Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1754/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Drożdżowego w Szczecinie 1949-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
65/1755/0 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie 1989-1998 0 rozwiń
Akcesja nr 3929/2017; 1989-1998; 53 j.a. - orzecznictwo - ochrona środowiska, lokalizacja inwestycji, gospodarka gruntami, pomoc społeczna, sprawy lokalowe, protokoły posiedzeń składu orzekającego SKO w Szczecinie, protokoły z posiedzeń zespołów orzekających, regulaminy, uchwały, członkowie Kolegium, ewidencja osobowa - ankiety członków Kolegium, skargi na funkcjonalność organów samorządowych, rejestr skarg. Liczba jednostek w zespole: 53
65/1756/0 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie 2001-2016 0 rozwiń
Akcesja nr 4009/2017; 45 j.a. - akta organizacyjne, akta pracowników. Liczba jednostek w zespole: 45
65/1758/0 Spuścizna Henryka Mąki (1930-2016) 1930-2016 0 rozwiń
Henryk Mąka (ur. 20 stycznia 1930 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 26 września 2016 w Warszawie) – polski pisarz, reportażysta i publicysta, specjalizujący się w tematyce morskiej i marynistycznej, związany ze Szczecinem. Liczba jednostek w zespole: 50
65/1759/0 Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych w Szczecinie 1946-2015 0 rozwiń
AKCESJA nr 3993/2017; 1946-2015; 259 j.a.; organizacja i zarządzanie, statuty, sprawozdania, plany, Walne Zgromadzenia, Rada Spółdzielni. Liczba jednostek w zespole: 259
65/1760/0 Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 1945-1963 0 rozwiń
Akcesja nr 3994/2017; 1945-1963; 1220 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1220
65/1761/0 Zbiór akt osobowych przedsiębiorstw handlowych z terenu województwa szczecińskiego 1946-1965 0 rozwiń
AKCESJA nr 3998/2017; 1946-1965; 4619 j.a. - akta osobowe pracowników różnych zakładów handlowych po zlikwidowanym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Szczecinie; brak akt osobowych z okresu działalności późniejszego WPHW w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 4619
65/1762/0 Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1988-2009 0 rozwiń
Akcesja nr 4007/2017; 1986-2009; 79 j.a. - zarządzenia, protokoły, sprawozdania, akta weryfikacyjne członków. Liczba jednostek w zespole: 79
65/1763/0 Gmina Widuchowa [1986] 1990-2003 0 rozwiń
AKCESJA nr 3997/2017; [1986] 1990-2003; 126 j.a. - protokoły sesji Rady Gminy Widuchowa, protokoły posiedzeń Komisji, statuty gminy Widuchowa, regulaminy pracy Zarządu Gminy Widuchowa, uchwały Rady Gminy Widuchowa, uchwały Zarządu Gminy Widuchowa, statuty sołectw gminy, samorząd wiejski, zebrania wiejskie, czyny społeczne, współpraca z gmina Gehrede i miastem Gartz, porozumienia gmin Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego, promocja gminy, działalność klubów sportowych, wybory ławników, sprawozdania z zatrudnienia, sprawozdania statystyczne z działalności, budżet gminy, sprzedaż nieruchomości PFZ, wykazy użytkowników gruntów, wykazy gospodarstw i działek rolnych, wykazy nieruchomości, plany działania w zakresie zarządzania kryzysowego. Liczba jednostek w zespole: 126
65/1764/0 Gmina Dobra 1990-1994 0 rozwiń
Akcesja nr 3990/2017; 1990-1994; 22 j.a - protokoły sesji Rady Gminy Dobra, protokoły posiedzeń Komisjii, rejestr uchwał Rady Gminy Dobra, zebrania wiejskie, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy Dobra. Liczba jednostek w zespole: 22
65/1765/0 Prokuratura Rejonowa w Szczecinie 1977-1978 0 rozwiń
AKCESJA nr 4004/2017; 1977-1978; 9 j.a. - zbiór sprawozdań statystycznych, sprawozdania amnestyjne. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1766/0 Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 1956-2007 0 rozwiń
Akcesja nr 4008/2017 Liczba jednostek w zespole: 42
65/1771/0 Niemiecki Sejmik Gmin. Placówka Prowincjonalna Pomorze 1933-1936 0 rozwiń
Przepisy organizacyjne; obwieszczenia o zebraniach członków sejmiku na Pomorzu i sprawozdania z tych spotkań; decyzje i sprawozdania z ich wykonania; dokumenty dotyczą przede wszystkim gmin i miast z terenu rejencji koszalińskiej (Regierung Köslin), z lat 1933-1936, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 741 do 1 753 z 1 753 wpisów.