Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
3/62/0 Zbiór fotografii Głoskowa i okolic 1890-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
3/63/0 Archiwum Fotografii Stereoskopowej Zbigniewa Szczypki 1950-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1999
3/64/0 Archiwum Fotograficzne Rodziny Świtalów 1914-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
3/65/0 Archiwum audiowizualne Jerzego Ficowskiego 1900-2006 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3120
3/66/0 Tygodnik "Za i Przeciw" - Archiwum Fotograficzne 1980-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1469
3/67/0 Archiwum Fotograficzne Edwarda Zabawskiego 1946, 1948, 1982 24 rozwiń
Fotografie przedstawiają dwa miasta: Warszawę i Gdańsk. Cztery zdjęcia z Warszawy pochodzące z lutego-marca 1946 r. ukazują komunikację miejską w Warszawie oraz fragment Żoliborza. Fotografie z Gdańska stanowiące przeważającą część zespołu (18 obrazów) pochodzą prawdopodobnie z jednego pobytu autora w Gdańsku w sierpniu 1948 roku. Widoczne są zabytki Gdańska w ich ówczesnym stanie – większość nosi ślady zniszczeń z czasów drugiej wojny światowej, niektóre są w trakcie odbudowy. Dwa zdjęcia przedstawiają panoramę miasta oraz port. Dwie fotografie przedstawiają plakaty rozwieszone prawdopodobnie przez emigrantów polskich na ulicach Paryża w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego w PRL. Liczba jednostek w zespole: 24
3/68/0 Archiwum Fotograficzne Rodziny Otowskich 1915-1939, 1950-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1201
3/69/0 Archiwum Fotograficzne Stanisława Doktorowicz-Hrebnickiego 1933-1950 58 rozwiń
Fotografie z okresu powojennego (1945-1950) przedstawiają głównie ruiny miast polskich, także wraki samolotów i czołgów. Liczba jednostek w zespole: 172
3/70/0 Archiwum Fotograficzne Stefana Bzowskiego 1914-1917 0 rozwiń
Tematem fotografii jest przebieg służby wojskowej Stefana Bzowskiego w 3 Armii Rosyjskiej w latach 1914-1917. Liczba jednostek w zespole: 520
3/71/0 Zbiór fotografii dotyczących żałoby narodowej po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 11-04-2010 - 21-04-2010 1375 rozwiń
Zbiór składa się z 1405 jednostek archiwalnych tworzących 14 jednostek inwentarzowych. Każdy temat przedstawia wydarzenia jednego dnia żałoby oraz pogrzeby niektórych ofiar katastrofy. Drugi dzień żałoby narodowej w Warszawie po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, sygn. 71-1 (1-134), trzeci dzień , sygn. 71-2 (1-151), czwarty dzień , sygn. 71-3 (1-262), piąty dzień sygn. 71-4 (1-58), szósty dzień, sygn. 71-5 (1-188), siódmy dzień, sygn. 71-6 (1-25), ósmy dzień, sygn.71-7 (1-178). Pogrzeb prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii Kaczyńskiej w Krakowie, sygn. 71-8 (1-200). Pałac Prezydencki w Warszawie po zakończeniu żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej, sygn. 71-9 (1-2). Pogrzeb ostatniego prezydenta II RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie, sygn. 71-10 (1-93). Pogrzeb Tomasza Merty w Warszawie, sygn. 71-11 (1-30). Pogrzeb Anny Walentynowicz w Gdańsku, sygn. 71-12 (1-75). Plac Solidarności w Gdańsku w dniu pogrzebu Anny Walentynowicz, sygn. 71-13 (1-8). Żałoba narodowa w Rypinie po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, sygn. 71-14 Liczba jednostek w zespole: 0
3/72/0 Archiwum Fotograficzne E.I. Mileskiego dotyczące Harcerstwa Związku Narodowego Polskiego 1934-08-15 - 1934-08-30 51 rozwiń
Album fotografii Harcerstwa Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych dokumentuje harcerzy podczas kursu na stopień ćwika 15 sierpnia 1934 r. i kursu na stopień samarytanki 30 sierpnia 1934 r., w Kolegium Związku w Cambridge Springs, w Pensylwanii. Liczba jednostek w zespole: 51
3/73/0 Zbiór kopii cyfrowych fotografii dotyczących wileńskich pułków ułanów 1919-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/74/0 Zbiór kopii cyfrowych fotografii dotyczących Stanisława Zenona Zakrzewskiego 1923-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/75/0 Archiwum Fotograficzne Pawła Kalisza 2010, 2012, 2014, 2016-2017 253 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/76/0 Zbiór fotografii dotyczących uroczystości beatyfikacyjnych księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie 2010-06-06 57 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/77/0 Archiwum fotograficzne Leopolda Webera 1917-1939 0 rozwiń
Zespół jest jednolity tematycznie. Dominują w nim fotografie dotyczące 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych oraz jednostki z której się wywodził - 3 Pułku Polskiego we Włoszech. Poza tematyką wojskową ukazane są także miejscowości i architektura w Małopolsce Wschodniej i na Podolu. Pobyt pułku na Podolu ukazuje pięć fotografii. Wykonane one zostały we wsi Czołhazów we wrześniu i październiku 1919 r. Widoczni są na nich oficerowie pułku w tym ppor. Leopold Weber. Na jednym ze zdjęć ukazana jest cerkiew. W marcu 1920 r. pułk przeszedł do Międzyboża na Ukrainie. Ukazuje to mały serwis fotograficzny składający się z 10 fotografii. Widoczni są na nich oficerowie i żołnierze pułku m.in. konno. Zdjęcia ukazują także zamek Sieniawskich. Ponadto jest jeszcze jedna fotografia z Międzyboża. Oprócz oficerów polskich widoczni są niej także oficerowie francuscy. Pułk brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na Ukrainie. Z tego okresu pochodzi m.in. zdjęcie przedstawiające oficerów 12 Dywizji Piechoty nad rzeką Seret we wrześniu 1920 r. Po zakończeniu działań wojennych, pułk od grudnia 1921 r. stacjonował w Brzeżanach. Miasto to było jego stałym miejscem pobytu do końca II RP. Fotografie zespołu ukazują uroczystości z udziałem 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Brzeżanach, m.in. trzy zdjęcia przedstawiają obchody święta 3 Maja w Brzeżanach w 1924 r. Widoczne są na nich: defilada Pułku na Rynku, oficerowie i obywatele miasta przed kościołem Świętej Trójcy oraz msza polowa. W 1924 r. wykonano także zdjęcia we wsi Buszcze w rejonie Brzeżan. Jedno z nich ukazuje młyn wodny. Na dwóch fotografiach widoczni są oficerowie i żołnierze podczas ćwiczeń. Dwa inne zdjęcia przedstawiają festyn żołnierski 51 Pułku Piechoty podczas Święta Żołnierza 15 sierpnia. Zwraca uwagę miejscowa ludność wiejska zbratana z żołnierzami, można domniemywać, że byli to miejscowi Polacy. Fotografia z 12 marca 1925 r. ukazuje VI turnus szkoły podoficerskiej 51 Pułku Piechoty. Widoczni są na niej oficerowie i żołnierze przed komorą do ćwiczeń z maskami przeciwgazowymi. Wśród stojących jest m.in. kpt. Leopold Weber. Pięć zdjęć przedstawia czołgi Renault FT-17 w 51 Pułku Piechoty. Dwie fotografie zostały wykonane na stacji kolejowej w Siankach. Wieś ta była ośrodkiem narciarskim. Zdjęcie z lat 1928-1935 ukazuje mszę polową w 23 Brygadzie Piechoty w dniu Święta Żołnierza. Widoczne są na nim poczty sztandarowe 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych i 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Kilka zdjęć ukazuje sztandary Pułku – zarówno ufundowany przez miasto Mediolan jak i późniejszy ufundowany przez społeczeństwo Brzeżan, Rohatyna i Podhajec. Dwie fotografie z lat 1919-1920 ukazują nagrobki Sieniawskich w kościele zamkowym w Brzeżanach. Sarkofagi te nie miały odpowiednika w sztuce polskiej. W 1920 r. zostały wywiezione do Krakowa, unikając tym samym zniszczenia podczas wojny z Bolszewikami. Zespół jest cenny pod względem historycznym i archiwalnym. Jego fotografie dokumentują pułk piechoty sformowany we Włoszech i Francji, który walczył w obronie Kresów Wschodnich a potem stał na straży ich przynależności do Polski. Liczba jednostek w zespole: 134
3/78/0 Zbiór kopii cyfrowych fotografii dotyczących Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 1939-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/79/0 Archiwum Fotograficzne Krzysztofa Jaszczyńskiego 1980-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
3/80/0 Archiwum fotograficzne Lecha Ważyńskiego 1950-2011 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9872
3/81/0 Wytwórnia Filmów Sportowych i Turystycznych "Sportfilm" 1963-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1172
Wyświetlanie 61 do 80 z 152 wpisów.