Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1633/0 Sąd Zamkowy w Penkun 1741-1804 0 rozwiń
Księga hipoteczna miejscowości Penkun, akta hipoteczno-gruntowe dóbr ziemskich Wollin. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1634/0 Komisja Sądu Powiatowego w Policach 1798-1864 0 rozwiń
Postępowanie spadkowe cieśli okrętowego Gärtnera. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1635/0 Sąd Miejski w Połczynie Zdroju 1797-1848 0 rozwiń
1. Inwentarz spuścizny mieszczanina Bolda. 2. Duplikat księgi metrykalnej z miejscowości Lipie (Arnhausen) z lat 1824-1848. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1636/0 Sąd Obwodowy w Stralsundzie 1891-1941 0 rozwiń
Rejestry statków z lat 1891-1941. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1637/0 Sąd Obwodowy w Szczecinku [1810-1878] 1879-1942 0 rozwiń
Akta personalne, recesy o dziedziczeniu, duplikat księgi metrykalnej z miejscowości Przełęg (Knacksee). Liczba jednostek w zespole: 4
65/1638/0 Sąd Obwodowy w Pile 1902-1914 0 rozwiń
Akta procesów cywilnych Liczba jednostek w zespole: 8
65/1639/0 Justytariat Domeny w Ueckermünde 1827-1832 0 rozwiń
Akta dotyczące procesu sądowego przeciwko kościelnemu i nauczycielowi z Ferdinandshof o przekroczenie dyscypliny w trakcie pracy z dziećmi w szkole. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1640/0 Sąd Obwodowy w Złocieńcu 1897-1906 0 rozwiń
Administracja więzieniem z lat 1897-1906. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1641/0 vacat- Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy w Szczecinie - włączony do zespołu 65/1069 Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1642/0 Rejonowe Biuro Pracy w Chojnie 1990-1993 0 rozwiń
AKCESJA nr 3317/2013; 1990-1993; 5 j.a. - protokoły posiedzeń Rejonowej Rady Zatrudnienia, plan pracy na 1992 r., sprawozdania z pośrednictwa pracy za lata 1990-1992. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1643/0 Rejonowy Urząd Pracy w Chojnie 1993-1998 0 rozwiń
AKCESJA nr 3318/2013; 1993-1998; 35 j.a. - protokoły posiedzeń Rejonowej rady Zatrudnienia (1993-1998), regulaminy i instrukcje RUP w Chojnie, analiza lokalnego rynku pracy w latach 1991-1998, sprawozdania z pośrednictwa pracy (za lata 1993-1995), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1993-1998), statystyczne opracowania zbiorcze dotyczące zatrudnienia (za lata 1992-1998). Liczba jednostek w zespole: 35
65/1644/0 Rejonowe Biuro Pracy w Gryfinie 1990-1993 0 rozwiń
AKCESJA nr 3319/2013; 1990-1993; 15 j.a. - protokoły posiedzeń Rejonowej Rady Zatrudnienia, statystyczne opracowania zbiorcze dotyczące zatrudnienia za lata 1990-1992, kontrola Urzędu, analizy i informacje dotyczące udzielanych pożyczek z Funduszu Pracy (za lata 1992-1993). Liczba jednostek w zespole: 15
65/1645/0 Rejonowy Urząd Pracy w Gryfinie 1993-1999 0 rozwiń
AKCESJA nr 3320/2013; 1993-1999; 80 j.a. - protokoły posiedzeń Rejonowej Rady Zatrudnienia, zbiór własnych aktów normatywnych (1994-1998), roczny plan pracy na 1998 r. i sprawozdania z jego wykonania, statystyczne opracowania zbiorcze dotyczące zatrudnienia (za lata 1993-1998), analizy skarg i wniosków (za lata 1994-1997), współpraca z samorządem terytorialnym na terenie gminy Gryfino, materiały z kontroli przeprowadzonych w RUP w Gryfinie (1994-1998), sprawozdania z ewidencji środków trwałych (za lata 1993-1998), sprawozdania z Funduszu Pracy (za lata 1993-1995), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1993-1998), analizy rynku pracy. Liczba jednostek w zespole: 80
65/1646/0 Niemiecki Czyn Kobiet 1938-1943 0 rozwiń
AKCESJA nr 3327/2013; 1938-1943; 5 j.a. - korespondencja dotycząca organizacji kursów i prelekcji (z lat 1938-1940), statystyki dotyczące odbytych szkoleń kucharskich (z 1943 r.), sprawozdania poszczególnych nauczycielek prowadzących kursy gotowania, ulotki z opisami zastosowania poszczególnych produktów spożywczych w gotowaniu. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1647/0 Zbiór dokumentów rodu Zarembów [depozyt Pawła Zaremby] 1740-1832 0 rozwiń
Zbiór dokumentów rodzinnych linii kurlandzkiej będący w posiadaniu Pawła Zaremby. Liczba jednostek w zespole: 24
65/1648/0 Sąd Powiatowy w Gryfinie [1949] 1950-1975 [1986] 0 rozwiń
1. AKCESJA 3340/2013;1951-1954; 3513 j.a. - akta spraw cywilnych: akta dotyczące głównie ustanowienia treści aktów stanu cywilnego - sprawy cywilne niesporne Ns oraz cywilne C, IC. 2. AKCESJA 3353/2013; 1951-1975; 336 j.a. - akta spraw cywilnych ( Ns, C, Co), rodzinnych (Ns, C), karnych (Kp). Liczba jednostek w zespole: 3849
65/1649/0 Branżowa Kasa Chorych dla służb Mundurowych w Szczecinie 1998-2003 0 rozwiń
AKCESJA 3350/2013;1998, 2001-2003; 4 j.a. - opracowanie statystyczne dotyczące świadczeń medycznych w 1998 r., sprawozdania finansowe za lata 2001-2003 Liczba jednostek w zespole: 4
65/1650/0 Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych w Szczecinie 1999-2003 0 rozwiń
AKCESJA 3351/2013; 1999-2003; 134 j.a. - Rada Kasy Chorych - protokoły posiedzeń, rejestry uchwał, skargi i wnioski, współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami (za lata 1999-2003); Zarząd Kasy Chorych - protokoły posiedzeń, uchwały (za lata 1999-2003); zarządzenia dyrektora (za lata 1999-2003); sprawozdania z działalności Kasy Chorych za 1999 r., sprawozdania finansowe Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie za 1999, 2000, 2003 r., plany roczne na 1999 r., sprawozdania z zatrudnienia za lata 1999 - 2002, statystyczne opracowania z dzialalności Zakładów Opieki Zdrowotnej za lata 1996-1997, zestawienie dotyczące procesu zawierania umów i limitów wykonywanych usług w 2001 r., statystyczne opracowania (statystyka rozpoznań świadczeniobiorców; zestawienia świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej, zestawienia szczepień ochronnych, sprawozdania lekarzy z realizacji śwaiadczeń w ramach programów profilaktycznych) za lata 2001-2002, rozpatrywanie skarg i wniosków za lata 1999-2003 ( w tym O. Koszalin za 2001-2003 r.), publikacje własne, wycinki prasowe, współdziałanie ze związkami zawodowymi (2001 r.), współdzialanie z organami administracji rządowej i samorządowej, protokoły kontroli zewnętrznych, stan i struktura zatrudnienia pracowników w Kasie Chorych (1999-2000 r.), plany i programy szkolenia pracowników; sygn. 1-134 AKCESJA 3352/2013; 2000-2003; 46 j.i. (116 sztuk kaset) - kasety magnetofonowe - posiedzenia Rady Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie w 2000 r. (marzec - grudzień; 34 kasety), 2001 r. (33 kasety), 2002 r. (35 kaset), 2003 r. (14 sztuk) Liczba jednostek w zespole: 180
65/1651/0 Spuścizna Henryka Komarnickiego (1934-2008) 1917-2008 [2012] 0 rozwiń
1. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE I OSOBISTE 1917-2008 [2012]; 61 j.a. 1.1. Materiały osobiste 1917-2008 [2012]; 10 j.a. 1.2. Dyplomy, podziękowania, odznaczenia, medale, legitymacje służbowe i członkowskie 1948-2004; 6 j.a. 1.3. Kalendarze, terminarze, notatki 1972-2009; 8 j.a. 1.4. Zbiór fotografii rodzinnych b.d.; 5 j.i. 1.5. Korespondencja prywatna 1921-2007; 8 j.a. 1.6. Zbiór widokówek b.d.; 11 j.i. 1.7. Inne materiały o charakterze osobistym 1926-2005; 6 j.a. 1.8. Przedmioty osobiste; b.d.; 7 j.i. 2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 1967-2008; 24 j.a. 2.1. Materiały dotyczące działalności zawodowej - zatrudnienie 1975-2008; 7 j.a. 2.2. Konspekty do prowadzonych wykładów i seminariów 1967-1999; 7 j.a. 2.3. Inne materiały dotyczące pracy na wyższych uczelniach 1975-2008; 8 j.a. 2.4. materiały dotyczące pracy jako lektora Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1972-1988; 2 j.a. 3. MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 1957-2008; 54 j.a. 3.1. Sprawozdania z działalności naukowej 1983-2007; 1 j.a. 3.2. Prace: magisterska, doktorska i habilitacyjna Henryka Komarnickiego 1957-1988; 28 j.a. 3.3. Opracowania, artykuły, referaty i wystąpienia 1976-2008; 10 j.a. 3.4. Recenzje opracowań przygotowane przez Henryka Komarnickiego 1982-2008; 2 j.a. 3.5. Inne materiały dotyczące zainteresowań naukowych 1964-2008; 9 j.a. 3.6. Materiały warsztatowe (notatki, fiszki) b.d.; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 139
65/1652/0 Sąd Powiatowy w Pyrzycach 1951-1974 0 rozwiń
1. AKCESJA 3354/2013; 1951-1974; 88 j.a. - akta spraw cywilnych (Ns, N, C, Co, U), karnych (Kp), rodzinnych (C). Liczba jednostek w zespole: 88
Wyświetlanie 1 641 do 1 660 z 1 758 wpisów.