Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie

Sygnatura
64/99/0
Daty skrajne
1945-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

majątki państwowe, resztówki, opuszczone gospodarstwa, gospodarstwa poniemieckie sygn. 1-6, oświata rolnicza sygn. 7, dzierżawy działek rolnych z parcelacji sygn. 8-9, przemysł rolny sygn. 10, sprawozdawczość z działalności i przebudowy ustroju rolnego sygn. 11-14, Komisja Ziemska sygn. 15, likwidacja Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Grajewie sygn. 16

Dzieje twórcy:

Dekret PKWN z 15 sierpnia 1944 roku reaktywował działalność powiatowych i wojewódzkich urzędów ziemskich. Do ich zadań należało: gospodarka rolna, przejmowanie majątków na własność państwa, przebudowa ustroju rolnego, oświata rolnicza, rozprowadzanie materiału siewnego i sprzętu wśród rolników. Na mocy dekretu z 12 sierpnia 1946 roku nastąpiło zespolenie urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej. Zadania powiatowych urzędów ziemskich przejęły referaty rolnictwa i reform rolnych starostw powiatowych.

Daty skrajne:

1945-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak