Okręgowa Spółdzielnia Mięsna "Samopomoc Chłopska" w Ełku

Sygnatura
64/1/0
Daty skrajne
1948-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta rejestracji spółdzielni, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, bilanse okresowe i roczne, akta likwidacji Spółdzielni

Dzieje twórcy:

Okręgowa Spółdzielnia Mięsna "Samopomoc Chłopska" w Ełku została zorganizowana 17 lutego 1948 roku. Miała siedzibę w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 56. Działała na terenie powiatów: Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów, Grajewo. Do zadań spółdzielni należało podniesienie produkcji gospodarstw rolnych oraz współdziałanie w zwiększeniu hodowli. Spółdzielnia prowadziła skup i zbyt zwierząt rzeźnych. Na czele spółdzielni stała Rada Nadzorcza złożona z 9 członków i 3 zastępców, która uchwalała regulamin Zarządu i sprawowała nadzór nad gospodarką budżetową. Spółdzielnia Mięsna została zlikwidowana 20 kwietnia 1951 roku.

Daty skrajne:

1948-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak