Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
711/15/0 Stowarzyszenie Europejskie dla stworzenia Fundacji w celu obrony i propagowania Wolności Słowa i Praw Człowieka w Europie Centralnej i Wschodniej - Crea Paris 1988-1988 0 rozwiń
Statut Stowarzyszenia. Liczba jednostek w zespole: 1
711/16/0 Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego we Francji 1947-1948 0 rozwiń
Protokoły z zebrań Zarządu Tymczasowego Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego we Francji. Liczba jednostek w zespole: 1
711/17/0 Komitet Budowy Pomnika Polaków Walczących o Wolność Francji podczas II wojny światowej 1975-1975 0 rozwiń
Statuty, protokoły zebrań Zarządu, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 3
711/18/0 Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum i Liceum polskiego w Les Ageux 1949-1975 0 rozwiń
Korespondencja, materiały dydaktyczne, programy nauczania. Liczba jednostek w zespole: 7
711/19/0 Związek Rezerwistów i byłych Wojskowych Polskich we Francji - Koło Paryż 1925-1991 0 rozwiń
Protokoły zebrań, okólniki, korespondencja w sprawach związkowych i prywatnych, wycinki prasowe. Liczba jednostek w zespole: 68
711/20/0 Stowarzyszenie Wspólnota Polsko-Francuska 1976-1980 0 rozwiń
Statuty, protokoły, korespondencja, materiały. Liczba jednostek w zespole: 7
711/21/0 Federacja Polskich Obrońców Ojczyzny 1947-1980 0 rozwiń
Protokoły, sprawozdania, sprawozdania finansowe, materiały. Liczba jednostek w zespole: 6
711/22/0 Skarb Narodowy we Francji 1947-1989 0 rozwiń
Statut, protokoły z posiedzeń, korespondencja, wykazy, akta finansowe, biuletyny i broszury. Liczba jednostek w zespole: 25
711/23/0 Komitet Wyborczy Polaków Naturalizowanych 1969-1977 0 rozwiń
Korespondencja, wykazy wyborców. Liczba jednostek w zespole: 13
711/24/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Koło Paryż 1941-1998 0 rozwiń
Akta organizacyjne (statuty, protokoły), korespondencja, akta finansowe, materiały Liczba jednostek w zespole: 291
711/25/0 Związek Harcerstwa Polskiego we Francji 1944-1951 0 rozwiń
Protokoły, akta finansowe, korespondencja, materiały. Liczba jednostek w zespole: 21
711/26/0 Stowarzyszenie Przyjaciół Konfederacji Polski Niepodległej 1973-1994 0 rozwiń
Sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe, sprawy finansowe, biuletyny informacyjne. Liczba jednostek w zespole: 22
711/27/0 Societe Civile Immobiliere Moderne de Lille 1948-1974 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, finansowe, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 10
711/28/0 Stowarzyszenie "Szkoła Polska" w Paryżu [1939] 1992-1995 0 rozwiń
Statut, rozporządzenia, dzienniki lekcyjne z 1939 roku, akt spraw organizacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 42
711/29/0 Komitet Pomocy Polakom we Francji 1940-1992 0 rozwiń
Akta w sprawach organizacyjnych, finansowych, akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 1588
Wyświetlanie 1 do 15 z 20 wpisów.