Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
3/31/0 Zbiór fotografii dotyczących archiwów państwowych 1961-2012 590 rozwiń
1. Fotografie dotyczące Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (siedziba, pracownicy, uroczystości itp.) - 671 j.a. 2. Konferencje krajowe, sesje naukowe, zebrania archiwalne - 957 j.a. 3. Konferencje międzynarodowe, porozumienia międzynarodowe w sprawach archiwalnych - 450 j.a. 4. Jubileusze, odznaczenia, akademie, uroczystości - 954 j.a. 5. Wizyty, wycieczki - 89 j.a. 6. Wystawy - 590 j.a. 7. Fotografie portretowe i sytuacyjne osób - 53 j.a. 8. Varia - 251 j.a. 9. Działalność NAC - 234 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4017
3/32/0 Zbiór diapozytywów 1930-1945, 1977-1987 0 rozwiń
Zespół o różnorodnej tematyce (miejscowości, sceny rodzajowe, architektura). Liczba jednostek w zespole: 252
3/33/0 Zbiór nagrań dźwiękowych 1889-2008 0 rozwiń
Najbardziej interesującymi materiałami są przemówienia i wypowiedzi polityków (J. Piłsudskiego, J. Becka, I. Paderewskiego, J. Marchlewskiego, A. Hitlera, W. Lenina, J. Stalina, W. Churchila) i wojskowych (gen. W. Andersa, gen. L. Żeligowskiego, gen. W. Sikorskiego, gen. K. Sosnkowskiego, gen. J. Hallera). Duża część nagrań dotyczy reportaży i transmisji z ważnych wydarzeń z historii Polski, życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego. Do unikatowych zapisów należy zaliczyć przede wszystkim niemiecką relację z ataku na Westerplatte, audycję tajnej rozgłośni powstańczej Warszawy „Błyskawica”, sprawozdania radiowe ilustrujące rozwój i zażegnanie konfliktu polsko-litewskiego w 1938 r. oraz przyłączenie Zaolzia do Polski w tym samym roku. Inne reportaże i audycje przedstawiają uroczystości państwowe, obrady partii politycznych (m.in. kongres zjednoczeniowy PPR i PPS), zawody sportowe, przedstawienia teatralne, wspomnienia uczestników ważnych wydarzeń na arenie polskiej i międzynarodowej, recytacje poezji i prozy w wykonaniu autorów i wybitnych aktorów polskich (Cz. Miłosz, M. Białoszewski, E. Bryll, K. Iłłakowiczówna, W. Szymborska, Z. Herbert, J. Osterwa). Nie brak również audycji o charakterze satyryczno-rozrywkowym (Studencki Teatr Satyryków, przedwojenne skecze, m.in. Szczepko i Tońko), muzycznym (utwory F. Chopina w wykonaniu I Paderewskiego i R. Koczalskiego), religijnym (m.in. audycje Radia Watykańskiego i relacje z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, wypowiedzi prymasa A. Hlonda, prymasa S. Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki), popularno-naukowym (wykłady Kazimierza Wyki i Juliana Krzyżanowskiego) czy publicystycznym (audycje Radia „Solidarność”). Liczba jednostek w zespole: 22125
3/34/0 Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia - dokumentacja programowa [1945] 1947-1949 0 rozwiń
Skrypty audycji Polskiego Radia z lat 1945, 1947-1949: dzienników, felietonów społeczno-politycznych, audycji dla dzieci i młodzieży, słuchowisk i programów literackich - 1419 j.a. (teczek). Liczba jednostek w zespole: 1419
3/35/0 Zbiór filmów 1914-2008 0 rozwiń
Do najciekawszych i najcenniejszych filmów należą: „Polonia Restituta” – dokument z końca lat dwudziestych ukazujący walkę o granice Polski w latach 1917-1920, "Sztandar wolności" z 1935 r. o podobnej tematyce, „Idziemy” – reportaż z walk I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, „Niedokończona podróż” – filmowa sylwetka gen. Sikorskiego, relacja operatorów Polskiej Agencji Telegraficznej z pogrzebu Romana Dmowskiego (styczeń 1939 roku), film o życiu polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii podczas II wojny światowej, materiał ukazujący Ignacego Jana Paderewskiego na jego farmie w Paso Robles w Kalifornii oraz niemieckie kroniki filmowe z czasów II wojny światowej obrazujące walki armii niemieckiej na różnych frontach, życie w Generalnej Guberni i ziemiach włączonych do III Rzeszy. W zespole znajdują się także filmy szkoleniowe i edukacyjne. Liczba jednostek w zespole: 5449
3/36/0 Rozgłośnia Polska "Radia Wolna Europa" 1952-1994 876421 rozwiń
Na zespół składają się: kopie 16961 taśm i kaset magnetofonowych z lat 1952-1994, kopie 308 płyt CD m.in. z audycjami autorstwa dr. Tadeusza Kryski-Karskiego (oryginały znajdują się w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie), 2834 segregatory i teczki ze skryptami audycji, 33 rolki mikrofilmów skryptów audycji z pierwszych lat działania Radia, 229 rolek mikrofilmów z lat 1982-1988, ponad 1000 stron skryptów pozostałych audycji oraz listy słuchaczy z Polski, a także 473 fotografie przedstawiające m.in. dziennikarzy podczas pracy i rozmów z zaproszonymi gośćmi, uroczystości w siedzibie radia, pomieszczenia studyjne, akcje propagandowe. Na fotografiach widoczne są tak znane osobistości jak prymas Stefan Wyszyński, gen. Władysław Anders, gen. Tadeusz Bór - Komorowski, Edward Raczyński, Lech Wałęsa, Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, Marian Hemar czy Artur Rubinstein. Liczba jednostek w zespole: 24715
3/37/0 Archiwum Fotograficzne Stefana Bałuka [1871] 1939-1945 [1981] 0 rozwiń
Sygn. 1-28 - Wojsko Polskie w II Rzeczpospolitej Sygn. 29-60 - Oficerowie Wojska Polskiego Sygn. 61-143b - Wojna obronna 1939 r. Sygn. 144-172 - Niemieccy oficerowie i przywódcy Sygn. 173-237 - Wojska niemieckie i radzieckie w 1939 r., jeńcy polscy Sygn. 238-269 - Warszawa podczas okupacji niemieckiej Sygn. 270-298 - Okupacja niemiecka (wysiedlenia, aresztowania, egzekucje) Sygn. 299-317 - Niemieckie więzienia i obozy koncentracyjne Sygn. 318-344 - Żydzi podczas okupacji niemieckiej Sygn. 345-352 - Powstanie w gettcie warszawskim Sygn. 353-357 - Ekshumacje w Katyniu, 1943 r. Sygn. 358-361 - Polscy zesłańcy w ZSRR Sygn. 362-404 - Rząd RP i Wojsko Polskie we Francji, 1939-1940 Sygn. 405-407 - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich w Norwegii Sygn. 408-413 - Żołnierze francuscy i niemieccy w Norwegii Sygn. 414-415 - 2 Dywizja Strzelców Pieszych internowana w Szwajcarii Sygn. 416-434 - Brygada Strzelców Karpackich; Legia Oficerska Wojska Polskiego Sygn. 435-440 - Wojska: brytyjskie, austiackie, włoskie, niemieckie w Afryce Północnej Sygn. 441-496 - Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii Sygn. 497-542 - 1 Dywizja Pancerna w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej Sygn. 543-556 - Cichociemni Sygn. 557-582 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Wielkiej Brytanii Sygn. 583-597 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa; spadochroniarze amerykańscy i brytyjscy Sygn. 598-620 - Armia Polska w ZSRR, Iranie i Iraku Sygn. 621-632 - 2 Korpus Polski w Palestynie i Egipcie Sygn. 633-684 - 2 Korpus we Włoszech Sygn. 685-761 - Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii i Francji Sygn. 762-768 - Lotnictwo: brytyjskie, amerykańskie i niemieckie Sygn. 769-808 - Polska Marynarka Wojenna Sygn. 809-836 - Enigma, pociski V-1 i V-2 Sygn. 837-873 - Ludowe Wojsko Polskie Sygn. 874-875 - Żołnierze radzieccy i niemieccy Sygn. 876 - Podpisanie kapitulacji Niemiec Sygn. 877-887 - Oddział partyzancki "Hubala" Sygn. 887a,b - Delegaci rządu Sygn. 888-1220 - Fotografie portretowe i sytuacyjne żołnierzy Armii Krajowej Sygn. 1221-1451 - Okręgi Armii Krajowej Sygn. 1452-1722a - Powstanie warszawskie Sygn. 1723-1769 - Organizacje konspiracyjne Sygn. 1770-1785 - Armia Ludowa i partyzanci radzieccy Sygn. 1786-1802 - Polscy partyzanci na ziemiach polskich i zagranicą Sygn. 1802a-1827 - Wojsko w II Rzeczpospolitej Sygn. 1828-1849 - Okres międzywojenny - zagranica Sygn. 1850-1861 - Okres powojenny (Warszawa, kombatanci, Armia Krajowa) Sygn. 1862-1875 - Maria Curie-Skłodowska (rodzina, praca) Liczba jednostek w zespole: 5028
3/38/0 Archiwum Fotograficzne Tadeusza Jankowskiego 1939-1960 0 rozwiń
Sygn. 1 - 40 - Sygn. 41 - 42 - Chorwacja 1940 r. Sygn. 43 - 74 - Brygada Strzelców Karpackich w Palestynie 1940 r. Sygn. 75 - 79 Legia Oficerska Wojska Polskiego w Palestynie 1940 r. Sygn. 80 - 104 - Palestyna 1940 r. Sygn. 105 - Legia Oficerska Wojska Polskiego w Egipcie 1940 r. Sygn. 105a - 180a - Legia Oficerska Wojska Polskiego w Egipcie 1941 r. Sygn. 181 - 220 - Egipt 1940 r. Sygn. 221 - 224 - Wojskowi polscy w Palestynie 1941-1942 r. Sygn. 225 - 232 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Palestynie 1943 r. Sygn. 233 - 236 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Egipcie 1943 r. Sygn. 237 - 287 - 2 Korpus Wojska Polskiego we Włoszech 1944-1946 r. Sygn. 288 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Niemczech 1946 r. Sygn. 289 - 323 - Włochy 1944-1946 r. Sygn. 324-334 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii Sygn. 335 - 339 - Polacy w Wielkiej Brytanii Sygn. 340 - 356 - Wielka Brytaniia Liczba jednostek w zespole: 1750
3/39/0 Wojskowa Agencja Fotograficzna 1960-1980 0 rozwiń
Z powodu znacznej ilości fotografii (około 1 miliona obrazów) oraz zupełnego braku pomocy ewidencyjnych nie jest możliwe dokładne podanie zawartości. Wiadomo, że fotografie przedstawiają Ludowe Wojsko Polskie w okresie PRL oraz częściowo II wojnę światową. Liczba jednostek w zespole: 2500000
3/40/0 Archiwum Grażyny Rutowskiej [1944] 1946-2002 [2004-2015] 38270 rozwiń
Zespół składa się głównie z fotografii. Ukazują one życie społeczno-polityczne, kulturalne, gospodarcze, religijne, naukowe, sportowe w Polsce w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego i związanego z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. Znaczna część zdjęć ukazuje również architekturę miejscowości polskich i niektórych państw w Europie. W stosunku do fotografii dokumentacja aktowa stanowi mniejszość. Składają się na nią materiały biograficzne (głównie dotyczące działalności zawodowej), notatki reporterskie i wycinki prasowe. Liczba jednostek w zespole: 38395
3/41/0 Zbiór fotografii Lwowa i okolic 1880-1939 1775 rozwiń
Sygn. 1 - 45 - Fotografie portretowe. Sygn. 46 - 122 - Fotografie portretowe i sytuacyjne wojskowych. Sygn. 123 - 216 - Fotografie grupowe wojskowych. Sygn. 217 - 236 - Uroczystości i wydarzenia polityczne. Sygn. 237 - 248 - Zamieszki i demonstracje. Sygn. 249 - 262 - Uroczystości i wydarzenia z życia gospodarczego. Sygn. 263 - 279 - Uroczystości z udziałem generalicji. Sygn. 280 - 285 - Szkoła Kadetów. Sygn. 286 - 288 - Weterani wojenni i uczestnicy powstań. Sygn. 289 - 298 - Uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych i pomników. Sygn. 299 - 310 - Uroczystości rocznicowe. Sygn. 311 - 323 - Uroczystości wojskowe. Sygn. 324 - 367 - Uroczystości religijne. Sygn. 368 - 401 - Pogrzeby. Sygn. 402 - 410 - Inne uroczystości. Sygn. 411 - 432 - Życie kulturalne. Sygn. 433 - 443 - Służba zdrowia. Sygn. 444 - 468 - Oświata. Sygn. 469 - 481 - Sport i rekreacja. Sygn. 482 - 521 - Życie codzienne miasta. Sygn. 522 - 581 - Organizacje społeczne. Sygn. 582 - 672 - Gospodarka. Sygn. 673 - 675 - Uzbrojenie. Sygn. 676 - 707 - Targi Wschodnie. Sygn. 708 - 740 - Wystawa Krajowa. Sygn. 741 - 834 - Architektura. Sygn. 835 - 848 - Pomniki. Sygn. 849 - 884 - Kościoły i synagogi. Sygn. 885 - 916 - Place. Sygn. 917- 961 - Ulice. Sygn. 962 - 972 - Dzielnice. Sygn. 973 - 1007 - Wnętrza. Sygn. 1008 - 1009 - Sztandary. Sygn. 1010 - 1012 - Tablice pamiątkowe. Sygn. 1013 - 1087 - Cmentarze. Sygn. 1088 - 1121 - Panoramy. Sygn. 1122 - 1214 - Inne miasta. Sygn. 1215 - 1251 - Miasta niezidentyfikowane. Sygn. 1252 - 1273 - Uroczystości w różnych miastach. Liczba jednostek w zespole: 1281
3/42/0 Archiwum Fotograficzne Edwarda Hartwiga 1945-1982 15446 rozwiń
Fotografie ukazyją przedstawienia teatralne – zarówno dramatyczne jak i muzyczne – w teatrach Warszawy i innych miast oraz portrety polskich aktorów w latach 1945-1982. Część fotografii dotyczy również architektury (głównie Krakowa i ziemi świętokrzyskiej) i nauki (jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Liczba jednostek w zespole: 122036
3/43/0 Archiwum Fotograficzne Stanisława Porębskiego 1955-1956 192 rozwiń
Sygn. 1 - 120 - Pobyt Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy 1955-1956 r. Sygn. 121 - 126 - Widoki zewnętrzne domu Sióstr Nazaretanek w Komańczy (1956 r.) Sygn. 127 - Przyjęcie weselne Janiny i Czesława Jurkiewiczów (Częstochowa, 1937 r.) Sygn. 128 - Fotografia rodziny Sułków (Warszawa, 1926 r.) Sygn. 129 - Anastazja Sułek z dziećmi i Stefanią Tomaszewską (Warszawa, 1925 r.) Sygn. 130 - Fotografia Zdzisława Sułka (Warszawa, 1925 r.) Sygn. 131 - Fotografia portretowa dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej (Warszawa, 1933 r.) Sygn. 132 - Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi (1906 r.) Sygn. 133-134, 137 - Ks. kard. Stefan Wyszyński podczas spaceru w górach Sygn. 135- 136 - Siostra Narcyza Stankiewicz i Maria Sułek podczas spaceru Sygn. 138-139 - Prymas Polski Stefan Wyszyński i ks. Stanisław Porębski na werandzie domu SS. Nazaretanek Sygn. 140-143 - Maria Sułek na werandzie domu SS. Nazaretanek Sygn. 144-145 - Członkowie rodziny ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Sygn. 146-148 - Rodzina ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas odwiedzin w Komańczy Sygn. 149-153 - Kleryk Włodzimierz Sułek i Maria Sułek podczas odwiedzin ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego internowanego w Komańczy Sygn. 154-164 - Rodzina ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas odwiedzin w Komańczy Sygn. 165-170 - Nierozpoznani goście ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przebywającego na internowaniu w Komańczy Sygn. 171-172 - Krajobraz okolic Komańczy Liczba jednostek w zespole: 242
3/44/0 Archiwum fotograficzne Włodzimierza Barchacza 1975-1992 1986 rozwiń
1. Ludzie kultury - portrety i fotografie sytuacyjne (sygn. 44-1 - 44-17) 2. Pisarze literatury dziecięcej i młodzieżowej - spotkania, uroczystości wręczania nagród za twórczość (sygn. 44-18 - 44-21) 3. Spotkania z pisarzami, promocje książek i wieczory literackie (sygn. 44-22 - 44-25) 4. Targi i kiermasze książek (sygn. 44-26 - 44-29) 5. Sztuka dziecięca (sygn. 44-30 - 44-31) 6. Spotkania redakcyjne (sygn. 44-32 - 44-33) 7. Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata (sygn. 44-34 - 44-37) 8. Fotografie reportażowe (sygn. 44-39 - 44-48) Liczba jednostek w zespole: 49
3/45/0 Krajowa Agencja Wydawnicza - archiwum fotograficzne 1974-1997 0 rozwiń
Na zawartość zespołu składają się m.in. diapozytywy z widokami miejscowości, krajobrazy, wydarzenia polityczne i historyczne z okresu II wojny światowej i PRL, reprodukcje portretów sławnych ludzi oraz fotografie ukazujące przemysł, rolnictwo, handel, rekreację, sport, kulturę, sztukę. Część zdjęć dotyczy również tematyki międzynarodowej. Niewielki procent stanowi dokumentacja aktowa w postaci tek wydawniczych. Liczba jednostek w zespole: 181209
Wyświetlanie 31 do 45 z 153 wpisów.