich, odszkodowania, itd.) , akta procesowe przeciw Hallerowi oskarżonemu przez Vollgold o uiszczenie należności. 6. Varia 1848-1922; sygn. 45-48; 4 j.a. -Diverses, Consenses,sprawy dotyczące Dyrekcji Kolei w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 48
65/1188/0 Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy w Czernicach 1960-1967 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1961-1967; 9 j.a. 1.1 Organizacja - 1962-1967; 3 j.a. - zarządzenia i pisma władz zwierzchnich oraz materiały dotyczące kontroli zakładu i działki szkolnej. 1.2 Rada Pedagogiczna - 1963-1967; 3 j.a. - materiały dotyczące Rady Pedagogicznej Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czernicach z lat 1963-1967. 1.3 Kadry - 1961-1966; 3 j.a. - materiały dotyczące regulaminów, zakresu obowiązków i szkoleń pracowników zakładu. 2. Plany i sprawozdania - 1961-1967; 7 j.a. 2.1 Plany - 1963; 1 j.a. - plan pracy na rok szkolny 1963/64. 2.2 Sprawozdania - 1961-1967; 6 j.a. - sprawozdania statystyczne z zakresu spraw pedagogicznych, kadrowych oraz wychowania fizycznego. 3. Nauczanie i wychowanie - 1960-1967; 28 j.a. 3.1. Opieka wychowawcza nad młodzieżą; 1962-1966; 4 j.a. - działalność sportowa, opieka zdrowotna oraz zasady obowiązujących w zakładzie. 3.2 Wykazy i ewidencja młodzieży - 1961-1967; 11 j.a. 3.3. Arkusze ocen - 1963-1967; 1 j.a. 3.4 Dzienniki lekcyjne - 1960-1967 - 12 j.a. - dzienniki lekcyjne PMZW w Czernicach, dziennik zajęć wychowawczych Państwowego Zakładu Wychowawczego w Śliwinie Bałtyckim. 4. Akta wychowanek - 1962-1967; 97 j.a. - akta wychowanek zakładu pogrupowane w seriach według pierwszej litery nazwiska. 5. Akta osobowe pracowników - 1961-1967; 49 j.a. - akta osobowe pracowników zakładu pogrupowane w seriach według pierwszej litery nazwiska. 6. Tłoki pieczęci - 1962-1967; 11 j.a. - tłoki pieczętne używane w Państwowym Młodzieżowych Zakładzie Wychowawczym w Czernicach i Specjalnej Szkole Podstawowej, która mieściła się przy tej placówce. Liczba jednostek w zespole: 201
65/1189/0 Państwowy Zakład Wychowawczy nr 1 w Szczecinie [1945] 1951-1971 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie; [1950] 1951-1971; 18 j.a. 1.1 Organizacja; 1951-1971; 7 j.a. W tej serii zostały umieszczone zarządzenia i pisma władz zwierzchnich, zarządzenia wewnętrzne dyrektora oraz materiały dotyczące organizacji, kontroli i likwidacji zakładu. 1.2 Rada Pedagogiczna; [1950] 1951-1971; 3 j.a. Tę serię aktową tworzą materiały dotyczące Rady Pedagogicznej Państwowego Ośrodka Wychowawczego z całego okresu jego funkcjonowania. Została tu również umieszczona księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 30, w której w okresie początkowym mieściła się siedziba PZW. 1.3 Zatrudnienie i wykazy pracowników; [1950] 1951-1971; 3 j.a. W tej serii zostały umieszczone wykazy ilościowe i imienne nauczycieli. 1.4 Komitet Rodzicielski; 1952; 1 j.a. Materiały tej serii to protokół posiedzenia Komitetu Rodzicielskiego z 1952 r. 1.5 Administrowanie środkami rzeczowymi; 1960-1970; 3 j.a. Ta seria zawiera akta dotyczące spraw gospodarczych, takich jak administrowanie budynkiem szkolnym oraz problemy z kradzieżami produktów spożywczych ze szkolnej stołówki. 1.6 Związki zawodowe; 1950-1951; 1 j.a. W tej serii umieszczono protokoły zebrań Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej Nr 30. 2. Plany i sprawozdania; 1959-1971; 31 j.a. 2.1 Plany; 1960-1970; 16 j.a. 2.1.1 Plany roczne; 1960-1970; 10 j.a. Roczne plany pracy Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie zachowały się z lat 1960-1970. 2.1.2. Plany finansowe; 1964-1970; 6 j.a. Materiały tej serii aktowej to budżety na lata 1965 - 1970. 2.2 Sprawozdania; 1959-1971; 15 j.a. 2.2.1 Sprawozdania finansowe; 1960-1971; 12 j.a. Sprawozdania finansowe PZW zachowały się z lat 1960-1971. 2.2.2 Sprawozdania statystyczne; 1959-1971; 3 j.a. W tej serii zostały umieszczone trzy jednostki dotyczące sprawozdań statystycznych z zakresu spraw pedagogicznych i kadrowych. 3. Nauczanie i wychowanie; 1951-1971; 13 j.a. Materiały tej serii to wykazy uczniów i wychowanków internatu, orzeczenia Komisji Ośrodka Selekcji, dokumenty dzieci nie przyjętych do zakładu oraz nieodebrane świadectwa. Zostały tu również umieszczone akta dotyczące konferencji i zebrań kadry pedagogicznej. 4. Arkusze ocen; [1945] 1951-1971; 21 j.a. Arkusze ocen uczniów zachowały się z całego okresu istnienia PZW z lat 1951-1971. Są również wcześniejsze od 1945 roku z uwagi na to, iż wraz z uczniami przechodzącymi do szkoły z innych placówek oświatowych przesyłano dotyczące ich arkusze ocen, bądź robiono ich odpisy. Do arkuszy ocen zostały sporządzone indeksy osobowe. 5. Dzienniki lekcyjne; 1955-1971; 28 j.a. Dzienniki lekcyjne Państwowego Zakładu Wychowawczego w Szczecinie zachowały się z lat 1955-171. 6. Akta osobowe pracowników; 1951-1971; 215 j.a. W tej grupie rzeczowej zostały umieszczone akta osobowe pracowników szkoły pogrupowane w seriach według pierwszej litery nazwiska. 7. Akta uczniów; [1949] 1951-1971; 197 j.a. W tej grupie rzeczowej zostały umieszczone akta uczniów i wychowanków zakładu pogrupowane w seriach według pierwszej litery nazwiska. Liczba jednostek w zespole: 523
Wyświetlanie 1 181 do 1 200 z 1 753 wpisów.