Bank Rolny Oddział w Gołdapi

Sygnatura
64/4/0
Daty skrajne
1947-1953
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja, materiały lustracyjne, protokoły Kolegium Oddziału, sprawozdania ekonomiczne i opisowe, akta dot. nieruchomości, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR powiatu gołdapskiego

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną działania organizacji bankowych był dekret z 25 października 1948 roku. Bank Rolny miał za zadanie finansowanie rolnictwa w zakresie inwestycji kredytów obrotowych oraz kontrolę gospodarki finansowej rolnictwa. Na mocy zarządzenia Wydziału Organizacyjnego Centrali z 14 stycznia 1950 roku każdy oddział powiatowy banku rolnego dzielił się na działy: kredytów obrotowych, kredytów inwestycyjnych, bankowy, księgowości, ogólny, funduszy administrowanych. Uchwała z 1 lipca 1953 roku ograniczyła rolę banku rolnego do finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w rolnictwie i leśnictwie.

Daty skrajne:

1947-1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

34.0

Ogółem metrów bieżących:

0.3

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1947-1953

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak