Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1330/0 Centralny Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska, Terenowy Zespół Lustracji w Szczecinie [1971-1975] 1976-1990 0 rozwiń
1. Planowanie i sprawozdawczość 1971-1990; 27 j.a. 01. Planowanie 1980-1989; 9 j.a. - plany działalności lustracyjnej. 02. Sprawozdania, analizy, informacje 1971-1990; 18 j.a. - sprawozdania z działalności lustracyjnej, analizy wpływających i rozpatrzonych skarg i wniosków związanych z działalnością poszczególnych spółdzielni. 2. Kontrole 1974-1990; 270 j.a. - materiały z kontroli 53 spółdzielni i jednostek podległych Związkowi Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Liczba jednostek w zespole: 297
65/1331/0 Szwedzka Matrykuła Krajowa Pomorza Przedniego 1765-1798 0 rozwiń
Pomiary pól i łąk, zapisy dotyczące poszczególnych parcel, rejestry parcel, obliczenia geometryczne, pomiary i parcelacje pastwisk gminnych, separacje, z lat 1765–1798, 14 j.a. Liczba jednostek w zespole: 14
65/1332/0 Główny Urząd Celny w Stralsundzie 1870-1928 0 rozwiń
I. Urząd Celny w Demminie 1874-1928; 14 j.a. 1. Organizacja urzędu 1874-1928; 3 j.a. - podział czynności pracowników, prawa i obowiązki pracowników, podział na obwody podatkowe. 2. Podatki 1878-1928; 11 j.a. - organizacja poboru i statystyki podatków i monopoli: spirytusowego, tytuniowego, solnego, cukrowniczego. II. Inspekcja Celna w Putbus 1870-1928; 5 j.a. 1. Czynności urzędu 1870-1913; 1 j.a. - sprawozdania z przeprowadzonych odpraw granicznych. 2. Kadry 1873-1928; 4 j.a. - nominacje na kontrolerów, poborców, nadzorców, sprawy socjalne. Liczba jednostek w zespole: 19
65/1333/0 Urząd Zaopatrzenia w Stralsundzie 1919-1929 0 rozwiń
Zespół stanowi 8 j.a. z lat 1919-1932 - jest tu jednostka dot. organizacji urzędu, są plany budynku, spisy jednostek administracyjnych dawnych korpusów wojskowych, spisy akt szpitala wojskowego w Stralsundzie i lazaretu w Anklam oraz rachunki Liczba jednostek w zespole: 8
65/1334/0 Starostwo Powiatowe w Ückermünde 1845-1925 0 rozwiń
1. Administracja policyjna 1848-1925; 1 j.a. - tumulty w okresie Wiosny Ludów,zakłócanie porządku publicznego. 2. Rolnictwo 1845-1887; 15 j.a. - rozdział powinności podatkowych i służb wynikających z procesów uwłaszczeniowych i regulacji własności między właścicielami gospodarstw w Trzebieży. Akta zawierają m.in. plany podziału powinności, wykazy gruntów i podatków, umowy kupna-sprzedaży gospodarstw i poszczególnych parcel. Liczba jednostek w zespole: 16
65/1335/0 Królewska Kasa Leśna w Międzyzdrojach 1903-1912 0 rozwiń
Zachowany zespół to 5 j.a. z lat 1903-1912 i są to akta dotyczące zakupu drewna, wpłat kaucji przez kupców na przetargi. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1336/0 Zarząd Budowy Dróg na Pomorzu 1938-1944 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację techniczną dróg z lat 1938-1944. Jest to 12 j.a. Każda jednostka składa się z mapy poglądowej poszczególnych odcinków szosy z wyliczeniem kilometrów, rysunków profili nachyleń jezdni wraz z opisem technicznym nawierzchni, skrzyżowań i mostów, nasadzeń drzew wzdłuż szosy. Ponadto dokumentacja zawiera informacje o podległości poszczególnych fragmentów drogi różnym administratorom. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1337/0 Ministerstwo Poczty Rzeszy 1837-1929 0 rozwiń
1. Budownictwo pocztowe - sprawy ogólne 1906-1929; 5 j.a. - planowanie nowych inwestycji m.in.. Budowy nowy nowego dworca kolejowego w Szczecinie, pocztowych magazynów na dworcach w Stralsundzie, Szczecinie, Świnoujściu, Pasewalku, rozdział środków finansowych na budowę i remonty nieruchomości pocztowych, wykorzystanie lokali służbowych. 