Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju

Sygnatura
37/10/0
Daty skrajne
1944-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Biłgoraju (sygn. 8), protokoły z posiedzeń PKOS (sygn.9), okresowe sprawozdania z działalności PKOS (sygn.10-14), Okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki społecznej (sygn.15-16), sprawozdania lustracyjne i plany lustracji (sygn.17), korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn.18-20), korespondencja z delegatami (sygn.21), korespondencja z GKOS (sygn.22), sprawy powszechne (sygn.23-26), sprawy finansowe (sygn.27-34), dziennik główna (sygn.35), księga magazynowa (sygn.36), korespondencja w sprawach darów (sygn.37-38), sprawy darów UNRA (sygn.39-41), sprawy pomocy wracającym z Zachodu i obozów hitlerowskich (sygn.42-44), korespondencja w sprawach amnestiowanych (sygn.45), korespondencja w sprawie Akcji Pomocy Zimowej (sygn.46-47), sprawy akcji przeciwpowodziowej (sygn.48), korespondencja w sprawach kuchni ludowych PKOS (sygn.49-50), korespondencja w sprawie dożywiania dzieci (sygn. 51-52), zlecenia na przydziały żywności (sygn.53), skorowidz do wydanych zapomóg miesięcznych (sygn.54), skorowidz podań (sygn.55), różne (sygn.56-58), podania do PKOS (sygn.59), dziennik podawczy (sygn. 60).

Dzieje twórcy:

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju został utworzony w styczniu 1945 r. po zlikwidowaniu Rady Głównej Opiekuńczej Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Biłgoraju. PKOS podlegał Wojewódzkiemu Komitetowi Opieki Społecznej Lublinie Na czele Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej stał kierownik. Ważne sprawy organizacyjne, gospodarcze i opiekuńcze rozpatrywał na posiedzeniach Zarząd PKOS złożony z przewodniczącego i pięciu członków. Główne zadaniami PKOS to niesienie pomocy osobom poszkodowanym w czasie wojny, udzielanie pomocy ofiarom katastrof żywiołowych, przeprowadzanie kontroli dobrowolnej opieki, wspieranie innych zakładów społecznych. PKOS zlikwidowano w 1949 r. Jego zadania przejął Referat Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Daty skrajne:

1944-1948

Klasyfikacja:

instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

60

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

60

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak