Archiwum Państwowe Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego w Suwałkach

Sygnatura
63/298/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
380

Zawartość:

Sprawy organizacyjne Sprawy gospodarcze Sprawy personalne

Dzieje twórcy:

Archiwum Państwowe w Suwałkach rozpoczęło działalność w 1921 r. Podlegało ono Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. W archiwum zgromadzono, wstępnie posegregowano na zespoły archiwalne oraz zewidencjonowano materiały archiwalne z instytucji działających przeważnie na terenie Suwałk z okresu XIX i początku XX wieku. Do najciekawszych zespołów w zasobie tego archiwum należały: Akta polskie b. Rządu Gubernialnego w Suwałkach 1796-1866, Akta Rządu Gubernialnego 1862-1914, Kancelaria Suwalskiego Gubernatora 1863-1914, Akta Naczelnika Wojennego Oddziału Augustowskiego 1861-1871, Akta Oddziału Dóbr Państwowych 1867-1869, Komisja o wyborach do Dumy Państwowej 1906-1912, Akta Magistratu m. Augustowa 1800-1912, Akta Magistratu m. Suwałk 1807-1915 . W sumie, jak można jedynie z grubsza oszacować, liczyły one ok. 28000 j.a., ok. 650 m.b. Szczególnie cenne były akta władz wojewódzkich (gubernialnych). Archiwum Państwowe w Suwałkach nie działało jednak długo. W 1926 r. jego zasób został przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, a w 1927 r., po spełnieniu swego zadania, uległo likwidacji.

Daty skrajne:

1921-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1925, 1921-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak