Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
3/77/0 Archiwum fotograficzne Leopolda Webera 1917-1939 0 rozwiń
Zespół jest jednolity tematycznie. Dominują w nim fotografie dotyczące 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych oraz jednostki z której się wywodził - 3 Pułku Polskiego we Włoszech. Poza tematyką wojskową ukazane są także miejscowości i architektura w Małopolsce Wschodniej i na Podolu. Pobyt pułku na Podolu ukazuje pięć fotografii. Wykonane one zostały we wsi Czołhazów we wrześniu i październiku 1919 r. Widoczni są na nich oficerowie pułku w tym ppor. Leopold Weber. Na jednym ze zdjęć ukazana jest cerkiew. W marcu 1920 r. pułk przeszedł do Międzyboża na Ukrainie. Ukazuje to mały serwis fotograficzny składający się z 10 fotografii. Widoczni są na nich oficerowie i żołnierze pułku m.in. konno. Zdjęcia ukazują także zamek Sieniawskich. Ponadto jest jeszcze jedna fotografia z Międzyboża. Oprócz oficerów polskich widoczni są niej także oficerowie francuscy. Pułk brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na Ukrainie. Z tego okresu pochodzi m.in. zdjęcie przedstawiające oficerów 12 Dywizji Piechoty nad rzeką Seret we wrześniu 1920 r. Po zakończeniu działań wojennych, pułk od grudnia 1921 r. stacjonował w Brzeżanach. Miasto to było jego stałym miejscem pobytu do końca II RP. Fotografie zespołu ukazują uroczystości z udziałem 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Brzeżanach, m.in. trzy zdjęcia przedstawiają obchody święta 3 Maja w Brzeżanach w 1924 r. Widoczne są na nich: defilada Pułku na Rynku, oficerowie i obywatele miasta przed kościołem Świętej Trójcy oraz msza polowa. W 1924 r. wykonano także zdjęcia we wsi Buszcze w rejonie Brzeżan. Jedno z nich ukazuje młyn wodny. Na dwóch fotografiach widoczni są oficerowie i żołnierze podczas ćwiczeń. Dwa inne zdjęcia przedstawiają festyn żołnierski 51 Pułku Piechoty podczas Święta Żołnierza 15 sierpnia. Zwraca uwagę miejscowa ludność wiejska zbratana z żołnierzami, można domniemywać, że byli to miejscowi Polacy. Fotografia z 12 marca 1925 r. ukazuje VI turnus szkoły podoficerskiej 51 Pułku Piechoty. Widoczni są na niej oficerowie i żołnierze przed komorą do ćwiczeń z maskami przeciwgazowymi. Wśród stojących jest m.in. kpt. Leopold Weber. Pięć zdjęć przedstawia czołgi Renault FT-17 w 51 Pułku Piechoty. Dwie fotografie zostały wykonane na stacji kolejowej w Siankach. Wieś ta była ośrodkiem narciarskim. Zdjęcie z lat 1928-1935 ukazuje mszę polową w 23 Brygadzie Piechoty w dniu Święta Żołnierza. Widoczne są na nim poczty sztandarowe 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych i 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Kilka zdjęć ukazuje sztandary Pułku – zarówno ufundowany przez miasto Mediolan jak i późniejszy ufundowany przez społeczeństwo Brzeżan, Rohatyna i Podhajec. Dwie fotografie z lat 1919-1920 ukazują nagrobki Sieniawskich w kościele zamkowym w Brzeżanach. Sarkofagi te nie miały odpowiednika w sztuce polskiej. W 1920 r. zostały wywiezione do Krakowa, unikając tym samym zniszczenia podczas wojny z Bolszewikami. Zespół jest cenny pod względem historycznym i archiwalnym. Jego fotografie dokumentują pułk piechoty sformowany we Włoszech i Francji, który walczył w obronie Kresów Wschodnich a potem stał na straży ich przynależności do Polski. Liczba jednostek w zespole: 134
3/78/0 Zbiór kopii cyfrowych fotografii dotyczących Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 1939-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/79/0 Archiwum Fotograficzne Krzysztofa Jaszczyńskiego 1980-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
3/80/0 Archiwum fotograficzne Lecha Ważyńskiego 1950-2011 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9872
3/81/0 Wytwórnia Filmów Sportowych i Turystycznych "Sportfilm" 1963-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1172
3/82/0 Kolekcja Mariana Romaniuka dotycząca Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego 1917-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2093
3/83/0 Archiwum Fotograficzne Rodziny Wickenhagenów [1888] 1901-1920, 1926-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 851
3/84/0 Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego 1982-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
3/85/0 Archiwum Fotograficzne Aleksandra Załęskiego [1979] 1983-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4904
3/86/0 Archiwum fotograficzne Ryszarda Witkowskiego 1945 79 rozwiń
Zespół jest jednorodny pod względem treści. Fotografie przedstawiają przebieg obchodów Święta Morza w Gdańsku w czewcu 1945 r., zniszczoną zabudowę Trójmiasta i migawki z molo w Sopocie. Zespół podzielono na 6 jednostek inwentarzowych zgodnie z kryterium geograficznym: sygn. 3/86/1: Molo w Sopocie - 6 j.a., sygn. 3/86/2: Architektura Gdańska - 10 j.a., sygn. 3/86/3: Obchody Święta Morza w Gdańsku - 47 j.a., sygn. 3/86/4: Droga z Gdańska do Sopotu - 8 j.a., sygn. 3/86/5: Brama tryumfalna w Sopocie - 2 j.a., sygn. 3/86/6: Port w Gdyni - 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 79
3/87/0 Archiwum Fotograficzne Bronisława Łuszczyńskiego 1924-1926 [1938] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
3/88/0 Archiwum Fotograficzne Jerzego Dąbrowskiego 1956-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5040
3/89/0 Kolekcja Kordiana Tarasiewicza dotycząca firmy "Pluton" w Warszawie 1885-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 109
3/90/0 Fundacja "Warszawa1939.pl" - kolekcja fotografii architektury z okolic Warszawy 1950-1959 0 rozwiń
Na zespół składa się 672 fotografii wykonanych w latach 50. XX w., przedstawiających architekturę (obiekty i detale architektoniczne) miejscowości na Mazowszu, m.in.: Płocka, Okuniewa, Zakroczymia, Serocka. Liczba jednostek w zespole: 672
3/91/0 Kolekcja nagrań muzycznych Jerzego Junoszy Kowalewskiego 1930-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
Wyświetlanie 76 do 90 z 153 wpisów.