2. Nieruchomości pocztowe w okręgu dyrekcji poczty w Szczecinie 1837-1929; 63 j.a. - alfabetyczny układ wg nazw miejscowości: w Chociwlu (Freienwalde), Dobrej Nowogardzkiej (Daber), Golczewie (Gülzow), Goleniowie (Gollnow), Grambow, Gryficach (Greifenberg), Gryfinie (Greifenhagen), Kamieniu Pomorskim (Cammin i/P.), Kołbaskowie (Kolbitzow), Łobzie (Labes), Lubiewie (Liebeseele), Maszewie (Maszewo), Międzyzdrojach (Misdroy), Nowogardzie (Naugard), Nowym Warpnie (Neuwarp), Płotach (Plathe), Policach (Pölitz), Pyrzycach (Pyritz), Richtenbergu, Runowie (Ruhnow), Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Suchaniu (Zachan), Szczecinie (Stettin), Szczecinie-Kraśnicy (Stettin–Kratzwiek), Szczecinie-Zdrojach (Stettin-Finkenwalde), Świnoujściu (Swinemünde), Trzebiatowie (Treptow a/R.), Treptow a/T., Węgorzynie (Wangerin), Wolinie (Wollin). W wielu j.a. obok dokumentacji aktowej jest także dokumentacja techniczna budynków oraz geodezyjno-kartograficzna. Liczba jednostek w zespole: 63
65/1338/0 Wydział Powiatowy w Ueckermünde 1899-1937 0 rozwiń
1. Mieszkalnictwo (Wohnungswesen) 1916-1937; 7 j.a. - budowa mieszkań i osiedli domków jednorodzinnych, przydziały mieszkań dla osadników, mieszkania komunalne, pomoc mieszkaniowa dla kombatantów i ich rodzin. 2. Pomoc społeczna uciekinierom (Fluchtlings Fürsgorge) 1923-1926; 4 j.a. - uciekinierzy z Zagłębia Ruhry, obóz dla uciekinierów, utrzymanie i pomoc optantom, dodatki do mieszkań dla uciekinierów. 3. Biblioteki (Bibliothek) 1899-1920; 1 j.a. - przepisy o prowadzeniu bibliotek ludowych, założenie biblioteki objazdowej dla powiatu Ueckermünde. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1339/0 Urząd Obwodowy w Seegrund [1831] 1874-1909 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1874-1909; 2 j.a. - są to materiały dotyczące urzędu naczelnika obwodu i administrowania obwodem oraz komisji obwodowej. 2. Administracja policyjna 1878-1906; 5 j.a. - są tu jednostki dot. nadzoru budowlanego i przeciwpożarowego w obwodzie, są jednostki dot. wydawania zezwoleń na zebrania oraz związane z nadzorem nad organizacjami społecznymi. Są też o sporach granicznych. 3. Nadzór sanitarny 1878-1905; 2 j.a. - zachowane jednostki dotyczą kontroli zachorowań w obwodzie oraz działalności akuszerek. 4. Nadzór nad przemysłem 1876-1905; 2 j.a. - są tu przepisy, sprawozdania z działalności cegielni, wapienników i rzeźni oraz informacje dot. eksploatacji maszyn parowych. 5. Gospodarka komunalna 1874-1905; 6 j.a. - są tu przepisy, sprawy urzędników gminnych oraz materiały dot. spraw komunalnych w Ahlbeck, Gegensee, Vorsee i Hintersee. 6. Szkolnictwo i kościół [1931] 1874-1900; 3 j.a. - są tu przepisy o szkolnictwie i kościele oraz materiały związane z nadzorem nad szkołami i nauczycielami. Liczba jednostek w zespole: 20
65/1340/0 Akta dóbr Kunow [1595] 1649-1909 0 rozwiń
1. Dzieje majątku Kunow [1595] 1649-1741; sygn. 1; 1 j.a. - działalność rodziny von Wolde, zarządzenia królweskie i władz administracyjnych (sygn. 1). 2. Tytuły prawne własności 1725-1869; sygn. 2-8; 7 j.a. - sprzedaż i dziedziczenie majątku w rodzinie von Albe, akty własności Friedricha Froreicha, Ernsta Vossa, Hermana Kolberga. 3. Separacje gruntów 1814-1890; sygn. 9-18; 10 j.a. - reces separacyjny, pomiary, podziały, plany sytuacyjne, księga wieczysta majątku. 4. Korespondencja w sprawach administracji i gospodarki majątkiem 1831-1909; sygn. 19-25; 7 j.a. - korespondencja w sprawie budowy dróg, mostów, grobli, budowy szkoły, projekt budowy linii kolejowej Schwedt-Gartz oraz sprawa jurysdykcji sądowniczej. Liczba jednostek w zespole: 25
65/1341/0 Akta dóbr Myśligoszcz 1569-1852 0 rozwiń
Procesy, dzierżawy, zakup majątku przez Piotra Potulickiego, testamenty, koszty zakwaterowania wojsk, rachunki, z lat 1569–1852, 12 j.a Liczba jednostek w zespole: 13
65/1342/0 vacat - Akta rodziny Dohna-Schlodien - przekazano do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1343/0 vacat - Gauleiter NSDAP na Pomorze - włączono do zespołu 65/312 Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Pomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1344/0 Cechy miasta Angermünde 1730 0 rozwiń
1. Cech Bednarzy (Böttcherinnung) 1730; sygn. 1; 1 j.a. - statut cechowy. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1345/0 Cechy miasta Anklam 1899 0 rozwiń
Cech Sukienników 1899; sygn. 1; 1 j.a. - statut Liczba jednostek w zespole: 1
65/1346/0 Cechy miasta Demmin 1674-1936 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy 9 j.a, z lat 1713-1861 - przywileje, dochody i wydatki, księgi mistrzów, czeladników i uczniów, zarządzenia dotyczące czeladników, statuty, księga rachunkowa. 2. Cech Bednarzy i Kołodziejów 16 j.a, z lat 1704-1929 - księgi mistrzów, czeladników i uczniów, zapisy do cechu i wypisy z niego, księga rachunkowa, korespondencja, statuty, edykty i patenty, generalny przywilej, sprawy personalne. 3. Cech Rzeźników 8 j.a, z lat 1685-1890 - przywileje, protokoły, sprawy personalne, zapisy do cechu i wypisy z niego. 4. Cech Ślusarzy 4 j.a, z lat 1740-1883 - księga rachunkowa, sprawy personalne. 5. Cech Kowali i Gwoździarzy 9 j.a, z lat 1674-1884 - księgi mistrzów i uczniów, protokoły, rachunki, przywileje, statut, sprawy personalne. 6. Cech Krawców 18 j.a, z lat 1732-1913 - Ksiega protokołów, zapisy do cechu i wypisy z niego, księgi kasowe, kasa oszczędnościowa, kontrakty kupna, kasa chorych, zarządzenia, świadectwa nauki. 7. Cech Szewców i Pantoflarzy 7 j.a, z lat 1690-1936 - księga mistrzów i uczniów, protokoły, zapisy do cechu i wypisy z niego. 8. Cech Stolarzy 1 j.a, z lat 1720-1849 - przywileje. 9. Cech Tkaczy 16 j.a, z lat 1737-1898 - kisięgi mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły, rachunki, zapisy do cechu i wypisy z niego, statuty, sprawy personalne. Liczba jednostek w zespole: 88
65/1347/0 Cechy miasta Pasewalk 1579-1899 0 rozwiń
1. Cech Bednarzy i Kołodziejów 26 j.a., z lat 1579-1899 - przywileje i supliki, księgi protokołów i kasowe, zarządzenia, skargi, sprawy personalne, opieka nad chorymi uczniami, statuty i ordynki. Liczba jednostek w zespole: 26
65/1348/0 Cechy miasta Treptow nad Tolenżą 1886-1929 0 rozwiń
Cech Tkaczy, Szklarzy i Garncarzy (Weber-, Glaser- und Töpferinnung) 1886-1929; sygn. 1-2; 2 j.a. - zapisy do cechu i wypisy z niego, księga uczniów. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1349/0 Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Pomorskie" SA w Szczecinie [1970] 1971-2002 0 rozwiń
1. Organizacja 1970-1998; 203 j.a. - prace Komisji Organizacyjnej (1970-1972), organizacja przedsiębiorstwa (1972-1996), protokoły narad (1975-1995), protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej (1983-1994), zarządzenia wewnętrzne (1972-1995), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu (1992-1996), akta związane z procesem przekształceń własnościowych (1991-1998), regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników (1972-1997), regulaminy pracy (1979-1984), instrukcje i regulaminy obowiązujące w przedsiębiorstwie (1972-1973), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1972-1979), Konferencje Samorządu Robotniczego (1974-1980), protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1983-1991), wnioski i postulaty pracowników, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1974-1997), katalogi norm i cen (1975-1986), zakładowy plan kont (1989-1994), wycinki prasowe (1982-1992). 2. Finanse 1971-1995; 75 j.a. - plany finansowe (1971-1983), sprawozdania finansowe (1972-2002), informacje z wykonania planów za lata 1973-1992. 3. Kadry 1972-1995; 111 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1972-1995), wykazy pracowników, spisy kadrowe i zakresy czynności (1971-1992), plany i sprawozdania z bhp, analizy wypadków przy pracy, wypadki śmiertelne (1972-1985). 4. Produkcja 1972-1997; 16 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (1972-1993), sprawozdania z wykonania planów(1973-1997), analizy ekonomiczne (1973-1988), inne analizy dotyczące działalności przedsiębiorstwa (1974-1978). 5. Inwenstycje 1975-1996; 5 j.a. - sprawozdania z działalności inwestycji przedsiębiorstwa. Liczba jednostek w zespole: 410
Wyświetlanie 1 341 do 1 360 z 1 753 wpisów.