Urząd Budownictwa Naziemnego w Gołdapi

Sygnatura
64/109/0
Daty skrajne
1886-1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

budowa Nadleśnictwa Czerwony Dwór i leśniczówek

Dzieje twórcy:

Do urzędów budownictwa naziemnego należało przygotowanie techniczne i nadzór nad budową i prowadzeniem remontów obiektów użyteczności publicznej finansowanych przez państwo (kościoły, szkoły, sądy, budynki żandarmerii, leśniczówki, urzędy celne, straży granicznej). W 1910 roku przemianowano powiatowe inspekcje budowlane na na urzędy budownictwa naziemnego. W 1918 roku, po ustanowieniu w Niemczech republiki, opuszczono słowo "królewski" w nazwach urzędów budownictwa.

Daty skrajne:

1886-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1886-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Hochbauamt Goldap

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak