Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sierzchowach

Sygnatura
73/1117/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta zgonów 1856, 1878, 1887-1930 akta urodzeń, małżeństw 1871 akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872, 1874, 1877, 1889, 1898-1900 akta urodzeń 1890-1914 (uzupełnienie aktu Nr 66/1912 w 2008) akta małżeństw 1888-1933 akta małżeństw, zgonów 1900 aneksy do akt małżeństw 1878-1879, 1887, 1891-1892, 1894, 1897, 1899, 1903, 1916-1917, 1927

Dzieje twórcy:

Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku

Daty skrajne:

1856-1933 [2008]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1856-1856, 1871-1872, 1874-1874, 1877-1879, 1887-1933, 2008-2008.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 18 ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 14ja

zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016