Powszechny Dom Towarowy w Ełku

Sygnatura
64/2/0
Daty skrajne
1947-1953
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły poinspekcyjne, plany i sprawozdania finansowe, bilanse

Dzieje twórcy:

Powszechny Dom Towarowy w Ełku powstał 4 sierpnia 1947 roku, siedzibę miał przy ul. Wojska Polskiego 124-125. Swoją działalność opierał na zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 29.11.1947 roku i podlegał Naczelnej Dyrekcji Domów Towarowych. Głównym zadaniem PDT było rozprowadzanie masy towarowej w Ełku za pośrednictwem punktów sprzedaży. Powszechny Dom Towarowy zakończył swoją działalność w 1953 roku, a jego agendy przejął Miejski Handel Detaliczny. Przez cały okres działalności kierownikiem przedsiębiorstwa był Piotr Okuniewicz.

Daty skrajne:

1947-1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak