Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1430/0 Akta notariusza Helmuta Goetscha w Szczecinie 1929-1943 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz rejestry notarialne. Ponadto w formie załączników do spraw występują sprawozdania roczne fabryki cementu Stettiner Portland Cementfabrik w Szczecinie, plany sytuacyjne parceli, wycinki prasowe, spis akcjonariuszy fabryki. Liczba jednostek w zespole: 17
65/1431/0 Akta notariusza Wilhelma Heinricha w Szczecinie 1924-1944 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Jako załącznik do akt dołączony został także plan sytuacyjny parceli. Liczba jednostek w zespole: 20
65/1432/0 Akta notariusza Guida Hirscha w Szczecinie 1920-1941 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych, a w formie załączników do spraw także plany sytuacyjne parceli. Liczba jednostek w zespole: 22
65/1433/0 Akta notariusza Ernsta Hübnera w Szczecinie 1936-1941 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1434/0 Akta notariusza Hermanna Klockzina w Szczecinie 1940-1944 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz protesty weksli i czeków. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1435/0 Akta notariusza Paula Lüdtke w Szczecinie 1936-1945 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz rejestry notarialne. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1436/0 Akta notariusza Adama Wernera Massowa w Szczecinie 1939-1943 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1437/0 Akta notariusza Herberta Ohly w Szczecinie 1940-1942 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych i jako załącznik do sprawy drzewo genealogiczne rodziny Roese. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1438/0 Akta notariusza Hermanna Riedla w Szczecinie 1928-1940 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz w formie załączników do spraw plany sytuacyjne parceli. Liczba jednostek w zespole: 33
65/1439/0 Akta notariusza Helmuta Schierholta w Szczecinie 1927-1935 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz w formie załączników do spraw mapy katastralne i plany sytuacyjne parceli. Liczba jednostek w zespole: 22
65/1440/0 Akta notariusza Günthera Schierholta w Szczecinie 1928-1940 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych, korespondencja oraz w formie załączników do sprawy plany sytuacyjne parceli. Liczba jednostek w zespole: 26
65/1441/0 Akta notariusza Heinricha Ungera w Szczecinie 1932-1943 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1442/0 Akta notariusza Franza Koeppla w Białogardzie 1905-1911 0 rozwiń
Są tu akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, 4 j.a. z lat 1905-1911. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1443/0 Akta notariusza Paula Johanna Sietza w Białogardzie 1913 0 rozwiń
Są tutylko protesty weksli i czeków. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1444/0 Akta notariusza Wilhelma Wendta w Bobolicach [1926] 1928-1935 0 rozwiń
Korespondencja notariusza w sprawach służbowych ze swoimi klientami i urzędami oraz odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1445/0 Akta notariusza Friedricha Hermanna Haeninga w Myśliborzu 1877-1878 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1446/0 Akta notariusza Maxa Hembdy w Myśliborzu 1883-1886 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto każdy poszyt zaczyna się spisem spraw. Występują też w formie załączników do spraw mapy katastralne oraz statut Soldiner Kreis-Eisenbahn Gesselschaft-Lokalbahn Berninden. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1447/0 Akta notariusza Hermanna Lochte w Myśliborzu 1863 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1448/0 Akta notariusza Otto Preusslera w Myśliborzu 1892 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1449/0 Akta notariusza Johanna Gustava Eduarda Roestla w Myśliborzu 1859 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto poszyt zawiera rotulus spraw. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 441 do 1 460 z 1 753 wpisów.