Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1270/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Nowogardzie 1954-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1961, 1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1977, 1979; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1954-1956, 1958, 1972-1977, 1979; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1271/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Żabowie 1959-1981 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1963-1964, 1972, 1974-1975, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1963, 1965, 1967, 1970-1973, 1975-1979, 1981; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1972-1973, 1975-1978, 1981; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1272/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Pyrzycach 1965-1981 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1970, 1972, 1974, 1977, 1981; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1965-1976, 1978-1980; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1965-1966, 1969-1981; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1273/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", Oddział w Pyrzycach 1959-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1959-1962, 1966-1967, 1970, 1972, 1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1967, 1970-1979; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1274/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Mielęcinie 1959-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1962, 1965-1967, 1970, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1967, 1970-1979; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1275/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Resku 1961-1984 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1963, 1966, 1968-1970, 1972-1975, 1977, 1981, 1983; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1961-1964, 1966-1970, 1972-1977, 1982, 1984; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1972-1977, 1984; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1276/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Łabuniu Wielkim 1961-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1970, 1974, 1977, 1983; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1961-1963, 1969-1970, 1973-1977, 1982-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1277/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Starogardzie Łobeskim 1964-1983 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1966, 1968-1970; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1964-1970, 1974-1978, 1982-1983; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1278/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stadninie Koni w Nowielicach 1967-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1968, 1970, 1977, 1986; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1967-1971, 1975-1979, 1981-1982; 1 j.a. 3. Oddziałowe Organizacje Partyjne 1967-1983; 8 j.a. - protokoły zebrań OOP w gospodarstwach w: Bieczynie (1967-1974), Gołańczy Pomorskiej (1968-1981), Mirosławicach (1968-1983), Nowielicach (1968-1981), Sadlnie (1977-1982), Trzebuszy (1971-1982), we Wlewie (1972-1983), Żukowie (1972-1979). Liczba jednostek w zespole: 10
65/1279/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Góralicach 1959-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1962, 1964-1966, 1968, 1970, 1972, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1975, 1977-1979; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1280/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Wolinie 1972-1986 0 rozwiń
1. Zebrania/konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1974, 1977; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne/egzekutywy 1975-1977, 1982-1986; 1 j.a. 3. Oddziałowe Organizacje Partyjne 1972-1981, 1984-1986; 2 j.a.- protokoły zebrań OOP w: Draminie, Łuskowie, Recławiu, Rekowie, Uninie, Wiejkowie, Zakładzie Mechanicznym, Zakładzie Remonowo-Budowlanym, Zakładzie Usług Socjalnych. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1281/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Troszynie 1961-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1962-1963, 1965, 1967-1968, 1970, 1972; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1961-1976, 1983-1986; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1282/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Mokrzycy Wielkiej 1949-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1951-1952, 1961, 1966-1969, 1972, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1949-1953, 1960-1962, 1965-1977, 1984-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1283/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Ładzinie 1949-1977 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1952, 1960-1961, 1966-1967, 1972, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1949-1953, 1960-1963, 1965-1967, 1970-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1284/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lubanowie 1964-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1966, 1968, 1970, 1972, 1982-1983, 1985-1986, 1989; 2 j.a. 2. Zebrania ogólne/posiedzenia plenarne 1964-1972, 1974-1977, 1982-1988; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1984-1988; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1285/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Bielicach 1962-1977 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1962-1967, 1969-1977; 1 j.a. - protokoły zebrań ogólnych oraz sprawozdawczo-wyborczych za lata 1962, 1965-1967, 1970 i 1972. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1286/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stacji Hodowli Roślin w Dargosławiu 1968-1982 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1968, 1970, 1972, 1974, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1968-1971, 1973-1977, 1979-1982; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1287/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR" w Mierzynie 1951-1977 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1951, 1959-1960, 1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne i posiedzenia egzekutywy 1952-1953, 1959, 1961, 1964-1977; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1288/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Osinie 1975-1977 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1975, 1977; 1 j.a. - protokoły zebrań ogólnych i egzekutywy Liczba jednostek w zespole: 1
65/1289/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Przybiernowie 1955-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1955, 1959-1960, 1962-1963, 1965-1966, 1968-1972, 1974-1975, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1959-1960, 1962-1976, 1978; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 1 281 do 1 300 z 1 753 wpisów.