Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1210/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim 1960-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961-1963, 1965-1970, 1972, 1974, 1977; 3 j.a. 2. Zebrania ogólne POP 1960, 1962-1979; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1960, 1962-1966, 1968, 1972, 1976-1977; 1 j.a. 4. Informacje i oceny 1960-1975; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1211/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komunalnym PrzedsiębiorstwieRemontowo-Budowlanym w Stargardzie Szczecińskim 1974-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne POP; 1974-1979; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1977; 1 j.a. 4. Informacje i oceny 1975, 1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1212/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Ogólnokształącym w Stargardzie Szczecińskim 1960-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961, 1963, 1965-1970, 1972, 1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1960-1979; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1977-1978; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1213/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wFabryceMechanizmów Samochodowych "Polmo", Zakład - Odlewnia w Stargardzie Szczecińskim 1959-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1959-1963, 1965-1970, 1972, 1974, 1977; 2 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1979; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1960, 1962-1963, 1970-1979; 1 j.a. 4. Ewidencja członków i kandydatów PZPR 1970-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1214/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Technikum Rolniczym w Stargardzie Szczecińskim 1960-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981, 1985-1987; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne POP 1960-1989; 3 j.a. 3. Informacje i oceny 1972-1973, 1982-1989; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1215/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym OśrodkuMaszynowym w Stargardzie Szczecińskim 1960-1983 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1963, 1965-1970, 1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983; 1 j. a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania ogólne 1960-1983; 6 j. a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1968-1970, 1973-1974, 1979-1982; 1 j. a. 4. Informacje i oceny 1964-1966, 1971-1975, 1980, 1982; 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1216/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim 1961-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961-1964, 1966, 1968-1972, 1974-1975, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne POP 1961-1979; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1973, 1977-1978; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1217/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Stargardzie Szczecińskim 1960-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1963, 1965-1968, 1970, 1972, 1974-1975, 1977-1978; 1 j. a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania ogólne 1960, 1962-1979; 1 j. a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1968, 1970, 1972-1975; 1 j. a. 4. Informacje i oceny 1960-1962, 1965-1966, 1972-1973, 1977; 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1218/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stargardzkim PrzedsiębiorstwieBudownictwa Ogólnego w Stargardzie Szczecińskim 1971-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1972, 1974, 1977. 1985-1986, 1989; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1975-1976, 1984-1989; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1971-1979, 1984-1989; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1219/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim 1960-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne POP 1960-1979; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1220/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stargardzkich Zakładach Chemii Gospodarczej "Pollena" w Stargardzie Szczecińskim 1960-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1961, 1963, 1966-1970, 1972-1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne POP 1960-1979; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1979; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1221/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Maszyn Budowlanych "Bumar" w Stargardzie Szczecińskim 1974-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1974, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1974-1979; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975, 1979; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1222/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Wytwórczym "Społem" w Stargardzie Szczecińskim 1960-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960, 1962-1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977; 1 j.a 2. Zebrania ogólne 1961-1979; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1971, 1974-1975, 1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1223/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świnoujściu 1953-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1988; 2 j.a. 2. Zebrania ogólne 1953-1989; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1960-1989; 2 j.a. 4. Informacje i oceny 1975-1986; 1 j.a.- sa tu informacje, oceny, sprawozdania oraz karty rejestracyjne członków i kandydatów na członków PZPR. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1224/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", Oddział w Świnoujściu 1959-1989 0 rozwiń
1. Konferencje/zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1986; 2 j.a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania ogólne 1959-1989; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 7
65/1225/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Państwowym "Uzdrowisko Świnoujście" w Świnoujściu 1959-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1988; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1967, 1970-1972, 1974-1979, 1981, 1983-1989; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1967, 1970-1972, 1975-1978, 1982-1984, 1987; 1 j.a. 4. Informacje, oceny 1960, 1965, 1971, 1979, 1981-1989; 4 j.a.- są tu sprawozdania, oceny, zarządzenia, protokoły z kontroli instancji, protokoły spotań aktywu partyjnego, listy pracowników przedsiębiorstwa do instancji, spisy członków i kandydatów PZPR, listy składek członkowskich. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1226/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu 1961-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961, 1963, 1965-1967, 1970, 1974, 1977, 1979, 1983, 1985-1986; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1961-1972, 1974-1976, 1978-1989; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1227/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wolińskich Zakładach Przemysłu Terenowego w Świnoujściu 1953-1976 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1953, 1960-1961, 1963, 1965-1969, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne/posiedzenia egzekutywy 1960-1970, 1975-1976; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1228/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zarządzie Portu Szczecin, Rejon Przeładunkowy w Świnoujściu 1960-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961-1963, 1965-1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1981-1983, 1985-1986, 1989; 3 j.a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania ogólne 1960-1978, 1981, 1984, 1988-1989; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1961, 1964-1970, 1972-1976, 1978-1979, 1981-1984, 1988-1989; 2 j.a. 4. Informacje i oceny 1962, 1965, 1970-1973, 1976-1989; 6 j.a. 5. Oddziałowe Organizacje Partyjne 1970-1986, 16 j.a.- protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych i plenarnych w OOP, protokoły posiedzeń egzekutywy, wnioski, plany pracy i korespondencja OOP. Liczba jednostek w zespole: 29
65/1229/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chojnie z siedzibą w Krzymowie 1975-1977 0 rozwiń
1. Posiedzenia plenarne 1975-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 221 do 1 240 z 1 753 wpisów.